Emily Dickinson, Pentru volumul trei -,,Și de-aș spune că nu mai aștept? – What if I say I shall not wait?”

Iar cu acest poem îmi iau avânt spre un al treilea volum de traduceri din Emily, care va avea coperta aleasă de mine… Nădăjduiesc, dar cine mai știe…

Un poem închinat lui Emily o surprinde in câteva trăsături esențiale!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Linda Pastan, ”Emily Dickinson”

Noi o gândim ascunsă în rochia ei albă

printre fețe de masă împăturite și printre

săcultețele din dulapuri aerisite, ori doar ferite

vederii, expediind jeleuri, ori note fără adresă

la toți vecinii ei uluiți și surprinși din Amherst.

Excentrică cum este vremea-n New England

cu vântul tenace al minții înțepător ori tandru,

zburând în aer vreo doi iubiți pe jumate imaginați.

Și – totuși – legenda n-o să explice înțelepciunea

pură a viziunii sale, nici neastâmpărul buclucaș

al limbajului, nici cumpătarea durerii.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

We think of hidden in a white dress

among the folded linens and sachets

of well-kept cupboards, or just out of sight

sending jellies and notes with no address

to all the wondering Amherst neighbors.

Eccentric as New England weather

the stiff wind of her mind, stinging or gentle,

blew two half imagined lovers off.

Yet legend won’t explain the sheer sanity

of vision, the serious mischief

of language, the economy of pain.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Emily Dickinson, ”Conștiința are știință – This Consciousness that is aware”

Conștiința are știință

Și de vecini și de soare ..

Va fi conștientă de moarte

Dar asta numai dacă

Străbate acel interval

Al experienței, ce Omului

se deschide drept cel mai adânc

Experiment. Asta-i ajunge

Ca să-și descopere sieși

Față în față cu sine

Proprietățile,

Și că nimeni altul

Nu o să fie-n măsură

Să i le descopere.

În aventura asta

Sufletul e osândit

A fi

Păzit doar de un singur câine,

De propria-i identitate.

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

This Consciousness that is aware

Of Neighbors and the Sun

Will be the one aware of Death

And that itself alone

Is traversing the interval

Experience between

And most profound experiment

Appointed unto Men —

How adequate unto itself

Its properties shall be

Itself unto itself and none

Shall make discovery —

Adventure most unto itself

The Soul condemned to be —

Attended by a single Hound

Its own identity.

Emily Dickinson, ”Tot ceea ce știu – The Only News I know”

Tot ceea ce știu

E un mesaj – în fiece zi –

De la nemurire.

Tot ceea ce văd

E azi și mâine,

Ori – poate – veșnicia.

Iar singurul întâlnit

E Domnul. Singura cale e

Existența. Iar dacă

Străbătând-o

Fi-vor și fi alte știri,

Ori vederi admirabile,

Am să v-o zic!

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

The Only News I know

Is Bulletins all Day

From Immortality.

The Only Shows I see –

Tomorrow and Today –

Perchance Eternity –

The Only One I meet

Is God – The Only Street –

Existence – This traversed

If Other News there be –

Or Admirable Show –

I’ll tell it You –

Emily Dickinson, ”Un strop de rouă – A Dew sufficed ”

Un strop de rouă e prea deajuns

Pentru o frunză …

Și m-am gândit „E așa de vastă o soartă”!

„Viața e așa de zadarnică!”

Soarele iese la muncă,

Ziua iese la joacă,

Dar nu ca să vadă ce firav

E acel strop de rouă,

Fie răpit de-o clipă,

Fie băut de un soare

Așa, în treacăt, spre mare.

Și veșnic necunoscut …

Doar o singură zi atestă

Tragedia aceea

Îngrozitoare,

Voită de neștiutele

Căi ale Domnului,

De soarta prea repede.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

A Dew sufficed itself –

And satisfied a Leaf

And thought „How vast a Destiny”!

„How trivial is Life!”

The Sun went out to work –

The Day went out to play –

But not again that Dew be seen

By Physiognomy –

Whether by Day abducted –

Or emptied by the Sun

Into the Sea – in passing –

Eternally unknown.

Attested to this Day

That awful Tragedy

By Transport’s instability

And Doom’s celerity.

Emily Dickinson, „De-i număr pe toți, eu cred – I reckon — when I count it all „

De-i număr pe toți, pe întâiul loc

Vin Poeții, Soarele apoi,

Mai apoi Vara, la urmă Cerul Înalt.

Cu asta, lista-i gata.

Dar, de mă-ntorc, Poeții-mi par

A le cuprinde pe toate,

Un inutil spectacol par celelalte;

Așa ca scriu – Poeții-s Totul:

Vara lor durează tot anul,

Pre cât li-i vrerea au soare,

Au răsăritul extravagant.

Iar, dacă, departe Raiu-i

Frumos, precum îl gândesc

Cei care i se închină,

N-ar fi prea greu ca harul

Să le împlinească Visul.

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

I reckon — when I count it all —

First — Poets — Then the Sun —

Then Summer — Then the Heaven of God —

And then — the List is done —

But, looking back — the First so seems

To Comprehend the Whole —

The Others look a needless Show —

So I write — Poets — All —

Their Summer — lasts a Solid Year —

They can afford a Sun

The East — would deem extravagant —

And if the Further Heaven —

Be Beautiful as they prepare

For Those who worship Them —

It is too difficult a Grace —

To justify the Dream —

Emily Dickinson, ”De ani buni plecată de acasă – I Years had been from Home”

I Years had been from Home”

De Ani buni plecată de Acasă,

Acum înaintea Ușii,

Nu îndrăzneam să intru,

Ca nu cumva vreo Față,

Nemaivăzută vreodată,

Ațintindu-mă cu privirea

Să mă întrebe cu ce problemă.

„Problema-i chiar viața pe care am lăsat-o!

A mai rămas ceva?”

M-am sprijinit pe Spaimă.

Am zăbovit cu Înainte,

Rostogolindu-se ca un Ocean

Ce mi s-ar sparge-n ureche.

Am râs prăbușita într-unRâs

Că mi-ar fi groază de-o Ușă, c-aș fi

Cuprinsă de Consternare, eu care

Nicicând mai-nainte nu tresărisem.

Cu grijă mi-am sprijinit de zăvor

Mâinile tremurânde. M-am dat în spate

Ca nu cumva să sară îngrozitoarea Ușă

Trântindu-mă la podea.

Mi-am mișcat apoi Degetele

Cu precauții de Sticlă,

Și m-am ținut de urechi, și ca un Hoț

Fugii gâfâind din Casă.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

De Ani buni plecată de Acasă,

Acum înaintea Ușii,

Nu îndrăzneam să intru,

Ca nu cumva vreo Față,

Nemaivăzută vreodată,

Ațintindu-mă cu privirea

Să mă întrebe cu ce problemă.

„Problema-i chiar viața pe care am lăsat-o!

A mai rămas ceva?”

M-am sprijinit pe Spaimă.

Am zăbovit cu Înainte,

Rostogolindu-se ca un Ocean

Ce mi s-ar sparge-n ureche.

Am râs prăbușită într-un Râs

Că mi-ar fi groază de-o Ușă, și-aș fi

Cuprinsă de Consternare, eu care

Vreodată înainte nu tresărisem.

Cu grijă mi-am sprijinit de zăvor

Mâinile tremurânde. M-am dat în spate

Ca nu cumva să sară îngrozitoarea Ușă

Trântindu-mă la podea.

Mi-am mișcat apoi Degetele

Cu precauții de Sticlă,

Și m-am ținut de urechi și, gâfâind,

Ca un Hoț am fugit din Casă.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

I Years had been from Home

And now before the Door

I dared not enter, lest a Face

I never saw before

Stare stolid into mine

And ask my Business there –

“My Business but a Life I left

Was such remaining there?”

I leaned opon the Awe –

I lingered with Before –

The Second like an Ocean rolled

And broke against my ear –

I laughed a crumbling Laugh

That I could fear a Door

Who Consternation compassed

And never winced before.

I fitted to the Latch

My Hand, with trembling care

Left back the awful Door should spring

And leave me in the Floor –

Then moved my Fingers off

As cautiously as Glass

And held my ears, and like a Thief

Fled gasping from the House –

Explore I years had been from Home

**
Ii va fi fost groază lui Emily să se întoarcă în casa lăsată cu ceva ani în urmă, poate cu Trecutul, dar de groază a fost și cu traducerea!

De nu mă credeți, încercați!

Emily Dickinson, ”Aici e un lăstar de creier – This is a Blossom of the Brain”

Emily Dickinson, ”Poate vrei vară!? – Would you like summer?”

Poate vrei vară!?

Încearc-o pe-a noastră.

Vrei mirodenii? Ia-le de acolo!

Suferi!? La fierbințeală-s buni fragii!

De osteneală? Plapumă de păpădie!

Ostatec! Iertare dau trandafirii!

Ai amețeli! Nu uita violetele!

Leșini! Flacoane cu aer!

Chiar și de Moarte-i un leac de zâne.

Care-o fi, domnule?

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

Would you like summer?Taste of ours.

Spices? Buy here!

Ill! We have berries, for the parching!

Weary! Furlongs of down!

Peplexed! Estates of violet trouble ne’er looked on!

Captive! We bring reprieve of roses!

Fainting! Flasks of air!

Even for Death, a fairy medicine.

But, wich is it, sir?

**

Dickinson adoptă multe voci în poemele ei, unele jucăușe, altele copilărești, altele mistice, altele tragice. Aici ea este un negustor care își vinde marfa.

Are leac pentru toate bolile: condimente, fructe de pădure, cuverturi de puf, violete, trandafiri și aerul proaspăt al verii.

Poemul a fost inclus într-o scrisoare către dragul ei Samuel Bowles, care era bolnav. În scrisoare, Emily îi spune că ea, Sue și Vinnie vorbesc mereu despre sănătatea lui și îi doresc binele. (Emily, care l-a iubit, Sue care a fost foarte atrasă de el, iar Vinnie – cine știe?)

Emily Dickinson, ”„Mama” nu-și uită vreodată puii – “Mama” never forgets her birds”

„Mama” nu-și uită vreodată puii,

Chiar dacă-ntr-un alt copac

Se uită în jos la fel de des,

La fel de tandru,

Cum privea la micul ei cuib muritor,

Pe când cu grijă abilă-l țesuse:

De-ar fi să-i cadă vreo ”vrăbiuță”,

Ea ”ar zări-o” de sus.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

“Mama” never forgets her birds –

Though in another tree.

She looks down just as often

And just as tenderly,

As when her little mortal nest

With cunning care she wove –

If either of her “sparrows fall”,

She “notices” above.

Emily Dickinson, ”Un cerb rănit face un salt în înalt. – A wounded Deer – leaps highest”

Un cerb rănit face un salt în sus,

Spune un vânător.

E numai extazul morții: apoi

Se prăbușește mut!

Din stânca lovită țâșnește apa!

Călcată în picioare, bubuie arma!

Obrazul e cel mai roșu

Exact unde ustură febra!

Iar voioșia vrea a ascunde

Acea neliniște-n care

Nimeni să nu-și dea seama

Că iese sânge din rană!

-traducere de Catalina Franco-

__________________________

A wounded Deer – leaps highest –

I’ve heard the Hunter tell –

‘Tis but the extasy of death –

And then the Brake is still!

The smitten Rock that gushes!

The trampled Steel that springs!

A Cheek is always redder

Just where the Hectic stings!

Mirth is the mail of Anguish

In which it cautious Arm,

Lest anybody spy the blood

And „you’re hurt” exclaim!

**

Căpriorul rănit, care sare mai sus ca niciodată în extazul morții, ca să cadă înapoi mut; stânca biblică lovită de Moise, din care apă țâșnește brusc; arma care trage când este călcată în picioare de cei care ar dori s-o supună; obrazul care se înroșește acolo unde febra arde cel mai tare.

Toate aceste imagini încearcă ascunderea angoasei în spatele paravanului unei bucurii exterioare, afișată doar spre a nu fi motiv de trecătoare compasiune, ori din dureroasă mândrie.

Emily Dickinson, ”Când număr semințele – When I count the seeds”

Când număr semințele

Semănate pe dedesubt

Spre a înflori când și când,

Când îi văd pe oameni

Așa de jos așezați

Spre-a fi-îngăduiți în înalt,

Când mă gândesc la grădina

– De muritori nevăzută -,

Îi culeg floarea credinței,

Evit să-i fiu albină:

La așa vară pot să renunț

Fără vreo ezitare.

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

When I count the seeds

That are sown beneath –

To bloom so, bye and bye –

When I con the people

Lain so low –

To be received as high –

When I believe the garden

Mortal shall not see –

Pick by faith it’s blossom

And avoid it’s Bee,

I can spare this summer – unreluctantly.

**

O declarație de dragoste pentru viață?! Ori?!

(Trupurile ce zac în mormânt par a nu ar fi altceva decât semințe gata să înflorească în veșnica vară divină. Dar noi, muritorii, nu o putem vedea decât prin credință, nu-i culegem nectarul, așa precum albina din florile grădinilor pământești.

Dacă „vara aceasta” e vara pământească a albinei, atunci putem renunța la vara efemeră a vieții, rămânându-ne certitudinea nemuririi;

Dacă e vara promisă de credință, atunci putem renunța cu ușurință la acea vară îndepărtată și evanescentă, pentru a ne bucura de vara apropiată și concretă, care se arată fără văluri ochilor noștri.)


Emily Dickinson, ”De ani buni plecată de acasă – I Years had been from Home”

Emily Dickinson, ”Nu e nevoie să fii o odaie ca să fii bântuit – One need not be a Chamber—to be Haunted”

Nu e nevoie să fii o odaie ca să fii bântuit,

Nu-i nevoie să fii o casă.

În creier sunt încăperi mai mari

Ca spațiul material,

Mult mai sigură ca întâlnirea

În miez de noapte cu o fantomă

E confruntarea înauntru-i

C-o gazdă mult mai rece.

Mult mai sigur e-n mănăstire

Galopul fantomelor,

Decât, neînarmat, întâlnirea cu sine,

Într-un loc singuratic.

De noi înșine ascunși, în spatele nostru,

Ar trebui să ne temem mai mult.

Asasinul ascuns în odaia noastră

E mai puțin teribil.

Trupu-împrumută un revolver,

Ori bate ușa în cuie,

Privind mai sus la o alta nălucă,

Ori la mai multe.

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

One need not be a Chamber—to be Haunted—

One need not be a House—

The Brain has Corridors—surpassing

Material Place—

Far safer, of a Midnight Meeting

External Ghost

Than its interior Confronting—

That Cooler Host.

Far safer, through an Abbey gallop,

The Stones a’chase—

Than Unarmed, one’s a’self encounter—

In lonesome Place—

Ourself behind ourself, concealed—

Should startle most—

Assassin hid in our Apartment

Be Horror’s least.

The Body—borrows a Revolver—

He bolts the Door—

O’erlooking a superior spectre—

Or More—

**

Ar trebui să ne temem de propriile noastre gânduri și temeri, mai degrabă decât de presupusa apariție a unei fantome ori de „asasinul ascuns în cămară”. Uită de casele bântuite sau de caii fantomatici auziți în vechile mănăstiri; adevărata teroare este în noi înșine.

Înaintea lui Freud, Emily vine cu ideea de „inconștient”, unde se afla adevăratele noastre dorințe și spaime, în mare parte ascunse nouă). Iar frica de necunoscut este una dintre cele mai puternice temeri. Demonii minții ne fac să tremurăm și ne pândesc dinăuntru.


Emily Dickinson, ”Dulce-i schimbarea, inima totuși – Crisis is sweet and yet the Heart”

Dulce-i schimbarea, inima totuși

În ce o privește

Are o zestre latentă

Necunoscută de neștiutor.

Pe cea mai falnică roză de-o întrebi

Ce încântare ar dori

O să-ți răspundă cu un suspin:

Extazul îmbobocirii.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Crisis is sweet and yet the Heart

Upon the hither side

Has Dowers of Prospective

Surrendered by the Tried –

Inquire of the proudest Rose

Which rapture – she preferred

And she will tell you sighing –

The transport of the Bud –

**

Privim cu nostalgie la starea de mugure, când doruri și speranțe – și nu amintiri – ne-au făcut inima să ne zboare.

_____________

Emily Dickinson, ,,Și de-aș spune că nu mai aștept? – What if I say I shall not wait?”

Și de-aș spune că nu mai aștept?
De-aș străpunge poarta de carne
Și la tine-aș veni, eliberată?
Și de m-aș feri de povara mortală
– Uite unde mă doare, – destulă!
Și libertatea mi-aș cuceri-o?
Ei să ne prindă n-ar mai putea,
De ar găsi închisori, armele de-ar ruga; –
Fără sens, e acum, pentru mine,
Ca râsul de-acum o oră,
Ca dantelele, ca un spectacol,
Ori cum cel care ieri murea!

-traducere de Catalina Franco-
_________________________________

What if I say I shall not wait?
What if I burst the fleshly gate
And pass, escaped, to thee?
What if I file this mortal off,
See where it hurt me,—that ’s enough,—
And wade in liberty?
They cannot take us any more,—
Dungeons may call, and guns implore;
Unmeaning now, to me,
As laughter was an hour ago,
Or laces, or a travelling show,
Or who died yesterday!

______________________-

Emily Dickinson, ”Un cerb rănit face un salt în înalt. – A wounded Deer – leaps highest”

Un cerb rănit face un salt în sus,

Spune un vânător.

E numai extazul morții: apoi

Se prăbușește mut!

Din stânca lovită țâșnește apa!

Călcată în picioare, bubuie arma!

Obrazul e cel mai roșu

Exact unde ustură febra!

Iar voioșia vrea a ascunde

Acea neliniște-n care

Nimeni să nu-și dea seama

Că iese sânge din rană!

-traducere de Catalina Franco-

__________________________

A wounded Deer – leaps highest –

I’ve heard the Hunter tell –

‘Tis but the extasy of death –

And then the Brake is still!

The smitten Rock that gushes!

The trampled Steel that springs!

A Cheek is always redder

Just where the Hectic stings!

Mirth is the mail of Anguish

In which it cautious Arm,

Lest anybody spy the blood

And „you’re hurt” exclaim!

**

Căpriorul rănit, care sare mai sus ca niciodată în extazul morții, ca să cadă înapoi mut; stânca biblică lovită de Moise, din care apă țâșnește brusc; arma care trage când este călcată în picioare de cei care ar dori s-o supună; obrazul care se înroșește acolo unde febra arde cel mai tare.

Toate aceste imagini încearcă ascunderea angoasei în spatele paravanului unei bucurii exterioare, afișată doar spre a nu fi motiv de trecătoare compasiune, ori din dureroasă mândrie.

__________________________

Emily Dickinson, ”„Mama” nu-și uită vreodată puii – “Mama” never forgets her birds”

„Mama” nu-și uită vreodată puii,

Chiar dacă-ntr-un alt copac

Se uită în jos la fel de des,

La fel de tandru,

Cum privea la micul ei cuib muritor,

Pe când cu grijă abilă-l țesuse:

De-ar fi să-i cadă vreo ”vrăbiuță”,

Ea ”ar zări-o” de sus.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

“Mama” never forgets her birds –

Though in another tree.

She looks down just as often

And just as tenderly,

As when her little mortal nest

With cunning care she wove –

If either of her “sparrows fall”,

She “notices” above.

___________________

Emily Dickinson, ”Poate vrei vară!? – Would you like summer?”

Poate vrei vară!?

Încearc-o pe-a noastră.

Vrei mirodenii? Ia-le de acolo!

Suferi!? La fierbințeală-s buni fragii!

De osteneală? Plapumă de păpădie!

Ostatec! Iertare dau trandafirii!

Ai amețeli! Nu uita violetele!

Leșini! Flacoane cu aer!

Chiar și de Moarte-i un leac de zâne.

Care-o fi, domnule?

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

Would you like summer?Taste of ours.

Spices? Buy here!

Ill! We have berries, for the parching!

Weary! Furlongs of down!

Peplexed! Estates of violet trouble ne’er looked on!

Captive! We bring reprieve of roses!

Fainting! Flasks of air!

Even for Death, a fairy medicine.

But, wich is it, sir?

**

Dickinson adoptă multe voci în poemele ei, unele jucăușe, altele copilărești, altele mistice, altele tragice. Aici ea este un negustor care își vinde marfa.

Are leac pentru toate bolile: condimente, fructe de pădure, cuverturi de puf, violete, trandafiri și aerul proaspăt al verii.

Poemul a fost inclus într-o scrisoare către dragul ei Samuel Bowles, care era bolnav. În scrisoare, Emily îi spune că ea, Sue și Vinnie vorbesc mereu despre sănătatea lui și îi doresc binele. (Emily, care l-a iubit, Sue care a fost foarte atrasă de el, iar Vinnie – cine știe?)

_______________

Emily Dickinson,”Ei, și ce dacă?”

Eu cred că lumea e mică,

Spaima e nesfârșită.

Suferă mulți.

Ei, și ce dacă?

Eu cred că putem muri:

Cel mai puternic avânt

Nu poate opri căderea.

Ei, și ce dacă?

Eu cred că în ceruri ceva

Cumva chiar o fi:

Noi ecuații, noi date…

Ei, și ce dacă ?

-traducere de Catalina Franco-

_________________________

I reason, Earth is short–

And Anguish–absolute–

And many hurt,

But, what of that?

I reason, we could die–

The best Vitality

Cannot excel Decay,

But, what of that?

I reason, that in Heaven–

Somehow, it will be even–

Some new Equation, given–

But, what of that?


Emily Dickinson, ”Peste gard – Over the fence”

Peste gard

Cresc căpșunile.

Peste gard,

Eu o știu, pot urca, dacă încerc!

Fructele sunt frumoase!

Dar șorțul de mi-l pătez

Cu siguranță că Dumnezeu

O să mă certe!

O, dragă, eu cred

Că de-ar fi un băiat,

El ar urca, să poată!

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

Over the fence –

Strawberries – grow –

Over the fence –

I could climb – if I tried, I know –

Berries are nice!

But – if I stained my Apron –

God would certainly scold!

Oh, dear, – I guess if He were a Boy –

He’d – climb – if He could!

**

Fructul dorit. Fructul oprit.

O poezie de dragoste pentru Sue, pentru care Emily a nutrit sentimentele puternice: dragoste, frustrare, durere, dorință, amărăciune… Dacă era băiat, cine știe…

_______________________

Emily Dickinson, ”Eram o Phebe – nimic mai mult – I was a Phebe – nothing more ”

Eram o Phoebe – nimic mai mult –

O Phoebe – numai atât –

Nota micuță neobservată de alții

De mine fu pusă la locu-i.

Trăiam prea jos spre a fi căutată –

Prea timidă – ca să fi fost blamată –

O Phoebe lasă o prea mică urmă

Pe palierele faimei –

-traducere de Catalina Franco-

________________________________

I was a Phebe – nothing more –

A Phebe – nothing less –

The little note that others dropt

I fitted into place –

I dwelt too low that any seek –

Too shy, that any blame –

A Phebe makes a little print

Upon the Floors of Fame –

**

Phebe – cuvânt cu sugestii onomatopeice – desemnează o pasăre mică, răspândită în estul Statelor Unite.

O altă posibilă referință ar putea fi însă Phoebe, purtătoarea scrisorii Sfântului Pavel către Romani (16,1: „O recomand pe Phoebe, sora noastră, diaconiță a Bisericii din Cencre”), citată ca un personaj în umbră, purtătoare a ceva ce nu este al ei.

Dacă „Phebe” e micuța pasăre, comparația este cu un neînsemnat locuitor al naturii, ale cărui note sunt ascultate de puținii care știu să le înțeleagă;

dacă acceptăm sugestia biblică, imaginea este aceea a poetului care primește cuvintele de la cineva mai înalt și le face cunoscute lumii.

_________________________-

Emily Dickinson, ”Un spasm, primăvara, e mai vizibil –

A Pang is more conspicuous in Spring”

Un spasm, primăvara, e mai vizibil

Prin opoziție cu tot ce cântă:

Nu numai cu păsările, dar și cu mințile,

Chiar și cu vânturile – clipe strălucitoare

Când cel pentru care au cântat e distrus

Cui îi pasă de melodia unei păsări albastre –

De aceea Învierea avu de așteptat

Până ce Piatra a fost mutată.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

A Pang is more conspicuous in Spring

In contrast with the things that sing

Not Birds entirely – but Minds –

And Winds – Minute Effulgencies

When what they sung for is undone

Who cares about a Blue Bird’s Tune –

Why, Resurrection had to wait

Till they had moved a Stone –

**

Raiul poate să aștepte

Pământul este plin de semnele infinite ale Renașterii Naturii. Cântecul unei păsări este o adevărată trezire, un miracol care se întâmplă în fiecare primăvară în jurul oamenilor. Învierea va trebui să aștepte înainte ca piatra Sfântului Mormânt să se deschidă pentru a le spune oamenilor că există „Învierea”!

Adevărata trezire este în Natură, Altar al VIEȚII

_______________________-

Emily Dickinson, ”Vara are două începuturi – Summer has two Beginnings”

Vara are două începuturi.

Începe o dată în iunie,

Și încă o dată-n octombrie,

Mișcându-ne din nou.

Fără tam-tam-uri, poate,

Dar mult mai îndurătoare –

Ca liniștita plecare

A unui chip dispărut

În depărtarea memoriei.

Plecată, apoi, de-a pururi –

De-a pururi – până în mai –

De-a pururi e trecător,

Afară doar pentru cei ce mor.

-traducere de Catalina Franco-

_______________________________

Summer has two Beginnings –

Beginning once in June –

Beginning in October

Affectingly again –

Without, perhaps, the Riot

But graphicer for Grace –

As finer is a going

Than a remaining Face –

Departing then – forever –

Forever – until May –

Forever is deciduous –

Except to those who die –

**

Vara ce vine in iunie și vara indiană – cea din octombrie – cu toate deosebirile dintre ele, deși anunță toamna, cu frig și întuneric, pleacă doar întru veșnica – dar trecătoarea lor reîntoarcere. Definitivă e numai vara celor ce mor.

_________________

Emily Dickinson, ”A vedea-o – To see her”

A vedea-o e o Pictură –

A auzi-o e-o Melodie –

A o cunoaște e-o Nebunie

Nevinovată ca iunie –

A n-o cunoaște-i Durere –

Iar a avea-o Prietenă –

Căldură de parcă Soarele

Ți-ar străluci în mână.

-traducere de Catalina Franco-

___________________

To see her is a Picture −

To hear her is a Tune −

To know her an Intemperance

As innocent as June −

To know her not − Affliction −

To own her for a Friend

A warmth as near as if the Sun

Were shining in your Hand.


-fragment dintr-o scrisoare adresata fratelui-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Emily Dickinson, ”aici avem un alt cer – there is another sky”

… aici avem un alt cer,

mereu senin și drept

aici avem un alt soare,

deși e întuneric,

Austin,

nu gândi la pădurea uscată,

nu gândi la câmpia tăcută,

aici avem o mică pădure

mereu cu frunza verde,

o grădina mai luminoasă,

unde nu a fost ger vreodată,

cu flori mereu colorate,

aici aud bâzâind

albina strălucitoare,

rogu-te, fratele meu,

în grădina mea vino! …

-traducere de Catalina Franco-

______________________________

there is another sky,

ever serene and fair,

and there is another sunshine,

tho’ it be darkness there –

never mind faded forests, Austin,

never mind silent fields –

here is a little forest

whose leaf is ever green –

here is a brighter garden –

where not a frost has been,

in it’s unfading flowers

I hear the bright bee hum,

prithee, my Brother,

into my garden come!

____________________

Emily Dickinson, ”Triumful e de de mai multe feluri – Triumph – may be of several kinds”

Triumful e de de mai multe feluri.

Este triumful din încăpere,

Când Moartea, bătrâna împărăteasă,

E învinsă prin cucernicie.

Este triumful minții înalte,

Când, îndelung înfruntat, Adevărul

În neclintirea-i înaintează

Spre zeul suprem – spre multitudine.

Este triumf când respingi

Momelile ispitei,

Cu-n ochi spre Raiul repudiat

Cu altul spre păcat.

Însă triumful cel mai sever

E când privim chiar în noi,

Când, goi și liberi, suntem achitați,

La Judecată Supremă.

-traducere de Catalina Franco-

____________________________

Triumph – may be of several kinds –

There’s Triumph in the Room

When that Old Imperator – Death –

By Faith – be overcome –

There’s Triumph of the finer mind

When Truth – affronted long –

Advance unmoved – to Her Supreme –

Her God – Her only Throng –

A Triumph – when Temptation’s Bribe

Be slowly handed back –

One eye upon the Heaven renounced –

And One – upon the Rack –

Severer Triumph – by Himself

Experienced – who pass

Acquitted – from that Naked Bar –

Jehovah’s Countenance –

**

Triumful credinței, triumful raționalității înaintea singurei sale divinități: intelectul, triumful in fața ispitelor de tot felul.

Dar cel mai sever triumf, cel mai acut, cel mai riguros e cel pe care îl trăim uitându-ne în noi înșine, înaintea instanței supreme.


Emily Dickinson, ”Gloria e ceva strălucitor și tragic – Glory is that bright tragic thing”

Gloria e ceva strălucitor și tragic

Pentru o clipă

Înseamnă putere

Înflăcărează un biet nume

Ce nu simțise

Vreodată soarele

Înlocuit suav

Cu uitarea.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Glory is that bright tragic thing

That for an instant

Means Dominion

Warms some poor name

That never felt the Sun

Gently replacing

In oblivion –

______________

Emily Dickinson, ”Picioare noi roiesc prin grădină – New feet within my garden go”

Picioare noi roiesc prin grădină.
Degete noi îmi sapă pajiștea.
Un trubadur în vârful ulmului
Își trădează singurătatea.

Noii copii se joacă-n iarbă.
Iar, dedesubt, ostenită, o nouă odihnă.
Îngândurată se întoarce primăvara,
Și, punctuală, neaua!

-traducere de Catalina Franco-


New feet within my garden go—
New fingers stir the sod—
A Troubadour upon the Elm
Betrays the solitude.

New children play upon the green—
New Weary sleep below—
And still the pensive Spring returns—
And still the punctual snow!

_____________-

Emily Dickinson, ”Fără singurătatea mea – It might be lonelier”

Fără singurătatea mea

Aș fi poate mai singură.

M-am învățat cu soarta.

Altceva – poate pacea –

Ar rupe întunericul

Și-ar umple odaia,

Prea neîncăpătoare

Spre-a-i primi Taina.

Speranța nu mă iubește:

Intrusă fiind, ar putea

Să profaneze locul durerii

Cu dulcile-i îmbieri.

Mai simplu ar fi

Să eșuez la țărm,

Decât s-ating seninul meu istm,

Spre-a muri de încântare.

-traducere de Catalina Franco-

__________________________

It might be lonelier

Without the Loneliness —

I’m so accustomed to my Fate —

Perhaps the Other — Peace —

Would interrupt the Dark —

And crowd the little Room —

Too scant — by Cubits — to contain

The Sacrament — of Him —

I am not used to Hope —

It might intrude upon —

Its sweet parade — blaspheme the place —

Ordained to Suffering —

It might be easier

To fail — with Land in Sight —

Than gain — My Blue Peninsula —

To perish — of Delight —

**

Emily cunoaște deja Singurătatea și poate că vrea altceva. Cu toate acestea, se teme că renunțarea la asta va duce la o singurătate și mai mare. Emily ar prefera să se înece cu pământul la vedere, decât să ajungă la țărm doar pentru a „pieri – de Încântare”.


Emily Dickinson, ”Să fiu uitată de tine – To be forgot by thee”

Să fiu uitată de tine

Ar depăși amintirea

Minților altora

Nu poate inima

Să uite

Dacă nu se gândește

La ce respinge

Am fost privită cândva

Și din uitare înălțată

O singură dată

Spre-a ține minte ce

Merită a fi uitat

Neînsemnata mea faimă

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

To be forgot by thee

Surpasses Memory

Of other minds

The Heart cannot forget

Unless it contemplate

What it declines

I was regarded then

Raised from oblivion

A single time

To be remembered what –

Worthy to be forgot

My low renown

**

A fi uitat înseamnă a fi fost în mintea cuiva. Cineva care ne-a făcut să ne simțim ridicați din întunericul uitării; timpul face ca amintirea sau uitarea să nu aibă sens, iar faima efemeră.

și nu merită decât să cadă înapoi în acea uitare din care a fost scăzută trecător de un sentiment sau de o privire.


Emily Dickinson, ”Noi picioare roiesc prin grădină – New feet within my garden go”

Noi picioare roiesc prin grădină.

Noi degete treiera iarba.

Un trubadur în vârful ulmului

Își trădează singurătatea.

Noii copii se joacă-n iarbă.

Iar, dedesubt, ostenită, o nouă odihnă.

Îngândurată se întoarce primăvara,

Și, punctuală, neaua!

-traducere de Catalina Franco-

___________________________

New feet within my garden go—

New fingers stir the sod—

A Troubadour upon the Elm

Betrays the solitude.

New children play upon the green—

New Weary sleep below—

And still the pensive Spring returns—

And still the punctual snow!

**

Cu decenii înainte ca TS Eliot să scrie celebrele sale versuri de deschidere din The Waste Land, în care cruzimea lui April este un rezultat direct al dezvoltării unei noi vieți care crește din „țara moartă”, Emily Dickinson pare să exprime un sentiment similar. Morții zac sub pământ și există ceva crud în faptul că viața continuă – primăvara este chiar „gânditoare”, ceea ce sugerează că posedă conștiință și știe ce face – când atât de mulți zac morți sub pământ. Emily a fost cunoscută mai mult ca grădinar decât ca poet: „New feet inside my garden go” este despre noile generații care pun piciorul în ”grădina” ei, în timp ce anotimpurile continuă să se tot rotească, amintindu-ne de legătura dintre truda omenirii (lucrarea în grădină) și ciclul vast și etern al naturii.


Emily Dickinson, ”Gloria e ceva strălucitor și tragic – Glory is that bright tragic thing”

Gloria e ceva strălucitor și tragic

Pentru o clipă

Înseamnă putere

Înflăcărează un biet nume

Ce nu simțise

Vreodată soarele

Înlocuit suav

Cu uitare.

-traducere de Catalina Franco-

_____________________________

Glory is that bright tragic thing

That for an instant

Means Dominion

Warms some poor name

That never felt the Sun

Gently replacing

In oblivion –


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s