Adonis 9

Adonis, ”Memoria vântului”

După ce poemul a sfâşiat haina zilelor

Am invitat vântul și i-am arătat drumul

pentru ca degetele lui să se facă

ace

și să coasă spațiul cu rămășițele timpului.

*

E teribil să faci un lucru util dintr-o poem sau dintr-o pictură! Inutilul este averea noastră.

*

Cum să merg către mine,

către poporului meu

cu sângele meu în flăcări și cu istoria mea în ruine

Sprijiniți-mă

în piept am un foc, am flaute

am munți și viță de vie, distanțe

am – târându-se – trupul veacurilor

stelele

Oglinzile – letopisețele

Oglinzile – spulberatele civilizații

Nu, lăsați-mă – eu aud cum

în cenușa mea

cântă glasuri

Le văd umblând

la fel

cum umblă copiii patriei mele

„Perla”

**

”Memoria vântului”

În fiece noapte tristețea aprinde

lampa

la patul bucuriei

și descifrează povestea iubirii.

**

”Începutul trupului, capătul oceanului”

„De vrei inima să-ți odihnești atunci

spune-le lacrimilor să obosească”,

spusese ea, ștergându-și o lacrimă.

**

Parfumul său – virgule și exclamații

în cartea trupului său.

**

Dragostea ei aleargă cu penele vântului

zboară-n înalt pe unde nu sunt hotare

pe cărările cerului cerului cerului zboară

**

”Povestea care sfâșie trupul femeii: Poem pe mai multe voci”

Am să mă rog pentru trupul meu

și am să-i spun să se roage cu mine

pentru locul tainelor lui, pentru lunile lui, pentru ale sale păduri și râuri.

Am să-l ascult

dansând fermecat. Și șoptind

cu farmec și bucurie:

Iarba e linii,

caietul – pământul

iar eu –

eu sunt cerneala locului.

**

”Sărbători”

Zorii se înalță năvalnic

Mâinile lui deschid cartea timpului

soarele întoarce pagina

****

Mă îndrept spre mine și spre tot ce vine.

*

Scrie. Este modul suveran de a te citi pe tine și de a asculta lumea.

*

Deschide-ți brațele, îmi place să văd cum între ele îmi tremură amintirea.

-traducere de Catalina Franco-

Ezra Pound, ”Casa splendorii – The House Of Splendour”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Până când iarba albastră se îngălbenește și frunzele galbene plutesc în aer ” – “Till the blue grass turn yellow and the yellow leaves float in air”

Canto XCIX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Începutul corpului, capătul oceanului lui Adonis
Parfumul său – virgule și exclamații
în cartea trupului său.

1

E a lui Evanoe,
O casă nu de mâini omenești durată,
Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe
Aur se țese deasupra, înauntru, în juru-i;
Săli ciudate și ziduri – și făurite din aur.
Iar la soare pe Doamna mea am văzut-o,
Păru-i era răsfirat ca un snop de aripe,
Și în spatele ei lumina roșu soarele.
Și am văzut-o acolo în casa ei,
Cu șase safire mari de-a lungul peretelui.
Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,
Din aur pal era țesută rochia ei.
Acolo sunt multe-încăperi și toate de aur,
Covoare groase peste pereți, cu emailuri
Bătute-n metale; iar prin broderia urzită-n
Bordură de piatră vine-o lumină aurorală.
Aici vin din marea mea iubire de ea,
Iată, aici adorarea mea
Mă înseninează, iar o putere e-n ea
Ce-înflăcărată de-ardoarea din inima sa
Surpă cei patru pereți ai unui timp stătător.

______________________
-traducere de Catalina Franco
______________________

**

2

E-a lui Evanoe,
O casă nu de mâini omenești durată,
Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe,
Aur se țese deasupra, înăuntru, în juru-i;
Cu săli ciudate și ziduri, și făurite din aur.
Și acolo la soare-am văzut-o pe Doamna mea,
Părul ei lung era răsfirat ca un snop de aripi,
Și îndărătul a toate – lumina roșie-a soarelui
Și am văzut-o acolo în casa ei,
Cu șase mari safire de-a lungul peretelui,
Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,
Din aur palid era țesută rochia ei.
Acolo sunt multe încăperi, și toate-s de aur,
Iar pe pereți, din emailuri, groase covoare
Bătute-n metal; iar prin broderia urzită-n
Borduri de piatră venea lumina aurorală.
Aici vin din marea-mi iubire de ea,
Aici, adorarea mea
Mă înseninează, și sunt puteri în ea
Ce înflăcărate de ardoarea din sufletul ei
Surpă și sfarmă zidul timpului stătător.

_________________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________

**

3

E-a lui Evanoe,

O casă nu de mâini omenești durată,

Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe

Aur se țese deasupra, înauntru, în juru-i;

Săli ciudate și ziduri – făurite-s toate din aur.

Și-am văzut-o pe Doamna mea la soare,

Păru-i era răsfirat, un snop de aripi,

Și roșu lumina soarele, în spatele-a toate.

Și am văzut-o acolo în casa ei,

Cu șase safire mari de-a lungul peretelui,

Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,

Toată rochia ei țesută era din aur palid.

Sunt acolo multe-încăperi și toate de aur,

Pe ziduri groase covoare, cu emailuri

Bătute-n metal; iar prin broderia urzită-

În borduri de piatră vine lumina aurorală.

Aici vin din marea mea dragoste pentru ea,

Iată, adorarea mea

Mă înseninează, iar în ea sunt puteri

Care, înflăcărate de ardoarea din sufletul ei,

Dărâmă cei patru pereți ai nesfârșitelor vremi.

___________________________
-traducere de Catalina Franco-

________________________

**

4

E-a lui Evanoe,

O casă nu de mâini omenești durată,

Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe,

Aur se țese deasupra, înăuntru, în juru-i;

Cu săli ciudate și ziduri, și făurite din aur.

Și acolo la soare-am văzut-o pe Doamna mea,

Părul ei lung era răsfirat ca un snop de aripi,

Și îndărătul a toate – lumina roșie-a soarelui

Și am văzut-o acolo în casa ei,

Cu șase mari safire de-a lungul peretelui,

Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,

Din aur palid era țesută rochia ei.

Acolo sunt multe încăperi, și toate-s de aur,

Iar pe pereți, din emailuri, groase covoare

Bătute-n metal; iar prin broderia urzită-n

Borduri de piatră venea lumina aurorală.

Aici vin din marea-mi iubire de ea,

Aici, adorarea mea

Mă înseninează, și sunt puteri în ea

Ce înflăcărate de ardoarea din sufletul ei

Surpă și sfarmă zidul timpului stătător.

_______________________________

-traducere de Catalina Franco-

___________________________

**

5

E-a lui Evanoe,
O casă nu de mâini omenești durată,
Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe
Aur se țese deasupra, înauntru, în juru-i;
Săli ciudate și ziduri – făurite-s toate din aur.

Și-am văzut-o pe Doamna mea la soare,
Păru-i era răsfirat, un snop de aripi,
Și roșu lumina soarele, în spatele-a toate.

Și am văzut-o acolo în casa ei,
Cu șase safire mari de-a lungul peretelui,
Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,
Toată rochia ei țesută era din aur palid.

Sunt acolo multe-încăperi și toate de aur,
Pe ziduri groase covoare, cu emailuri
Bătute-n metal; iar prin broderia urzită-
În borduri de piatră vine lumina aurorală.

Aici vin din marea mea dragoste pentru ea,
Iată, adorarea mea
Mă înseninează, iar în ea sunt puteri
Care, înflăcărate de ardoarea din sufletul ei,
Dărâmă cei patru pereți ai nesfârșitelor vremi.
______________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________

Tis Evanoe’s,
A house not made with hands,
But out somewhere beyond the worldly ways
Her gold is spread, above, around, inwoven;
Strange ways and walls are fashioned out of it.

And I have seen my Lady in the sun,
Her hair was spread about, a sheaf of wings,
And red the sunlight was, behind it all.

And I have seen her there within her house,
With six great sapphires hung along the wall,
Low, panel-shaped, a-level with her knees,
All her robe was woven of pale gold.

There are there many rooms and all of gold,
Of woven walls deep patterned, of email,
Of beaten work; and through the claret stone,
Set to some weaving, comes the aureate light.

Here am I come perforce my love of her,
Behold mine adoration
Maketh me clear, and there are powers in this
Which, played on by the virtues of her soul,
Break down the four-square walls of standing time.

**
Pentru Evanoe : https://books.google.ro/books?id=B7r7gL_YGTUC&pg=PA68
**
https://www.pangea.news/mary-de-rachewiltz-visita-paola…/

Ezra Pound, ”Casa splendorii – The House Of Splendour”

Ezra Pound, ”Casa splendorii – The House Of Splendour”

Ezra Pound, ”Casa splendorii – The House Of Splendour”

E a lui Evanoe,

O casă nu de mâini omenești durată,

Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe

Aur se țese deasupra, înauntru, în juru-i;

Odăi ciudate și ziduri – și făurite din aur.

Iar la soare pe Doamna mea am văzut-o,

Păru-i era răsfirat ca un snop de aripe,

Iar în spatele ei lumina roșu soarele.

Și am văzut-o acolo în casa ei,

Cu șase safire mari de-a lungul peretelui.

Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,

Din aur pal era țesută rochia ei.

Acolo sunt multe încăperi și toate de aur,

Covoare groase peste pereți, cu emailuri

Bătute-n metale; iar prin broderia urzită-n

Bordură de piatră vine-o lumină aurorală.

Aici vin din marea mea iubire de ea,

Iată, aici adorarea mea

Mă înseninează, iar o putere e-n ea

Ce înflăcărată de ardoarea din inima sa

Surpă cei patru pereți ai unui timp stătător.

______________________

-traducere de Catalina Franco

______________________

Tis Evanoe’s,

A house not made with hands,

But out somewhere beyond the worldly ways

Her gold is spread, above, around, inwoven;

Strange ways and walls are fashioned out of it.

And I have seen my Lady in the sun,

Her hair was spread about, a sheaf of wings,

And red the sunlight was, behind it all.

And I have seen her there within her house,

With six great sapphires hung along the wall,

Low, panel-shaped, a-level with her knees,

All her robe was woven of pale gold.

There are there many rooms and all of gold,

Of woven walls deep patterned, of email,

Of beaten work; and through the claret stone,

Set to some weaving, comes the aureate light.

Here am I come perforce my love of her,

Behold mine adoration

Maketh me clear, and there are powers in this

Which, played on by the virtues of her soul,

Break down the four-square walls of standing time.

Adonis, ”Indexul lucrărilor vântului – Aforisme”

Adonis, ”Indexul lucrărilor vântului – Aforisme”

Mi-am scris identitatea

În fața vântului

Și am uitat să-mi scriu numele.

Timpul nu se oprește pe scrisuri

Însă semnează cu degetul apei

Copacii din satul meu sunt poeți

Își scufundă piciorul

În călimările cerului.

Mai obosește vântul

Cerul atunci desfășoară

Un covoraș spre-a se întinde

Memoria-i casa ta la sfârșit

Dar acolo nu poți trăi

Decât cu un trup devenit o amintire.

În pustiul limbajului

Scrisul este o umbră

Unde ne adăpostim.

Pentru poet, cel mai frumos mormânt

E golul cuvintelor sale.

Poate lumina

Te va induce în eroare

Dacă se întâmplă asta

Să nu te temi, vina e

a soarelui

**

Adonis, ”Memoria vântului”

Știu, invizibilul este acest trandafir,

invizibilul este această femeie,

iar chipul este cealaltă

parte a cerului

Știu, nor cu nor

din raiuri pământești se înalță ale mele ceruri

așa că bun venit

istoriei

și atomilor ei de praf,

vai, efemerul, cum poate el dispera

când drumul lui e vântul

***

Adonis, ”Începutul trupului, sfârșitul oceanului”

Nu-i aud glasul.

El, alfabetul, ce spune oare?

Poetul neîncrezător în pădurile

care se întind pe câmpiile lui

trimite tunetul

***

Iubire

supunere care liber dispare

din vasul veșniciei …

Dragoste

astru care cerșește

spaţiu …

–––

Am spus: fără caiete și fără cărți…

Nu a răspuns nimic

Un râu de durere-i curgea prin mâini

Un râu de tandrețe curgea între noi

— și brațele ni s-au prins

Și gâturile ni s-au atins.

Cartea

Pământul magiei

N-a mai rămas nici ceartă, nici răzbunare

Între mine și paznicul zilelor

Lumea toată plecase

Înconjurând povestea cu un gard de nori

Toată lumea-și recunoscuse hotarul

Pământul meu a rămas pământul magiei

Amăgesc aerul

Rănesc chipul apei

Și mă salvez dintr-o sticlă pe mare

***

Adonis „Să salutăm Florența și pe Hussein”

Poem inedit

Un zeu sumerian m-asculta

în timp ce picioarele și le spăla

în valurile ce legau

Tigrul de Eufrat.

O, Doamne prietene, e-adevărat

că i-ai șoptit cândva soției tale:

„În lumea asta mi-e tare greu

să fiu un Dumnezeu”.

Deodată o mulțime de îngeri

cad peste noi și se-apucă

a ucide cu pietre limba:

De-ar fi fost cuvântul de flăcări

atunci ar fi fost tăcerea

doar începutul iadului.

De fapt, în ceruri crește

rădăcina dezastrului.

De fapt, pietrele la Bagdad,

ar putea a se înfiora

de rușine.

La Paris, într-o cameră tristă,

voit-am pe genunchi

să-mi așez țara.

Nu ca să îl imit pe Rimbaud,

modul său de-a trata frumusețea, ci spre-a stabili

alte drepturi

ale omului pe care mă temeam

a-l declara.

O, cum vechimea graiului

are nevoie de copilăria

alfabetului.

Universul nu va înceta să plângă

și să-și usuce lacrimile

cu trupuri asasinate,

până în ziua în care o să dai

trupul tău, o, pământul meu,

braţelor zorilor.

-traducere de Catalina Franco

_________________________

George Trakl, ”Cântecul Apusului – Abendländisches Lied”

George Trakl, ”Cântecul Apusului – Abendländisches Lied”

O, întunecată bătaie de aripi a sufletului:

Cândva păstorii umblau în pădurile amurgului,

Urmau sălbaticul roș, floarea verde, izvorul

Smerit murmurând. O, cântec străvechi de greier,

Sânge înflorind pe piatra de jertfă,

Pe liniștea verde a iazului – strigarea păsării singuratice.

O, cruciade, o, chinuri de foc

Ale cărnii, seara, căderea fructelor violete-n

Grădina unde pe vremuri umblau ucenici cu evlavie,

Războinici – acuma, treziți din răni și din vise stelare.

O, blând mănunchi de otrăvuri în noapte.

O, vremi de tăcere, o, toamne, de aur,

În care noi, călugării pașnici, zdrobeam struguri mov;

Si dealuri, păduri in juru-ne străluceau.

O, vânători și castele; o, tu, odihnă a serii, pe când

Omu-n ​​odaia lui gândea numai la ce e drept,

În rugăciunea-i tăcută către ființa cea vie a lui Dumnezeu.

O, ceas amar al amurgului,

Pe când în neagra apă un chip de piatră zărim.

Dar când îndrăgostiții ridică strălucitoare pleoape argintii:

Dorința. Tămâie curge din pernele trandafirii

Și cântul dulce al Înviatului.

-traducere de Catalina Franco

_____________________________________

O der Seele nächtlicher Flügelschlag:

Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin

Und es folgte das rote Wild, die grüne Blume und der lallende Quell

Demutsvoll. O, der uralte Ton des Heimchens,

Blut blühend am Opferstein

Und der Schrei des einsamen Vogels über der grünen Stille des Teichs.

O, ihr Kreuzzüge und glühenden Martern

Des Fleisches, Fallen purpurner Früchte

Im Abendgarten, wo vor Zeiten die frommen Jünger gegangen,

Kriegsleute nun, erwachend aus Wunden und Sternenträumen.

O, das sanfte Zyanenbündel der Nacht.

O, ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste,

Da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekeltert;

Und rings erglänzten Hügel und Wald.

O, ihr Jagden und Schlösser; Ruh des Abends,

Da in seiner Kammer der Mensch Gerechtes sann,

In stummem Gebet um Gottes lebendiges Haupt rang.

O, die bittere Stunde des Untergangs,

Da wir ein steinernes Antlitz in schwarzen Wassern beschaun.

Aber strahlend heben die silbernen Lider die Liebenden:

Ein Geschlecht. Weihrauch strömt von rosigen Kissen

Und der süße Gesang der Auferstandenen.

Attilio Bertolucci, ”Bernardo la cinci ani – Bernardo a cinque anni”

Attilio Bertolucci, ”Bernardo la cinci ani – Bernardo a cinque anni”

Durerea este în ochiul tău sfios

în mâna copilărească stângace

durerea zilelor ce stau să vină

deja îți apasă osul subțire.

Când într-o zi liniștită toamna

torcându-și la soare firu-i de ceață

și–a oprit dintr-odată jocul

te-a lăsat singur unde sfârșește calea

atâtor splendide frunze de pe pământ

în noaptea când tuturor celor de aici

un gând ne vine în minte

despre anotimpul care se-apropie.

L-ai întâmpinat dând ușor din cap

și cu un zâmbet amar și ai rămas

o clipă umbră în umbră apoi ai alergat

la adăpostul spaimelor noastre.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Il dolore è nel tuo occhio timido

nella mano infantile che saluta senza grazia,

il dolore dei giorni che verranno

già pesa sulla tua ossatura fragile.

In un giorno d’autunno che dipana

quieto i suoi fili di nebbia nel sole

il gioco s’è fermato all’improvviso,

ti ha lasciato solo dove la strada finisce

splendida per tante foglie a terra

in una notte, sì che a tutti qui

è venuto un pensiero nella mente

della stagione che s’accosta rapida.

Tu hai salutato con un cenno debole

e un sorriso patito, sei rimasto

ombra nell’ombra un attimo, ora corri

a rifugiarti nella nostra ansia.

Fernando Pessoa, ”Inima mea a fost a ta”

Femeile la Fernando Pessoa sunt o temă pur literară. – ”As mulheres são em Fernando Pessoa um tema meramente literário. ”

Victor Correia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fernando Pessoa, ”Inima mea a fost a ta”

Da, la un moment dat

ai trecut

prin gândul meu vag,

a-mi aminti de tine ar fi fost zbucium

imaginându-mi că nu ți-ar plăcea.

Da de la acel moment

în care-am vorbit mai degrabă privind

decât vorbind

vine adânc continua mea ezitare

care și-acum îmi stăruie-n minte.

Ai apărut

în viața mea

de parcă deja ai fi fost la ușă.

Ai dispărut.

Iar mai târziu am aflat ce te-a eclipsat.

Cu toate acestea,

ai reușit

să-mi furi un pic inima.

Este o inimă tristă

și nu

înțelege tot

nici n-are mijloace

să se facă iubită

sau să-și închipuie.

Dar uneori

privirea ta

mereu atât de dulce

face să-mi salte

inima-n piept.

Unde am fost?

Am uitat deja.

Da, inima mea a fost a ta

în acea zi,

în acea zi ori în alta …

Dar chiar dacă ar fi fost

un alt pământ sau alt cer

oricum s-ar fi întâmplat

__________________________________

-traducere de Catalina Franco-

https://www.academia.edu/…/As_mulheres_em_Fernando_Pessoa

Pier Paolo Pasolini, ”Azi e duminică, mâine murim – Vuei a e Domenia, doman a si mour ”

Pier Paolo Pasolini, ”Azi e duminică, mâine murim – Vuei a e Domenia, doman a si mour ”

Azi e Duminică,

mâine murim,

Azi mă învestmant

in mătase și-n dragoste.

Azi e Duminică,

pe pajişti peste picioare vioaie

le saltă flăcăilor

lumina-n sandale.

Cânt în oglindă,

cânt și-mi așez buclele.

în ochi imi rade

Diavolul păcătos.

Sunați voi clopote,

dați-l înapoi!

„Jucăm, jucăm, dar tu la ce privești

Când cânți pe pajiști?”

Mă uit la soarele

verilor moarte,

Mă uit la ploaie,

la frunza, la greier.

Mă uit la trupșorul meu

de băiețel,

la tristele duminici,

la bucuriile vieții

Toate s-au dus.

„Astăzi te îmbracă-n

mătase și-n dragoste,

Azi e Duminica,

mâine murim”.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Vuei a și Domenia,

doman a si mour,

vuei mis vistís

de seda si amour.

Vuei a și Domenia,

pai pras cun frescs pies

to saltin frutíns

lizeirs tai scarpes.

Ciantant al me spieli

ciantant mi peteni.

Al rit tal me vuli

Diaul peciadour.

Sunait, mes ciampanis,

parailu indavour!

Sunan, dar dacă am vuarditu

ciantant tai to pras?”

I vuardi il soreli

de muartis estas,

i vuardi la ploja

li fuejs, i gris.

I vuardi me cuarp

din ceea ce ai fost rod,

li tristis Domeniis,

pierdút viu.

„Vuei ti vistíssin

seducția și dragostea,

vuei a and Domenia

doman a si mour”.

**

Oggi e Domenica,

domani si muore,

oggi mi vesto

di seta e d’amore.

Oggi e Domenica,

pei prati con freschi piedi

saltano i fanciulli

leggeri negli scarpetti.

Cantando al mio specchio,

cantando mi pettino.

Ride nel mio occhio

il Diavolo peccatore.

Suonate, mie campane,

cacciatelo indietro!

„Suoniamo, ma tu cosa guardi

cantando nei tuoi prati?”

Guardo il sole

di morte estati,

guardo la pioggia,

le foglie, i grilli.

Guardo il mio corpo

di quando ero fanciullo,

le tristi Domeniche,

il vivere perduto.

„Oggi ti vestono

la seta e l’amore,

oggi e Domenica,

domani si muore”.

Federico García Lorca, ”Balada apei de mare _ La balada del aqua del mar”

Federico García Lorca, ”Balada apei de mare _ La balada del aqua del mar”

Lui Emilio Prados

(vânătorul de nouri)

Marea

Surâde în depărtare.

Cu dinții ei de spumă,

Cu buzele ei de cer.

Ce vinzi, copilă tulburătoare

Cu sânii goi?

Señor, eu apă vând, vând apa

Mărilor.

Cu ce e, tânăr întunecat,

Sângele-ți amestecat?

Señor, în sângele meu e apa

Mărilor.

Acele lacrimi sărate

De unde-ți vin ele, mamă?

Señor, eu plâng cu apa

Mărilor.

Inimă, amărăciunea

Oare de unde-ți vine?

Mult prea amară e apa

Mărilor!

Marea

Surâde depărtărilor.

Cu dinții ei de spumă,

Cu buzele raiului.

-traducere de Catalina Franco

____________________

A Emilio Prados

(Cazador de nubes)

El mar,

Sonríe a lo lejos.

Dientes de espuma,

Labios de cielo.

Qué vendes, oh joven turbia,

Con los senos al aire?

Vendo, señor, el agua

De los mares.

Qué llevas, oh negro joven,

Mezclado con tu sangre?

Llevo, señor, el agua

De los mares.

Esas lágrimas salobres

De dónde vienen, madre?

Lloro, señor, el agua

De los mares.

Corazón, y esta amargura

Seria, ¿de dónde nace?

Amarga mucho el agua

De los mares!

El mar,

Sonríe a lo lejos.

Dientes de espuma,

Labios de cielo.

Adonis 8

A fi flămând de frumusețea lumii: așa este starea care permite nașterea poeziei.

Adonis

Adonis, din ”Începutul trupului, capătul oceanului”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

”Muzică” I

**

„Orice iubire e suferință -„

ori e iluzie – spun susținătorii ei.

Nu-mi place să cuceresc ceva

dragostea mea nu-i nici mască și nici stindard.

Așa cum curge izvorul

Așa cum răsare soarele

Așa iubit-am eu: un uragan fără țărm.

Iubirea mea nu-i iluzie

iubirea mea nu e suferință.

”Muzica” I

**

”Piept oferit…”

Piept oferit ferestrelor noastre

viața ne-a atras apoi ne-a aruncat

înapoi în mrejele furtunilor.

Când mă întreb: ce-am văzut?

văd doar obstacole.

Ca și străbunii

avem iluzia

de-a fi ieșit din năvoade

și de a iubi o viață îndrăgostită de lanțurile sale.

**

”Muzică” II

Învăț – să-mi pun ochii în alfabetul ochilor tăi

spre a vedea într-o clipă

cum ochii tăi îi scriu pe ai mei

cum brațele noastre cad

în capcanele vieții,

cum visele ni se deznoadă

în lacul zilelor noastre inerte.

**

Nu vreau ca ochii mei să înoate într-un spațiu

altu-n afara ochilor tăi

nu vreau dragostei mele și universului ei mai multă claritate

nu vreau apartenență, rudenie ori identitate

Vreau numai cu tine să fiu limbaj

în nesupunerea la alfabet

a mâinilor noastre.

-traducere de Catalina Franco

______________________

Adonis, din ”Începutul trupului, capătul oceanului”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~