T. S. Eliot, ”Patru cvartete – Four Quartets” ”Burnt Norton ”

T. S. Eliot, ”Patru cvartete – Four Quartets” ”Burnt Norton ”

I

Timp prezent, timp trecut

Ambele-s poate prezentul în viitor,

Și timp viitor conținut în trecut.

Dacă timpul tot e un veșnic prezent,

Timpul tot e irevocabil pierdut.

Ce putea fi e o presupunere,

Posibilitate eternă

Doar într-o lume-a poveștilor.

Ce putea fi și ce-a fost

Arată un capăt, ce-i totdeauna acum.

Ne tropăie-n minte ecoul pașilor

De-a lungul căilor neumblate de noi

Spre poarta grădinii de trandafiri

De nimeni deschisă nicicând. Cuvintele mele-s ecou

În mintea ta, așadar.

Dar de ce oare

Tresare praful pe vasul cu petale de trandafir

Eu nu știu.

De alte ecouri

E locuită grădina. Să le urmăm?

Repede, spuse pasărea, prinde-le, prinde-le

Chiar după colț. Prin prima poartă,

În lumea noastră dintâi fi-va să urmărim

Înșelăciunea mierlei? În lumea noastră dintâi

Erau acolo, invizibile, demne, mișcându-se

Nestingherit peste frunzele moarte,

În căldura toamnei, prin aerul sclipitor,

Și pasărea a chemat, ca răspuns la –

Ascunsă-n desișuri – muzica inaudibilă,

Cu raza ochiului nevăzut se-întâlnise,

Căci trandafirii erau ca florile când sunt privite.

Erau acolo ca oaspeții noștri, primitori, grijulii.

Așadar ne-am mutat, și noi, și ele, într-un model,

De-a lungul arcadei goale, ca într-un cerc,

Să ne uităm în jos la bazinul secat.

Uscat bazinul, uscat betonul și maronie bordura,

Bazinul fusese umplut cu apa din strălucirile soarelui,

Și crescuse și lotusul, liniștit, liniștit, și

Chipul apei luase sclipiri din lumina inimii,

Și erau în spatele nostru, oglindindu-se în bazin.

Apoi trecuse un nor și se golise bazinul.

Du-te, spusese pasărea, frunzișul e plin de copii,

De freamătul lor zglobiu, de râset necontenit.

Du-te, du-te acum, spusese pasărea: genul uman

N-ar putea îndura prea multă realitate.

Timp trecut și timp viitor

Ce putea fi și ce-a fost

Arată un capăt, capătul care-i acum.

-traducere de Catalina Franco-

–––––––––––––-

I

Time present and time past

Are both perhaps present in time future,

And time future contained in time past.

If all time is eternally present

All time is unredeemable.

What might have been is an abstraction

Remaining a perpetual possibility

Only in a world of speculation.

What might have been and what has been

Point to one end, which is always present.

Footfalls echo in the memory

Down the passage which we did not take

Towards the door we never opened

Into the rose-garden. My words echo

Thus, in your mind.

But to what purpose

Disturbing the dust on a bowl of rose—leaves

I do not know.

Other echoes

Inhabit the garden. Shall we follow?

Quick, said the bird, find them, find them,

Round the corner. Through the first gate,

Into our first world, shall we follow

The deception of the thrush? Into our first world.

There they were, dignified, invisible,

Moving without pressure, over the dead leaves,

In the autumn heat, through the vibrant air,

And the bird called, in response to

The unheard music hidden in the shrubbery,

And the unseen eyebeam crossed, for the roses

Had the look of flowers that are looked at.

There they were as our guests, accepted and accepting.

So we moved, and they, in a formal pattern,

Along the empty alley, into the box circle,

To look down into the drained pool.

Dry the pool, dry concrete, brown edged,

And the pool was filled with water out of sunlight,

And the lotos rose, quietly, quietly,

The surface glittered out of heart of light,

And they were behind us, reflected in the pool.

Then a cloud passed, and the pool was empty.

Go, said the bird, for the leaves were full of children,

Hidden excitedly, containing laughter.

Go, go, go, said the bird: human kind

Cannot bear very much reality.

Time past and time future

What might have been and what has been

Point to one end, which is always present.

Octavio Paz, „Copilă – Niña”

Octavio Paz, „Copilă – Niña”

Spune copac, copilă.

Și-o să crească copacul încet și înalt, și

scânteind până ce ochii ni s-or înverzi

Spune ceruri, copilă, și

norii lupta-vor cu vântul

până ce spațiul va fi un câmp străveziu

Spune apă, copilă, și

apa țâșni-va, nu știu de unde, și frunzele vor străluci

vorbește cu pietrele și aburi umezi vom deveni.

Nimic nu spune, copilă, și

valul galben, valul de soare, pe creasta lui ne-o sui, în toate patru

zări ne-o topi

și-întregi din nou vom veni, în miez de zi,

spre a fi

alții.

– Laurei Elena

-traducere de Catalina Franco-

__________________________-

Nombras el árbol, niña.

Y el árbol crece, lento, alto des

lumbramiento, hasta volvernos verde la mirada.

Nombras el cielo, niña.

Y las nubes pelean con el viento y el espacio se vuelve un transparente campo

de batalla.

Nombras el agua, niña.

Y el agua brota, no sé dónde, brilla en las hoja

s, habla entre las piedras y en

húmedos vapores nos convierte.

No dices nada, niña.

Y la ola amarilla, la marea de sol, en su cresta nos alza, en los cuatro

horizontes nos dispersa y nos devuelve, intactos, en el centro del día, a ser

nos

otros.

– A Laura Elena

Robert Walser, ”Cum am văzut o frunză căzând- Wie ich ein Blatt fallen sah”

Robert Walser, ”Cum am văzut o frunză căzând- Wie ich ein Blatt fallen sah”

Dacă nu m-aș fi întors

înspre crengile goale deja,

mi-ar fi scăpat

clipa acelei lente

căderi de aur către pământ,

din copleșitorul frunziș

al verii. Mi-ar fi rămas

nevăzut ceva prea frumos, ceva drag,

încântător și liniștitor, ceva care

să-mi întărească sufletul.

Când vine vremea ta,

de vrei să te ocrotești,

privește mai des înapoi.

Privitul doar înainte nu e destul.

Nu au cum să observe totul cei neprivind in jur.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

Hätte ich mich nicht nach

den zum Teil bereits nackten

Zweigen umgedreht, so würde mir

der Anblick des langsam

goldig zu Boden fallenden,

aus üppigem

Sommer stammenden Blattes

entgangen sein. Ich hätte etwas

Schönes nicht gesehen und etwas Liebes,

Beruhigendes und Entzückendes,

Seelenfestigendes nicht empfunden.

Schaue öfter zurück,

wenn es dir dran liegt, dich zu bewahren.

Mit Gradeausschauen ist’s nicht getan.

Die sahen nicht alles, die nicht rund um sich sah’n.

**

https://www.robertwalser.ch/en/rw

Joachim Werneburg, ”Bătrânul funcționar – Der greise Beamte”

Joachim Werneburg, ”Bătrânul funcționar – Der greise Beamte”

La șaptezeci de ani, el încă stă pe scaun.

Iată aici, din „Obiceiuri”, o propoziție clară:

De ce, deja bătrân, încă tânjești după glorie?

Dar el, din păcate, cuvântul nu-l înțelege.

Vârsta de peste optzeci e tare nefericită.

Dinții îi cad, stelele ochilor i se întunecă.

În roua dimineții, tânjește la funcții și glorii.

Soarele serii-i mângâie blând fiul și nepoții.

Urmează lung din priviri zborul pescărușului,

Dar roțile aprinse la roș ar trebuie să mai steie!

La aur și argint, îi sunt mai slabe coapsele.

Adânc aplecat la pământ, el își așteaptă stăpânul.

Nobila clasă, viața bogată oare cine nu ar iubi-o!?

Cui oare nu-i e pe plac bunătatea stăpânului!?

Dar cei deja la bătrânețe ajunși ar fi să le evite,

Cine-a domnit zeci de ani, ar trebui să mai șadă.

Când eram tineri, noi ne-am zbătut toți laolaltă.

Bătrânii ar trebui, în sfârșit, să mai renunțe la asta.

Inteligent a mai fost funcționarul Imperiului Han!

El nu a tot amânat ca să-și ia bun rămas.

Înspre poarta spre Răsărit tăcut rămâne acum.

Să șteargă praful nu-i mai stă gândul nicicum.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

Mit Siebzig sitzt er noch immer auf dem Stuhle.

Hier ein deutlicher Satz aus den ‚Gebräuchen‘:

Warum als Greis nach dem Ruhme sich verzehren?

Dieses Wort hat er leider nicht verstanden.

Bedauernswert ist das Alter über Achtzig.

Zähne ausfallen, Augensterne dunkeln.

Im Morgentau, da begehr er Nam’ und Nutzen.

Abendsonne umspiele Sohn und Enkel.

Der Schnur des Eisvogels folge jetzt sein Auge,

Doch die hellroten Räder sollen rasten!

Bei Gold und Silber erlahmten seine Lenden.

Tief gebückt, so begegnet er dem Herrscher.

Wer liebt nicht vornehmen Stand und reiches Leben?

Wem gefällt nicht die Gnade des Gebieters?

Doch wer das Alter erreicht, sollte sie meiden,

Wer Jahrzehnte regiert, setze sich nieder.

Im Jugendalter, da stritten wir im Bunde.

Der Bejahrte soll endlich davon lassen.

Wie klug war doch der Beamte aus dem Han-Reich,

Dieser hatte den Abschied nicht verschoben.

Jetzt wird es lautlos am Tore gegen Osten.

Keiner denkt mehr daran, den Staub zu wischen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adaptările din chineză oferă o aproximare a operei poetului Pe-lo-thien (dinastia Tang). Poetul german îmbracă masca artistului din Orientul Îndepărtat și se descoperă înrudit cu el. – Autorul german a fost sedus de lumea poetului chinez Pe-lo-thien prin încântătoarele imagini ale naturii, care dezvăluie o mare putere creatoare. În acest proces, el a cunoscut și circumstanțele vieții poetului chinez. Convingătoare au fost și poeziile în care erau prezentate faptele oamenilor și întâmplările de la curtea împăratului. Existența poetului în tensiunea dintre îndeplinirea îndatoririlor sale în serviciul public și izolarea în mănăstirea budistă au căpătat o importanță exemplară la Joachim Werneburg. Poetul a folosit traducerile interliniare ale lui August Pfitzmaier. Poezia bazată pe Pe-lo-thien a fost creată ca rod al multor ani de studiere a literaturii chineze.

Carol Ann Duffy, ”La mile depărtare – Miles Away ”

Carol Ann Duffy, ”La mile depărtare – Miles Away ”

Pe tine te vreau iar tu nu ești aci. Mă opresc

în această grădină, respirând culoare de gând

înainte să fie cuvintele-n aer. Chiar și numele tău

e o fantasmă palidă și, deși din nou și din nou

îl spun, nu va rămâne cu mine. Iar astă seară eu

te compun te închipui, mișcările tale-s mai clare

decât cuvintele pe care-am spus că le spuneai cândva.

Oriunde te afli acum, în capul meu mă scrutezi

cu o privire, stând aici pe când lumina târzie

pare că se dizolvă-n pământ. Gura ta eu n-o am, însă ea

încă-mi surâde. Te țin aproape, la mile întregi depărtare,

imaginând iubire, printre chemări întrerupte

în noapte, printre întoarceri la ceea ce-ar fi să vină

în amintire. Stelele nu ne-au filmat pentru nimeni.

-traducere de Catalina Franco-

_________________________

I want you and you are not here. I pause

in this garden, breathing the colour thought is

before language into still air. Even your name

is a pale ghost and, though I exhale it again

and again, it will not stay with me. Tonight

I make you up, imagine you, your movements clearer

than the words I have you say you said before.

Wherever you are now, inside my head you fix me

with a look, standing here whilst cool late light

dissolves into the earth. I have got your mouth wrong,

but still it smiles. I hold you closer, miles away,

inventing love, until the calls of nightjars

interrupt and turn what was to come, was certain,

into memory. The stars are filming us for no one.

Enzo Montano, „Vara – Estate”

Enzo Montano, „Vara – Estate”

Încă aici

cu faţa înaintea mării

într-un pustiu fierbinte, tăcut

respirând rozmarin și sare

și mentă și busuioc și mirt.

Încă aici

cu fața spre Răsărit

îmbrățișat de soarele zilei fierbinți

în dimineața de august obișnuita

închipuindu-mi roşul muşcatelor

în jardinierele de pe balcoane

Încă aici

cu fața înspre Zenit

cu licăriri de soare sub pleoape

cu – în juru-mi – fluturânde neclare umbre roșii.

Cu pâlpâitoare reverberații în minte

fărâme de rămășițe de amintiri.

Încă aici

în fața unui soare

mov la acel apus

pe care eu nu-l zăresc

închipuindu-mi umbra până spre zare

să mă îmbăt cu vin și cu soare

și cu miresmele pe care nu le simt.

Încă aici

în apropierea nopții fierbinți

după ziua trăită de la fereastră

să ridic un pahar de vin roș

să-i simt dulceața în tot corpul

să mă îmbăt cu Scirocco-n aromele de scorțișoară.

Încă aici

în fața verii trecute

să o salut cu cea mai caldă îmbrățișare

încă o dată pânzele-mi să le ridic și să plec

spre alte zări neștiute, și-n depărtare

să mai încerc un dans la hotaru-între cer și mare

mai înainte de-a ști ce m-așteaptă într-o altă zare.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Ancora qui

di faccia al mare

in questo deserto rovente e silenzioso

a respirare rosmarino e sale

mirto basilico e menta.

Ancora qui

di faccia all’Est

abbracciato dal solito sole già rovente

in un invisibile mattino d’agosto

immaginando il rosso dei gerani

nelle fioriere sui balconi

Ancora qui

di faccia allo Zenit

con barbagli di sole dentro le palpebre

e ombre rosse indefinite che ruotano d’intorno.

Riverberi baluginanti penetrano la mente

sconquassano rimasugli di ricordi.

Ancora qui

di faccia a un sole

che imporpora il tramonto che non vedo

a immaginare la mia ombra allungarsi fino all’orizzonte

a ubriacarmi di sole e vino

e di profumi che non sento.

Ancora qui

nell’imminenza della notte calda

dopo un giorno visto passare dalla finestra

a innalzare un calice rosso brindando ai mille brindisi non fatti

a sentire la dolcezza del vino dentro tutto il corpo

a inebriarmi di sorsi dello Scirocco profumato di cannella.

Ancora qui

di faccia all’ultima estate

per salutarla nell’abbraccio più caldo

per issare le mie vele ancora una volta e andare via

per cercare orizzonti più lontani di quelli che conosco

per tentare un’ultima danza sulla cerniera tra cielo e mare

prima di vedere quel che c’è in nell’altrove sconosciuto.

Cesare Pavese, ”Peisaj – Paesaggio”

Cesare Pavese, ”Peisaj – Paesaggio”

Amintirile încep odată cu seara

când vântul suflă ca să-și înalțe capul,

spre-a asculta glasul râului. În întuneric

apa e-aceeași, a anilor morți.

În noaptea tăcută urcă un susur pe

unde trec voci și râsete îndepărtate;

murmurul lor are culoarea zădărniciei,

care-i de limpezi priviri, de soare, de țărmuri.

O vară de glasuri. Fiece chip cuprinde,

ca un fruct copt, dispărute parfumuri.

Fiece întoarsă privire are un gust

de iarbă, de lucruri pătrunse de soare

pe țărm. Păstrează răsufletul mării.

Precum o mare de beznă, umbra aceea vagă

i-atinsă de vechi neliniști, de freamăt,

și întoarsă spre cer in fiece seară. Vocile

moarte par acea mare care se frânge.

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

I ricordi cominciano nella sera

sotto il fiato del vento a levare il volto

e ascoltare la voce del fiume. L’acqua

è la stessa, nel buio, degli anni morti.

Nel silenzio del buio sale uno sciacquo

dove passano voci e risa remote;

s’accompagna al brusío un colore vano

che è di sole, di rive e di sguardi chiari.

Un’estate di voci. Ogni viso contiene

come un frutto maturo un sapore andato.

Ogni occhiata che torna, conserva un gusto

di erba e cose impregnate di sole a sera

sulla spiaggia. Conserva un fiato di mare.

Come un mare notturno è quest’ombra vaga

di ansie e brividi antichi, che il cielo sfiora

e ogni sera ritorna. Le voci morte

assomigliano al frangersi di quel mare.

Alejandra Pizarnik, „Lumina căzută din noapte – La luz caida de la noche””

Alejandra Pizarnik, „Lumina căzută din noapte – La luz caida de la noche””

sfinxule împrăștie

peste delirul meu plânsul

crești presărat de floare în așteptarea-mi

ca mântuirea să celebreze

îmbelșugarea nimicului

sfinxule împrăștie

odihna părului tău de piatră

pe furiosul meu sânge

eu nu înțeleg melodia

abisului de pe urmă

eu nu cunosc jurământul

îmbrățișării iederei

eu voi să fiu

ca pasărea îndrăgostită

care subjugă copilele

îmbătandu-le de mister

iubesc pasărea înțeleaptă în iubire

singura liberă

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

vierte esfinge

tu llanto en mi delirio

crece con flores en mi espera

porque la salvación celebra

el manar de la nada

vierte esfinge

la paz de tus cabellos de piedra

en mi sangre rabiosa

yo no entiendo la música

del último abismo

yo no sé del sermón

del brazo de hiedra

pero quiero ser del pájaro enamorado

que arrastra a las muchachas

ebrias de misterio

quiero al pájaro sabio en amor

el único libre

Fernando Pessoa, ” Când, Lidia, vine toamna noastră – Quando, Lídia, vier o nosso Outono”

Fernando Pessoa, ” Când, Lidia, vine toamna noastră – Quando, Lídia, vier o nosso Outono”

Când, Lídia, vine toamna noastră

Cu iarna în ea, să păstrăm

Un gând, nu pentru primăvara

Ce vine, ce e a altora,

Nici pentru vara când vom fi morți,

Ci pentru ce durează din ce se destramă –

Auriul de astăzi trăind în frunze

Și întorcându-le-n altele.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

Quando, Lídia, vier o nosso Outono

Com o Inverno que há nele, reservemos

Um pensamento, não para a futura

Primavera, que é de outrem,

Nem para o Estio, de quem somos mortos,

Senão para o que fica do que passa —

O amarelo actual que as folhas vivem

E as torna diferentes.

http://www.planetlyrik.de/fernando-pessoa-ich-legte-die-maske-ab/2010/12/?fbclid=IwAR2ClQGBr-8VZYv4la-nD2QxAF0vvn2RIFyNvh6tA0iXY3Ytmo9Tfm2ItHQ

Fernando Pessoa, ”Un loc de pe strada mea – Um piano ma minha rua”

Fernando Pessoa, ”Un loc de pe strada mea – Um piano ma minha rua”

Un loc de pe strada mea …

copii la joacă …

un soare ca de duminică

cu bucuria-i de aur.

Și o tristețe ce-mi cheamă

o dragoste de nespus …

Puțin am avut în viață,

mă doare că s-a pierdut.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Um piano ma minha rua

creanças a brincar…

o sol do domingo e a sua

alegria a doirar.

A magua que me convida

a amar todo o endefinido…

Eu tive pouco na vida

mas doe-me tel-o perdido.