Ezra Pound, ”Rugă pentru viața Doamnei Sale – Prayer for His Lady’s Life”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ezra Pound, ”Rugă pentru viața Doamnei Sale – Prayer for His Lady’s Life”

Din Propertius, ”Elegiae”, Lib. III, 26
**

Îndură-te, Persefona, de noi ai milă,

Pluto, n-aduce aici o mai mare asprime.

Atâtea mii de splendori s-au dus spre Avernus,

Una măcar de-ai lăsa-o aici cu noi sus.

Cu tine e Iope, cu tine strălucitorul-alb Tyro,

Cu tine e Europa și nerușinata Pasiphae,

Și toată mândria Troiei și a Achaiei,

Din regatele divizate, al Tebei și al bătrânului Priam;

Și sunt toate fecioarele Romei, câte-or fi fost,

Pierit-au toate, le-a mistuit lăcomia flăcării.

Îndură-te, Persefona, de noi ai milă,

Pluto, n-aduce aici o mai mare asprime.

Atâtea mii frumuseți au sfârșit la Avernus,

Una măcar de-ai lăsa-o aici cu noi sus.

_____________________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

From Propertius, ”Elegiae”, Lib. III, 26
**

Here let thy clemency, Persephone, hold firm,

Do thou, Pluto, bring here no greater harshness.

So many thousand beauties are gone down to Avernus,

Ye Might let one remain above with us.

With you is Iope, with you the white-gleaming Tyro,

With you is Europa and the shameless Pasiphae,

And all the fair from Troy and all from Achaia,

From the sundered realms, of Thebes and of aged Priamus;

And all the maidens of Rome, as many as they were,

They died and the greed of your flame consumes them.

Here let thy clemency, Persephone, hold firm,

Do thou, Pluto, bring here no greater harshness.

So many thousand fair are gone down to Avernus,

Ye might let one remain above with us.

Jorge Luis Borges, ”O busolă – Una brújula”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Jorge Luis Borges, ”O busolă – Una brújula”

Toate lucrurile sunt cuvintele
limbii unde Cineva sau Ceva, noapte – zi,
va fi scris acel mișmaș infinit
care-i istoria lumii. În viforul ei

trec Cartagina, Roma, trec eu, tu și el,
viața-mi ce n-o înțeleg, acea agonie
de-a fi enigmă, întâmplare, criptografie
și toată discordia lui Babel.

Ce nu e numit e-n spatele numelui;
azi, gravitând, am simțit umbra lui,
în acul albastru, ușor și lucid, cum

spre marginea mării ardoarea și-a întins,
cu ceva-de orologiu văzut în vis,
de pasăre adormită care se mișcă.

-traducere de Catalina Franco
_______________

Todas las cosas son palabras del
idioma en que Alguien o Algo, noche y día,
escribe esa infinita algarabía
que es la historia del mundo. En su tropel

pasan Cartago y Roma, yo, tú, él,
mi vida que no entiendo, esta agonía
de ser enigma, azar, criptografía
y toda la discordia de Babel.

Detrás del nombre hay lo que no se nombra;
hoy he sentido gravitar su sombra
en esta aguja azul, lúcida y leve,

que hacia el confín de un mar tiende su empeño,
con algo de reloj visto en un sueño
y algo de ave dormida que se mueve.

Charles Baudelaire, ”Unei trecătoare – A une passante”

Ar putea fi artă

Charles Baudelaire, ”Unei trecătoare – A une passante”

Asurzitoare, strada, în jurul meu gemea.
Subțire și înaltă, durere maiestuoasă,
În văl de mare doliu, c-o mână fastuoasă,
Impunător, femeia, trecu prin fața mea,

Cu pas vioi și sprinten, picioare de statuie.
Un cer livid din ochii ce semănau furtune,
Plăcerea ce ucide și vraja care doare
Eu am băut, aprins, și beat de încântare.

Un fulger… apoi noaptea! – Fugară frumusețe,
Tu care c-o privire m-ai renăscut deodată,
Te voi vedea de-a-pururi doar în eternitate?

Altunde, prea târziu! ori poate niciodată!
Căci calea tu nu-mi știi, eu – unde tu dispari,
O, tu, zadarnic dragă, o tu, care știai!

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit! — Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

Emily Dickinson

Ar putea fi o imagine cu text care spune „EMILY DICKINSON Pentru iubire-ar am murit 1 Died for Love ediție bilingvă Traducere din limba engleză de Cătălina Cătălina Frâncu,”

10 decembrie 1830, nașterea lui Emily Dickinson, considerată una dintre cele mai mari poete de limba engleză din toate timpurile
––––––––––––––––––––––

M-au închis în proză,
Ca atunci când eram fetiță,
M-au încuiat în dulap,
Fiindcă m-au vrut ”cuminte”.

Cuminte! De-ar fi fost în stare
În mintea mea să se-învârtă,
La fel de înțelept era să închidă
În cușcă o pasăre pentru trădare.

-traducere de Catalina Franco-
––––––––––––

They shut me up in Prose –
As when a little Girl
They put me in the Closet –
Because they liked me „still” –

Still ! Could themselves have peeped –
And seen my Brain – go round –
They might as wise have lodged a Bird
For Treason – in the Pound –

Paul Valery, Inscripționat pe frontonul Muzeului de Artă Modernă din Paris – Inscrit au fronton du Musée d’art moderne de Paris-

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Paul Valery, Inscripționat pe frontonul Muzeului de Artă Modernă din Paris – Inscrit au fronton du Musée d’art moderne de Paris-

Depinde de cel ce trece
De-s mormânt sau comoară.
De grăiesc sau tac
Doar de tine depinde
Nu intra fără dor, Prietene.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Il dépend de celui qui passe
Que je sois tombe ou trésor.
Que je parle ou me taise
Ceci ne tient qu’à toi
Ami n’entre pas sans désir.

Maria Do Rosario Pedreira, ”Citește, acestea-s numele”-Leggi, sono questi i nomi”-”Read this, these are the names”-”Lê, são estes os nomes”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Maria Do Rosario Pedreira, ”Citește, acestea-s numele”-Leggi, sono questi i nomi”-”Read this, these are the names”-”Lê, são estes os nomes”

Citește, acestea-s numele lucrurilor
mie lăsate, cărțile, împrăștiat
prin odaie parfumul; visele – pe jumătate,
durerile îndoite, sărutările
pe tot trupul – tăieturi profunde
ce n-au să se vindece niciodată;
cărțile, nostalgiile, cheia casei
care n-a fost niciodată a noastră,
o haină de flanelă albastră
pe care o port când fac lista asta:

cărți, râsete pe care nu le pot ordona,
și mânie – o vază cu orhidee pe care
ai iubit-o atât fără ca eu
să înțeleg de ce; poate din cauza asta
nu te-ai întors s-o uzi; și cărțile,
patul nefăcut de atâta amar de zile,

o scrisoare pe perna ta și atâta
‘ntristare, atâta singurătate; iar într-un sertar
două bilete pentru un film de iubire pe care
nu l-ai văzut cu mine, alte cărți și
o cămașă decolorată cu care dorm
noaptea, ca să-ți fiu mai aproape; și,

din toate părțile, cărți, multe cărți, multe
cuvinte pe care nu mi le-ai spus niciodată înainte de
scrisoarea pe care ai scris-o-n acea dimineață, și eu,
eu care încă mai cred că o să te-întorci, că
te-întorci, fie doar pentru cărți.

– traducere de Catalina Franco-
–––––––––––––––-

Leggi, sono questi i nomi delle cose che
lasciasti – me, libri, il tuo profumo
sparso per la stanza; sogni una metà e dolori il doppio, baci per
tutto il corpo come tagli profondi
che non si rimargineranno mai; e libri, nostalgia,
la chiave di una casa che non è mai stata la
nostra, una vestaglia di flanella blu che
indosso, quando faccio questo elenco:

libri, risa che non riesco a mettere in ordine,
e rabbia – un vaso di orchidee che
amavi tanto senza che io sapessi perché e
che forse per questo non tornai ad innaffiare; e
libri, il letto disfatto per tanti giorni,

una lettera sul tuo cuscino e tanta
afflizione, tanta solitudine; e in un cassetto
due biglietti per un film d’amore che
non hai visto con me, e altri libri, e anche
una camicia sbiadita con la quale dormo
di notte per stare più vicino a te; e, da

tutte le parti, libri, tanti libri, tante
parole che mai mi hai detto prima della
lettera che scrivesti quella mattina, e io,
io che ancora credo che tornerai, che
ritorni, sia pure solo per i tuoi libri.

-Traduzione di Mirella Abriani-
_______________________

Read this, these are the names of the things you
left – me, books, your smell filling
the room; half the dreams and twice
the pain, kisses all over my body
like deep cuts which will
never heal; and more books, loss,
the key of a house that was never
ours, a blue flannel dressing gown
I’m wearing as I write this list:
books, laughter I can’t put away,
and rage – a pot of orchids you loved
so much without my knowing why and I
haven’t watered since; and
books, the bed unmade for so long,
a letter on your pillow and so much
sorrow, so much loneliness; and in a drawer
two tickets for a romantic film you
didn’t watch with me, and more books, and also
a discoloured old shirt I wear for sleeping
to be close to you; and every-
where, books, so many books, so many
words you never said before the letter
you wrote that morning, and me,
me still believing you’ll be back, you will
be back, if even only for your books.

-Translated by Ana Hudson with Gabriel Gbadamosi-
–––––––––––––––––-
Lê, são estes os nomes das coisas que
deixaste – eu, livros, o teu perfume
espalhado pelo quarto; sonhos pela
metade e dor em dobro, beijos por
todo o corpo como cortes profundos
que nunca vão sarar; e livros, saudade,
a chave de uma casa que nunca foi a
nossa, um roupão de flanela azul que
tenho vestido enquanto faço esta lista:

livros, risos que não consigo arrumar,
e raiva – um vaso de orquídeas que
amavas tanto sem eu saber porquê e
que talvez por isso não voltei a regar; e
livros, a cama desfeita por tantos dias,
uma carta sobre a tua almofada e tanto
desgosto, tanta solidão; e numa gaveta
dois bilhetes para um filme de amor que
não viste comigo, e mais livros, e também
uma camisa desbotada com que durmo
de noite para estar mais perto de ti; e, por

todo o lado, livros, tantos livros, tantas
palavras que nunca me disseste antes da
carta que escreveste nessa manhã, e eu,
eu que ainda acredito que vais voltar, que
voltas, mesmo que seja só pelos teus livros.

Rainer Maria Rilke, ”Note despre melodia lucrurilor”

Ar putea fi o imagine cu interior

Rainer Maria Rilke, ”Note despre melodia lucrurilor”

Oare am uitat cu adevărat că respirația singuraticilor este în jurul nostru, că tumultul sângelui lor ne umple tăcerea ca o mare care ne învăluie, că orele lor grele sunt stele și constelații în nopțile noastre cele mai întunecate?
Și tocmai cei mai singuri sunt cei care participă mai mult decât oricare alții la ceea ce este comun. Spuneam mai devreme că din vasta melodie a vieții unii învață mai mult, alții mai puțin; în consecință, în marea orchestră, fiecare are o datorie mai mare sau mai mică. Cel care a perceput întreaga melodie ar fi, în același timp, cel mai singur și cel care participa mai mult la comun. Ar auzi ceea ce nimănui nu îi este dat să audă, și asta numai pentru că el, în deplinătatea lui, înțelege ceea ce alții aud doar în întunericul unui spațiu plin de goluri.
Eu cred că tot ceea ce se întâmplă cu adevărat nu se teme de moarte; Cred că voințele oamenilor morți de mult, mișcarea cu care și-au deschis mâna într-o clipă plină de sens, zâmbetul lor în timp ce stăteau la o fereastră îndepărtată, cred că toate aceste experiențe, trăite de singuratici de-a lungul a nenumărate metamorfoze, trăiește printre noi. Sunt aici, poate puțin pe margine, în direcția lucrurilor, dar sunt aici, ca lucruri în sine și ca parte a vieții noastre.

-traducere de Catalina Franco

”Fragmentul solitarilor”

H. Hesse, „Pentru o Toccata de Bach – Zu einer Toccata von Bach ”

Ar putea fi o imagine cu în aer liber şi monument

H. Hesse, „Pentru o Toccata de Bach – Zu einer Toccata von Bach ”

Domnia beznei …Tăcerea primordială…
Deodată, o strălucire prin norii care aleargă
Se-ntinde din adâncimile lumii, din neființa oarbă,
Clădește spatii, lumina străbate noaptea,
Prefigurează creastă și vârf, pantă, prăpastie,
Și în albastru îmbracă totul – ceruri, pământuri.

Raza se aprinde fecund pentru faptă și luptă,
Desprinde germenul rodului, lumea se luminează uimită:
Totul se schimbă oriunde cade sămânța ușoară,
Totul se ordonează ca de la sine, răsună magnific
Lauda vieții, a biruinței luminii și-a Creatorului.

Și unduindu-se apoi, de Dumnezeu înapoi atrasă,
Aduce prin angrenajele tuturor creaturilor
Îndemnul deplin la înaltul spirit al Marelui Părinte.

Și se făcură dor, și durere și bucurie, cuvânt și cântec,
Lumi peste lumi se-arcuiră – întru glorie și măreție,
Și se făcură spirit și-avânturi, luptă și fericire, iubire.

-traducere de Catalina Franco

__________________________________

Urschweigen starrt … Es waltet Finsternis …
Da bricht ein Strahl aus zackigem Wolkenriß,
Greift Weltentiefen aus dem blinden Nichtsein,
Baut Räume auf, durchwühlt mit Licht die Nacht,
Läßt Grat und Gipfel ahnen, Hang und Schacht,
Läßt Lüfte locker blau, läßt Erde dicht sein.

Es spaltet schöpferisch zu Tat und Krieg
Der Strahl entzwei das keimend Trächtige:
Aufglänzt entzündet die erschrockne Welt:
Es wandelt sich, wohin die Lichtsaat fällt,
Es ordnet sich und tönt die Prächtige
Dem Leben Lob, dem Schöpfer Lichte Sieg

Und weiter schwingt sich, gottwärts rückbezogen,
Und drängt durch aller Kreatur Getriebe
Dem Vater Geiste zu der große Drang.
Er wird zu Lust und Not, zu Sprache, Bild, Gesang,
Wölbt Welt um Welt zu Domes Siegesbogen,
Ist Trieb, ist Geist, ist Kampf und Glück, ist Liebe.

Octavio Paz, ”Tăcere – Silêncio”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Octavio Paz, ”Tăcere – Silêncio”

Cum din adâncimile melodiei
țâșnește o notă
care vibrând crește și se istovește
până ce în altă melodie sfârșește,
așa din adâncul tăcerii
țâșnește o altă tăcere, turn ascuțit, sabie,
și ridicându-se crește și ne secătuiește
iar în ridicare se prăbușesc
amintiri speranțe
minciunile mici minciunile mari
și-am vrea să țipăm și se frânge
țipătul în gâtlej:
sfârșim în tăcere
acolo unde tăcerile se istovesc.
_____________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________
Assim como do fundo da música
brota uma nota
que enquanto vibra cresce e se adelgaça
até que noutra música emudece,
brota do fundo do silêncio
outro silêncio, aguda torre, espada,
e sobe e cresce e nos suspende
e enquanto sobe caem
recordações, esperanças,
as pequenas mentiras e as grandes,
e queremos gritar e na garganta
o grito se desvanece:
desembocamos no silêncio
onde os silêncios emudecem.

Alda Merini,”Tu nu știi”-”Tu non sai ”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Alda Merini,”Tu nu știi”-”Tu non sai ”

Tu nu știi: acolo mestecenii noaptea
rădăcinile își ridică,
și – n-ai crede vreodată –
noaptea copacii
se plimbă sau devin vise.
Gândește-te: într-un copac e
o vioară-a iubirii.
Gândește-te: un copac cântă, râde.
Gândește-te: un copac stă
într-o prăpastie și-apoi devine viață.
Ți-am spus-o deja: poeții – nu se izbăvesc,
Lasă-i să zboare printre copaci
ca păsări gata să moară.

-traducere de Catalina Franco
–––––––––––––––-

Tu non sai:
ci sono betulle che di notte
levano le loro radici,
e tu non crederesti mai
che di notte gli alberi
camminano o diventano sogni.
Pensa che in un albero c’è un
violino d’amore.
Pensa che un albero canta e ride.
Pensa che un albero sta
in un crepaccio e poi diventa vita.
Te l’ho già detto: i poeti non si redimono,
vanno lasciati volare tra gli alberi
come usignoli pronti a morire.