Paul Celan, ”Amintirea Franței – Erinnerung an Frankreich” – Ingeborg Bachmann, „Paris”

Ar putea fi artă cu floare

Paul Celan, ”Amintirea Franței – Erinnerung an Frankreich”

Gândește cu mine: cerul Parisului,-o mare brândușă de toamnă …

de la florărese am cumpărat inimioare:

erau albastre și înfloreau în apă.

În camera noastră începuse să plouă

și a venit vecinul, domnul Le Songe, un omuleț sfrijit.

Noi jucam cărți, eu am pierdut ochii stelelor;

mi-ai împrumutat părul tău, eu l-am pierdut, el ne-a doborât.

El a ieșit pe ușă, ploaia l-a urmărit.

Noi eram morți și puteam respira.

-traducere de Catalina Franco-
–––––––––––––––––
Du denk mit mir: der Himmel von Paris, die große Herbstzeitlose …

Wir kauften Herzen bei den Blumenmädchen:

sie waren blau und blühten auf im Wasser.

Es fing zu regnen an in unserer Stube,

und unser Nachbar kam, Monsieur Le Songe, ein hager Männlein.

Wir spielten Karten, ich verlor die Augensterne;

du liehst dein Haar mir, ich verlors, er schlug uns nieder.

Er trat zur Tür hinaus, der Regen folgt’ ihm.

Wir waren tot und konnten atmen.

**
Răspunsul lui Ingeborg Bachmann cu „Paris” – Antwort Ingeborg Bachmanns mit „Paris”
**
Ingeborg Bachmann, „Paris”

Pe roata nopții zburând

dorm cei pierduți

pe coridoare vuind dedesubt

dar unde noi suntem este lumină.

Avem brațele pline de flori

Mimozele multor ani;

Ceva de aur din pod în pod

fără suflare cade în râu.

Lumina e rece

piatra din fața porții e și mai rece,

fântânile

sunt deja jumătate golite.

Ce va fi să fie, când noi, de dorul de casă,

până-n părul căzut năuciți,

aici stând și-întrebând: ce va fi

dacă trecem de frumusețe?

Ridicați pe carul luminii,

treziți și noi, ne vom pierde

deasupra, pe căile geniilor,

însă, unde nu suntem noi, e noapte ..

-traducere de Catalina Franco-

Aufs Rad der Nacht geflogen

schlafen die Verlorenen

in den donnernden Gängen unten

doch wo wir sind, ist Licht.

Wir haben die Arme voll Blumen,

Mimosen aus vielen Jahren;

Goldnes fällt von Brücke zu Brücke

atemlos in den Fluss.

Kalt ist das Licht,

noch kälter der Stein vor dem Tor,

und die Schalen der Brunnen

sind schon zur Hälfte geleert.

Was wird sein, wenn wir, vom Heimweh

benommen bis ans fliehende Haar,

hier bleiben and fragen: was wird sein,

wenn wir die Schönheit bestehen?

Auf den Wagen des Lichts gehoben,

wachend auch, sind wir verloren,

auf den Straßen der Genien oben,

doch wo wir nicht sind, ist Nacht.

Jorge Luis Borges, ”Sâmbăta – Sábados”

Jorge Luis Borges, ”Sâmbăta – Sábados”

Acolo e un amurg, întunecat rubin

încorporat în timp,

și un oraș orb adânc

al bărbaților care nu te-au văzut

După-amiaza tace ori cântă.

Cineva dă glas unor doruri

crucificate-n pian.

Și mereu tu – toată numai splendoare.

Chiar și când nu iubești

splendoarea ta

își risipește miracolul timpului.

Și-n tine e norocul

cum primăvara în frunza fragedă.

Iar eu nu mai sunt nimeni,

eu sunt doar dorul acel

în după-amiază pierzându-se.

Și-n tine e încântarea

precum cruzimea în sabie.

Noaptea apasă grilajul.

În pustiita odaie

oarbe – singurătățile noastre se caută.

Și glorios se petrece-n amurg

carnea ta albă.

Și e-o durere-n iubirea noastră

aidoma sufletului.

Tu

ieri, toată numai splendoare,

ești toată numai iubire, acum.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

Afuera hay un ocaso, alhaja oscura

engastada en el tiempo,

y una honda ciudad ciega

de hombres que no te vieron.

La tarde calla o canta.

Alguien descrucifica los anhelos

clavados en el piano.

Siempre, la multitud de tu hermosura.

A despecho de tu desamor

tu hermosura

prodiga su milagro por el tiempo.

Esta en ti la ventura

como la primavera en la hoja nueva.

Ya casi no soy nadie,

soy tan solo ese anhelo

que se pierde en la tarde.

En ti esta la delicia

como esta la crueldad en las espadas.

Agravando la reja esta la noche.

En la sala severa

se buscan como ciegos nuestras dos soledades.

Sobrevive a la tarde

la blancura gloriosa de tu carne.

En nuestro amor hay una pena

que se parece al alma.

que ayer solo eras toda hermosura

eres tambien todo amor, ahora.

Giorgio Caproni, „Când te-am văzut în flăcări – Quando ti vidi accesa”

Giorgio Caproni, „Când te-am văzut în flăcări – Quando ti vidi accesa”

Când te-am văzut în flăcări printre rarele flori de mac

(ploaia abia începuse – ușor pământul își ridica miresmele noi, din fructele încă necoapte, din iarbă)

Atunci te-am văzut râzătoare deasupră-mi,

privindu-mă cu ochii tai de soare –

Și mâinile tale albe se cufundară-n covorul ierbii,

din picăturile proaspete îmi aruncară flăcări de brumă.

-Traducere de Catalina Franco-

_________________________

Quando ti vidi accesa tra le esigue vampe dei

rosolacci

(la pioggia da poco era scesa — alleviata la terra

alitava nuove fragranze dell’erbe

e dai frutti ancor verdi)

Quando ti scorsi china ridente a guardarmi

con occhi di sole —

E le tue mani s’immersero bianche nel folto del

prato

e mi gettarono fiamme inbrinate di gocciole fresche.

Fernando Pessoa, „Altunde”

Fernando Pessoa, „Altunde”

Să mergem, o, vino, făptură,

departe departe spre-Altunde.

Acolo-s mereu zile blânde,

mereu minunate câmpiile.

Luna, lucind peste cel rătăcind

– și liber și fericit, chiar

luna acolo își țese lumina

din noaptea nemuririi.

Abia acolo începi să vezi lucruri,

basmele spuse acolo sunt dulci ca nespusele,

cântări de vis sunt cântate de buze

de care te minunezi.

Timpul e-acolo doar clipa de bucurie,

viața e setea aceea-n sfârșit potolită,

iubirea-i ca un sărut,

când sărutul e-al începutului.

N-avem nevoie de-o navă, făptură,

ci de nădejdile noastre, frumoase încă,

și nu de timonieri, ci numai

de fantezie nemărginită.

O vino-mi vino-mi să căutăm Altunde.

-traducere de Catalina Franco-

___________________________________

Wilhelm Lehmann, ”Ora Germaniei 1947 – Deutsche Zeit 1947”

”Neputință de iarnă

După părerea mea, Wilhelm Lehmann (1882-1968) este unul dintre cei mai subestimați poeți din țara noastră. În orice caz, eu îl admir foarte mult. Iată una dintre poeziile sale, o poezie a timpului nostru.” – afirmă prietenul nostru, Joachim Werneburg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wilhelm Lehmann, ”Ora Germaniei 1947 – Deutsche Zeit 1947”

A ruginit tinicheaua, copacul urlă.

Viforul geme. Timpul e numai vaiet.

Chipul ți-e ascuțit, stomacul ți s-a lihnit,

Nici pentru corbi nu mai cade nimic.

Trupul uscat scânceste după plăcere,

Si pentru pâine se vând bărbat și femeie.

Iar eu n-am să pot nici râde nici plânge.

Căci poezia lumii pare -a se frânge.

Din clipa-n care versul i s-a pierdut,

Versul ei ultim, acela pentru surzi,

Însuși pământul s-a desfăcut,

Din amorțeala iernii, târziu trezit

Deși securea taie pe dealuri goale,

Încearcă, încearcă, încearcă iarăși.

Mâna înțeleaptă cerne amestecul:

Arde-n obraji coasta dealului,

A devenit o anemonă nisipul.

E-o grabă-n toate, în fețele încruntate.

O să înflorească aiurea. E un Nimic.

S-a destrămat încântarea? A reușit.

Eu sunt hrănit, eu ii aud cântarea.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________-

Blechdose rostet, Baumstumpf schreit.

Der Wind greint. Jammert ihn die Zeit?

Spitz das Gesicht, der Magen leer,

Den Krähen selbst kein Abfall mehr.

Verlangt nach Lust der dürre Leib,

Für Brot verkauft sich Mann und Weib.

Ich lache nicht, ich weine nicht.

Zu Ende geht das Weltgedicht.

Da seine Strophe sich verlor.

Die letzte, dem ertaubten Ohr,

Hat sich die Erde aufgemacht.

Aus Winterohnmacht spät erwacht.

Zwar schlug das Beil die Hügel kahl.

Versuch, versuch es noch einmal.

Sie mischt und siebt mit weiser Hand:

In Wangenglut entbrennt der Hang,

Zu Anemone wird der Sand.

Sie eilen, grämlichen Gesichts.

Es blüht vorbei. Es ist ein Nichts.

Mißglückter Zauber? Er gelang.

Ich bin genährt. Ich hör Gesang.

”Tăcerea nu înseamnă că cineva nu are nimic de spus. Dimpotrivă. Numai atunci când este necesar să spunem ceva nou, mai înainte de nespus, rămânem fără cuvinte. Acest lucru se vede foarte bine în declarațiile de dragoste, care nu sunt lipsite de întreruperi, de bâlbâieli și de tăceri. Când oamenii tac, ceva vrea să fie spus; dar încă lipseşte limbajul cu care s-ar putea spune. Din acest motiv, cel rămas fără cuvinte speră că sămânța cuvântului îi va fi pusă în gură. Cuvântul care vrea să fie rostit nu este în mâinile poetei. De aceea îl cere. Poezia lasă deschisă întrebarea cui i se adresează această cerere. Nu este menționat niciun nume. „Leg ein Wort” este invocarea unei persoane necunoscute, fără nume. Se deosebește de pluralul „Tăceți cu mine” din prima strofă a poeziei, care e adresat cititorilor psalmului. Schimbarea la singular în ultima strofă marchează o schimbare a persoanei căreia îi vorbește. Psalmul, care începe cu o chemare la tăcere și o tânguire asupra nașterii teribile, se termină ca un psalm al implorării.”

de prof. dr. Hildegund Keul

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingeborg Bachmann, ”Psalm”

1

Tăceți cu mine, cum tac toate clopotele!

După ce naște oroarea,

ticăloșenia-și caută o nouă hrană.

În Vinerea Mare atârnă pentru vedere o mână

pe firmament, două degete îi lipsesc,

și ea nu poate să jure că toate, toate

cele întâmplate nu vor fi fost nimic și că nimica

din ele n-o să se întâmple vreodat’. Ea se scufundă

în nouri roșii, îi dă deoparte pe noii ucigași

și apoi, liberă, pleacă.

În toate nopțile de pe pământul acesta

pătrunde prin ferestre, apoi întoarce cearșafurile,

astfel încât toate tainele să iasă la iveală, să se arate goale

rănile pline de hrană, durerile nesfârșite, toate –

și pentru toate gusturile.

Înmănușați, măcelarii îi țin

răsufletul golului;

luna din uşă se prăbușește peste podele,

lasă în pace acolo țăndările și mânerul…

Totul a fost pregătit pentru cele din urmă rituri.

(Sfânta Taină nu poate fi săvârșită.)

2

Ce van e totul.

Rostogolește un oraș

te scoală din praful acestui oraș,

ridică-te din praf

și ia-ți o slujbă

prefă-te

împiedecă dezvăluirea

ca nu cumva să te prindă..

Păstrează-ți promisiunile

în fața unei oarbe oglinzi în văzduh,

în fața unei uși închise în vânt.

Neumblate sunt căile coastei prăpăstioase a cerului.

3

Vai, ochi pârjoliți, voi – rezervorul de soare-al Pământului,

împovărați de povara ploii tuturor ochilor,

și împletiți și țesuți acum

de tragicii păianjenii

ai prezentului…

4

În golul muțeniei mele

tu pune un cuvânt,

de fiecare parte să crească înalte păduri,

astfel încât gura mea

intreagă să stea la umbră.

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

1

Schweigt mit mir, wie alle Glocken schweigen!

In der Nachgeburt der Schrecken

sucht das Geschmeiß nach neuer Nahrung.

Zur Ansicht hängt karfreitags eine Hand

am Firmament, zwei Finger fehlen ihr,

sie kann nicht schwören, daß alles,

alles nicht gewesen sei und nichts

sein wird. Sie taucht ins Wolkenrot,

entrückt die neuen Mörder

und geht frei.

Nachts auf dieser Erde

in Fenster greifen, die Linnen zurückschlagen,

daß der Kranken Heimlichkeit bloßliegt,

ein Geschwür voll Nahrung, unendliche Schmerzen

für jeden Geschmack.

Die Metzger halten, behandschuht,

den Atem der Entblößten an,

der Mond in der Tür fällt zu Boden,

laß die Scherben liegen, den Henkel …

Alles war gerichtet für die letzte Ölung.

(Das Sakrament kann nicht vollzogen werden.)

2

Wie eitel alles ist.

Wälze eine Stadt heran,

erhebe dich aus dem Staub dieser Stadt,

übernimm ein Amt

und verstelle dich,

um der Bloßstellung zu entgehen.

Löse die Versprechen ein

vor einem blinden Spiegel in der Luft,

vor einer verschlossenen Tür im Wind.

Unbegangen sind die Wege auf der Steilwand des Himmels.

3

O Augen, an dem Sonnenspeicher Erde verbrannt,

mit der Regenlast aller Augen beladen,

und jetzt versponnen, verwebt

von den tragischen Spinnen

der Gegenwart …

4

In die Mulde meiner Stummheit

leg ein Wort

und zieh Wälder groß zu beiden Seiten,

daß mein Mund

ganz im Schatten liegt.

Else Lasker- Schüler, ”Eros”

Else Lasker- Schüler, ”Eros”

Vai, eu l-am iubit la nesfârșit!

Înaintea genunchilor lui

De dorul lui mă tânguiam lui Eros.

Cu o uimire nebună eu l-am iubit.

La fel ca o noapte de vară

Capul meu negru-sânge

l-am cufundat în poala-i

Cu flăcări l-am îmbrățișat

Și niciodată cum focul sângele meu n-a mai ars

viața-mi în mâinile sale mi-am așezat,

din rana grea a amurgului m-a ridicat.

Toți sorii cântau melodiile focului

Picioarele mele

se învolburau

asemeni crinilor

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

O, ich liebte ihn endlos!

Lag vor seinen Knie’n

Und klagte Eros

meine Sehnsucht.

O, ich liebte ihn fassungslos.

Wie eine Sommernacht

sank mein Kopf

Blutschwarz auf seinen Schoss

und meine Arme umloderten ihn.

Nie schürte sich so mein Blut zu Bränden,

gab mein Leben hin seinen Händen,

und er hob mich aus schwerem Dämmerweh.

Und alle Sonnen sangen Feuerlieder

meine Glieder

glichen

irrgewordenen Lilien

Else Lasker-Schüler, „Sfârșitul lumii – Weltende”,

„Sfârșitul lumii” – un text timpuriu și unul dintre cele mai cunoscute, apărut mai întâi în 1903, apoi în ”Ziua a șaptea” și în toate colecțiile de poezii ulterioare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Else Lasker-Schüler, „Sfârșitul lumii – Weltende”,

Se-aude un vaiet în lume,

De parc-a murit Dumnezeul prea bunul,

Iar umbra de plumb ce cade

Mai greu ca mormântul apasă.

Hai, vin’mai aproape să ne ascundem …

Viața, în toate inimile,

Zace ca în sicrie.

Tu! Vrem să ne sărutăm până în străfunduri –

În lume umblă dorul de care

Ar trebui să sfârșim.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

Es ist ein Weinen in der Welt,

Als ob der liebe Gott gestorben wär,

Und der bleierne Schatten, der niederfällt,

Lastet grabesschwer.

Komm, wir wollen uns näher verbergen…

Das Leben liegt in aller Herzen

Wie in Särgen.

Du! wir wollen uns tief küssen –

Es pocht eine Sehnsucht an die Welt,

An der wir sterben müssen.

https://lyrik.antikoerperchen.de/else-lasker-schueler…

Else Lasker-Schüler, ”Rugă – Gebet”

Else Lasker-Schüler, ”Rugă – Gebet”

În toată lumea eu caut un oraș

Care la poarta să aibă un înger.

Să port marea lui aripă

Cumplit rănită la omoplat

Și steaua lui pecete pe frunte.

Și rătăcesc în noapte mereu …

În lume eu am adus iubire –

Ca să înflorească senină oricare inimă,

Și am trezit în mine o viață obosită,

În Domnul învăluit – un întunecat răsuflet.

O, Doamne,-adună-ți mantia-n juru-mi;

Știu că-s o rămășiță-n perla aceea de sticlă,

Iar când cel din urmă om o să arunce lumea,

Nu mă lăsa să-mi pierd iarăși atotputerea

Și-n jurul meu un nou glob să se închidă.

traducere de Catalina Franco-

____________________________

Ich suche allerlanden eine Stadt,

Die einen Engel vor der Pforte hat.

Ich trage seinen grossen Flügel

Gebrochen schwer am Schulterblatt

Und in der Stirne seinen Stern als Siegel.

Und wandle immer in die Nacht …

Ich habe Liebe in die Welt gebracht –

Dass blau zu blühen jedes Herz vermag,

Und hab ein Leben müde mich gewacht,

In Gott gehüllt den dunklen Atemschlag.

O Gott, schliess um mich deinen Mantel fest;

Ich weiss, ich bin im Kugelglas der Rest,

Und wenn der letzte Mensch die Welt vergießt,

Du mich nicht wieder aus der Allmacht läßt

Und sich ein neuer Erdball um mich schließt.

https://www.ikj-berlin.de/…/Predigt_Prof._Markschies_am…

0 comentarii

Else Lasker-Schüler, ”Candela arde pe masa mea – Es brennt die Kerze auf meinen Tisch”

Else Lasker-Schüler, ”Candela arde pe masa mea – Es brennt die Kerze auf meinen Tisch”

Candela arde pe masă

Pentru mama mea întreaga noapte –

Mamă, mamă iubită …

Inima-mi arde sub omoplat

Noaptea întreagă –

Mamă, iubită mamă …

-traducere de Catalina Franco-

____________________________

Es brennt die Kerze auf meinen Tisch

Für meine Mutter die ganze Nacht –

Für meine Mutter…

Mein Herz brennt unter dem Schulterblatt

Die ganze Nacht

Für meine Mutter…

http://www.planetlyrik.de/else-lasker-schuler…/2013/07/