Nelly Sachs 1891 – 1970

Nelly Sachs

1891 – 1970

Unde o unde

Unde o unde

o lume a dorului

deja întinzându-ți aripile

pe întunecata magie a omizii,

cu aripioare de pește

mereu schițând începutul

străfundurilor apei,

singură inima

e-n stare să te măsoare

cu plumbul durerii.

Unde o unde

lume a dorului

cu pierdutul tărâm al viselor

în trup cu zvâcnetul sângelui;

pe când sufletul îndoit

își aşteaptă renaşterea

sub masca înghețată a morții.

 **

Corul nenăscuților

În noi nenăscuții –

Deja începe dorul de-a zămisli

Țărmul sângelui se lărgește spre-a ne primi

Ca roua ne îndrăgostim.

Umbrele timpului încă ne înconjoară ca întrebările

Despre taina noastră.

Voi îndrăgostiții,

Voi nostalgicii,

Ascultați, voi, bolnavii de despărțiri:

Suntem noi cei ce încep a trăi în privirile voastre,

Cu mâinile voastre noi scormonim în lumina albastră –

Suntem noi cei mirosind a mâine.

Răsuflarea voastră ne-așteaptă,

Ne ademenește în somn

În visele care sunt împărăția noastră

Unde hrana cea neagră, noaptea,

Ne face să creștem

Până când ne-oglindim în ochii voștri

Până când vorbim urechilor voastre.

Asemenea fluturilor

Fi-vom prinși în capcana dorințelor voastre –

vânduți pe pământ ca voci de privighetori –

noi, mirosind a mâine,

Noi, viitoare lumini pentru tristețea voastră.

**

O, dacă aș ști

O, numai de-aș ști

La ce te-ai uitat fiind gata de a muri

A fost vreo piatră care a băut

Multe alte priviri din urmă până când a orbit

Și a căzut pe un orb?

Ori va fi fost pământ,

Îndeajuns spre a umple un pantof

Deja înnegrit 

De atâtea despărțiri

Și pregătit de prea multă voință de a muri?

Sau va fi fost ultimul tău drum

Prin care ți-ai luat rămas bun de la multele

Drumuri pe care le-ai bătut

Vreun ochi de apă, ori vreo bucată

Dintr-un metal lucios,

Ori poate catarama de la cureaua dușmanului tău,

Ori poate vreun prevestitor nevăzut

Al cerului de sus?

Ori te-a chemat țărâna aceea

Ce n-ar lăsa pe nimeni să plece fără iubire,

Prin aer poate un zbor de graur,

Inimii amintindu-i că a zvâcnit

În trupul ei ars de chinuri?

**

Glasul Țării Sfinte

O, copiii mei,

Moartea v-a străbătut prin inimi

Ca printr-o vie –

Vopsit în roșu fu Israel pe toți pereții Pământului.

Unde e petecul de sfințenie

Ce încă trăiește-n nisipul meu?

Prin tijele singurătății

Vorbesc doar vocile morților:

Puneți pe câmp armele răzbunării

Făceți-le să tacă –

Fiindcă în poala pământului

Sunt frați și fier și sămânță –

Unde s-o întoarce fărâma de sfințenie,

Cea încă viețuind în pustietățile mele?

Se scoală

Copilul ucis în somn; se apleacă către copacul mileniilor

Se ațintește la steaua albă

Ce încă respiră

Care cândva se numea Israel

La coroana lui.

Întoarce-te acum și glăsuiește acolo

Unde lacrima va fi însemnând 

Veșnicie.

**

”Copile

Copile

Copile

în viforul de rămas bun

bătând cu alba spumă în flăcări a degetelor

de la picioarele tale

spre arzătorul inel al zărilor

scrutând drumul tainic spre-a te salva de moarte.

Deja fără voce – răsuflând fum –

întins ca marea

doar cu prăpastia de dedesubt

și sfâșiind odgonul

cu primăvăraticul val al dorinței –

copile

copile

capul tău îngropat

în păstaia seminței visului

se îngreuiază

în încuviințarea finală

de-a fi semănat într-un alt pământ.

Cu ochii

întorși la pământul mamă

**

Moarte – tânjesc de dor după tine

Moarte – tânjesc de dor după tine

până dincolo de cea din urmă a ta lumină murindă

clipei neantului tău vărsându-i fiece strop de sânge

Descoperirea vieții de apoi –

Mântuirea –

**

Ochiul tău așa gol

Ochiul tău așa gol

caută ceruri pierdute

Mai apropiatele: Venus și Marte-s abia bănuite

Bolta cerească-i doar casa rătăcitorului

Înspre ce oare? când ochiul încremenește

a fi nisip e încă mult prea aproape –

**

Totul începe cu dorul

Totul începe cu dorul

în inimă mereu e loc pentru mai mult,

pentru ceva mai frumos, pentru ceva mai înalt.

Aici se află și rostul și măreția omului:

în dorul de seninătate,

de prietenie de dragoste.

Iar unde dorul se împlinește

acolo țâșnește și mai puternic.

O, Doamne,

oare întruparea ta nu începe și ea

cu dorul acela

de oameni?

Așa că lasă-ne dorul

de-a începe căutarea

cu Tine,

și lasă-ne s-o sfârșim

prin a te găsi pe Tine.

**

Ca ființe de ceață

Ființe de ceață

din vise în vise umblăm

zidiri de șapte lumini

străbatem –

Și-n sfârșit, șterși și muți,

componentă a morții

în vasul de cristal al nesfârșirii

jefuiți de taina aripilor nopții …

**

Noi deja-învățăm moartea de mâine

Noi deja-învățăm moartea de mâine

când prin noi se-ofilește moartea bătrână –

Vai, spaima de moarte a omenirii!

Vai, moartea bântuie chiar și în vise

schela morții se spulberă-n așchii negre

luna scheletică luminează ruine

Vai, spaima de moarte a omenirii!

Unde ni-s oare profeții cei blânzi,

îngerii liniștii, pentru noi să atingă

izvorul ascuns ce, de oboseală,

în moarte alunecă?

**

O coșuri de fum

Și când pielea asta a mea va fi sfâșiată, atunci am să-l contemplu pe Dumnezeu fără carnea mea.

                                                               Cartea lui Iov

O coșuri de fum

Deasupra sălașelor morții ingenios concepute,

Pe când trupul lui Israel se împrăștia în fum

Prin aer –

L-a întâmpinat un hornar, o stea

Care se înnegrise,

Ori a fost poate o rază de soare?

O coșuri de fum!

Căi ale libertății pentru praful lui Iov, pentru praful lui Ieremia –

Cine v-a conceput și cine – piatră cu piatră – a zidit

Calea acelor fugari din fum?

O sălașe ale morții,

Îmbietor pregătite

Pentru gazda casei, altminteri oaspete …

O voi degete

Care-ați făcut din pragul de la intrare

Acel cuțit între viață și moarte –

O voi coșuri de fum,

O voi degete

O trupul lui Israel în fum prin văzduh!

**

Noi, mântuiții

Noi, mântuiții,

Din ale căror oase scobite moartea deja își cioplește flautul,

Pe ale căror tendoane moartea deja își mângâie arcul –

Trupul nostru jelește încă

Pe melodia lui schilodită

Nouă, mântuiților,

Încă ne atârnă la gât lațul răsucit

În fața noastră pe cerul senin –

Ceasul încă se umple de sângele nostru ce încă picură.

Pe noi, mântuiții,

Încă ne rod viermii fricii.

Steaua noastră e îngropată în praf.

Noi, cei mântuiți,

Noi vă rugăm:

Să ne-arătați cu încetul soarele vostru.

Să ne îndrumați pas cu pas de la o stea la alta.

Să ne lăsați să deprindem din nou viața liniștită.

Altcum, s-ar putea ca trilul unei păsări,

Umplerea unei găleți la fântână

Să ne deschidă durerea prost pecetluită

Și să ne spele în spumă

Noi vă rugăm:

Nu ne mai arătați câini ce mușcă –

Vai, s-ar putea, s-ar putea

Să ne prăbușim în praf –

În fața ochilor voștri să ne prefacem în pulbere.

Ce oare ne țese împreună ?

Noi cei fără suflare,

Al căror suflet la El fugise la miezul nopții

Cu mult înainte ca trupurile

Să ne fi fost salvate

În chivotul momentului.

Noi, mântuiții,

Vă strângem mâna

Vă recunoaștem privirea –

Însă împreună ne ține doar despărțirea,

Cu voi ne ține

Un rămas bun în țărână.

**

Întoarsă

Întoarsă

eu te aștept

departe de viii unde trăiești

ori în apropiere.

Întoarsă

eu te aștept

fiindcă cei slobozi

nu pot fi prinși

cu lațul dorului

nici încununați

cu coroană de rătăcitor

praf stelar –

iubirea-i o plantă a pustiei

care slujește în foc

și nu se mistuie –

Întoarsă

ea te așteaptă pe tine –

**

Îndrăgostiții sunt ocrotiți

Îndrăgostiții sunt ocrotiți

de cupola zidită a cerului.

Ceva tainic le dă răsuflet

prin ei se revarsă harul asupra

pietrelor și tot ce crește

își are patria în ei.

Îndrăgostiții sunt ocrotiți

doar lor le cântă privighetorile

doar pentru ei nu dispar în surzenie

ale pădurii bătrâne legende, blândele

căprioare se întristează

numai alături de ei.

Îndrăgostiții sunt ocrotiți

ei știu durerea ascunsă a soarelui în amurg

cea care sângerează

deasupra ramurii salciei –

noaptea surâzători deprind moartea,

moartea aceea tăcută

cu izvoarele toate curgând în dor.

**

Negru

Negrul

puternic în agonie

amanetat de noapte

să dea strălucire zilei

orfanul 

în Ordinul Culorilor

în catacombele tale

jucându-se înverșunat de-a v-ați ascunselea

săpând pentru cei răpiți

luna îți scrie ideogramele

trup fără viață – frunza de lotus

este o gaură

**

Dar cine v-a scos din pantofi nisipul

Dar cine v-a scos din pantofi nisipul,

când a trebuit să vă sculați să muriți?

Nisipul adus înapoi de Israel,

nisipul exilului său?

Nisip fierbinte nisip din Sinai,

amestecat cu gâturi de privighetori,

amestecat cu aripi de fluturi,

amestecat cu praful neliniștit al șerpilor,

amestecat cu bobii de solomonică înțelepciune,

amestecat cu amarul mister al absintului.

O, degete,

care ați șters nisipul de pe pantofii morților,

mâine veți fi deja pulbere

peste încălțările celor ce vor veni!

**

De ce tristețea asta?

De ce tristețea asta?

De ce lumea asta ce curge până la capăt?

De ce în ochii tăi

perlele de lumină din care se alcătuiește moartea?

Domol alunecăm pe stânca abruptă a spaimei

ce ne privește cu morți împânzite cu stele

cu aceste placente înţepenite în pulbere

de unde alunecase cântecul mierlei

în timp ce buza îngropase vinul limbajului.

O rază ce ne-ai trezit:

cum ne-ai luat oboseala

care ne-a întunecat tot mai fără de patrie

în brațele tale

ca mai apoi să ne lași

singuri în noapte.

**

Dar poate

Dar poate

în norul de fum al erorii

noi ne vom fi creat

o lume rătăcitoare

cu graiul respirației?

De nenumărate ori

vor fi răsunat

fanfarele începutului

până ce iute ca vântul

vor fi modelat grăuntele

de nisip

mai înainte de-a fi iar lumină

deasupra mugurului embrionului?

Și suntem din nou

încercuiți

în districtele tale, din nou,

și chiar dacă nu ne amintim

nici noaptea

nici ale mării adâncuri

totuși cu dinții mușcăm

venele-stele ale cuvintelor.

Deși lucrăm pe ogorul tău

pe la spatele morții.

Poate ocolurile căderii omului

sunt ca dezertările tainice

ale meteorilor

marcate în alfabetul furtunilor

alături de curcubeie –

Și cine știe

în devenirea fertilă

cum se îndoaie semințele

din solul sărăcit

spre gurile de alăptare

ale luminii.

**

Așa se spune

Așa se spune –

desenată cu linii șerpuitoare

fu prăbușirea.

Soarele

Mandală chinezească

bijuterie divin modelată

în fazele-i interioare

răsucindu-se

înapoi acasă

un zâmbet fix

în rugăciune necontenită

dragon de lumină

ţâşnind din timp

fu purtătorul de scut 

pentru pământul căderii în vânt a fructului

odinioară

aur dogorâtor strălucind –

Profeţii arată

cu degete de flăcări:

Asta e steaua

decojită de moarte –

Ăsta e miezul mărului

cel semănat pe timpul eclipsei soarelui

așa cădem

așa cădem.

**

În spatele buzelor

În spatele buzelor

așteaptă inexprimabilul

tăind ombilicul

cuvintelor

Tortura literelor

în urna gurii

spirituală înălțare la cer

a suferinței sfâșietoare –

Dar răsuflarea vorbirii lăuntrice

prin zidul plângerii aerului

șoptește mărturisirea tainică

scufundă în sanctuar

rănile unei lumi

chiar în căderea-i încă

auzită de Dumnezeu –

**

Adânc înăuntru

Adânc înăuntru

stația suferinţei

obsedată de un zâmbet

tu le răspunzi

la cei

care întreabă în umbră

cu gura lor plină de cuvintele alese de Dumnezeu

scoase

din preistoricul timp al durerii.

Iubirea nu mai poartă cămașa morții

spațiul se învârte

pe firul dorului tău.

Stelele ricoșează înapoia

ochilor tăi

o substanță solară

ușor carbonizată

însă deasupra capului tău

steaua mării a certitudinii

strălucește roș-rubiniu

cu săgețile învierii –

**

O linie ca

O linie ca

părul viu

desenată

în noaptea morţii întunecate

de la tine

la mine.

Frânată

pe dinafară

eu am plecat

însetată de-a săruta

capătul depărtărilor.

Seara

aruncă trambulina

din noapte spre purpuriu

prelungind promontoriul

și pun piciorul, ezit

pe sfoara tremurând

de moartea deja începută

Asta-i iubirea …

**

Cândva

Cândva demult

Iacov cosise

cu binecuvântarea braţului lui

spicul mileniilor

îl atârnase de somnul morților –

privea

cu ochii orbi –

ținea stele și sori

în brațele lui

o clipă de fericire strălucitoare –

până când în cele din urmă toate-au sărit

ca născute din mâna lui

în

ochiul ceresc al lui Rembrandt.

Repede

Iosif

a încercat

să abată sclipirea

falsului binecuvânt

dar ea deja izbucnise

pe Dumnezeu-ştie-unde –

Și primul născut a ieșit

ca jarul –

**

Acest lanț de șarade

Acest lanț de șarade
în jurul gâtlejului nopţii
cuvântul regal scris în lung și în lat
ilizibil
poate-n plimbarea cometei când
doare
rana deschisă a cerului
unde cerșetorul își are spațiul
și îngenuncheat umblând
a măsurat toate toate căile țării
cu trupul lui
căci trebuia să îndure
lizibilul
și cu răbdare să învețe
să moară

-traducere de Catalina Franco-

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s