Juan Vicente Piqueras, ”Stirpe de insule – Raza de islas”

Juan Vicente Piqueras, ”Stirpe de insule – Raza de islas”

Ne iau drept bărci, și suntem insule.

Deșerte și complicate, și oare ce comori

Am putea oferi celor care n-ajung?

Coasta noastră e dură. Iar farul nostru –

voce în loc de lumină –

mai mult înspăimântă decât atrage

și, în noapte pierdut, nici un marinar

nu va ajunge la țărmul unde încă ne dor

rămășițele naufragiului

care ne știe pustiul.

Noaptea, fiece noapte, promite negându-ne

drumul-înapoi, revenirea,

iubirea – ce ne salvează de noi,

cuvântul spus pentru totdeauna.

În noi există copaci fără nume

și obosiți de-a da umbră, de-a crește singuri.

Cei ce nu pleacă, dar suferind

de o sete de stâncă, cei iubind portul

și navigând în vise, ei caută altă sete

s-o potolească pe-a lor, ei ne contemplă,

Ei ne văd bărci fericite.

Noi suntem insule.

-traducere de Catalina Franco-

_________________________

Y tomados por barcos somos islas.

Desiertas, intrincadas, ¿qué tesoros

podemos ofrecer a quien no llega?

Nuestra costa es difícil. Nuestro faro

de voz en vez de luz

asusta más que atrae

y ningún marinero perdido en cualquier noche

llegará a nuestras playas donde aún duelen

las huellas de aquel náufrago

que nos supo a desiertos.

La noche, noche a noche, nos promete y nos niega

el rumbo del regreso, el tornaviaje,

el amor que nos salve de nosotros

y la palabra dicha para siempre.

Hay en nosotros árboles sin nombre

cansados de su sombra y de crecer a solas.

Aquellos que no parten pero sufren

de sed acantilada, aman los puertos,

zarpan en sueños, buscan otra sed

donde saciar la suya, nos contemplan,

nos ven naves, felices.

Somos islas.

Konstantinos Kavafis, „Lucruri încheiate – Cose finite – Things Ended”

Konstantinos Kavafis, „Lucruri încheiate – Cose finite – Things Ended”

Stăpâniți de teamă și suspiciune,

cu mintea înspăimântată, cu ochii îngroziți,

cu disperare căi născocim

spre-a preveni cumplitul pericol,

amenințând și de neocolit.

dar noi greșim: riscul nu e înainte-ne;

erau false mesajele

(nu le-am ascultat sau n-am înțeles).

O altă nefericire, inimaginabilă,

brusc, violent se năpustește asupra-ne,

și, găsindu-ne nepregătiți, ne copleșește-n scurt timp.

-Traducere de Catalina Franco-

________________________________

Stretti tra la paura e i sospetti,

la mente frastornata, gli occhi terrorizzati,

ci consumiamo progettando il modo

di scongiurare il pericolo scontato,

tremendo che ci minaccia.

ma è un errore: il rischio non è in strada;

erano falsi i messaggi

(non li abbiamo ascoltati o capiti bene).

Un’altra sventura, che non ci immaginiamo,

improvvisa e violenta piomba su di noi,

e impreparati – senza più tempo – ci travolge.

-Traduzione di Nicola Crocetti-

__________________________________

Possessed by fear and suspicion,

mind agitated, eyes alarmed,

we desperately invent ways out,

plan how to avoid the inevitable

danger that threatens us so terribly.

Yet we’re mistaken, that’s not the danger ahead:

the information was false

(or we didn’t hear it, or didn’t get it right).

Another disaster, one we never imagined,

suddenly, violently, descends upon us,

and finding us unprepared—there’s no time left—

sweeps us away.

-Translated by Edmund Keeley, Philip Sherrard

Luis Cernuda, ”Eram -Yo fui”

Luis Cernuda, ”Eram -Yo fui”

Eram.

Columnă arzătoare, lună de primăvară.

Mare aurie, ochi mari.

Eu căutam ce gândeam;

gândeam așa cum în zori, într-un vis

tandru,

în adolescență ți se arată dorul.

Cântam, urcam,

eram lumină cândva

atras de flacără.

Ca o bătaie de vânt

care destramă o umbră

în negură am căzut

în lumea nesătulă.

Am fost.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

Yo fui.

Columna ardiente, luna de primavera.

Mar dorado, ojos grandes.

Busqué lo que pensaba;

pensé, como al amanecer en sueño lánguido,

lo que pinta el deseo en días adolescentes.

Canté, subí,

fui luz un día

arrastrado en la llama.

Como un golpe de viento

que deshace la sombra,

caí en lo negro,

en el mundo insaciable.

He sido.

Sylvia Plath, ”Oglinda – Mirror”

Sylvia Plath, ”Oglinda – Mirror”

Sunt argintie și clară. N-am preconcepții.

Indiferent ce văd, eu înghit imediat, exact

Așa cum e, neîncețoșat de iubire ori ostilitate.

Nu-s crudă, ci numai onestă,

Ochiul unui mic zeu, cu patru colțuri.

Cel mai ades meditez pe un perete opus.

E trandafiriu și cu pete. Privit atât de mult,

Încât cred că-i parte din inima mea. Ea tremură

Însă. Și iar și iar ne separă chipul și întunericul.

Acum sunt un lac. Asupra-mi se-apleacă o femeie

Care-n ce vede scrutează cine-i cu-adevărat.

Se întoarce spre cei ce-o mint, o lumânare ori lună.

Și eu îi întorc privirea, și i-o oglindesc fidel.

Mă răsplătește cu lacrimi și cu mișcări din mână.

Sunt important pentru ea. Ea vine și pleacă.

În fiece zi chipul ei înlocuiește întunericul.

În mine-a înecat o copilă, și în mine o bătrână

Zi de zi se ridică spre ea, ca un pește teribil.

–traducere de Catalina Franco-

______________________________

I am silver and exact. I have no preconceptions.

Whatever I see I swallow immediately

Just as it is, unmisted by love or dislike.

I am not cruel, only truthful ‚

The eye of a little god, four-cornered.

Most of the time I meditate on the opposite wall.

It is pink, with speckles. I have looked at it so long

I think it is part of my heart. But it flickers.

Faces and darkness separate us over and over.

Now I am a lake. A woman bends over me,

Searching my reaches for what she really is.

Then she turns to those liars, the candles or the moon.

I see her back, and reflect it faithfully.

She rewards me with tears and an agitation of hands.

I am important to her. She comes and goes.

Each morning it is her face that replaces the darkness.

In me she has drowned a young girl, and in me an old woman

Rises toward her day after day, like a terrible fish.