Osip Mandelstam, ”Găsind o potcoavă – Нашедший подкову”

– Din seria : Eu am tradus, cititi, daca doriti – Un text critic despre Osip Mandelshtam si poemul ”Gasind o potcoava” si despre eseul lui despre Dante – Mie mi-a folosit .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giorgio Linguaglossa, ”Osip Mandelshtam”

Osip Ėmil’evič Mandel’štam (Varșovia, 15 ianuarie 1891 – Vladivostok, 27 decembrie 1938) s-a născut la Varșovia într-o familie bogată de evrei. În 1900, Mandel’stam s-a înscris la prestigioasa școală Tenishevsky, în al cărei anuar, în 1907, a apărut primul său poem. În 1908 a intrat la Sorbona din Paris pentru a studia literatura și filozofia, dar deja în anul următor s-a mutat la Universitatea din Heidelberg și, în 1911, la cea din Sankt Petersburg. În 1911 a intrat în ”Cech poetov”, înființată de Nikolaj Gumilëv și Sergej Gorodetsky, grup în jurul căruia se va dezvolta mișcarea literară a acmeismului.1919. În același an apare prima sa colecție de poezii, Kamen'(Piatră). În 1922 s-a mutat la Moscova împreună cu soția sa Nadezhda , cu care se căsătorise in anul precedent, și a publicat a doua sa colecție, Tristiete. De la această dată ies diverse scrieri de eseuri, critică literară, memorii: Zgomotul timpului și Fedosia , ambele din 1925, și texte în proză scurtă, Timbrul poștal egiptean , din 1928. În 1933 publică o poezie împotriva lui Stalin, o sarcastica critica a regimului comunist. Șase luni mai târziu a fost arestat pentru prima dată de NKVD și trimis împreună cu soția sa în Urali, în Čerdyn’ . Ulterior, după tentativa sa de sinucidere, pedeapsa va fi redusă la interdicția de a intra în orașele mari și, cu Nadezhda, alege să se stabilească în Voronezh . În 1938 a fost din nou arestat. Condamnat la muncă silnică, a fost transferat în estul îndepărtat al Siberiei, unde a murit la sfârșitul lunii decembrie în gulagul din Vtoraja rečka , un lagăr de tranzit de lângă Vladivostok.

Osip Mandelstam, ”Găsind o potcoavă – Нашедший подкову”

(Pasaj pindaric – Пиндарический отрывок)

Privind la pădure să spunem:

– Iată pădurea de nave, iată catargele,

Pinii trandafirii,

Liberi până la vârf de povara lor dură,

Să geamă în furtună

Brazii singuratici

În aerul fără copaci și zguduit de mânie:

Iar sub călcâiul sărat al vântului – plumbul cumpenei de pe puntea de dans,

Navigatorul

În neostoita-i sete de spațiu,

Târând printre brazdele ude

Fragilul instrumentar al geometrului,

O să compare atracția

Dintre pântecele pământului

Și suprafața aspră a mărilor

Și respirând mirosul

De lacrimi de rășină venite din lemnul navei,

Și admirând toate scândurile

Bătute în cuie la încheietură,

Dar nu de bunul dulgher din Bethleem, ci de un altul

– Părintele călătoriilor, prietenul marinarilor –

O să spunem:

Au fost și ei pe pământul

Stânjenitor ca șira spinării măgarului,

Pentru rădăcini uitat-au de vârfurile

De pe faimoasa creastă muntoasă,

Și în zadar au strigat sub ploaia cea rară,

Cerului promițându-i să schimbe un pumn de sare

Pe încărcătura lor prețioasă.

De unde să începem?

Totul trosnește, totul se clatină.

Aerul tremură de comparații.

Niciun cuvânt nu este mai bun decât altul

Pământul zumzăie de metaforă

Iar carele ușoare

În hamul atrăgător al unor stoluri dese de păsări în zbor

Sunt sfărâmate

În concurența cu favoriții sforăitori ai stadioanelor.

Fie blagoslovit de trei ori cel care-n cântecul lui o să aducă un nume:

Cântecul împodobit cu un nume

O să trăiască mai mult decât altele,

O panglică pe frunte îl va alege dintre prieteni

Salvând de uitare parfumul uluitor de puternic

Fie că-i vorba de-apropierea bărbatului,

Ori de mirosul pielii fiarei puternice,

Ori doar de-aroma de cimbru frecat în palmă.

Aerul poate fi la fel de negru ca apa și orice vietate înoată în el ca un pește care

cu aripioarele scutur o sferă densă

elastică, ușor încălzită,

cristal unde roțile se învârt iar caii dau ocol,

Pământul Neerei umed și negru în fiece noapte din nou arat

Cu furci, cu tridente, cu sape și pluguri.

Aerul amestecat e la fel de gros ca pământul,

Nu poți ieși din el, în el este greu să intri.

Foșnete cu picioare înverzite umblă printre copaci:

Copii și bunici se joacă cu-arșice din oasele animalelor moarte.

Calendarul fragil al erei noastre se apropie de sfârșit.

Mulțumesc pentru ce s-a întâmplat:

Eu însumi am greșit, m-am rătăcit, am pierdut firul.

Veacul zdrăngăne ca o sferă de aur, goală, topită, nimenea nu-l mai sprijină,

La orișicare atingere, el va răspunde cu „da” sau „nu”

Cum ar răspunde-un copil:

„Am să-ți dau mărul” ori „Nu-ți dau mărul”

Iar chipul i-ar copia glasul rostind cuvintele.

Sunetul încă sună, deși motivul sunetului a dispărut.

Calul zace în praf și sforăie în spume,

Dar răsucirea-ascuțită a gâtului

Încă păstrează in amintire cursa aceea nebuna cu picioarele împrăștiate, –

Când nu erau numai patru,

Ci înmulțite cu numărul pietrelor înfierbântate din drum care

îl respingeau.

Astfel,

Cel ce găsește o

Potcoavă

Să sufle pulberea de pe ea,

S-o frece bine cu lână până

Va străluci;

Apoi

Să o atârne pe prag,

Ca să se odihnească,

Să nu mai fie nevoie să smulgă scânteie din piatra.

Buze umane,

nemaiavând nimica a spune

Din cel din urmă cuvânt rostit păstrează forma,

Iar greutatea încă mai stăruie-n mână,

Deşi ulciorul

pe jumătate s-a revărsat,

pe drumul către casă.

Ceea ce spun eu acum nu o spun eu,

E dezgropat din pământ, ca niște boabe pietrificate de grâu.

Unele

dintre monede înfățișează un leu,

altele-un

cap.

Diverse turte de bronz de aur de cupru

Zac cu egală cinstire-n pământ,

Veacul mușcându-le si-a lăsat semnul dinților săi în ele.

Din mine vremea sfâșie ca dintr-o monedă. Mie

Deja îmi e dor de mine…

-traducere de Catalina Franco-

_________________________

Глядим на лес и говорим:

— Вот лес корабельный, мачтовый,

Розовые сосны,

До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,

Им бы поскрипывать в бурю,

Одинокими пиниями,

В разъяренном безлесном воздухе;

Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный к пляшущей палубе,

И мореплаватель,

В необузданной жажде пространства,

Влача через влажные рытвины

Хрупкий прибор геометра,

Сличит с притяженьем земного лона

Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах

Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,

Любуясь на доски,

Заклепанные, слаженные в переборки

Не вифлеемским мирным плотником, а другим —

Отцом путешествий, другом морехода, —

Говорим:

— И они стояли на земле,

Неудобной, как хребет осла,

Забывая верхушками о корнях

На знаменитом горном кряже,

И шумели под пресным ливнем,

Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли

Свой благородный груз.

С чего начать?

Все трещит и качается.

Воздух дрожит от сравнений.

Ни одно слово не лучше другого,

3емля гудит метафорой,

И легкие двуколки

В броской упряжи густых от натуги птичьих стай

Разрываются на части,

Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;

Украшенная названьем песнь

Дольше живет среди других —

Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,

Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного одуряющего запаха —

Будь то близость мужчины,

Или запах шерсти сильного зверя,

Или просто дух чобра, растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и все живое в нем плавает, как рыба,

Плавниками расталкивая сферу,

Плотную, упругую, чуть нагретую, —

Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади,

Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново

Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.

Воздух замешен так же густо, как земля, —

Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой,

Дети играют в бабки позвонками умерших животных.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.

Спасибо за то, что было:

Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.

Эра звенела, как шар золотой,

Полая, литая, никем не поддерживаемая,

На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».

Так ребенок отвечает:

«Я дам тебе яблоко» — или: «Я не дам тебе яблоко».

И лицо его — точный слепок с голоса, который произносит эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.

Конь лежит в пыли и храпит в мыле,

Но крутой поворот его шеи

Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами, —

Когда их было не четыре,

А по числу камней дороги,

Обновляемых в четыре смены,

По числу отталкиваний от земли

Пышущего жаром иноходца.

Так

Нашедший подкову

Сдувает с нее пыль

И растирает ее шерстью, пока она не заблестит;

Тогда

Он вешает ее на пороге,

Чтобы она отдохнула,

И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.

Человеческие губы,

которым больше нечего сказать,

Сохраняют форму последнего сказанного слова,

И в руке остается ощущение тяжести,

Хотя кувшин

наполовину расплескался,

пока его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,

А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.

Одни

на монетах изображают льва,

Другие —

голову.

Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки

С одинаковой почестью лежат в земле,

Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.

Время срезает меня, как монету,

И мне уж не хватает меня самого…

1923

Acum că ar trebui să încerc un comentariu despre acestpoem, care se numără printre cele mai mari cinci sau șase compoziții ale secolului al XX-lea, simt toată jena și insuficiența încercării mele. Literal, nu aș ști de unde să încep; dacă nu de la acel gerunziu al traducerii Serenei Vitale (dar în rusă verbul este la prezent), și apoi „lemnul”, marcat de acel ritual de rugăciune: „să spunem”. Și suntem deja proiectați în timpul mitic al construcției corăbiilor, în timpul homeric al lui Ulise care construiește „ catargele ”, până la „ arhipendulul – cumpana de plumb – fixat pe puntea de dans ”.

« Limbajul poetic – scrie Mandel’stam în Discursul despre Dante – este un proces hibrid, și este format din două sonorități. Prima este schimbarea pe care o auzim și o simțim în instrumentele discursului poetic, care apare în procesul impulsului său. A doua sonoritate este discursul, adică opera fonetică și tonală reprezentată de instrumentele menționate ”.

Dacă conceptul de bază al simboliștilor erau „corespondențele” dintre înalt și scăzut; cel al lui Mandelstam, spus cu propriile sale cuvinte, era „transformabilitatea sau convertibilitatea” obiectelor disparate legate între ele printr-o relație de inerență (relație istorică prin excelență). Astfel, „bunul dulgher din Betleem” se leagă istoric de Ulise, „ părintele călătoriilor [pentru că] erau și ei pe pământ,/ incomod precum coloana vertebrală a măgarului ”. În Mandel’stam nicio metaforă nu este gratuită, nu este un ornament, o căutare a frumosului sau a noului; corelația dintre obiecte este dată de legea „transformabilității sau convertibilității”, este o lege care are aceeași obligație stringentă ca legea gravitației; o lege fizică asemănătoare cu legea vaselor comunicante. Pentru Mandelstam”numai realitatea poate da naștere unei alte realități ”, iar limbajul poetic nu diferă și nici nu poate deroga, în opinia sa, de la legile fizicii: „ Aerul tremură de comparații ” întrucât este supus forței de atracție pe care fiecare. obiect fizic o exercită asupra oricărui alt obiect fizic. „ Pământul bubuie de metafore ”; deci onoare poetului („de trei ori binecuvântat ”) care dă nume metaforelor.

Mandelstam studiase tehnica cinematografică prea inteligent pentru a nu înțelege că „ cinematograful modern… transformă funcțiile instrumentelor discursului poetic în parodie răutăcioasă ”, întrucât montajul său se desfășoară fără niciun conflict și fiecare cadru îl urmează pe cel precedent. Mandel’stam înţelege, cu mult înaintea tuturor contemporanilor săi, că discursul poetic nu poate şi nu trebuie să imite fluxul liniştit (sau accelerat) şi rectiliniu al cadrelor montajului filmului; el simte tot pericolul unei astfel de imitații seducătoare și intuiește că drumul de urmat este exact invers: fotogramele de diferite specii și genuri trebuie să interacționeze între ele ca surse active de energie.

«Să ne imaginăm că ceva a fost înțeles, apucat, scos din întunericul unei limbi uitate de bunăvoie imediat după actul de a învăța și a interpreta. În poezie, doar actul de a executa introspectiv are vreo importanță, și nu perspicacitatea pasivă, mimetică, parafrazatoare. Satisfacția semantică este echivalentă cu sentimentul de a fi executat o comandă. Semnalele șovăitoare ale sensului dispar odată ce și-au făcut treaba: cu cât sunt mai puternice, cu atât mai flexibile, cu atât sunt mai puțin indecise. Altfel nu s-ar putea scăpa de încurcătura mecanică, de ciocănirea în acele cuie prefabricate numite imagini „poetico-culturale”… Calitatea poeziei este determinată de viteza și decizia cu care își insuflă ordinele, planul său de acțiune în… natura formării cuvintelor. Este ca și cum ar fi alergat pe toată întinderea unui râu, înțepenit între junkuri chinezești rapide care navighează în diferite direcții. Așa se creează sensul vorbirii poetice. Traseul ei nu poate fi reconstruit prin chestionarea bărcilor: Vorbirea poetică este o fabrică de covoare cu o multitudine de urzeturi textile care diferă unele de altele Traseul ei nu poate fi reconstruit prin chestionarea bărcilor: ei nu vă vor spune cum și de ce am sărit de la o giunca la alta. Vorbirea poetică este o fabrică de covoare cu o multitudine de urzeli care diferă unele de altele.» ( Discurs despre Dante ).

Conceptul de „discurs poetic” pe care îl are în vedere Mandel’stam este ceva considerabil mai profund și mai larg decât conceptele contemporane de ambiguitate și nedeterminare ale cuvântului poetic: se afirmă clar că „traseul său nu poate fi reconstruit prin chestionarea bărcilor”. Și aici toată metafizica criticii de astăzi orientate spre cititor este măturată deodată, precum și cadrul necritic care favorizează „subiectivitatea poetică” privită ca o entitate dată și neschimbabilă. Mandel’stam a suportat cu groază ancheta inchizitorială a poliției secrete și a informatorilor, care au întrebat: „ce înseamnă acest cuvânt?”, „și celălalt?”; Mandel’stam nu se încrede în grosolănia inchizitorială pe care anumiți critici au folosit-o în investigația hermeneutică, pentru că cuvântul este o „formă închisă” pe care nu s-a săturat să o predice – și este imposibil să pătrundă în structura tectonică a cuvântului altfel decât cu ciocanul geologului.

Trebuie să ai respect pentru «fiziologie» – Mandel’štam nu s-a obosit să repete – «noi suntem smysloviki » (din smysl = sens, deci „semnificativist”) obișnuia să repete Mandel’štam, criticând implicit atât critica școlii formaliste rusești, cât si pe cea de ascendenţa sociologica. Poetul rus a sperat că cineva se va apropia de opera lui Dante „ cu ciocănelul geologului, pentru a constata structura cristalină a rocii sale și a studia particulele celorlalte minerale conținute în ea, a studia culoarea ei arsă… a-l judeca ca pe un mineral- cristal care a făcut obiectul unei mari varietăți de accidente »

Această sondare a domeniului mineralogiei în căutarea unor comparații și metafore care să transmită sensul exact al gândirii sale nu este un obicei al lui Mandel’štam, ci un procedeu hermeneutic: mineralogia îi dezvăluie realitatea concretă a cuvântului: mineralogia cere meteorologia, iar aceasta din urmă permite înțelegerea structurii tectonice a rocilor (a se citi cuvinte). „ Forma cristalografică ” a cuvântului este similară cu structura cristalină a rocii.”

Nu există „corespondență” între cei doi termeni ai realității în sensul înțeles de simboliști, există „corespondență” în sensul înțeles de acmeiști, de unire, ca între „ vase comunicante ”, între două entități fizice „ în opoziție ” la non-a fi ”. Acestea au fost motivele care l-au determinat pe Mandel’stam să invoce o „ știință a cristalografiei ” în întregime „ derivabilă din spațiul tridimensional ”; iar acestea au fost motivele care l-au determinat să deteste orice formă de interogare inchizitorială a textului poetic.

Si la Ahmatova există același dezgust pentru ancheta inchizitorială: „ Acolo, în spatele sârmei ghimpate,/ în inima taigalei de nepătruns,/ îmi duc umbra la interogatoriu. ”

Nu din obişnuinţă a condus Mandel’stam o luptă indirectă împotriva teoriilor formaliştilor, prevăzând planul înclinat pe care acele teorii aveau să fie nevoite să-l ia, până la cunoscuta formulă a funcţiei autoreferenţiale a textului poetic. Într-un cuvânt: funcția poetică. Un concept care marchează punctul cel mai problematic al teoretizării formaliste și, în același timp, cel mai seducător rezultat artistic al acestuia.

Eseul despre Dante este din 1933, poezia ”Găsind o potcoavă” a fost scrisă în 1923, cu mult înainte ca achizițiile teoretice să se întipărească clar pe hârtie și în mintea poetului. Dar întotdeauna este așa, poezia precede întotdeauna, în conștientizare, rațiunea teoretică, iar Mandel’stam nu face excepție.

Pentru un poet, o „nouă concepție despre lume” este întotdeauna concomitentă cu apariția unui nou poem; sunt două vase comunicante care se hrănesc reciproc: noua privire „cristalografică” surprinde lumea în ganglionii concretetelor sale fizico-fosile, geologico-atmosferice.

„ Combinând ceea ce nu poate fi combinat, Dante a modificat structura timpului ” . Această gândire ne aduce în miezul conceptual al metaforei lui Mandelstam: metafora modifică structura fizico-temporală a timpului în măsura în care ordonează „sincronismul evenimentelor, numelor și tradițiilor separate de secole” după o nouă ordine. Astfel, metafora ca punte fizică supusă „ legii vaselor comunicante ”, unește ceea ce „ sincronismul evenimentelor ” timpului a făcut ostil reunificării.

„ Dacă aș fi întrebat sincer care este metafora lui Dante? Aș răspunde: nu știu, pentru că o metaforă poate fi definită doar metaforic… dar mi se pare că metafora lui Dante desemnează imobilitatea, punctul fix al timpului. Rădăcina lui nu este în cuvântul mic ”cum”, ci în cuvântul ”când”, când sună asemănător cu “cum”».

„ Timpul, pentru Dante, este conținutul istoriei, înțeles ca un act unic, sincron… Dante este un antimodernist ”.

Figura și opera lui Dante oferă poetului rus paradigma cum ar trebui să fie un poet în lume; oferă, de asemenea, o metodologie a rezistenței la timp în cheie politică și estetică. În antimodernismul lui Dante este cheia înțelegerii antimodernismului lui Mandel’stam.

« O piatră este un jurnal impresionist al vremii, acumulat de milioane de ani de dezastre, dar nu este doar trecutul, ci și viitorul: există o periodicitate în ea. Este lampa lui Aladin care pătrunde în întunericul geologic al veacurilor viitoare ».

„Discursul poetic” este pentru poetul rus o punte de legătură între trecut și viitor. O muscă a încetat să trăiască în chihlimbar și, în noul compus organic, începe să trăiască din nou. În mod similar, „ discursul poetic nu este niciodată pacificat; chiar și după multe secole acolo se descoperă dezacorduri străvechi; este chihlimbarul în care bâzâie o muscă încâlcită în rășină, în care corpul străin continuă să trăiască chiar și în fosilizare ». Cuvântul-mineral al lui Osip Emilevic este acea entitate care continuă să trăiască chiar și după moartea părților sale constitutive; este deci o entitate care sfidează timpul și îl depășește. Sensul profund al cuvântului poetic rezidă tocmai în această calitate a depășirii timpului care l-a generat; deci „forma închisă”, îndepărtată de la utilizarea manipulativă a vieții de zi cu zi. «Cuvântul a devenit cimpoi , (în Discurs va fi orgă, violoncel, orchestră) nu cu șapte, ci cu o mie de țevi în care rasuflă respirația simultană a tuturor secolelor ”, „ Formă închisă” ca abilitatea de a crea imagini prin partenogeneză.

Tot în Discursul despre Dante Mandel’stam pune câteva note de importanţă fundamentală pentru elaborarea unui nou concept de „coloană sonoră”: „ Valsul – scrie el – este în esenţă un dans ondulatoriu, deloc imaginabil nici pe departe în civilizaţiile elena sau egipteana, posibil în schimb în civilizația chineză și pe deplin legitim în cea europeană modernă. (Sunt îndatorat lui Spengler pentru această comparație). Principiul fundamental al valsului este predilecția tipic europeană pentru mișcările ondulate continue, atenția la valul care străbate doctrina noastră despre materie, poezia și muzica noastră ”. Imediat după aceea, poetul rus investighează conceptul de poezie tridimensională: «Poezie, cristalografie, de invidie, mușcă-ți degetele de furie și neputință! De fapt, combinațiile matematice care prezidează cristalogeneza nu pot ignora tridimensionalitatea spațiului».

Indirect, Mandel’stam vrea să ne invite să reflectăm asupra acestui punct, că „discursul poetic” urmărește întotdeauna atenția la val, dar nu poate face abstracție de concepția geologică a materiei, de stratificarea tectonică a materiei tocmai pentru că „ Dante, contemporanii săi nu aveau cunoașterea timpului geologic; ignorau orele de paleontologie, orele de cărbune …”. Pentru poetul rus, unda sonoră este întotdeauna înscrisă în calendarul timpului, în stratificarea tectonică a vârstelor materiei: unda sonoră este materia însăși prinsă în momentul impulsului său vital, al mișcării sale și al sedimentării acelei circulaţie! Dar este mai mult, pentru Mandel’stam, «Vorbirea sau gândirea poetică poate fi numită sunet doar convențional; de fapt ceea ce auzim este doar interferența a două rânduri, dintre care una, luată in sine, este absolut tăcută, în timp ce cealaltă, fără suportul mișcării imaginilor, este lipsită de orice sens și interes și se pretează la parafraza, un simptom foarte sigur, în opinia mea, al absenței poeziei : acolo unde parafrazarea este posibilă, cearșafurile nu sunt mototolite, poezia nu și-a petrecut noaptea».

Comentând cântul XVII al Infernului, Mandel’stam ne sugerează imaginea unei rachete care se formează în timpul zborului și lansează un al doilea aparat pe orbită, iar acesta la rândul său lansează al treilea și așa mai departe. Prin urmare, autoproducerea imaginilor legate printr-o relație de filiație (rudenie semantică și fonetică a cuvintelor). Suntem aici foarte îndepărtați de acele poetici ale secolului XX care vor predica jocul „liber” al imaginilor, jocul „liber” al semnificanților și de toate acele poetici care vor teoretiza, în mai multe rânduri, noi modalități de écriture automatique .. Ne aflăm într-un moment crucial al secolului al XX-lea, la o cotitură decisivă: într-un fel sau altul staf-ul lui Mandel este redus la tăcere, poezia europeană va pierde miezul sfatului, va pierde un intelect extrem de sofisticat, capabil să treacă de la rigoarea examinarii critice a tuturor principalelor contradicţii ale poeticii vremii sale. În mod semnificativ, Mandel’stam scrie: « Astăzi, în 1923, acmeismul nu mai este ceea ce era în 1913. Mai bine zis, acmeismul nu a existat niciodată. A vrut să fie doar conștiința poeziei. El a fost judecător al poeziei, nu al poeziei în sine». În această scrisoare de replică către un tânăr poet putem măsura toată dezamăgirea, deziluzia poetului față de propria sa epocă („Nu, n-am fost niciodată contemporan cu nimeni”, scria el într-o poezie celebră). „Conștiința poeziei” înseamnă pentru poetul rus conștientizarea unei examinări critice foarte riguroase la care trebuie supusă poezia timpului său; poate mai exista și conștientizarea de a fi „postum”, de a fi ajuns prea târziu la întâlnirea cu istoria, cu „secolul câine-lup”.

Moartea unui poet nu este un simplu eveniment, ci ultimul său act creator, care aruncă retrospectiv o lumină tulburătoare asupra călătoriei sale artistice. Când tânărul Mandelstam a scris: „ Numai în bătălii ne lovește soarta ”, nu și-ar fi putut imagina că și-a prevăzut propria moarte. Există în marea poezie o capacitate de a anticipa viitorul, fără posibilitatea unor neînțelegeri; această clarviziune, care nu trebuie confundată niciodată cu misticismul ieftin, este semnul revelator al marii poezii.

Cuvintele poeziei sunt înțelepciune și clarviziune împreună: concretețe minerală a precipitațiilor atmosferice, călătorie destinată, existență care întâlnește un destin. Cu toate acestea, poetul încearcă cu disperare să trăiască, să scape de propriul destin.

-traducere de Catalina Franco

0 comentarii

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s