Percy Bysshe Shelley, ”Odă la o ciocârlie – To a Skylark”

Percy Bysshe Shelley, ”Odă la o ciocârlie – To a Skylark”

O, Spirit al bucuriei!

Tu nu ești ciocârlia,

Care-și revarsă

Firesc și simplu,

Deloc neprefăcut, preaplinul inimii.

Mereu mai înalt,

Zbucnit din pământuri,

Precum un nour de foc,

Plutește cântul

Tot mai înalt odată cu tine-n senin.

În fulgerul auriu

Al soarelui spre amurg

Pe nourii strălucind

Tu te înalți urcând

Al bucuriei tril, care abia a început.

Cerul purpuriu

Devine mai pal;

Noaptea se stinge

Și-n strălucirea zilei

Ca un luceafăr

Tu ești de nezărit

Însă strigătul tău voios eu încă il mai aud,

Subțire ca o săgeată,

O rază argintată

Și tot mai îngustată,

În alba limpezime din zori,

Când n-o mai putem zări și totuși îl simțim.

Pământuri și ceruri

Se fac și mai puternice,

La fel cum vântul –

Nourii de-i alungă –

Parc-ar ploua cu raze

Care se tot revarsă din plin din blânda lună.

Nu știm: ce ești tu oare?

Oare cu ce te asameni?

Din curcubeie nu plouă

Picuri de strălucire

Cum se revarsă din tine stropii de melodie.

Ca un Poet ascuns

În scânteierea gândirii,

Nălțând nemaiștiute imne,

Spre a convinge lumea

De spaime și de nădejdi niciodată voite:

Asemenea unei crăiese

Ce sufletul și-l alină

Când într-un turn, retrasă,

În ceasul blând al tainei,

În melodia-i mai dulce –

Decât iubirea – își varsă prea plinul inimii;

Asemeni c-un licurici

Strălucitor, auriu,

Ferit de-un val de rouă –

La fel e făptura-i aeriană

Ferită de flori și de iarba, unde ea creste acum;

Asemeni c-un trandafir

Căruia vântul îi fură

Mireasma amețitoare

Chiar de pe ramură

Și cu prea multa-i

Dulceață i-alungă pe prădătorii cu aripi grele:

În primăvară

Pe iarba sclipitoare,

Cu flori trezite de ploaie,

Cântarea ta e deasupra

A tot ce pe lumea asta

A fost vreodată mai vesel, mai clar, mai proaspăt.

Arată-ne, Spirit sau pasăre,

De unde vin ale tale gânduri,

De unde cântarea-ți nemaiauzită:

Nu afli în lauda dragostei

Ori în a vinului

Un sunet mai răpitor, un cântec atât de divin.

În coruri de îngeri ori

În cântările triumfale

Nu găsești asemănare.

Pe lângă tine, ele

Par a fi goale de viață.

Pare a lipsi mirabila și calda ta dorință.

Pe unde-și află izvorul

Susurul tău fericit?

Ce pajiști, ce valuri, ce munți?

Care văzduhuri și care minuni,

Ce vrajă ai pus în dragostea ta? Durerea unde-ai ascuns-o?

Pe lângă a ta naltă bucurie

Pare că nu se află

Nici întristare, nici jale,

Nici umbrele supărării

De tine nu se apropie:

Și tu iubești: dar suferința tu pari a n-o cunoaște.

Trează sau în visare,

Tu ești aceea știind mai bine

Tainele mai înalte și mai adânci

Decât cele visate de noi muritorii,

Altfel cum melodia ți-ar fi așa cristalină?

Noi ne uităm mereu

Înainte ori în trecut,

Mereu nădăjduim

La tot ce nu e încă:

Râsul mereu ne e greu

De o durere adâncă;

Cântările cele mai blânde spun cele mai triste gânduri.

Dar chiar de nu am cunoaște

Nici teama, nici trufia,

Dac-am putea să trăim

Numai în bucurie,

Vai, nici atunci

Noi nu ne-am bucura ca tine, o, ciocârlie!

Iar dacă noi ți-am cunoaște

Încântătoarea ta artă,

Mai mult ca din orice comoară

Ce în vreo carte-am afla-o,

Din melodia ta am deprinde ce este Poezia!

De m-ai învăța

Doar pe jumătate

Din bucuria ta,

Cântările mele, toate,

Ca ale tale – de lume-ar fi ascultate.

Învață-mă, ciocârlie

Fie și o fărâmă

Din bucuria ta,

Astfel ca din cântarea mea

Să curgă așa o vrajă

Încât s-o asculte cu toții, aidoma mie acum.

_______________________________

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

Hail to thee, blithe Spirit!

Bird thou never wert,

That from Heaven, or near it,

Pourest thy full heart

In profuse strains of unpremeditated art.

Higher still and higher

From the earth thou springest

Like a cloud of fire;

The blue deep thou wingest,

And singing still dost soar, and soaring ever singest.

In the golden lightning

Of the sunken sun,

O’er which clouds are bright’ning,

Thou dost float and run;

Like an unbodied joy whose race is just begun.

The pale purple even

Melts around thy flight;

Like a star of Heaven,

In the broad day-light

Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight,

Keen as are the arrows

Of that silver sphere,

Whose intense lamp narrows

In the white dawn clear

Until we hardly see, we feel that it is there.

All the earth and air

With thy voice is loud,

As, when night is bare,

From one lonely cloud

The moon rains out her beams, and Heaven is overflow’d.

What thou art we know not;

What is most like thee?

From rainbow clouds there flow not

Drops so bright to see

As from thy presence showers a rain of melody.

Like a Poet hidden

In the light of thought,

Singing hymns unbidden,

Till the world is wrought

To sympathy with hopes and fears it heeded not:

Like a high-born maiden

In a palace-tower,

Soothing her love-laden

Soul in secret hour

With music sweet as love, which overflows her bower:

Like a glow-worm golden

In a dell of dew,

Scattering unbeholden

Its aëreal hue

Among the flowers and grass, which screen it from the view:

Like a rose embower’d

In its own green leaves,

By warm winds deflower’d,

Till the scent it gives

Makes faint with too much sweet those heavy-winged thieves:

Sound of vernal showers

On the twinkling grass,

Rain-awaken’d flowers,

All that ever was

Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass.

Teach us, Sprite or Bird,

What sweet thoughts are thine:

I have never heard

Praise of love or wine

That panted forth a flood of rapture so divine.

Chorus Hymeneal,

Or triumphal chant,

Match’d with thine would be all

But an empty vaunt,

A thing wherein we feel there is some hidden want.

What objects are the fountains

Of thy happy strain?

What fields, or waves, or mountains?

What shapes of sky or plain?

What love of thine own kind? what ignorance of pain?

With thy clear keen joyance

Languor cannot be:

Shadow of annoyance

Never came near thee:

Thou lovest: but ne’er knew love’s sad satiety.

Waking or asleep,

Thou of death must deem

Things more true and deep

Than we mortals dream,

Or how could thy notes flow in such a crystal stream?

We look before and after,

And pine for what is not:

Our sincerest laughter

With some pain is fraught;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

Yet if we could scorn

Hate, and pride, and fear;

If we were things born

Not to shed a tear,

I know not how thy joy we ever should come near.

Better than all measures

Of delightful sound,

Better than all treasures

That in books are found,

Thy skill to poet were, thou scorner of the ground!

Teach me half the gladness

That thy brain must know,

Such harmonious madness

From my lips would flow

The world should listen then, as I am listening now.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s