Else Lasker-Schüler, ”Tinerețe – Jugend”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Else Lasker-Schüler, ”Tinerețe – Jugend”

În seara asta te-aud cum bați
Pe-un sicriu în adâncul pământului.
Ce vrei de la mine, tu, moarte!
Inima mea se joacă cu zorii tineri,
Dansează-n roiul scânteilor
Din strălucirea razelor soarelui,
Cu florile toate, cu vraja verii.
La naiba cu tine, bătrână lacomă!
Ce să fac eu în cetatea morții,
Eu, cu sărbătoarea in inimă!!

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________
Ich hört dich hämmern diese Nacht
An einem Sarg im tiefen Erdenschacht.
Was willst Du von mir, Tod!
Mein Herz spielt mit dem jungen Morgenrot
Und tanzt im Funkenschwarm der Sonnenglut
Mit all den Blumen und der Sommerlust.
Scheer’ Dich des Weges, alter Nimmersatt!
Was soll ich in der Totenstadt,
Ich, mit dem Jubel in der Brust!!

Fernando Pessoa, ”Se va fi numind tristețe – Deve chamar-se tristeza”

Fernando Pessoa, ”Se va fi numind tristețe – Deve chamar-se tristeza”

Se va fi numind tristețe
Ceea ce nu știu ce este,
Mă neliniștește însă nu mă uimește;
Nici lacrime nici dorințe.
Da, tristețe – însă aceea
Ivită din știința
Că-n depărtare se află o stea
Că nu pot s-o am aproape.
Orice ar fi, e ceea ce am.
Orice altceva e singur.
Și dau drumul la praful pe care-l prind
Dintre mâinile pline de praf.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Deve chamar-se tristeza
Isto que não sei que seja
Que me inquieta sem surpresa,
Que nem chora nem deseja.
Sim, tristeza — mas aquela
Que nasce de conhecer
Que ao longe está uma estrela
E ao perto está não a ter.
Seja o que for, é o que tenho.
Tudo mais é tudo só.
E eu deixo ir o pó que apanho
De entre as mãos cheias de pó.

Fernando Pessoa, ”Aici, într-un apartament liniștit – Aqui, neste sossego e apartamento”

Fernando Pessoa, ”Aici, într-un apartament liniștit – Aqui, neste sossego e apartamento”

Aici, într-un apartament liniștit,
Într-o tăcută singurătate fără sfârșit,
Fără grijă ori chin
Ocupându-mi acest moment,
Din viață și lume mă întorc către mine.
Umbră atât de scurtă a ce-aș putea fi
Mă regăsesc, asemănare așa pierdută
Cu viața mea, care e să se întâmple,
Amintire așa nocturnă
A zilei și-a vieții,
Încât singurătatea se tulbură, iar eu trăiesc
Din nou între oameni
Și iarăși întreg
Cum eram pentru alții, și pe care mi-l amintesc,
Și, amintindu-mi-l, e mai nesigur.
Subțire, gol, inutil, imperfect.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Aqui, neste sossego e apartamento,
Nesta quieta solidão sem fim,
Sem cuidado ou tormento
Que ocupe este momento,
Da vida e mundo volto-me para mim.
Tão breve sombra do que pude ser
Me encontro, tão perdida semelhança
Com minha vida por acontecer,
Tão nocturna lembrança
Do dia e do viver,
Que se perturba a solidão, e eu moro
Entre homens novamente
E novamente cheio
O que fui de outros, e que rememoro,
E, memorando-o, é mais insubsistente.
Ténue, vazio, inútil, imperfeito.

Jacques Prevert,”Cântecul păsărarului – Chanson de l’oiseleur”

Pentru Danielle, la zi aniversară!
❤ La multi ani! ❤
__________________________

Jacques Prevert,”Cântecul păsărarului – Chanson de l’oiseleur”

Pasărea ce zboară așa ușor
Pasărea ca sângele roșie caldă
Pasărea blândă glumeața pasăre
Pasărea ce din nimic se sparie
Pasărea ce se lovește
Pasărea ce-ar vrea să dispară
Pasărea singură și înspăimântată
Pasărea ce-ar vrea să trăiască
Pasărea care să cânte ar vrea
Pasărea care să țipe ar vrea
Pasărea roșie caldă ca sângele
Pasărea care zboară așa lin
E inima ta, frumos copil,

Inima ta din aripi tremurând așa trist
În pieptul tău așa alb și puternic

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

L’oiseau qui vole si doucement
L’oiseau rouge et tiède comme le sang
L’oiseau si tendre l’oiseau moqueur
L’oiseau qui soudain prend peur
L’oiseau qui soudain se cogne
L’oiseau qui voudrait s’enfuir
L’oiseau seul et affolé
L’oiseau qui voudrait vivre
L’oiseau qui voudrait chanter
L’oiseau qui voudrait crier
L’oiseau rouge et tiède comme le sang
L’oiseau qui vole si doucement
C’est ton cœur jolie enfant

Ton cœur qui bat de l’aile si tristement
Contre ton sein si dur si blanc

William Butler Yeats, „Își amintește de frumusețea uitată – He Remembers Forgotten Beauty”

William Butler Yeats, „Își amintește de frumusețea uitată – He Remembers Forgotten Beauty”

Când la pieptu-mi te strâng, mi-apăs
Inima pe frumusețea
De mult din lume pierită;
Regii și-aruncă coroana cu nestemate
În negre fântâni, când le fug armatele;
Povești de iubire țesute
De doamnele visătoare,
În fir de mătase, pe pânză,
Îngrașă molii ucigătoare;
Trandafiri, cândva împletiți
În părul femeilor, crini
Proaspeți ca roua, purtați
De-a lungul sacrelor coridoare, și
Așa nori cenușii de tămâie urcând,
Încât numai ochii lui Dumnezeu
Nu s-au închis:
Căci pieptul palid și mâna duioasă
Vin dintr-o țară mai grea de vise,
Și – pentru o oră – mai grea de vise ca asta:
Iar, când între două săruturi suspini,
Aud cum, albă, oftează chiar Frumusețea
După acele ore în care
Totul
Ca roua o să dispară,
Fără doar dacă, flacără-n flacără,
Și adânc în adânc,
Și tron peste tron, ​​pe jumătate dormind,
Cu sabia sprijinită
Pe genunchii de fier,
Vor sta să gândească
La solitara lor taină.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________________

When my arms wrap you round I press
My heart upon the loveliness
That has long faded from the world;
The jewelled crowns that kings have hurled
In shadowy pools, when armies fled;
The love-tales wrought with silken thread
By dreaming ladies upon cloth
That has made fat the murderous moth;
The roses that of old time were
Woven by ladies in their hair,
The dew-cold lilies ladies bore
Through many a sacred corridor
Where such grey clouds of incense rose
That only God’s eyes did not close:
For that pale breast and lingering hand
Come from a more dream-heavy land,
A more dream-heavy hour than this;
And when you sigh from kiss to kiss
I hear white Beauty sighing, too,
For hours when all must fade like dew,
But flame on flame, and deep on deep,
Throne over throne where in half sleep,
Their swords upon their iron knees,
Brood her high lonely mysteries.

Yiannis Ritsos, ”Amurg – Crepuscolo – Λυκόφωτος”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Yiannis Ritsos, ”Amurg – Crepuscolo – Λυκόφωτος”

Știi cum e clipa aceea dintr-un amurg de vară
într-o odaie închisă; o slabă lumină roză
diagonală pe bârnele din tavan; și-o poezie
pe masă, neterminată, doar două versuri, atât,
promisiunea unei călătorii minunate
pentru o oarece libertate și-o oarecare autarhie,
și pentru nemurire (desigur, ea, doar relativă).

Afară, pe stradă, noaptea întrezărită deja
în luminoasele umbre-ale zeilor, în oameni,
în biciclete, și în curțile goale, în muncitorii tineri,
cu uneltele lor, cu părul lor umed și îmbibat
de stropii de var, cu hainele lor uzate, și care
dispar în apoteoza vaporilor vesperali.

Opt cruciale bătăi în pendulul aflat deasupra
scării, de-a lungul coridorului – bătăile necruțătoare
poruncitoare ale ciocanului, ascuns după cristalul
în umbră și, în același timp, secularul sunet
al acelei chei despre care nu reușești niciodată
să afli precis dacă cu ea deschizi ori închizi.

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

Conosci quell’istante del crepuscolo estivo
dentro la stanza chiusa; un tenue riflesso rosa
obliquo sull’assito del soffitto; e la poesia
incompiuta sul tavolo – due versi in tutto,
promessa inadempiuta di un meraviglioso viaggio,
d’una certa libertà, d’una certa autosufficienza,
d’una certa (relativa, beninteso) immortalità.

Fuori, per strada, di già l’invocazione della notte,
le ombre leggere di dèi, uomini, biciclette,
quando si svuotano i cantieri, e i giovani operai
coi loro attrezzi, coi floridi capelli fradici,
con qualche spruzzo di calce sugli abiti consunti,
svaniscono nell’apoteosi dei vapori vespertini.

Otto colpi decisivi del pendolo, in cima alla scala,
per tutta la lunghezza del corridoio – colpi inesorabili
d’un martello imperioso, nascosto dietro il cristallo
ombrato; e simultaneamente il rumore secolare
di quelle chiavi che non è mai riuscito a stabilire
con precisione se aprano o chiudano.

-traduzione di Nicola Crocetti-
________________________________

Nietzsche

Carlos Javier González Serrano, ”Nietzsche și căutarea unei amare singurătăți”

Convins că și-a adus la îndeplinire cele mai profunde convingeri filosofice, Friedrich Nietzsche (1844-1900) a scris în aforismul 40 din ” Antihrist”: „Am diminuat ceea ce am învățat. Am devenit mai modești în toate. Nu mai derivăm omul din „spirit”, „divinitate”, l-am dus printre animale. ” În această carte – spune cel mai intim și poate singurul prieten al lui Nietzsche, Franz Overbeck – una dintre ultimele lucrări salvate din moștenirea filosofului -, gânditorul din Röcken și-a exprimat ultimele și cele mai radicale concluzii. Overbeck s-a dus la Torino în 1889, când boala fizică și mentală a lui Nietzsche nu mai avea întors. L-a găsit pur și simplu „inundat de mormane de hârtii”. Dintre acestea, unul dintre dosare conținea manuscrisul complet al lui ”Antihrist”, o carte foarte disprețuită și chiar blestemată.

Overbeck a reușit să ordoneze acel munte de documente numai după ce și-a revenit din șocul de a-și găsi prietenul într-o stare atât de regretabilă. L-a transferat la Basel, împreună cu lucrurile sale, loc unde a început deznodământul vieții lui Nietzsche. Atunci începe adevărata lui singurătate, aceea care l-a condamnat la o dureroasă izolare. Nu există nicio îndoială că, de-a lungul călătoriei sale prin viață, filosoful a avut alături mulți prieteni care i-au făcut existența mai suportabilă, prietenia însăși i-a fost o temă recurentă de reflecție. Cu toate acestea, și în același timp, în ciuda recunoașterii „singurătății ca o cerință filosofică” pentru a-și dezvolta gândurile, el a dat asigurări și în ce privește faptul că ii este dificil să găsească spirite asemănătoare care să poată înțelege profunzimea cercetărilor sale. Nietzsche, ca gânditor și ca om, și-a găsit baza în această dihotomie a elementelor opuse. Într-o scrisoare adresată chiar lui Overbeck, în 1887, el mărturisea: „Rămânând între noi, eu sunt, într-adevăr, într-un sens teribil, un om al adâncurilor, iar – în această trudă subterană – nu mai pot suporta viața”. Sau într-o scrisoare adresată mamei și surorii sale:

”Există motive întemeiate pentru care îmi lipsesc oamenii care sunt de acord cu mine și ar fi ridicol ca un filosof să ceară altceva. În ciuda acestui fapt, dorul ca acest eveniment minunat și fericit să se întâmple cândva nu se stinge în mine; Este îngrozitor să fiu singur în măsura în care sunt. Nu mă înțelegeți greșit: ultimul lucru pe care îl doresc este faima și zgomotul ziarelor și admirația discipolilor; Am văzut foarte atent ce înseamnă toate acestea în zilele noastre. M-aș simți mai singur în mijlocul ei decât acum și poate disprețul meu față de oameni ar crește.”

”Anticristul”, de fapt, este adresat de Nietzsche unor astfel de spirite privilegiate: „Această carte aparține celor puțini. Poate că niciunul dintre ei nu este încă în viață. Vor fi, fără îndoială, cei care îl înțelege pe Zaratustra al meu […]. Doar poimâinele îmi aparține. Unii se nasc postum ”.

Și, așa cum a scris Nietzsche în altă parte, „Zgomotul ucide gândurile”; un zgomot produs, aproape întotdeauna, de tumultul „celor mulți”, al celor care sunt incapabili să gândească singuri. La fel ca protagonistul poveștii lui Poe, „Omul din mulțime”, care nu reflectă și nu are voința de a se distanța de acel zgomot îngrozitor, el este incapabil să fie singur. Iar singurătatea este cea care ii permite filozofiei să apară. Un punct pe care l-a împărtășit cu unul dintre maeștrii săi intelectuali, Arthur Schopenhauer (1788-1860), care a remarcat: „Zgomotul este cel mai impertinent dintre toate întreruperile, deoarece întrerupe și chiar rupe înseși propriile noastre gânduri”.

Zarathustra recomandă în multe ocazii refugiul în acea singurătate necesară: „Stătea singur și nu făcea altceva decât să se găsească pe sine însuși. Se bucura de singurătate și se gândea ore întregi la lucruri foarte importante ”, sau: „ Prietene! Refugiază-te în singurătatea ta! ”

”În mijlocul mulțimii trăiesc ca majoritatea și nu gândesc așa cum cred; După un timp, ajung să am senzația că vor să mă alunge de mine și să-mi iau sufletul și încep să mă supăr pe toți și să mă tem de toată lumea. Așa că am nevoie ca pustiul să fie din nou cel bun.
pentru că în el poate uita regula „ omului ”, dat fiind faptul ca el este o excepție de la această regulă ”. ( în ”Aurora”)

Viața lui Nietzsche s-a desfășurat între cei doi poli: străduindu-se să găsească un loc potrivit în universul problemelor omenești, în timp ce, totodată, nu ezita să mențină nevoia de singurătate. Iar – în ”Dincolo de bine și de rău” – el explica: „Fiecare om ales aspiră instinctiv la turnul său de fildeș, la izolarea sa misterioasă, prin care se eliberează de masă, de vulg, de marele număr, pentru că în el poate uita regula„ omului ”, – deoarece este o excepție la această regulă – ”. Zaratustra cânta: „O, singurătate! Singurătate, patria mea! ”. O polaritate care, așa cum am citit într-unul dintre fragmentele nietzscheane postume, este utilă și, dincolo de aceasta, necesară pentru progresul celor mai eminente spirite:

”Prima întrebare referitoare la ierarhie: în ce măsură cineva este singur sau gregar (în acest din urmă caz valoarea lor constă în caracteristicile care își mențin efectivul, care asigură tipul lor, în celălalt caz se află în ceea ce iese în evidență, îl izolează și îl face singur). În consecință, tipul solitar nu trebuie evaluat în funcție de gregar, nici gregarul în funcție de solitar. Considerate de sus, ambele sunt necesare, chiar și antagonismul lor este necesar.”

O dorință care nu era lipsită de suișuri și coborâșuri, în care filosoful era pe cale să se predea „vieții obișnuite”. Într-o altă scrisoare a lui, el a recunoscut: „M-am simțit complet fericit când am găsit sau am crezut că găsesc cu cineva o bucată sau un colț în comun. Amintirea mea este supraîncărcată cu o mie de amintiri rușinoase ale unor astfel de slăbiciuni în momente în care am îndurat greu singurătatea „.

Pe scurt, Nietzsche lasă opțiunea deschisă: el este cel care, la urma urmei, trebuie să aleagă: „În singurătate, solitarul își roade inima lui, în mulțime este mulțimea cea care i-o roade. Alege! ”.

-traducere de Catalina Franco

https://elvuelodelalechuza.com/…/nietzsche-y-la…/…

Nietzsche

Carlos Javier González Serrano, despre cartea ”Viețile lui Nietzsche”, de Miguel Morey

Confruntarea, ca obiect de studiu, cu viața titanului Friedrich Nietzsche (1844-1900) este o provocare caleidoscopică pentru orice cercetător. Dacă opera sa a fost trasată prin puncte de vedere plurale și uneori conflictuale, a fost tocmai pentru că existența sa a fost afectată și de evenimente care, uneori, într-o deschisa contradicție, păreau să se pună toate unul împotriva celuilalt pentru a forma un gând coerent, unic, definitiv. În multe ocazii, chiar lui Nietzsche i-a trebuit o trudă îngrozitoare ca să se recunoască în scrierile sale, în fața cărora stătea de parcă ar fi fost o oglindă rară care poate deforma, falsifica sau chiar inventa realitatea.

Și asta fiindcă viața lui Nietzsche a fost viața unui scriitor, așa cum ne asigură profesorul Miguel Morey în esențialul său studiu ”Vidas de Nietzsche”, (Alianza Editorial, 2018): firul comun al existenței gânditorului din Röcken este dat, în cuvintele lui Morey, de modul în care filosoful „intră, susține și părăsește fiecare dintre cele mai relevante puncte ale vieții sale de scriitor, cu piscurile și văile sale”, cu circumstanța agravantă „că, fiind și filosof, la scriitorul Nietzsche, dansul gesturilor sale are loc în gând ”.

Un gând care, de la începuturile sale, se dă în și pentru singurătate. Se poate spune chiar că filosofarea lui Nietzsche este un exercițiu care necesită singurătate și că el se pregătește să supraviețuiască în și în ciuda ei. Așa cum a scris în ”Aurora”, „încetul cu încetul, mi-a devenit clar care este cel mai general defect al tipului nostru de instruire și educație: ”nimeni nu învață, nimeni nu aspiră, nimeni nu învață – să suporte singurătatea [die Einsamkeit ertragen]”.

Pentru cei care abordează pentru prima dată intensa biografie a lui Nietzsche, ar părea izbitor faptul că, de-a lungul anilor, cel care a fost recunoscut ca distrugătorul fundamentelor moralei iudeo-creștine, renovatorul gândirii occidentale și înfăptuitorul morții lui Dumnezeu a fost considerat, în copilăria sa, un copil plin de evlavie și de o religiozitate scrupuloasă. După cum relatează Morey, „De la o vârstă fragedă, Nietzsche și-a asumat destinul de predicator și s-a exercitat conștiincios pentru a îndeplini acel rol”. De asemenea, în acei ani pioși, marcați de figura exemplară a tatălui și de figurile feminine excesiv de afectuoase care l-au înconjurat, îl descoperă pe unul dintre cei mai fideli tovarăși ai săi: muzica: „impactul acelei întâlniri a fost atât de important, încât în 1851, mama lui i-a dăruit un pian și el a început să primească educație muzicală ”, își amintește Morey.

Dar nu există o întâlnire fericită fără o trista contrapartida, continuă Miguel Morey, „o companie la fel de fidelă ca muzica va fi, de-a lungul vieții lui, boală și durerea”. Moartea timpurie a iubitului său tată (1849), care l-a marcat pe viață, precum și cea a unuia dintre frații săi (un an mai târziu, în 1850, cu care s-a întâlnit în vise și pe care chiar a crezut că îl vede ca spirit), au fost lovituri la fel de premature pe cât de definitive, care au modificat pentru totdeauna nervii delicați ai lui Nietzsche, ducând la simptome dezagreabile care nu-l vor părăsi niciodată, cum ar fi durerile de cap chinuitoare și durerile de ochi, și la atacurile de angoasă (fizică și psihologică) și de panică. Ani mai târziu (1882) i-a mărturisit prietenului său Erwin Rohde într-o scrisoare elocventă colectată de Morey:

”Ce ani! Ce suferințe nesfârșite! Ce tulburare, ce anxietate și ce stare de abandon interior! Cine a suportat atât cât am făcut-o eu? Cu siguranță nu Leopardi! Da, astăzi am depășit toate astea și experimentez bucuria celor care au depășit suferința și sunt plini de noi proiecte dificile – și, dacă mă cunosc bine, cu perspectiva altor suferințe și tragedii care mă vor lovi chiar mai dur și mai greu, și cu curajul de a le înfrunta! – bunul meu medicament. Mihi ipsi scripsi – ; și să fac astfel ceea ce este mai bine – aceasta este morala mea: – singura care mi-a mai rămas.
Astfel vin anii de pregătire la Pforta, care vor modela pentru totdeauna caracterul filosofului și îl vor face excesiv de sensibil și chiar uneori maniacal și strict calculat. Orele de școală erau sufocante și nu puțin efort i-a trebuit ca să se obișnuiască cu ele. Atmosfera din Pforta, – unde a făcut niște prietenii sincere și a creat aproape mitica societate Germania, – a înlesnit începutul vieții departe de confortabilul cuib familial, în care se simțea protejat de mama și de sora sa. „Fatum e Historia” este unul dintre cele mai frumoase texte care au văzut lumina în acea perioadă, în care Nietzsche începe să se concentreze asupra problemelor care, pentru totdeauna, se vor amesteca într-un fel sau altul în scrierile sale: destinul, predestinarea, demonul personal, caracterul și formarea acestuia, durerea, moartea, pasiunile multiple ale inimii umane etc. „Ce determină soarta vieții noastre?, ” s-a întrebat Nietzsche. „O datorăm evenimentelor din vârtejul cărora suntem excluși? Oare nu temperamentul nostru este cel care marchează culoarea dominantă a evenimentelor? Nu ne apare și nu ne confruntă cu totul în oglinda propriei noastre personalități?” Într-un comentariu foarte înțelept, Morey subliniază: „Nietzsche încă nu știe despre existența lui Schopenhauer și totuși voința este deja plasată în centrul atenției sale. Și privirea lui își propune să dizolve antagonismul dintre fatum și liberul arbitru ”. Se pare că Nietzsche, în aceste scrieri incipiente, se străduiește să găsească primatul eului în fața exteriorului (faptele în sine, așa cum le va numi ulterior, inamovibilele) și a interiorului (biologia, componenta fiziologică care mai târziu va căpăta atâta importanță în gândirea sa). El scrie:

”În liberul arbitru, principiul singularizării, al separării de întreg, al nelimitatului este criptat pentru individ; Fatumul, însă, îl plasează din nou pe om într-o relație organică strânsă cu evoluția generală și îl obligă, în măsura în care încearcă să-l domine, să pună în mișcare forțele reactive; un arbitru absolut și liber, lipsit de fatum, l-ar face pe om un zeu; principiul fatalist, pe de altă parte, – un automat.”

Rânduri scrise de un adolescent a cărui forță intelectuală și preocupări începeau să apară și sa dea deja primele roade. În 1864, la vârsta de douăzeci de ani, s-a înscris ca student la teologie (disciplină la care va renunța) și la filologie clasică la Universitatea din Bonn. Cariera sa academică, din acel moment, va fi meteorică – deși au loc și primele incursiuni și ieșiri care îl vor conduce, după cum se știe, într-un loc cu reputație dubioasă unde, se spune și se speculează, ar fi putut contracta presupusul sifilis. Nietzsche a părăsit Bonnul și s-a stabilit la Leipzig sub învățătura (și protecția) profesorului său Ritschl. Este acel oraș în care Nietzsche se întâlnește, parcă într-un mister inițiatic, cu filosofia lui Arthur Schopenhauer, care ii deschide căi nebănuite până atunci : căi academice și intelectuale, dar mai presus de toate cele vitale. Va devora într-o singură noapte, conform propriei mărturii, cele două mii de pagini ale ”Lumii ca voință și reprezentare”.
Exista și o anecdota în acest sens, datorata unei scrisori a lui Nietzsche, și care arata tendința filosofică irepresibila a tânărului Friedrich către Schopenhauer :„Într-un mare număr de note biografice despre Nietzsche, se subliniază că entuziasmul său schopenhauerian este atât de mare, încât – posedat de metafizica sa – își abandonează lucrările filologice și scrie o teză, acum pierdută, cu titlul ”Schemele fundamentale ale reprezentării”, mergând atât de departe încât să îndrăznească să o depună la Facultatea de Filosofie, la care studia doar de doi ani, și sa solicite examinarea acesteia drept teză de doctorat. Eșecul acestei inițiative va duce imediat la întoarcerea sa la sarcinile filologice, chiar dacă acesta este doar un ocol provizoriu în deja inevitabila sa călătorie spre filozofie ”.

În orice caz, influența lui Schopenhauer asupra stării sale de spirit și asupra gândirii sale este incontestabilă (ceea ce va fi egalat doar de întâlnirea sa cu Richard Wagner, un alt pro- schopenhauerian, în noiembrie 1868). Nu a existat nici un tovarăș sau prieten cu care Nietzsche nu numai sa nu fi încercat să împărtășească ideile descoperite în înțeleptul Danzig, ci și să-l „convertească” la religia schopenhaueriană. Mai ales menționatul Erwin Rohde, cu care, explică Morey, „Nietzsche își va împărtăși preocupările și proiectele sale filologice, îndoielile sale pedagogice, devotamentul său față de Schopenhauer și Wagner și, de asemenea, cele mai intime întrebări ale sale”. Va fi amintirea lui Schopenhauer, precum și a iubitului său Emerson, care îl vor însoți pe Nietzsche în aventura sa în armată, îndeplinind serviciul militar obligatoriu din 1867. Merită să ne amintim o scrisoare curioasă, adresată însuși lui Rohde la 3 noiembrie același an, pe care Morey o aduce în discuție, în care Nietzsche nu se încredințează nimănui decât lui Schopenhauer – și apelează la Byron -:

”Vă asigur…că filozofia mea are acum șansa să-mi fie de folos în practică. Până acum nu m-am simțit umilit în niciun moment, mai degrabă am zâmbit adesea ca și cum ar fi fost ceva fabulos. Uneori șoptesc și eu ascuns sub burta calului: „Schopenhauer, ajută-mă”; și când ajung acasă epuizat și acoperit de transpirație, mă liniștesc cu o privire către portretul lui pe care îl am pe masa sau deschizând ”Parerga”, care acum, împreună cu Byron, îmi sunt mai simpatici ca niciodată .. .

Din acest moment, … încep cele mai cunoscute vieți ale lui Nietzsche: ascensiunea sa academică (foarte timpurie) la Basel, apariția publică problematică a ”Nașterii tragediei” (1872), certurile sale cu alți academici care vedeau în el un arivist, un tânăr îngâmfat, plin de pretenții, pasiunea sa (incombustibilă, peste măsură) pentru clasicii greco-romani, deteriorarea progresivă a sănătății sale și recesiunea sa – la început doar uneori, ulterior definitivă – profesoratul, bursele acordate datorită intervenției unor prieteni (în special a lui Franz Overbeck), călătoria italiana – foarte importanta – ( întâlnirea cu Lou Andreas-Salomé, niciodată corect și suficient apreciata, cu Malwida von Meysenbug și cu inseparabilul ei Paul Rée), durerile insuportabile și schimbările de dispoziție consecvente, ruptura finală și dureroasă cu Wagner (și cu moștenirea lui Schopenhauer), până la rezultatul fatal care, din 1889 până în 1900, il vor conduce într-o nebunie care îl lasă izolat: viu, dar paralizat, în lume, dar fără cuvinte. Ceva de care se temuse mereu: să nu moară la timp, să nu-și aleagă sfârșitul ca un adevărat erou tragic.

Intervalul (spațiul interstițial, dar foarte viu și care permite viața – Zwischenraum, cum îl numesc nemții -) care mediază în profunzimile tuturor acelor evenimente este relatat în ”Viețile lui Nietzsche” cu cunoștințele expertului și în proza ritmică și foarte plăcută a lui de Miguel Morey, căruia îi datorăm, fără îndoială, în această carte, cea mai bună și mai completă abordare a genealogiei gândirii acestui filosof care pasionează pe toată lumea, dintr-un motiv sau altul. Un document unic, plin de mărturii nietzscheene (și ale celor care l-au înconjurat pe gânditor), care va permite cititorului mai puțin avansat să intre în călătoria existențială a lui Nietzsche (cu momente stelare dedicate explicației lui Zarathustra), și care le amintește celor mai experimentați despre evoluția celui care a schimbat pentru totdeauna modul de gândire al Occidentului. Fără îndoială, cartea lui Morey va deveni un clasic al studiilor nietzscheene și, desigur, un volum esențial pentru a intra pe căile mereu incitante și mișcătoare ale gândirii lui Nietzsche. Trebuie să-i mulțumim profesorului Morey pentru acest efort valoros, pentru a fi unit, într-un singur document, complexa pluralitate a unui gânditor care, chiar și astăzi, ne apare ca o frumoasă și atractivă enigmă.
________________________________________________________________
-traducere de Catalina Franco-

Nietzsche

„Nu ești deja obosita, lume, de a nu concepe ceva durabil?”
_____________________________________________________________

Carlos Javier González Serrano, ”Itinerarul intelectual al lui Nietzsche”

În ceea ce privește dezvoltarea plurală și critica largă pe care moștenirea sa a trezit-o și continuă să o trezească, Friedrich Nietzsche (1844-1900) a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai rodnici gânditori din istoria filozofiei. Deși nu în puține ocazii a fugit de încadrările definitive (nu și-a negat niciodată pregătirea de filolog, dar nici nu a vrut să fie unul, la fel cum nu a vrut să fie numit „filosof” cu conotațiile aproape sacerdotale pe care le conține termenul) Nu există nicio îndoială că opera sa conține un fundal eminamente reflexiv, deși întotdeauna însoțit de o componentă literară clară și caracteristică – ceea ce face din proză una dintre cele mai creative și atractive dintre toate cele care au populat universul cultural german al secolului al XIX-lea.

Spre deosebire de alți autori care l-au precedat, intenția principală a lui Nietzsche nu era de a crea un sistem, de a scoate la lumină „adevărul revelat” sau de a arăta și afișa, într-un mod concludent, cât de mult a căutat ființa umană în conceptul de „ sensul existenței „. Mai degrabă, Nietzsche încearcă să-și informeze cititorii despre importanța dezvățării (în germană, verlernen): în opinia sa, era mult mai urgent să îngropăm secole de dualism steril (minte / corp, cer / pământ, spirit / materie, imanent / transcendent) și sa începem să extragem, odată pentru totdeauna, învățăturile pe care ni le oferă direct experiența noastră despre lume, experiența corpului nostru. Astfel, el a scris că „toată moralitatea sănătoasă este guvernată de un instinct al vieții”, în timp ce una „contrara moralității naturale” (care, susținea el, fusese învățata, predicata și glorificata încă din zorii timpurilor), adică „Morala decadentă s-a ocupat întotdeauna de opunerea unor astfel de instincte și de aceea se traduce printr-o„ condamnare, uneori deghizată, alteori puternică și insolentă ”, a unor impulsuri pe care, ca naturale, a vrut să le condamne.

”Poate că filozofii învață acum să accepte că trupul este mult mai atractiv decât sufletul, mult mai misterios și cat este de neînțeles și de minunat. […] Corpul este un gând mai surprinzător decât cel al vechiului suflet.”

Pentru a înțelege cum Nietzsche a ajuns la această nevoie de a regândi filosofia, ținând cont de faptul că a fost educat într-un mediu religios împotriva căruia el însuși a trebuit să lupte din greu pentru a scăpa de „genele credinței” (astfel le-a numit), profesorul de la UNED și directorul operelor complete ale lui Nietzsche în spaniolă Diego Sánchez Meca a publicat o carte bogata și sugestivă: Itinerariul intelectual al lui Nietzsche. Sánchez Meca urmărește o călătorie interesantă care ne conduce din cea mai fragedă copilărie a tânărului Friedrich, care trece prin necazurile dure ale dogmei sufocante a familiei, prin anii universitari (ca student și ca medic și profesor prematur), fără a uita neînțelegerile cu Schopenhauer și Wagner și numeroasele lui călătorii, până când a ajuns la anii gloriei intelectuale și, în cele din urmă, la cei ai decadenței fizice și intelectuale.

Acest „periplu intelectual” era plin de gropi pe care autorul lui Zarathustra a trebuit să le depășească până când a devenit cine era. Obstacole, uneori, interpuse de dușmani intelectuali; altele, datorită circumstanțelor familiei sau mediului cultural și chiar din cauza stării de sănătate bolnavă și mereu fragilă; dar aproape întotdeauna, de obstacolele puse de însuși Nietzsche lui Nietzsche însuși, într-o cursă pe distanțe lungi în care, așa cum comentează Sánchez Meca, „se formează o atitudine față de erou – determinantă pentru toată gândirea sa ulterioară – ca geniu în care personificarea unei forțe sublimate a naturii care ne ridică și ne face să mergem înainte ”. Dacă geniul este „supraomul”, Nietzsche a dorit să fie podul care să permită transferul către acea nouă configurație a realității. O cale care nu ar fi deloc liberă și care ar constitui o adevărată luptă.

”Toate motivele noastre conștiente sunt fenomene superficiale: în spatele lor se află lupta impulsurilor și stărilor noastre, lupta pentru putere”.

După cum indică Sánchez Meca, această luptă, atât în ​​primii ani, cât și mai târziu, a fost o adevărată călătorie „în căutarea libertății”. Primele experiențe dureroase din copilărie, în special moartea timpurie a tatălui său (eveniment care a marcat viața filosofului pentru totdeauna), au făcut ca mintea lui Nietzsche să se impregneze de un sentiment al fragmentarului, al efemerului; astfel, s-a întrebat în jurnalul său: „Nu ești deja obosita, lume, de a nu concepe ceva durabil?” Deși, pe de altă parte, s-a bazat pe o vagă speranță, care totuși și, în același timp, a început să dispară: „Am întotdeauna foarte viu gândul imensității întregului ”.

La scurt timp, în scrierea sa fundamentală din tinerețe „Fatum e Historia”, din 1862 (Nietzsche avea abia optsprezece ani), el a asigurat că educația noastră (Bildung, un concept fundamental la Nietzsche, căruia Sánchez Meca îi dedică digresiuni foarte substanțiale și fundamentale ) este părtinitoare și contaminata de „jugul obiceiurilor și prejudecăților” care nu-i permit să progreseze. Evitarea, și cu atât mai mult uitarea și depășirea unor astfel de obiceiuri și prejudecăți, subliniază Nietzsche, nu este o chestiune de câteva săptămâni, ci de o viață.

Omul este o frânghie întinsă între animal și supraom, o frânghie deasupra unui abis. Un pericol sa mergi mai departe, un pericol – drumul, un pericol – o privire înapoi, un pericol – un tremur și un pericol – statul pe loc. Ce este măreț la om este că el este o punte și nu un scop: ceea ce poate fi iubit la om este că este o trecere și o șansă [”Zarathustra”].

Cartea lui Sánchez Meca îl însoțește pe cititor, în detaliu, în această călătorie incitantă și unică, nu numai intelectuală, ci și, și poate mai presus de toate, emoțională, chiar spirituală, prin care Nietzsche dezvoltă una dintre filosofiile cele mai decisive, frumoase și convingătoare din istoria gândirii. Și, așa cum a scris însuși Nietzsche, este foarte ușor să negi totul („Am încercat”, mărturisește el în adolescență), dar „cât de greu este sa construiesti!”

Deși uneori s-a menținut în opoziție, Nietzsche a căutat și un „teren solid” în care să-și păstreze lumea, convingerile, întreaga sa viață. Acest punct de sosire – deși nu putem vorbi deloc de o „concluzie”, deoarece sarcina sa este întotdeauna viitoare, rămâne întotdeauna de făcut și, într-un fel, este imposibil de atins – a fost „omul nou”, ideea de supraom – Übermensch – căreia Sánchez Meca îi dedică un capital extins și separat în care comentează: „Nietzsche se gândește la o evoluție a supraomului, dar nu în sens darwinist, ci gravitând pe o concepție a vieții drept creativitate. Viața este voința de putere activă în fiecare centru de forță, astfel încât adevăratul progres în sensul auto-îmbunătățirii se realizează numai individual ”. Și, prin urmare, putem deduce, sarcina care duce la Übermensch este personală, netransferabilă: dar și, și mai presus de toate, imperativă.

Aceasta este cerința nietzscheană, pe care Sánchez Meca o relatează cu o mână expertă (cartea sa, departe de a fi un manual de utilizat, este la fel de plăcută, completă și narativă precum filosofia lui Nietzsche este narativă, neputând fi înțeleasă fără elementul temporal): cererea de a rămâne în luptă, niciodată rezolvată, niciodată definitivă (deoarece după o luptă învinsă se ascunde o nouă bătălie în care trebuie să lupți) a existenței. Un precept care, poate ca nici unul în istoria filozofiei, a optat pentru libertate: întrucât ființa umană „își determină propriul destin în măsura în care acționează, creându-și propriile evenimente cu acțiunea sa”.