T.S. Eliot, „Găunoșii – The Hollow Men”

T.S. Eliot, „Găunoșii – The Hollow Men”

”Mistah Kurtz — a murit.

Un bănuț pentru Bătrânul”

Noi suntem găunoșii

Noi suntem împăiații

Și strânșii de-a-valma

Cu capul umplut cu paie. Vai!

Vocile noastre uscate când

Șopotim laolaltă

Sunt liniștite și fără țintă

Ca vântul prin iarba uscată

Ca picioarele de șobolan

Peste sticla sfărmată

În pivnița noastră uscată

Formă fără de formă, umbră fără culoare,

Forță paralizată, gest fără mișcare;

Cei care-ați trecut

Privind drept

Spre cealaltă împărăție a morții

Să nu v-amintiți de noi nicidecum

Ca de niște pierdute

Suflete violente, ci numai

Ca de niște găunoși

Și ca de niște-împăiați.

II

Ochii pe care nu îndrăznesc

Să-i întâlnesc în vise,

În împărăția visului mort, ochii

Nu apar:

Ochii, acolo, sunt

Lumină de soare pe o coloană frântă

Acolo se leagănă-un arbor

Vocile sunt,

În cântarea vântului,

Mai îndepărtate și mai solemne

Decât steaua stingându-se.

Lasă-mă să nu m-apropii

De împărăția viselor moarte

Lasă-mă și pe mine

Să port și eu

Asemenea voite

Disimulări:

Haină de șobolan, piele de corb, sperietoare

În lan

Comportându-mă

Cum se comportă vântul

Nu mai aproape, nu –

Nu de întâlnirea finală

În împărăția crepusculară

III

Acesta-i pământul mort

Acesta-i pământul cactusului

Iată cum urcă

Imaginile pietrificate

Aici primesc

Rugăciunea mâinilor morților

Sub cea de pe urmă clipire a stelei stingându-se.

E așa ca și cum

În cealaltă împărăție a morții

Ne-am trezi singuri

La ora când

Tremurând de tandrețe

Buzele

Care s-ar săruta

S-ar contura spre a spune

Rugăciunile piatrei sparte.

IV

Nu sunt ochi aici

Nu ei nu se află aici

În valea stelelor trăgând a moarte

În valea asta goală

În falca asta ruptă-a pierdutului nostru rai

În locul cel de pe urmă

Al întâlnirii noastre

Bâjbâim laolaltă

Și ocolim cu toții vorbirea

Pe malul umflat al râului

Nevăzători – dacă nu reapar

Ochii acei

Ca steaua perpetuă

Ca trandafirul sfânt

În împărăția crepusculară a morții –

Dacă nu, doar speranța

Găunoșilor și împăiaților.

V

Iată-ne în jurul dudului

dudule dudule

Iată-ne în jurul dudului

La ora cinci în zori.

Între idee

Și realitate

Între mișcare

Și faptă

Coboară umbra

Căci a Ta este Împărăția

Între concepție

Și creație

Între emoție

Și răspuns

Coboară umbra

Viața e mult prea lungă

Între dorință

Și spasm

Între potență

Și existență

Între esență

Și descendență

Coboară umbra

Căci a Ta este Împărăția

Căci a Ta e

Viața e

Căci al Tău e

În felul asta sfârșește lumea

În felul asta sfârșește lumea

În felul asta sfârșește lumea

Nu cu un bubuit, ci c-un scâncet.

_________________________________

-traducere de Catalina Franco

_________________________________

Mistah Kurtz-he dead.

A penny for the Old Guy

We are the hollow men

We are the stuffed men

Leaning together

Headpiece filled with straw. Alas!

Our dried voices, when

We whisper together

Are quiet and meaningless

As wind in dry grass

Or rats’ feet over broken glass

In our dry cellar

Shape without form shade without colour,

Paralyzed force, gesture without motion;

Those who have crossed

With direct eyes to death’s other Kingdom

Remember us–if at all– not as lost

Violent souls, but only

As the hollow men

The stuffed men.

II

Eyes I dare not meet in dreams

In death’s dream kingdom

These do not appear:

There the eyes are

Sunlight on a broken column

There is a tree swinging

And voices are

In the wind’s singing

More distant and more solemn

Than a fading star

Let me be no nearer

In death’s dream kingdom

Let me also wear

Such deliberate disguises

Rat’s coat, crowskin, crossed staves

In a field

Behaving as the wind behaves

No nearer–

Not that final meeting

In the twilight kingdom.

III

This is the dead land

this is cactus land

Here the stone images

Are raised, here they receive

The supplication of a dead man’s hand

Under the twinkle of a fading star.

Is it like this

In death’s other kingdom

Waking alone

At the hour when we are

Trembling with tenderness

Lips that would kiss

Form prayers to broken stone

IV

The eyes are not here

There are no eye here

In this valley of dying stars

In this hollow valley

This broken jaw of our lost kingdoms.

In this last of meeting places

We grope together

And avoid speech

Gathered on this beach of the tumid river.

Sightless, unless

The eyes reappear

As the perpetual star

Multifoliate rose

Of death’s twilight kingdom

The hope only

Of empty men.

V

Here we go round the prickly pear

Prickly pear prickly pear

Here we go round the prickly pear

At five o’clock in the morning.

Between the idea

And the reality

Between the motion

And the act

Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

Between the conception

And the creation

Between the emotion

And the response

Falls the Shadow

Life is very long

Between the desire

And the spasm

Between the potency

And the existence

Between the essence

And the descent

Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

For Thine is

Life is

For thine is the

This is the way the way the world ends

This is the way the way the world ends

This is the way the way the world ends

Not with a bang but a whimper.

**

Acest Poem pare a fi inspirat din ”Divina Comedie” a lui Dante Alighieri. Eliot se arată obsedat de Dante.

Ideea pentru „The Hollow Men”pare a-i fi venit de la Canto 3 al ”Infernului”. Aici, Dante ajunge la porțile Iadului și vede un grup de oameni rătăcind, mizerabili și fără țintă, și chinuiți de un plâns teribil. Așa cum spune călăuzitorul lui Dante, Virgilius, „Nu au nicio speranță de moarte, iar viața lor oarbă este atât de abjectă încât sunt invidioși pe toți ceilalți. Mila și dreptatea îi țin în disprețul oamenilor care spun despre ei: ”uită-te și treci”.

Sufletele din Infernul lui Dante nu pot nici chiar muri, ele sunt „oarbe“ , și lumea nu-și va aminti de ele.

După cum explică Virgilius în altă parte, aceste suflete nu au luat parte la lupta universala dintre bine și rău. Ele au crezut că își pot trăi viața în afara întrebărilor morale dificile. Într-un fel, atât Dante, cât și Eliot credeau că astfel de oameni sunt cei mai răi dintre toți, pentru că sunt prea timizi sau indiferenți chiar și în a face lucruri rele [”violente”].

Cât despre „ochii drepți”, în celelalte două părți ale ”Divinei Comedii” – Purgatoriul și Paradisul – Dante descrie mereu ochii marii sale iubiri, cereasca Beatrice. Ea are acei ochi care pot vedea prin defectele și greșelile unei ființe. Ca suflet ceresc, ea este, de asemenea, capabilă să privească „direct” la Dumnezeu. Găsim și ecouri din Judecata de Apoi, din Psalmi, din Shakespeare, din mitologia greacă și creștină, din jocurile de copii etc etc… Titlul trimite, desigur, la Joseph Conrad, dar depășindu-i semnificația. De aceea am tradus nu prin ”goi”, ci prin ”găunoși”

Desigur, acest poem abundă de multe alte simboluri. Iar, în final, sfârșitul lumii, un biet scâncet, nu o teribilă bubuitură, pare a ne spune: ”Mai potoliți-vă, oameni buni!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s