Jorge Luis Borges, ”Poemul darurilor – Poema de los Dones”

Jorge Luis Borges, ”Poemul darurilor – Poema de los Dones”

Să mulțumesc, aș voi, divinului

labirint al cauzelor și efectelor

pentru diversitatea făpturilor

alcătuind acest univers singular,

pentru motivul că nu va înceta să viseze

la un anume desen al labirintului,

pentru chipul Elenei și-a lui Ulysse perseverență,

pentru iubire, care ne face a-i vedea pe alții

cum îi vede divinitatea,

pentru tăria din diamant și pentru apa topită

pentru algebră, palat de cristale precise,

pentru monedele mistice ale lui Angel Silesius,

pentru Schopenhauer,

ce poate-a descifrat universul,

pentru splendoarea focului

pe care nici o ființă umană nu-l poate privi

fără uimirea străveche,

pentru mahon, cedru și santal,

pentru pâine și sare,

pentru misterul rozei

ce risipește culoare și nu o vede,

pentru anumite ceasuri și zile din 55,

pentru păstorii care-n câmpie

stârnesc fiarele, zorii,

pentru dimineața din Montevideo

pentru arta prieteniei,

pentru ultima zi a lui Socrate,

pentru cuvintele ce într-un amurg s-au rostit

de la o cruce la alta,

pentru visul Islamului ce-a îmbrățișat

o mie și una de nopți,

pentru acel alt vis al iadului,

din turnul de foc ce purifică,

și al sferelor glorioase,

pentru Swedenborg,

care vorbea cu îngerii pe străzile Londrei,

pentru râurile ascunse și milenare

care se strâng în mine,

pentru limba pe care-o vorbeam cu secole în Northumbria,

pentru sabia și harfa saxonilor,

pentru mare, strălucitoare pustie

și număr de lucruri necunoscute,

pentru muzica verbului Angliei,

pentru muzica verbului Alemaniei,

pentru aurul care străluce în versete,

pentru iarna cea epică,

pentru numele cărții pe care nu am citit-o,

pentru Verlaine, nevinovatul ca pasărea,

pentru prisma cristalului, pentru greutatea aramei,

pentru dungile tigrului,

pentru înalte turnuri din San Francisco și din Manhattan,

pentru dimineața texană,

pentru sevilliana ce răspândi Morala Epistolă,

și-al cărei nume îl ignorăm, după cum se preferă,

pentru Seneca și pentru Lucan din Cordoba,

care înaintea spaniolei

scriseseră întreaga literatură spaniolă,

pentru jocul de șah bizar și geometric,

pentru țestoasele lui Zenon și pentru harta Royce,

pentru mirosul de medicament al eucaliptului,

pentru limbă, putând simula înțelepciunea,

pentru uitare, care anulează ori schimbă trecutul,

pentru obiceiul

care repetă și confirmă ca o oglindă,

pentru dimineață, care ne dă iluzia începutului,

pentru noapte, cu întunericul și astronomia,

pentru curajul și fericirea unora,

pentru patrie, simțită în iasomie

sau într-o sabie veche,

pentru Whitman și pentru Francesco d’Assisi ce scris-au deja

poemul acesta,

fiindcă poezia asta e veșnică

și se confundă cu suma creaturilor

și nu va ajunge nicicând la ultimul vers

și în funcție de oameni se schimbă,

pentru Frances Haslam, care-a cerut iertare fiilor săi

fiindcă murea atâta de greu,

pentru minutele de dinainte de somn,

pentru somn și moarte,

cele două ascunse comori,

pentru lăuntrice daruri pe care nu le numesc,

pentru muzică, misterioasa formă a timpului.

________________

-traducere de Catalina Franco-

_________________

Gracias quiero dar al divino

laberinto de los efectos y de las causas

por la diversidad de las criaturas

Que forman este singular universo,

por la razón, que no cesará de soñar

con un plano del laberinto,

por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises,

por el amor, que nos deja ver a los otros

como los ve la divinidad,

por el firme diamante y el agua suelta,

por el álgebra, palacio de precisos cristales,

por las místicas monedas de Angel Silesio,

por Schopenhauer,

que acaso descifró el universo,

por el fulgor del fuego

que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo,

por la caoba, el cedro y el sándalo,

por el pan y la sal,

por el misterio de la rosa

que prodiga color y que no lo ve,

por ciertas vísperas y días de 1955,

por los duros troperos que en la llanura

arrean los animales y el alba,

por la mañana en Montevideo,

por el arte de la amistad,

por el último día de Sócrates,

por las palabras que en un crepúsculo se dijeron

de una cruz a otra cruz,

por aquel sueño del Islam que abarco

mil noches y una noche,

por aquel otro sueño del infierno,

de la torre del fuego que purifica

y de las esferas gloriosas,

por Swedenborg,

que conversaba con los ángeles en las calles de Londres,

por los ríos secretos e inmemoriales

que convergen en mí,

por el idioma que, hace siglos, hablé en Nortumbria,

por la espada y el arpa de los sajones,

por el mar, que es un desierto resplandeciente

yuna cifra de cosas que no sabemos

y un epitafio de los vikings,

por la música verbal de Inglaterra,

por la música verbal de Alemania,

por el oro, que relumbra en los versos,

por el épico invierno,

por el nombre de un libro que no he leído:

gesta Dei per Francos,

por Verlaine, inocente como los pájaros,

por el prisma de cristal y la pesa de bronce,

por las rayas del tigre,

por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan,

por la mañana en Texas,

por aquel sevillano que redactó la Epístola Moral

y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos,

por Séneca y Lucano, de Córdoba,

que antes del español escribieron

toda la literatura española,

por el geométrico y bizarro ajedrez,

por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce,

por el olor medicinal de los eucaliptos,

por el lenguaje, que puede simular la sabiduría,

por el olvido, que anula o modifica el pasado,

por la costumbre,

que nos repite y nos confirma como un espejo,

por la mañana, que nos depara la ilusión de un principio,

por la noche, su tiniebla y su astronomía.

por el valor y la felicidad de los otros,

por la patria, sentida en los jazmines

o en una vieja espada,

por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema,

por el hecho de que el poema es inagotable

y se confunde con la suma de las criaturas

y no llegará jamás al último verso

y varía según los hombres,

por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos

por morir tan despacio,

por los minutos que preceden al sueño,

por el sueño y la muerte,

esos dos tesoros ocultos,

por los íntimos dones que no enumero,

por la música, misteriosa forma del tiempo.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s