William Butler Yeats, „Durerea iubirii – The Sorrow of Love”

William Butler Yeats, „Durerea iubirii – The Sorrow of Love”

Uguiturile vreunor vrăbii în jgheaburi,

Luna strălucitoare, cerul ca laptele, ori

Minunata alcătuire a frunzelor pomului

Toate – șterseseră chipul și țipătul omului.

Se ridicase, în jalea-i, copila cu buzele roșii,

Părea măreția întreagă a lumii în lacrimi,

Damnată precum Ulise și ale sale corăbii,

Mândră ca Priam ucis dimpreună cu semenii;

S-a ridicat. Dar nici uguiala păsării-n jgheab,

Și nici luna pe cerul sterp înălțându-se iar,

Și nici toată plângerea frunzelor pomului,

N-ar fi în stare să închipuie țipătul omului.

-traducere de Catalina Franco

_____________________________

The brawling of a sparrow in the eaves,

The brilliant moon and all the milky sky,

And all that famous harmony of leaves,

Had blotted out man’s image and his cry.

A girl arose that had red mournful lips

And seemed the greatness of the world in tears,

Doomed like Odysseus and the labouring ships

And proud as Priam murdered with his peers;

Arose, and on the instant clamorous eaves,

A climbing moon upon an empty sky,

And all that lamentation of the leaves,

Could but compose man’s image and his cry.

Victor Hugo, “Mâine, în zori.. – Demain dès l’aube..”

Victor Hugo, “Mâine, în zori.. – Demain dès l’aube..”

Mâine, în zori, când albă câmpia va fi,
O să mă duc. Că tu mă aștepți – eu o știu.
Voi trece prin codri, muntele-l voi străbate.
Mi-e greu să mai stau de tine așa departe.

Cu ochii în mine adânciți eu am să pășesc,
Și n-am să aud nimic, n-am să privesc la nimic,
Singur și neștiut, și trist, cu spatele îndoit,
Cu mâinile strânse, ziua mea noapte va fi.

Seara, amurgul de aur nu l-oi privi,
Nici depărtatele bărci spre Harfleur venind,
Pe-al tău mormânt am să pun, când acolo voi fi,
De laur și lăcrămioare – un verde mănunchi.


-traducere de Catalina Franco–
________________________________

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Joackim Werneburg, ”Muntele de aramă – Kupferberg”

Joackim Werneburg, ”Muntele de aramă – Kupferberg”

„Principiu geologic: sufletul este din straturi
a apărut și s-a format.”

Gottfried Benn

Cuaternar: intrarea
în adâncul psihicului
a început

Întoarce-te aici, tu cel cui îi pasă de un cuvânt străin,
Din peșteră mârâie un urs către mine.
Fugi, de ești venit să mă vizitezi, ca să guști din miere,
Dar prețuiește ce eu totuși ți-aș arăta.
Ție nu-ți fie frică acuma deloc de laba mea,
În întuneric, încă, întinde-mi laba ta.

-traducere de Catalina Franco
_____________________________

Kupferberg

„Das geologische Prinzip: Die Seele ist in Schichten
entstanden und gebildet.“ (Gottfried Benn)

Quartär: das Tor
in die Gründe der Psyche
Einstieg

Hier kehre ein, wem Sorge ein unbekanntes Wort,
Brummt ein Bär aus der Höhle mir entgegen.
Flieh, falls du mich besuchtest, um Honig zu probiern,
Schätze aber, die würde ich dir zeigen.
Empfindest du nun weder vor meiner Pranke Furcht,
Noch im Dunklen, so reich mir deine Tatze.

Traducerile lui Giovanni Giudici

Frumoasă limbă ciudată: din poezii traduse!

Traducerile lui Giovanni Giudici, dintre care multe sunt din rusă și cehă, nu reflectă tendințele comune în rândul poeților-traducători italieni. Niciun poet italian din secolul al XX-lea nu și-a cimentat cariera poetică cu traduceri formative din aceste două literaturi. Mai mult, a tradus mai mulți poeți anglo-americani decât orice alt poet-traducător italian din generația sa. Chiar dacă Giudici nu ar fi scris niciodată un vers al său, ar fi cunoscut și astăzi pentru traducerile sale artistice din rusă, cehă și engleză. Criticul Giorgio Manacorda sugerează chiar că „din punct de vedere cultural cea mai importantă activitate a lui Giudici este cu siguranță aceea de traducător.” Traducerea lui ”Evhenii Oneghin” de către Giudici a îmbinat cu măiestrie o utilizare inovatoare a registrelor poetice cu un metru poetic ductil, împlinindu-și propria dorință de a crea un lung poem narativ. Alexandru Pușkin a devenit cetățean italian, ca să spunem așa, iar acum se află permanent pe orbita literaturii italiene. Traducerile lui Giudici din poezia ceha, reunite pentru prima dată în ”Omaggio a Praga”, au constituit prima antologie de versuri cehe moderne publicată în italiană, iar Giudici a contribuit, în plus, la introducerea mai multor poeți cehi în lectura publicului italian. Traducerile sale din Robert Frost au devenit canonice; ale sale au fost primele volume de traduceri în italiană ale Sylviei Plath, John Crowe Ransom și Hart Crane. În timp ce majoritatea poeților-traducători au compus în general un quaderno de traduceri, de la Montale la Sanguineti, Giudici a publicat trei quad-erni separate: ”La revedere, e interzis să plângi și alte versuri traduse ” (1955–1980) (”O valediction, forbidding mourning and other translated poems”), 12 noi poezii traduse), și ”Frumoasă limbă ciudată: din poezii traduse”.

Jacob Blakesley

-traducere de Catalina Franco

_______________________________

Giovanni Giudici’s translations, many of which are from Russian and Czech, do not reflect common trends among Italian poet-translators. No twentieth-century Italian poet cemented his poetic career with for-mative translations from these two literatures. Moreover, he translated more Anglo-American poets than any other Italian poet-translator of his generation. Even if Giudici had never written a verse of his own, he would still be known today for his artistic translations from Russian, Czech, and English. The critic Giorgio Manacorda even suggests that “from a cultural point of view Giudici’s most important activity is cer-tainly that of a translator.” Giudici’s translation of Eugene Onegin masterfully wedded an inno-vative use of poetic registers to a ductile poetic metre, fulfilling his own desire of creating a long narrative poem. Alexander Pushkin be-came an Italian citizen, so to speak, and now is permanently in the orbit of Italian literature. Giudici’s translations of Czech poetry, first gathered together in his Omaggio a Praga (Homage to Prague), consti-tuted the first anthology of modern Czech verse published in Italian and Giudici was, moreover, instrumental in introducing several Czech poets to the Italian reading public. His translations of Robert Frost6have become canonical; his were the first volumes of Italian transla-tions of Sylvia Plath, John Crowe Ransom, and Hart Crane. Whereas most poet-translators generally composed one quaderno di traduzioni, from Montale10 to Sanguineti, Giudici published three separate quad-erni: Addio, proibito piangere e altri versi tradotti (1955–1980) (A valedic-tion, forbidding mourning and other translated poems),12A una casa non sua: nuovi versi tradotti (1955–1995) (To a house not his own: new translated poems),13 and Vaga lingua strana: dai versi tradotti (Beautiful strange language: from translated poems).

Jacob Blakesley

Vladimir Nabokov, “On Translating Eugene Onegin”

Despre muza bilingvă!

Om fi intrat noi în zodia tigrului, dar un pic de maimuțăreală [auto-ironie – trad. mea 🙂 poate nu [-mi] strică pe vremea asta neguroasă !!!

___________________________________

”În cele mai multe cazuri, și cu siguranță după sfârșitul secolului al XV-lea, postulatul intraductibilității are un fundament pur laic. Se bazează pe convingerea formală și pragmatică că nu poate exista o simetrie autentică, o oglindire adecvată între două sisteme semantice diferite. Dar această opinie a fost împărtășita pană la risipă de tradiția religioasă și mistică. Energiile vitale, strălucirea și presiunea textului original nu doar ca ar fi fost diminuate de traducere: au fost și vulgarizate. Într-un fel, procesul de entropie este un proces de corupție activă. Traduse în franceză, a spus Heine, poeziile sale germane au fost „clar de luna împăiată ”. Sau, așa cum spune Nabokov în poemul său ”Despre traducerea lui „Eugene Oneghin”:

Ce este-o traducere? Pe-o farfurie

Un cap palid și expresiv de poet,

Țipete de papagal, flecăreli de maimuță,

Și profanare de morți.****

din G. Steiner, ”După Babel”

**

”Entropie” – tendința naturală de a pierde ordinea într-un sistem. Cuvântul, ca atare, provine din grecescul ἐντροπία (entropie), care înseamnă literalmente „spate”, deși astăzi este folosit în diverse sensuri figurative.

Termenul de entropie a fost inițial creat de fizicianul german Rudolf Clausius când a observat că, în orice proces ireversibil, o cantitate mică de energie termică a ieșit întotdeauna în afara graniței sistemului. De atunci, termenul a fost folosit în cele mai variate discipline ale cunoașterii, precum fizică, chimie, matematică, astrofizică, lingvistică, calcul sau ecologie, pentru a face referire la măsura tulburării în construirea unui sistem.

***

Eu am tradus o strofă, va las Vouă restul – eu m-am ironizat destul, și – mai mult – chiar n-am chef!! 🙂

-traducere -totuși – de Catalina Franco

_________________________________

****

Vladimir Nabokov, “On Translating Eugene Onegin”

1

What is translation? On a platter

A poet’s pale and glaring head,

A parrot’s screech, a monkey’s chatter,

And profanation of the dead.

The parasites you were so hard on

Are pardoned if I have your pardon,

O, Pushkin, for my stratagem:

I traveled down your secret stem,

And reached the root, and fed upon it;

Then, in a language newly learned,

I grew another stalk and turned

Your stanza patterned on a sonnet,

Into my honest roadside prose–

All thorn, but cousin to your rose.

2

Reflected words can only shiver

Like elongated lights that twist

In the black mirror of a river

Between the city and the mist.

Elusive Pushkin! Persevering,

I still pick up Tatiana’s earring,

Still travel with your sullen rake.

I find another man’s mistake,

I analyze alliterations

That grace your feasts and haunt the great

Fourth stanza of your Canto Eight.

This is my task–a poet’s patience

And scholastic passion blent:

Dove-droppings on your monument.”

― Vladimir Nabokov

A. S. Pușkin, ”Renaștere – Возрождение”

A. S. Pușkin, ”Renaștere – Возрождение”

Cu pensula-i leneșă-un pictor-barbar
Înnegrește imaginea unui geniu
Și-n fără de legea-i el o acoperă
Cu propriul lui desen grosolan.

Cu anii, străine, culorile
Se spulberară ca solzii;
Lucrarea geniului de odinioară
Reapăru în toată splendoarea.

La fel s-au șters și iluziile
Din îndureratul meu suflet,
Dând la iveală imaginea
Sfintelor, purelor vremuri trecute.

-traducere de Catalina Franco
__________________________________

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые с летами
Спадают ветхой чешуёй;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

**
– poem amintit în legătură cu scrierea – de către Sostakovici- a Simfoniei a V-a, în 1937, sub timpul lui Stalin –

Mihai Eminescu, ”Oltre cime – Peste vârfuri”

Mihai Eminescu, ”Oltre cime – Peste vârfuri”

Luna passa sulle cime
Dolci vibrano le foglie
Tra i rami di ontano
Malioso suona un corno.

Lentamente piu in alto
Da lontano piu lontano
Accarreza il mio cuore
Dolce con desir di morte.

Perché taci quand’incantato
Il mio cuore volgo a te?
Suonerai, o, dolce corno,
Una volta ancor per me?

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________
Peste vârfuri trece lună,
Codru-și bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună.

Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.

De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei, dulce corn,
Pentru mine vreodată?
––––––––––
[Celor cărora n-o sa le placa încercarea mea le ofer traducerea postata de obicei pe fb.]

”Oltre le cime ”

Oltre le cime degli alberi,
sopra le vette più alte
la luna illumina le lisce foglie dell’ontano
al suono di corni malinconici.
Ancora più in alto, lentamente
danza la mia anima
con la serenità eterna della morte .

Mi rivolgo a voi, trasfigurato
perchè questo triste silenzio?
potrò sentire
una volta ancora
il dolce suono dei corni?

sau

”Oltre la vettta…”

Oltre i picchi passa la luna,
il bosco lene agita le foglie,
tra i rami color di bronzo
melanconico un corno risuona.

Più lontano, più lontano,
più fioco, sempre più fioco,
l’anima mia sconsolata
cullando in un desiderio di morte.

Perchè taci, quando, ammaliato,
il mio cuore si slancia verso te?
Sonerai ancora, dolce corno
per me, qualche altra volta?

Thomas Stearnes Eliot – note

„Nu credeam că moartea a distrus atât de multe”: Infernul lui Dante
_____________________________________________________________________
”Citind The Waste Land de jos în sus”
de Allyson Booth*
Un ghid pentru aluziile celebrului poem al lui TS Eliot, ”The Waste Land” – ”Citind The Waste Land de jos în sus ”- utilizează notele de subsol ca punct de plecare, deschizând poemul în moduri neașteptate. Organizate după notele lui Eliot și concepute atât pentru savanți, cât și pentru studenți, părțile sunt independente și pot fi citite în orice ordine.
**
”Îngroparea morților”
„Scaunul în care stătea, ca un tron ​​lustruit”: Antony și Cleopatra de Shakespeare
„Înghițit de singura mare tragedie”: Primul Război Mondial și The Waste Land
„Nu poate adăuga nimic?”: Citirea Notelor
„Cartea domnișoarei Weston va elucida dificultățile poemului”: Weston’s From Ritual to Romance
„O altă lucrare de antropologie careia ii sunt îndatorat în general”: The Golden Bough a lui Frazer
„Fiul omului”: Ezechiel
„Și copacul mort nu dă adăpost”: Eclesiastul
„ Frisch weht der Wind ”: Tristan și Isolda de Wagner
„(Acelea sunt perlele care au fost ochii lui)”: Furtuna lui Shakespeare
„Orașul Ireal”: „Cei șapte bătrâni” de Baudelaire
„Nu credeam că moartea a distrus atât de multe”: Infernul lui Dante
„S-au expirat suspine, scurte și rare”: Infernul lui Dante
„O, ține Câinele departe de aici, acesta este prietenul bărbaților”: Diavolul Alb al lui Webster
„Tu! ipocrit lecteur!—mon semblable,—mon frère”: Prefața lui Baudelaire la Fleurs du Mal
Un joc de șah
„laquearia”: Eneida lui Vergiliu
„Schimbarea lui Philomel”: Metamorfozele lui Ovidiu
„Nervii mei sunt răi în seara asta”: Tom și Vivien Eliot în rolul jucătorilor de șah
„Vântul de sub uşă”: Cazul Legea Diavolului al lui Webster
„Acelea sunt perle care au fost ochii lui”: Furtuna lui Shakespeare
„Presarea ochilor fără pleoape”: Middleton’s Women Beware Women
„Noapte bună, doamnelor”: Hamlet al lui Shakespeare
”Predica de foc”
„Dulce Tamisa, fugi încet”: Prothalamion al lui Spenser
„Lângă apele lui Leman”: Eliot și Lacul Leman
„Și la moartea regelui tatălui meu înaintea lui”: Furtuna lui Shakespeare
„Dar în spatele meu din când în când aud”: „To His Coy Mistress” al lui Marvell
„Sunet de claxoane și motoare”: Parlamentul Zilei al Albinelor
“ Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole! ”: „Parsifal” al lui Verlaine
„I Tiresias”: Metamorfozele lui Ovidiu
„Înainte de casă și aduce marinarul acasă de pe mare”: Safo
„Când o femeie drăguță se aplecă la nebunie”: The Vicar of Wakefield de la Goldsmith
„Această muzică s-a strecurat de mine pe ape”: Tempesta lui Shakespeare
„Râul transpira”: Götterdämmerung a lui Wagner
*
”Predica de foc”
„Elizabeth și Leicester”: Domnia Elisabetei a lui Froude
„Highbury m-a plictisit”: Purgatoriul lui Dante
„Atunci am venit la Cartagina”: Mărturisirile Sfântului Augustin
„Arde arzător arzător arzător”: Predica de foc a lui Buddha
„Doamne, Tu mă smulgi”: Mărturisirile Sfântului Augustin
**
”Moartea prin apă”
„Phlebas Fenicianul”: „Dans le Restaurant” al lui Eliot
**
”Ce a spus Tunetul”

„Cine este al treilea care merge mereu lângă tine?”: Shackleton’s South
„Ce este acel sunet sus în aer”: Blick ins Chaos de Hermann Hesse
„ Datta : ce am dat?”: Brihadaranyaka Upanishad
„Sau în amintiri drapate de păianjenul binefăcător”: Diavolul alb al lui Webster
„ Dayadhvam : Am auzit cheia”: Infernul lui Dante , Aspectul și realitatea lui Bradley
„Reînvie pentru o clipă un Coriolanus rupt”: Coriolanul lui Shakespeare
„Pescuit, cu câmpia aridă în spatele meu”: Weston’s From Ritual to Romance
„ Poi s’ascose nel foco che gli affina ”: Purgatoriul lui Dante
„ Quando fiam uti chelidon ”: Pervigilium Veneris
„ Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie ”: „El Desdichado” de Nerval
„De ce atunci Ile ți se potrivește. Hieronymo’s mad againe”: Tragedia spaniolă a lui Kyd
„Shantih shantih shantih”: Upanishade

*Allyson Booth este profesor de engleză la Academia Navală din SUA.
____________________
-transpunerea mea-

Thomas Stearns Eliot, The Waste Land 12345

The Waste Land

By T. S. Eliot

                                  FOR EZRA POUND
                                IL MIGLIOR FABBRO

I. The Burial of the Dead

  April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

Winter kept us warm, covering

Earth in forgetful snow, feeding

A little life with dried tubers.

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee

With a shower of rain; we stopped in the colonnade,

And went on in sunlight, into the Hofgarten,

And drank coffee, and talked for an hour.

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.

And when we were children, staying at the arch-duke’s,

My cousin’s, he took me out on a sled,

And I was frightened. He said, Marie,

Marie, hold on tight. And down we went.

In the mountains, there you feel free.

I read, much of the night, and go south in the winter.

  What are the roots that clutch, what branches grow

Out of this stony rubbish? Son of man,

You cannot say, or guess, for you know only

A heap of broken images, where the sun beats,

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,

And the dry stone no sound of water. Only

There is shadow under this red rock,

(Come in under the shadow of this red rock),

And I will show you something different from either

Your shadow at morning striding behind you

Or your shadow at evening rising to meet you;

I will show you fear in a handful of dust.

                      Frisch weht der Wind

Der Heimat zu

Mein Irisch Kind,

Wo weilest du?

“You gave me hyacinths first a year ago;

“They called me the hyacinth girl.”

—Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden,

Your arms full, and your hair wet, I could not

Speak, and my eyes failed, I was neither

Living nor dead, and I knew nothing,

Looking into the heart of light, the silence.

Oed’ und leer das Meer.

  Madame Sosostris, famous clairvoyante,

Had a bad cold, nevertheless

Is known to be the wisest woman in Europe,

With a wicked pack of cards. Here, said she,

Is your card, the drowned Phoenician Sailor,

(Those are pearls that were his eyes. Look!)

Here is Belladonna, the Lady of the Rocks,

The lady of situations.

Here is the man with three staves, and here the Wheel,

And here is the one-eyed merchant, and this card,

Which is blank, is something he carries on his back,

Which I am forbidden to see. I do not find

The Hanged Man. Fear death by water.

I see crowds of people, walking round in a ring.

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone,

Tell her I bring the horoscope myself:

One must be so careful these days.

  Unreal City,

Under the brown fog of a winter dawn,

A crowd flowed over London Bridge, so many,

I had not thought death had undone so many.

Sighs, short and infrequent, were exhaled,

And each man fixed his eyes before his feet.

Flowed up the hill and down King William Street,

To where Saint Mary Woolnoth kept the hours

With a dead sound on the final stroke of nine.

There I saw one I knew, and stopped him, crying: “Stetson!

“You who were with me in the ships at Mylae!

“That corpse you planted last year in your garden,

“Has it begun to sprout? Will it bloom this year?

“Or has the sudden frost disturbed its bed?

“Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men,

“Or with his nails he’ll dig it up again!

“You! hypocrite lecteur!—mon semblable,—mon frère!”

II. A Game of Chess

The Chair she sat in, like a burnished throne,

Glowed on the marble, where the glass

Held up by standards wrought with fruited vines

From which a golden Cupidon peeped out

(Another hid his eyes behind his wing)

Doubled the flames of sevenbranched candelabra

Reflecting light upon the table as

The glitter of her jewels rose to meet it,

From satin cases poured in rich profusion;

In vials of ivory and coloured glass

Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes,

Unguent, powdered, or liquid—troubled, confused

And drowned the sense in odours; stirred by the air

That freshened from the window, these ascended

In fattening the prolonged candle-flames,

Flung their smoke into the laquearia,

Stirring the pattern on the coffered ceiling.

Huge sea-wood fed with copper

Burned green and orange, framed by the coloured stone,

In which sad light a carvéd dolphin swam.

Above the antique mantel was displayed

As though a window gave upon the sylvan scene

The change of Philomel, by the barbarous king

So rudely forced; yet there the nightingale

Filled all the desert with inviolable voice

And still she cried, and still the world pursues,

“Jug Jug” to dirty ears.

And other withered stumps of time

Were told upon the walls; staring forms

Leaned out, leaning, hushing the room enclosed.

Footsteps shuffled on the stair.

Under the firelight, under the brush, her hair

Spread out in fiery points

Glowed into words, then would be savagely still.

  “My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me.

“Speak to me. Why do you never speak. Speak.

  “What are you thinking of? What thinking? What?

“I never know what you are thinking. Think.”

  I think we are in rats’ alley

Where the dead men lost their bones.

  “What is that noise?”

                          The wind under the door.

“What is that noise now? What is the wind doing?”

                           Nothing again nothing.

                                                        “Do

“You know nothing? Do you see nothing? Do you remember

“Nothing?”

       I remember

Those are pearls that were his eyes.

“Are you alive, or not? Is there nothing in your head?”   

                                                                           But

O O O O that Shakespeherian Rag—

It’s so elegant

So intelligent

“What shall I do now? What shall I do?”

“I shall rush out as I am, and walk the street

“With my hair down, so. What shall we do tomorrow?

“What shall we ever do?”

                                               The hot water at ten.

And if it rains, a closed car at four.

And we shall play a game of chess,

Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door.

  When Lil’s husband got demobbed, I said—

I didn’t mince my words, I said to her myself,

HURRY UP PLEASE ITS TIME

Now Albert’s coming back, make yourself a bit smart.

He’ll want to know what you done with that money he gave you

To get yourself some teeth. He did, I was there.

You have them all out, Lil, and get a nice set,

He said, I swear, I can’t bear to look at you.

And no more can’t I, I said, and think of poor Albert,

He’s been in the army four years, he wants a good time,

And if you don’t give it him, there’s others will, I said.

Oh is there, she said. Something o’ that, I said.

Then I’ll know who to thank, she said, and give me a straight look.

HURRY UP PLEASE ITS TIME

If you don’t like it you can get on with it, I said.

Others can pick and choose if you can’t.

But if Albert makes off, it won’t be for lack of telling.

You ought to be ashamed, I said, to look so antique.

(And her only thirty-one.)

I can’t help it, she said, pulling a long face,

It’s them pills I took, to bring it off, she said.

(She’s had five already, and nearly died of young George.)

The chemist said it would be all right, but I’ve never been the same.

You are a proper fool, I said.

Well, if Albert won’t leave you alone, there it is, I said,

What you get married for if you don’t want children?

HURRY UP PLEASE ITS TIME

Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon,

And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot—

HURRY UP PLEASE ITS TIME

HURRY UP PLEASE ITS TIME

Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight.

Ta ta. Goonight. Goonight.

Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night.

III. The Fire Sermon

  The river’s tent is broken: the last fingers of leaf

Clutch and sink into the wet bank. The wind

Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.

Sweet Thames, run softly, till I end my song.

The river bears no empty bottles, sandwich papers,

Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends

Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.

And their friends, the loitering heirs of city directors;

Departed, have left no addresses.

By the waters of Leman I sat down and wept . . .

Sweet Thames, run softly till I end my song,

Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.

But at my back in a cold blast I hear

The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.

A rat crept softly through the vegetation

Dragging its slimy belly on the bank

While I was fishing in the dull canal

On a winter evening round behind the gashouse

Musing upon the king my brother’s wreck

And on the king my father’s death before him.

White bodies naked on the low damp ground

And bones cast in a little low dry garret,

Rattled by the rat’s foot only, year to year.

But at my back from time to time I hear

The sound of horns and motors, which shall bring

Sweeney to Mrs. Porter in the spring.

O the moon shone bright on Mrs. Porter

And on her daughter

They wash their feet in soda water

Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole!

Twit twit twit

Jug jug jug jug jug jug

So rudely forc’d.

Tereu

Unreal City

Under the brown fog of a winter noon

Mr. Eugenides, the Smyrna merchant

Unshaven, with a pocket full of currants

C.i.f. London: documents at sight,

Asked me in demotic French

To luncheon at the Cannon Street Hotel

Followed by a weekend at the Metropole.

At the violet hour, when the eyes and back

Turn upward from the desk, when the human engine waits

Like a taxi throbbing waiting,

I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,

Old man with wrinkled female breasts, can see

At the violet hour, the evening hour that strives

Homeward, and brings the sailor home from sea,

The typist home at teatime, clears her breakfast, lights

Her stove, and lays out food in tins.

Out of the window perilously spread

Her drying combinations touched by the sun’s last rays,

On the divan are piled (at night her bed)

Stockings, slippers, camisoles, and stays.

I Tiresias, old man with wrinkled dugs

Perceived the scene, and foretold the rest—

I too awaited the expected guest.

He, the young man carbuncular, arrives,

A small house agent’s clerk, with one bold stare,

One of the low on whom assurance sits

As a silk hat on a Bradford millionaire.

The time is now propitious, as he guesses,

The meal is ended, she is bored and tired,

Endeavours to engage her in caresses

Which still are unreproved, if undesired.

Flushed and decided, he assaults at once;

Exploring hands encounter no defence;

His vanity requires no response,

And makes a welcome of indifference.

(And I Tiresias have foresuffered all

Enacted on this same divan or bed;

I who have sat by Thebes below the wall

And walked among the lowest of the dead.)

Bestows one final patronising kiss,

And gropes his way, finding the stairs unlit . . .

She turns and looks a moment in the glass,

Hardly aware of her departed lover;

Her brain allows one half-formed thought to pass:

“Well now that’s done: and I’m glad it’s over.”

When lovely woman stoops to folly and

Paces about her room again, alone,

She smoothes her hair with automatic hand,

And puts a record on the gramophone.

“This music crept by me upon the waters”

And along the Strand, up Queen Victoria Street.

O City city, I can sometimes hear

Beside a public bar in Lower Thames Street,

The pleasant whining of a mandoline

And a clatter and a chatter from within

Where fishmen lounge at noon: where the walls

Of Magnus Martyr hold

Inexplicable splendour of Ionian white and gold.

               The river sweats

               Oil and tar

               The barges drift

               With the turning tide

               Red sails

               Wide

               To leeward, swing on the heavy spar.

               The barges wash

               Drifting logs

               Down Greenwich reach

               Past the Isle of Dogs.

                                 Weialala leia

                                 Wallala leialala

               Elizabeth and Leicester

               Beating oars

               The stern was formed

               A gilded shell

               Red and gold

               The brisk swell

               Rippled both shores

               Southwest wind

               Carried down stream

               The peal of bells

               White towers

                                Weialala leia

                                Wallala leialala

“Trams and dusty trees.

Highbury bore me. Richmond and Kew

Undid me. By Richmond I raised my knees

Supine on the floor of a narrow canoe.”

“My feet are at Moorgate, and my heart

Under my feet. After the event

He wept. He promised a ‘new start.’

I made no comment. What should I resent?”

“On Margate Sands.

I can connect

Nothing with nothing.

The broken fingernails of dirty hands.

My people humble people who expect

Nothing.”

                       la la

To Carthage then I came

Burning burning burning burning

O Lord Thou pluckest me out

O Lord Thou pluckest

burning

IV. Death by Water

Phlebas the Phoenician, a fortnight dead,

Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell

And the profit and loss.

                                   A current under sea

Picked his bones in whispers. As he rose and fell

He passed the stages of his age and youth

Entering the whirlpool.

                                   Gentile or Jew

O you who turn the wheel and look to windward,

Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.

V. What the Thunder Said

  After the torchlight red on sweaty faces

After the frosty silence in the gardens

After the agony in stony places

The shouting and the crying

Prison and palace and reverberation

Of thunder of spring over distant mountains

He who was living is now dead

We who were living are now dying

With a little patience

Here is no water but only rock

Rock and no water and the sandy road

The road winding above among the mountains

Which are mountains of rock without water

If there were water we should stop and drink

Amongst the rock one cannot stop or think

Sweat is dry and feet are in the sand

If there were only water amongst the rock

Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit

Here one can neither stand nor lie nor sit

There is not even silence in the mountains

But dry sterile thunder without rain

There is not even solitude in the mountains

But red sullen faces sneer and snarl

From doors of mudcracked houses

                                      If there were water

   And no rock

   If there were rock

   And also water

   And water

   A spring

   A pool among the rock

   If there were the sound of water only

   Not the cicada

   And dry grass singing

   But sound of water over a rock

   Where the hermit-thrush sings in the pine trees

   Drip drop drip drop drop drop drop

   But there is no water

Who is the third who walks always beside you?

When I count, there are only you and I together

But when I look ahead up the white road

There is always another one walking beside you

Gliding wrapt in a brown mantle, hooded

I do not know whether a man or a woman

—But who is that on the other side of you?

What is that sound high in the air

Murmur of maternal lamentation

Who are those hooded hordes swarming

Over endless plains, stumbling in cracked earth

Ringed by the flat horizon only

What is the city over the mountains

Cracks and reforms and bursts in the violet air

Falling towers

Jerusalem Athens Alexandria

Vienna London

Unreal

A woman drew her long black hair out tight

And fiddled whisper music on those strings

And bats with baby faces in the violet light

Whistled, and beat their wings

And crawled head downward down a blackened wall

And upside down in air were towers

Tolling reminiscent bells, that kept the hours

And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells.

In this decayed hole among the mountains

In the faint moonlight, the grass is singing

Over the tumbled graves, about the chapel

There is the empty chapel, only the wind’s home.

It has no windows, and the door swings,

Dry bones can harm no one.

Only a cock stood on the rooftree

Co co rico co co rico

In a flash of lightning. Then a damp gust

Bringing rain

Ganga was sunken, and the limp leaves

Waited for rain, while the black clouds

Gathered far distant, over Himavant.

The jungle crouched, humped in silence.

Then spoke the thunder

DA

Datta: what have we given?

My friend, blood shaking my heart

The awful daring of a moment’s surrender

Which an age of prudence can never retract

By this, and this only, we have existed

Which is not to be found in our obituaries

Or in memories draped by the beneficent spider

Or under seals broken by the lean solicitor

In our empty rooms

DA

Dayadhvam: I have heard the key

Turn in the door once and turn once only

We think of the key, each in his prison

Thinking of the key, each confirms a prison

Only at nightfall, aethereal rumours

Revive for a moment a broken Coriolanus

DA

Damyata: The boat responded

Gaily, to the hand expert with sail and oar

The sea was calm, your heart would have responded

Gaily, when invited, beating obedient

To controlling hands

                                    I sat upon the shore

Fishing, with the arid plain behind me

Shall I at least set my lands in order?

London Bridge is falling down falling down falling down

Poi s’ascose nel foco che gli affina

Quando fiam uti chelidon—O swallow swallow

Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie

These fragments I have shored against my ruins

Why then Ile fit you. Hieronymo’s mad againe.

Datta. Dayadhvam. Damyata.

                  Shantih     shantih     shantih

Allyson Booth, ”Citind The Waste Land de jos în sus”

„Nu credeam că moartea a distrus atât de multe”: Infernul lui Dante
_____________________________________________________________________

”Citind The Waste Land de jos în sus”

de Allyson Booth*

Un ghid pentru aluziile celebrului poem al lui TS Eliot, ”The Waste Land” – ”Citind The Waste Land de jos în sus ”- utilizează notele de subsol ca punct de plecare, deschizând poemul în moduri neașteptate. Organizate după notele lui Eliot și concepute atât pentru savanți, cât și pentru studenți, părțile sunt independente și pot fi citite în orice ordine.

**

”Îngroparea morților”

„Scaunul în care stătea, ca un tron ​​lustruit”: Antony și Cleopatra de Shakespeare

„Înghițit de singura mare tragedie”: Primul Război Mondial și The Waste Land


„Nu poate adăuga nimic?”: Citirea Notelor


„Cartea domnișoarei Weston va elucida dificultățile poemului”: Weston’s From Ritual to Romance


„O altă lucrare de antropologie careia ii sunt îndatorat în general”: The Golden Bough a lui Frazer

„Fiul omului”: Ezechiel


„Și copacul mort nu dă adăpost”: Eclesiastul


„ Frisch weht der Wind ”: Tristan și Isolda de Wagner


„(Acelea sunt perlele care au fost ochii lui)”: Furtuna lui Shakespeare


„Orașul Ireal”: „Cei șapte bătrâni” de Baudelaire


„Nu credeam că moartea a distrus atât de multe”: Infernul lui Dante


„S-au expirat suspine, scurte și rare”: Infernul lui Dante


„O, ține Câinele departe de aici, acesta este prietenul bărbaților”: Diavolul Alb al lui Webster


„Tu! ipocrit lecteur!—mon semblable,—mon frère”: Prefața lui Baudelaire la Fleurs du Mal

Un joc de șah

„laquearia”: Eneida lui Vergiliu


„Schimbarea lui Philomel”: Metamorfozele lui Ovidiu


„Nervii mei sunt răi în seara asta”: Tom și Vivien Eliot în rolul jucătorilor de șah


„Vântul de sub uşă”: Cazul Legea Diavolului al lui Webster


„Acelea sunt perle care au fost ochii lui”: Furtuna lui Shakespeare


„Presarea ochilor fără pleoape”: Middleton’s Women Beware Women


„Noapte bună, doamnelor”: Hamlet al lui Shakespeare

”Predica de foc”

„Dulce Tamisa, fugi încet”: Prothalamion al lui Spenser


„Lângă apele lui Leman”: Eliot și Lacul Leman


„Și la moartea regelui tatălui meu înaintea lui”: Furtuna lui Shakespeare


„Dar în spatele meu din când în când aud”: „To His Coy Mistress” al lui Marvell


„Sunet de claxoane și motoare”: Parlamentul Zilei al Albinelor


“ Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole! ”: „Parsifal” al lui Verlaine


„I Tiresias”: Metamorfozele lui Ovidiu


„Înainte de casă și aduce marinarul acasă de pe mare”: Safo


„Când o femeie drăguță se aplecă la nebunie”: The Vicar of Wakefield de la Goldsmith


„Această muzică s-a strecurat de mine pe ape”: Tempesta lui Shakespeare


„Râul transpira”: Götterdämmerung a lui Wagner


*

”Predica de foc”

„Elizabeth și Leicester”: Domnia Elisabetei a lui Froude


„Highbury m-a plictisit”: Purgatoriul lui Dante


„Atunci am venit la Cartagina”: Mărturisirile Sfântului Augustin


„Arde arzător arzător arzător”: Predica de foc a lui Buddha


„Doamne, Tu mă smulgi”: Mărturisirile Sfântului Augustin


**
”Moartea prin apă”

„Phlebas Fenicianul”: „Dans le Restaurant” al lui Eliot


**
”Ce a spus Tunetul”

Paginile 195-199
„Cine este al treilea care merge mereu lângă tine?”: Shackleton’s South


„Ce este acel sunet sus în aer”: Blick ins Chaos de Hermann Hesse


„ Datta : ce am dat?”: Brihadaranyaka Upanishad


„Sau în amintiri drapate de păianjenul binefăcător”: Diavolul alb al lui Webster


„ Dayadhvam : Am auzit cheia”: Infernul lui Dante , Aspectul și realitatea lui Bradley


„Reînvie pentru o clipă un Coriolanus rupt”: Coriolanul lui Shakespeare


„Pescuit, cu câmpia aridă în spatele meu”: Weston’s From Ritual to Romance


„ Poi s’ascose nel foco che gli affina ”: Purgatoriul lui Dante


„ Quando fiam uti chelidon ”: Pervigilium Veneris


„ Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie ”: „El Desdichado” de Nerval


„De ce atunci Ile ți se potrivește. Hieronymo’s mad againe”: Tragedia spaniolă a lui Kyd

„Shantih shantih shantih”: Upanishade


*Allyson Booth este profesor de engleză la Academia Navală din SUA.