Adonis 2

Adonis, ”Dorință”

Dacă un cedru

brațele mi le-ar deschide

printre crânguri de adâncuri, de ani.

Dacă m-ar apăra

de perle și de ispititoare lumini.

Dacă eu aș avea rădăcinile sale,

iar chipul mi-ar fi ancorat de scoarța sa tristă.

Atunci m-aș face nour și fulger

în depărtare,

în acea patrie a încrederii.

Dar eu trăind

cu toate crengile-n crângul

de-adâncuri și de ani,

pe fruntea mea este foc,

e focul febrei, e focul pieirii,

e focul mistuitor al pământului care mă ține.

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Doarme”

Doarme –

chipul ei e floare și trandafir,

culorile-i se armonizează,

culorile ei contrastează,

o dată roșu aprins de trandafir de Damasc,

o altă dată gardenie

ce îmbrățișează o iasomie.

O altă dată stea

plutind pe o navă de nuferi.

-traducere de Catalina Franco

**

ADONIS

ADONIS

”Cel a cărui opera monumentală a fost tradusă în toată lumea luminează cu fervoare scrierea sa cosmică și mistică a misterelor ființei. ”

                            Joséphine Hobeika

“Poezia nu poate fi înlocuită. Dacă filosofia tace, dacă cultura, în general, nu răspunde la întrebările ființei umane, rămâne poezia care seamănă foarte mult cu iubirea.

Poezia este ca dragostea care are mereu ceva de spus

poezia este ca o femeie – vrei s-o iubești în fiece zi.’’

                              Adonis

„Poezia, ca și dragostea, aparține trupului. ”

                                      Adonis

“Vin dintr-un pământ în care poezia este ca un copac care veghează asupra omului și unde poetul este cel care înțelege ritmul lumii”.

                                Adonis

“Există ceva care mă depășește, care emană din adâncurile mele: am și eu necunoscutul în mine. Visul sunt eu cel care îl trăiesc, dar nu eu l-am inventat.  ”

                                 Adonis

   ”Mitologia este copilăria cunoașterii și a relației noastre cu necunoscutul. Fiecare ființă umană trebuie să fie un vizionar, care să tindă să descopere ceea ce nu știe. ”

                                  Adonis

Adonis, ”Între mine și ochii tăi”

Când în ochii tăi mă arunc  

eu văd zorii adânci

văd un ieri străvechi

Văd ce nu știu

și simt universul trecând

între mine și ochii tăi

-traducere de Catalina Franco

**

 Adonis, ”Dialog”

„Tu pe unde umblai?

Care lumină sub genele tale plânge?

Tu pe unde te-aflai ?

ce-ai scris – arată-mi?”

Eu n-am răspuns. Cuvinte nu mai aveam

Sub ceața cernelii nu mai aflam nici o stea

Foile le sfâșiasem

Care lumină sub genele tale plânge?

Unde erai?

Eu nu răspundeam

Noaptea era cortul beduinilor

felinarele erau trib

iar eu un soare slăbit

sub care pământu-și schimbase colinele

iar rătăcitorul se încrucișa cu o cale lungă

-traducere de Catalina Franco-

**

Adonis, ”Ieri”

Cu întâia stea mi-am închis ușa camerei

Am tras perdeaua și m-am culcat cu scrisorile ei

Și iată perna e udă, cuvintele-s pline

sunt magician, numele ei e tămâie și e cățuie

sunt magician, ea e scântei și e templu al primului jar

mă întind în adâncul fumului

desenez semnele

îi fac o vrajă pe rană

Îl șterg cu pielea-mi

O, rană o, luminatule iad

O rană o, moarte, prietenă mie

În rană sunt turnuri cu îngeri

Un râu ce porțile sale le închide, e iarbă ce umblă

Un om care se despoaie

Desfoaie mirtul uscat și aduce recunoștință,

Apa îi picură-n creștetul capului,

Se înclină și-apoi dispare

Visez –

Spăl pământul până-n oglindă

Și îl lovesc cu un zid de nori dintr-un arbust de foc

Clădesc o cupolă de lacrimi le modelez

Ca dar suprem – ce mi-ai pregătit?

„- Cămașa mea, cea învăluindu-ne-n ziua nunții.

Și-am să cobor în mormânt cu tine

Pentru a-ți face ușoară moartea iubirii

te amestec cu apa mea și te dau morții ca să te bea

îți dărui bunul meu: mormântul și-ușurătatea morții.”

Odată am văzut pe pământ un flacon

O mare înclinată

Plină de scoici, de creaturi reîncarnate

De păsări de aripi

Și atunci am zis

Fie ca limpiditatea femeii să fie limpiditatea cerului

Fie ca lumea să fie o piatră sexuală

S-o văd ca o mare înclinată

Să-i iubesc spuma, să-i sap un colț

mai aproape de ochiul meu

să jur pe valuri că ele-s vecinele mele

Plimbând după sarea lor frământările mele

Ele veghind cu mine ori adormind

In mine citind al lor propriu ecou:

El spuse: (Ești înger și numai sub piele vezi

E singura asemănare între tine și înger

N-ai vrea oare tu să descoperi tărâmul adâncurilor?

De vrei, lasă oricui altcuiva

Tărâmul înaltelor vârfuri.)

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Semnele operei vântului”

Mi-am scris identitatea

Pe chipul vântului

Dar am uitat să-mi scriu numele.

Timpul nu se oprește asupra scrisului

Ci semnează cu degetul apei

Copacii din satul meu sunt poeți

Își scufundă piciorul

În călimările cerului.

Iar vântul obosind

Cerul îi desfășoară un covor ca să se întindă.

Memoria e casa ta de la urmă

Dar tu nu poți trăi acolo

Doar cu un trup devenit chiar el amintire.

În pustiul limbajului

Scrisul e o umbră

Unde ne adăpostim.

Mormântul cel mai frumos pentru un poet

E golul cuvintelor lui.

Se poate ca lumina

Să te inducă în eroare

Dacă se întâmplă asta

Tu să n-ai teamă, vina-i a soarelui

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Oglinda saniei negre ”

Spuneai: Chipul meu e o navă, trupul meu – o insulă,
apa, organul dorinței.
Spuneai: Pieptul tău e un val,
noaptea zdrobită sub sânii mei.

Soarele-i vechea mea închisoare,
Soarele-i noua mea închisoare,
Moartea e sărbătoare, e cântec.

M-ai auzit? Sunt altceva decât ​​noaptea asta,
Sunt altceva decât patul ei suplu și luminos.
Trupul meu – cuvertura, mătasea
Din fire țesute cu sângele meu.
M-am rătăcit și în trupul meu
mi-era rătăcirea …

Frunzelor datu-le-am vântul,
Lăsatu-mi-am genele-n urmă,
Și cu furie am jucat enigma cu divinitatea
Și am trăit Evanghelia alăptării
Spre a afla în vestmintele-mi
piatra rătăcitoare

M-ai recunoscut? Trupul meu mi-este cuvertura,
Moartea e cântul meu și palatul caietelor mele,
Cerneala mi-este mormânt și pridvor,
O sfâșiată, o pustiită hartă a lumii
În care cerul a îmbătrânit,
O sanie neagră târâtă de lacrimi și suferință.

Ai să mă urmezi? Trupul meu este cerul meu,
Deschis-am larg coridoarele spațiului
În urma mea eu mi-am gravat genele,
Drumuri ducând la un idol antic.

Mă vei urma? Trupul meu este calea mea.

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Oglindă pentru o întrebare”

Am întrebat și mi s-a răspuns

Ramura înconjurată de foc

e o pasăre

Mi s-a mai spus și că fața mea

era o undă

Că fața lumii era oglindă

că far – tristețea matinală

Eu am venit

Pe drumul meu lumea era cerneală

Oricare freamăt – o frază

Eu nu știam că-între noi

s-a aruncat un pod – mulțime

de flăcări și profeții

Un pod de frăție

Nici nu știam că chipu-mi

era o navă plutind

într-o scânteie

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Atingând lumina”

Într-o noapte cu lună plină

scrutează o galaxie

Vei vedea acolo un fluviu

cu brațele tale – râuri

cu pieptul tău – estuar

Azi cerul și-a scris poemul

cu o cerneală albă

apoi a numit-o zăpadă

Cu cât îmbătrânești

tot mai tânăr e visul tău

Visul crește în timp ce tu

pășești spre copilărie

Visul e un armăsar

care ne mână departe

fără să facă vreun pas

vreodată

Istovit de-a călători un vis

a coborât la un râu

la cel mai de-aproape

voind a-și spăla cămașa

Abia de și-a pus piciorul în apă

că i s-a topit cămașa

și-a dispărut

O roză iese din pat

ia mâinile dimineții

ca să se frece la ochi

Un palmier vorbește cu trunchiul

Un trandafir – cu mireasma

Vântul și spațiul umblă

rătăcitori împreună

Un curcubeu?

O fundă

Cerul legat de pământ

într-o singură împletitură

Se plimbă pe văile toamnei

dar sprijinit pe o mână

primăvăratecă

Și cerul plânge

însă lacrima-și șterge

cu eșarfele zărilor

Când oboseala îi vine

ca să se culce vântul

peste întinderi

așterne covoare

În pădurea zilelor mele

nu-i nici un loc

‘n afara vântului

Spre a atinge lumina

va trebui să te sprijini

pe umbra ta

Uneori simt cum vântul

e un copil care urlă

pe umerii mei purtat

Copacului cum i-ai descrie

aroma fructului?

Iar provei cum

truda frânghiei?

Precum o mână

așa plutește lumina

pe trupul tenebrelor

Este al spațiului umăr

cel prăbușindu-se acolo

sub norii întunecați

Spațiul – în ochiul ghilotinei

e de asemeni

și el un cap de tăiat

Nu poți să fii felinar

dacă pe umerii tăi

tu nu duci noaptea

Voi face un pact cu norii

ca să sloboadă ploaia

Voi face un altul

cu vântul

să ne sloboadă

pe mine și norii

Cuvântul e vatră-n exil

e drum în patrie

Cât de ciudat e acest pact

cel între val și mal –

malul va scrie nisipul

iar valul va șterge scrisul

Memoria – o altă casă a ta

unde nu poți intra

decât cu un trup devenit

amintire

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Trandafirul alchemic”

Ar trebui să călătoresc în paradisul cenușii

printre arborii lui ascunși

în cenușă sunt basme

sunt diamante și lână de aur.

ar trebui să călătoresc în foame, în trandafiri

gata de cules ar trebui să călătoresc

sub arc de buze orfane să mă odihnesc

în buze orfane în umbra lor rănită

acolo e trandafirul alchimic.

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Urlu”

Homo Homini Lupus

Plaut

Urlu unde după nimic nu mai sunt cuvinte

urlu la cei care văd în tine

haosul rămășițelor morții

într-o liniște mormântală.

Urlu pentru ca-n voce să înflorească vântul

până ce zorii se fac

în sângele meu grai și cântec.

Urlu: la voi, la cei care mă vedeți

tăcând acolo unde cuvântul nu zboară,

eu și noaptea urlam ca să mă cunosc.

Citesc în cartea prezentului, – copiii au spus:

acesta e timpul care-a

înflorit în al ruinelor pântec, –

și au scris:

acesta e timpul în care am văzut

pământul crescut de moarte,

până și apă – chiar apă – înșelată de apă

am văzut.

-traducere de Catalina Franco

**

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adonis, „Stelele”

Umblu,

iar stelele-mi umblă în urmă,

spre ziua de mâine a stelelor,

spre ziua tainei,

a morții, a florii,

a solitarei trude.

Ele îmi omoară pașii și-mi renasc sângele.

Sunt drumul ce încă nu a început,

nu văd niciun zăcământ.

Eu mă îndrept spre mine,

spre ceea ce stă să vină.

Umblu,

iar stelele-mi umblă în urmă.

-traducere de Catalina Franco-

**

Adonis, ”Drumul pe care-l străbat”

Drumul pe care-l străbat în jos și-n sus

către tine,

este chiar drum?

Atunci de ce se întinde

și se îndepărtează

pe când eu ma duc ?

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Mâna ei e-n a mea”

Mâna ei e-n a mea

suntem amândoi străini

și amândoi vom fi mâine morți

în paturi îndepărtate.

Învăluiește-ne cu fantasmele noastre

ori cu legendele zilelor noastre,

fă-te străin și te-apropie

ca un ocean legănat pe o scară de spumă,

ori ca un trup.

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Ori de câte ori noaptea”

Ori de câte ori noaptea

îmi citesc trupul

port trupul ei,

sunt uluit când citesc

iubirea lui:

noaptea n-ar putea fi decât

trăsăturile,

tainele ei, ea n-ar putea fi decât

numele ei.

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Rana noastră nu mai e una.”

Rana noastră nu mai e una.

Te-am întâlnit – tu, cetatea – înscrisă-n furtună

cu marea dezlanțuită.

Sunt totdeauna copilul îndrăgostit de singurătate

trupul meu, de uimire, de exaltare,

nu se mai află în piele.

Rana noastră nu mai e una.

traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ” Un nor i se-aseamănă”

Un nor i se-aseamănă –

e ca pleoapele sale,

e aidoma membrelor sale,

e asemenea ramurilor

împrăștiate pe chipu-i

la întâlnirile noastre.

Un nor ce hrănește gândul – al meu:

e ploaie între gene ori e chemare?

E o călătorie-n adâncul tainelor sale

ori în caravanele aerului?

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Calea ducând către tine”

Calea ducând către tine

Nu știu de unde vine, și nici cum duce la tine,

Cum să o pătrund, și cum

Să mă transform

În sărbătoare pentru dorințele ei

Mă întrebam

Aș voi poate să mă întorc?

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, „În umbra lucrurilor”

Prefer să rămân în umbră;

să rămân în misterul lucrurilor.

Îmi place să mă arăt unor creaturi.

greșesc precum o idee.

Straniu ca arta.

Anonim,

evaziv

și uitat.

În fiecare zi

să mă nasc iar.

-Traducere de Catalina Franco

_________________________________

Adonis, ”Pierderea”

Pierdut, îmi arunc fața în praf

iar dimineața,

o arunc nebuniei.

Ochii mei sunt de iarbă și sunt de foc.

Ochii mei sunt flamuri și emigranți.

Pierdut, îmi arunc fața în praf

în zori.

Mă nasc la capătul drumului. Urlu.

Și cum mai urlă cu mine și praful și drumul.

Ce minunat, o, Doamne, că fața mea,

se pierde în mine! Ce minunat să mă pierd

îmbrățișat de flăcări!

O mormânt! o, sfârșitul meu

când primăvara începe!

Traducere de Catalina Franco

__________________________

Adonis, ”Paragrafe ale unei scrisori scrise pe 23 septembrie”

Din insomnie îți scriu, dintr-o groapă neagră ca un asediu:

cerneala mea este piatră, pulbere vârful degetelor.

Iubire, destin ce mă înconjuri până devin nimic,

oprește strălucirea, fă ziua să se stingă.

Poartă înapoi pașii mei, întoarcerea-mi fă-o zid.

Numai paloare și zgură pupilele mele răsfrângă.

Inima mea e de piatră în al tău întunecat alcov,

alcov cu doar o fereastră, cu tristă, grea draperie.

Din colivia aceea inima mea ieie-și zborul.

Oasele mele se prind de părul tău ciufulit

de sânii tăi de crin, de talia ta mlădie,

de rochia descheiată, de coapsa ta aurie.

O spun într-un cuvânt: adevărul e numai scurt.

Iubirea noastră fie vifor pe mare, foc.

Mâine o să plec din captivitate,

din închisoarea unei iubiri tinerești nebune,

cu sângele arzător, cu dorul de viitor, însetat.

Viața nu se împiedică-n pașii mei, nici nu s-oprește:

întorc pământul pe dos, o altă cale nu este.

-traducere de Catalina Franco

___________________________

**

Saíd Ésber, mai cunoscut sub numele de Adonis (Syria, 1930). Este unul dintre candidații obișnuiți la premiul Nobel pentru literatură. A scris unele dintre cele mai semnificative cărți de poezie arabă din timpul nostru. Aici – o poezie scrisă în timpul șederii sale în Mexic în 2012.


Adonis, ”Omagiu singurătății”

Singurătate – grădină

cu un singur copac.

Din copilărie

pe acest drum am trecut

eu cu prietenul meu – poetul.

Ce straniu!

Pașii lui zboară totuși cu praful.

Prieten sunt cu narcisa.

Iubesc o altă floare

pe care n-o amintesc.

Însetat, doar apa la care nu pot ajunge

mă mulțumește.

Să nu ai taine

e, de asemeni, o taină.

Știu că absența

dăinuie ca întrebare.

Îmi place ploaia

iubind paloarea pământului.

De făptuiești

doar spre-a obține ce îți dorești,

neimportant rămâne ceea ce faci!

Prefer trădarea cuvântului

față de cuvânt,

decât credința pietrei față de piatră.

După urcuș vine coborâșul?

Nu cred –

Înaltul întotdeauna duce la mai înalt.

Ceea ce tu îți spui,

îi spui celuilalt –

chiar dacă n-ai vrea să-i spui.

Nu știu a fi știind

mai mult decât neștiința-mi

despre ceea ce încă nu știu.

Spun unii: e simplu ca să imiți.

O! Marea! De aș putea-o eu imita.

Uit totdeauna ce am

spre-a mă elibera

de ceea ce mă are.

Individualul – o unitate a infinitului.

Mulțimea – o infinitate a unității.

Uneori

soarele nu te-ar putea lumina

în schimb

o lumânare te luminează.

Dorința mea: puterea mea de-a dori

să fie peste puterea mea

de-a-mi îndeplini dorințele.

Bărbatul singur: doar o aripă.

Femeia singură: aripă ruptă.

Îmi voi părăsi

singurătatea

spre-a mă îndrepta dar unde?

Stau în fața oglinzii

nu ca să mă privesc,

ci ca să mă asigur:

ceea ce văd oare într-adevăr sunt eu?

Jurase mereu curcubeul

să rătăcească

fiindcă-și pierduse prima lui casă.

Iar ieri, când m-am trezit,

am văzut soarele frecându-și ochii

de geamul ferestrei mele.

Afirm că soarele e o altă umbră,

dar nu am dovada.

Afirm că luna e un alt foc…

și am dovezi atâtea.

Trecutele mele zile au un mormânt

și nici un cadavru.

Ce stranie mi-e amintirea!

E o grădină plină

de tot soiul de arbori deși

eu nu văd nici un singur fruct.

Cuvintele – cele știute – au fost luate

din pădurea tristeții.

Uneori simt

că abisul spre care privesc

nu e destul de larg pentru pașii mei.

Îmi mărturisesc greșeala

– cred c-am avut dreptate.

De câte ori întreb

mă împart în două:

a mea întrebare și eu –

Întrebarea mea vrea răspuns

eu mai caut o întrebare.

De ce în noaptea aceea simțeam

că ceru-i chitara nopții,

corzile rupte – stelele?

Oare fiindcă dormisem singur?

Acuma știu de ce

cei ce visează doar la lumină

laudă uneori întunericul.

Aud în cuvinte acei clopoței

anunțând o a treia mea naștere.

Tot ce nu am scris

am uitat.

Și-acum îmi scrie.

Scrie –

– acesta e modul suprem

de a te citi pe tine

și de-a asculta lumea

Dă bună ziua în drumul tău

dacă voiești ca soarele

să te însoțească.

Mă răzvrătesc contra flăcării

ce mă călăuzește.

Flacăra ce conduc

se răzvrătește în contra-mi.

Deschid un lac al uitării

și îmi înec povestea.

E prea târziu

să fii tu însuți și să și știi cine ești…

pierdută-i copilăria.

Tu îmi dai fața ta,

eu îți dau ale mele gânduri.

Promisiunea noastră e vuietul:

călăuzește-mă, mare!

Spre-a fi frate cu dimineața

fraternizează cu noaptea.

Ce pot face eu pentru cerul

pe umerii mei

ofilindu-se ?

Tu voi în tine să ardă codrul imaginilor?

Atunci încălzește-te la focul sensului.

La începuturi a fost perechea,

apoi fu primul păcat

ce s-a numitu-s-a singurul

unicul.

Am să scriu, așadar, cuvântul pereche,

cum aș săpa o fântână,

și am să-l pronunț

de parcă

ar fi să încolțească apa.

Totul arde în jurul lui

e foc în ceruri,

e foc în ape.

De unde acel frig-atunci

care-mi pătrunde în oase?

Te poți apăra de orice

doar de timp – nu.

-traducere de Catalina Franco

______________________________

Edward Munch, Singuratate


Adonis, ”Adoniada”

(Poezie-testament inedit al lui Adonis)

„Totul e praf”, spune praful de ce venim

noi pe pământ dacă transgresiunea nu este cheia

prezentului nostru?

Înalț făclia pătimirilor noastre: o salut pe Sajah.

Este aici nu pentru ușurătatea șederii ori pentru

deschiderea căilor, locul e prizonierul misterelor,

al nenorocirii îngrozitoare.

Tenebrele cântă, dansează, maestrul lovește

turmele sale cu bicele lui – bicele lui

Nave ale copilelor la marginea haosului.

Ei scriu fierul, eu scriu un imn:

Nu-l imita

pe acest creator …

Inventează

un alt creator pentru zorii de mâine,

și spune cu pasiune:

Între cer și mine sunt numai poduri

de aer și pulbere.

O floare se ofilește

îi pregătesc înmormântarea

au să vină oare mângâietorii, de ea au să se apropie,

au să împărtășească durerea?

O floare moartă

eu nu văd apa pe care frunzele ei o beau

nu văd vreo răsuflare nici amenințătoare nici precaută.

Veacul și-a pus lăcatele

încuietorile sale

în mâinile unui ucigaș.

O fantasmă plutind

pe o apă fără de țărm

spuse despre el:

Era o balenă pe nume călugăriță 1)

oamenii crezură că este

cea cu aroma trupului mort în brațe.

Suntem, oare, noi toți, pe calea pasiunilor noastre

și în căutarea lor, în fluxul și în refluxul lor,

suntem oare profeți despotici?

Trenul care nu poate ghici de ce sosește și de ce pleacă

și de ce îl conducem

trenul care noaptea nu vede noaptea,

iar spre ziuă nu vede zorii

ce nu distinge inevitabilul de îndepărtat

trenul avariat pe ce drum ne va duce

până la ultimul loc,

pân’la sfârșitul dorințelor noastre gravate

de către lumini?

Prietenii mei îmi spun: Gândurile noastre, faptele noastre și zilele noastre

sunt limbi polenizate în cerneala din care timpul

își potolește setea.

Prietenii mei îmi spun: în noi natura înseamnă litere

cu care ne scriem pașii

iar ritmul noi ni-l căsătorim cu ale lor capricii.

Prietenii mei, fără înțelepciune, sunt înțelepți.

Rușinea și ezitarea și pierderea care nu duc

la întâlnire

nu-s vreun dor arzător ori vreo reminiscență

a unor vremuri

sunt oare jocul misterului ori semnul bătrâneții?

Eram din ce în ce mai îndrăgostit de ceea ce rațiunea ignoră

cum să te întorci acolo, de ce să chinui a explora

adâncimile sale.

Rătăcesc în pădurea de simțuri, invocându-mi prostiile copilăriei

Îmi rătăcesc privirea spre-a mărturisi și locul și

lucrurile

am deodată senzația unui alt sânge într-un alt trup

mai bun ca al meu

trăind într-un teatru sumbru.

Singuraticul strânge adversarii spunându-le

cumnaţilor, nepoţilor și fiilor lor: Eu nu sunt

dintre-ai voștri singuratic înseamnă popoarele

care luptă și se ridică și se coboară în el.

El este tronul și oamenii din jurul lui sunt beți

fiece cap e un mod de a ajunge la el fără vreun loc pentru

vreun alt nume decât al lui și pentru alte precepte decât

ale lui

El este tronul, nu, nu nu m-aș mira de m-aș

preface în smochine

brigand sau profet să-mi adore chipul și să mănânce

când caută pâine, nu

n-aș fi surprins de s-ar preface într-o sabie

cu care să taie capete, iar eu – ce-aș spune eu

mulțimilor zbuciumându-se înspre mine?

Ei predică: „ucide” – Orice moarte este permisă

cum de nu-s scrise faptele-n pulbere? Oare de ce

curge sângele soarelui prin trupul vidului? Împrăștiat

citește-n pământ: o casă își ia rămas bun de la casă.

citește-n pământ: acum curge sângele.

citește-n pământ: exilul reînnoiește exilul.

De ce trupul meu va fi uitat orașele: mi-e capul plin?

Într-o bună zi poate am să-mi incit sufletul să renunțe la sine

și poate voi voi a-i spune că între noi totul s-a sfârșit.

După aceea, poate o să mă întorc

să-i spun să o luăm de la capăt.

Întunecime întunecime

Cutia toracică, inima, trupul abandonându-se

stăpânului lor

zgomotul scriind timpul, tăcerea întrebărilor

Și jarul cedând goliciunii lor

Întunecime întunecime

Chiar dacă e claritatea cea care curge din soare

e tot mai întuneric.

Au străbătut-o înaintea noastră –

Aud podul povestind

apei ce curge pe dedesubt

cu trecători apăsându-i deasupra

cu trecătorii târându-și prezentul un pas – nădejde

un pas – nenorocire

podul se îmbracă în fantomele lor și adoarme singur.

Locul e de fantasme gemânde de palmieri

și de măslin ale căror ramuri se înlănțuiesc în

dorința de-a fi

de-a fi doar un vas de iubire.

***

… Așa încât am să spun: Al-Ma’arri

încă nu a murit și Al-Mutanabbi

e întotdeauna singur fără prieten ori cineva

îngrijorat

de-ale lui chinuri, toți sunt

răutăcioși și geloși

am să spun: că ei trăiesc – fără legământ, fără ideal,

rătăcind în lumină.

Păsări se întorc și pleacă, soarele este pe calea de a apune

alunecând din pat și drapându-se în noapte de ispitele lor

șeicul întinde covorul de rugăciune sub o pergolă

nici câmp nici iarbă nimic nu înflorește nimic nu se vestejeste

pe-aceste câmpii

***

…„nici o viață care să nu fi fost reală”: astfel se spusese în

poezie dar nici o viață în afară de cea în care noi viața ne-o trăim nu este o

prezență și din întâmplare o casă

a cărei distrugere încă nu s-a întâmplat

aici ori acolo unde fiece soare și fiece umbră este

în sine reală – viața asta cu măruntaiele ei

sfâșiate sub pașii noștri, cu scânteietoarele ei măruntaie

luminându-ne pașii noștri – ea

singură este viața – reală este doar ea.

***

… Miros pământul unific în el trupul meu și numele meu poemele mele și trupul meu.

Nordul e sfâșiat de către zeul său de fiece dată când

este mișcat și se înclină înspre sud, nordul este captivul

conciliant al istoriei sale, dar nici o dată nu a fost drept.

Sudul este o carte fără de cititor bolnav de un rău incurabil

Cu toate acestea, el este cartea dintâi.

***

… Nu mă învinovăți așadar

Nu mă învinovăți când – sub forma iubirii -mereu repet:

eu nu vrăjesc decât imposibilul.”

-traducere de Catalina Franco

________________________________

**

1) Nun – Ibn Kathir comentează:

S-a spus că „Călugăriță” se referă la o balenă mare care este purtată de curenții apelor marelui ocean, iar pe spatele ei poartă cele șapte pământuri , așa cum este povestită de imamul Abu Jafar Ibn Jarir. . Povestit de Ibn Bashar, povestit de Yahya, povestit de Sufyan Al-Thuri, povestit de Sulayman Al-Amash, povestit de Abu Thubian, povestit de Ibn Abbas care a povestit: „Primul lucru creat de Allah a fost creionul și i-a spus „Scrie”. ‘. Creionul a întrebat: „Ce să scriu?” Allah a spus: „Scrieți destinul (tuturor lucrurilor)”. Deci creionul a scris tot ce va fi din acest moment până în ziua Judecății”.

Apoi Allah a creat „Nun” și El a făcut să se ridice vaporii pe care au fost create cerurile și pământul a fost apoi turtit pe spatele lui Nun. Apoi Călugărița a devenit nervoasă și (ca urmare) pământul a început să se legene, dar (Allah) s-a legat (pământul) cu munți ca să nu se miște pământul…

**

Adonis, ”Dorință”

Dacă un cedru

brațele mi le-ar deschide

printre crânguri de adâncuri, de ani.

Dacă m-ar apăra

de perle și de ispititoare lumini.

Dacă eu aș avea rădăcinile sale,

iar chipul mi-ar fi ancorat de scoarța sa tristă.

Atunci m-aș face nour și fulger

în depărtare,

în acea patrie a încrederii.

Dar eu trăind

cu toate crengile-n crângul

de-adâncuri și de ani,

pe fruntea mea este foc,

e focul febrei, e focul pieirii,

e focul mistuitor al pământului care mă ține.

-traducere de Catalina Franco

**

Adonis, ”Doarme”

Doarme –

chipul ei e floare și trandafir,

culorile-i se armonizează,

culorile ei contrastează,

o dată roșu aprins de trandafir de Damasc,

o altă dată gardenie

ce îmbrățișează o iasomie.

O altă dată stea

plutind pe o navă de nuferi.

-traducere de Catalina Franco

Ali Ahmad Saïd Esber, de origine rurală, s-a născut la 1 ianuarie 1930 în satul Kassabine, din Siria. La douăzeci de ani, a luat pseudonimul de Adonis, a citit Baudelaire, Rilke și, mai târziu, Michaux, Char. A ales naționalitatea libaneză în 1962. Poezia sa exprimă durerile și speranțele culturii arabe contemporane. Adonis locuiește la Paris din 1986.

Călătoresc doar între
Un vis și un vis
Trupurile noastre și cele două fețe ale lor
Flux de lumină și două cântări
Călătoresc numai
Spre a-mi lumina
Fața adevărului în trupurile noastre
Visul și realitatea sunt doi copii:
Unul e spațiul
Altul e timpul…

ADONIS

Je ne voyage qu’entre
Un rêve et un rêve
Nos corps et leurs deux visages
Flux de lumière et deux chansons
Je ne voyage que pour m’éclairer
La face de la vérité dans nos corps
Rêve et réalité sont deux enfants :
Celui-ci est espace
L’autre est temps
(…)
ADONIs


Lui Adonis îi place să-și prezinte Adoniada ca o autobiografie intelectuală și poetică. Pornind dintr-o tradiție arabă preislamică, el folosește poezia cu un scop umanist de toleranță și deschidere, fără a pierde vreodată simțul lirismului inspirat. Adoniada este atât o epopee care spune povestea mitică a divinității reînnoirii, Adonis, de la care poetul și-a împrumutat numele, cât și o mărturie emoționantă a modernității noastre. Beirut, Damasc, Londra, Erevan, Shanghai, New York, Efes, Paris, atâtea etape ale unei călătorii interioare. Artaud, Baudelaire, Rilke: Rimbaud, Orpheu, al-Mutanabbi, Confucius, Homer, Dante: atâtea ghiduri pentru o coborâre în iadul unei lumi devastate și pentru o înălțare către un vis de lumină:
”O, fluture, fluture, venit-ai să mă iei? Ia-mă, corpul meu este o mână de praf, arată-te și apropie-te.”
Adonis

**

În această ultimă lucrare, Adonis adună poezii pline de evocări halucinante, nebunești, elemente naturale se îmbină cu dragostea, durerea, pământul și exilul. O lectură de o frumusețe totalizantă, mișcătoare și sfâșietoare.

”Pădurea iubirii din noi”, 2009

**

(Ali Ahmad Saïd Esber) s-a născut la 1 ianuarie 1930 în Qassabine, Siria. Este autorul unei opere poetice monumentale larg tradusă în întreaga lume, și în special, în limba franceză, la Seuil (”al-Kitâb” – ”Cartea”, în trei volume, precum și eseurile sale cosemnate cu Houria Abdelouahed, ”Violence et Islam, Profeție și putere”), la Mercure de France, la Gallimard și la Canoë.


”Pădurea iubirii din noi”

Ea este magiciana
Încărcată cu un sat de povești strămoșești,
Cu norii care le-au învestmântat
Iată-o acum în splendoarea sa
Plimbând
Un stol de chipuri abia creionate
Un zbor de păsări se învârte în juru-i
În mâini are o furcă de tors
Ce oare vor spune firele toarse de degetele suspiciunii
De noaptea și de – veghindu-ne – ale ei umbre?

**

Adonis, ”Pădurea iubirii din noi”

Nu spune: cheia casei mele era vocea pașilor săi
Nu spune: casa mea era ecoul său
Spune: Am învățat să-mi luminez veșnicia
Pe terasele numelui său
Spune: trupul meu este împrăștiat în trupul său
**
Cum să rămân rădăcină pentru iubirea ta
Când eu nu sunt nici apă, și nici pământ? În umbră
Mă neg pe mine, în soare
Mă întreb de unde am venit? Dar
Am să încerc să învăț unde și cum să rămân
Un nor pentru dragostea ta
**
Fă-mă așa cum doresc
Fă-mă valuri – așa cum eram
Oricare din venele mele
E o corabie de iubire
Nu crede
Eu nu am spus niciodată:
Că aș tânji după țărm
**
Aceștia sunt pașii noștri: Ababils 1pentru cei pândindu-și
Stelele lor, felinare pentru rătăcitorii
În stare-a tăgădui izvorul care ne potolește setea
Distrași de pasiunile noastre
În tine-mi iubesc rătăcirile. Le dezlănțuiesc
De parcă Dumnezeu mă oprimă în dragostea mea pentru tine

1 – Ababils (Ah-bah-bill) erau maiestuoșii vulturi aurii cu trei capete .

Angoasă drapată în lumina
Oglinzii
Rănilor, dați-mi mugurii ei
Și faldurile Și minunile stărilor sale Dați-mi-le.

Ferestre deschise, un măslin
Și rămășițele împrăștiate
Unde ți-este lanseta?
Unde e mugurul fraged
O trandafir
Al amintirilor

**