Yves Bonnefoy, ”În nada cuvintelor – Dans le leurre des mots”

-Un poem ilustrând perfect gândirea poetica a lui Yves Bonnefoy-
___________
Yves Bonnefoy, ”În nada cuvintelor – Dans le leurre des mots”

”În nada cuvintelor”
I

Este somnul verii iarăși și-n acest an,
Aurul pe care îl cerem, din tot adâncul vocii,
La transmutarea metalelor visului.
Ciorchinele de munți, de lucruri apropiate
S-a maturizat, este vin – aproape -, pământul
E sânul gol în care viața noastră se odihnește
Și ne primesc răsuflările ce ne înconjoară.
Ca noaptea de vară, care nu are țărmuri,
Din ramură în ramură trece focul ușor.
Prietenă, aici este cerul nou, pământul nou,
Un fum întâlnește un fum
Peste disjuncția acelor două brațe ale râului.

Și privighetoarea cântase încă o dată
Mai înainte de-a ne cuprinde visul,
Cântase și când Ulise adormise
Pe insula unde se oprise din rătăcirea lui,
Iar noul venit se-alăturase și el la vis,
Era ca un fior din amintirea lui
Al brațului său întreg de existență de pe pământ
Pe care-l împăturise sub capul obosit.
Eu cred ca răsuflase liniștitor
Pe patul plăcerii lui, iar mai apoi al odihnei,
Dar Venus pe ceruri, întâia stea,
Își întorcea deja prora, cu toate că ezitant,
Deasupra mării-n înalt, sub nori,
Apoi plutise, o barcă ale cărei vâsle
Ar fi uitat, cu ochii spre alte lumini,
Să își cufunde iar vâsla înapoi în noapte.

Și prin harul acestui vis ce vede el?
Era oare linia joasă a unui țărm
Unde umbrele ar fi clare, noaptea lor limpede
Din cauza altor focuri decât a celor ce ard
În pâcla întrebărilor noastre, ulterioare
Înaintării noastre în somn?
Ne suntem grelele noastre corăbii, ce
Debordează de lucruri închise, privim
La prova călătoriei noastre apa aceea neagră
Aproape deschizându-se și retrăgându-se,
Pe veșnicie fără de țărm.
El însă, în faldul cântului trist al privighetorii
Aflate pe insula întâmplării,
Gândea deja să-și ia iarăși vâsla
Într-o seară, când spuma iar se albise,
Spre-a uita poate de toate insulele
De pe acea mare unde crește o stea.

…………..

Ne punem picioarele goale în apa visului,
E călduţă, nu știm dacă este trezirea
Ori dacă fulgerul blând și calm al somnului
Își arată deja semnele-n ramuri pe care
O spaimă le-agită, apoi e prea întuneric
Să recunoşti figuri de care copacii aceştia
Se îndepărtează, în fața paşilor noştri.
Înaintăm, apa ni se ridică la glezne,
O, vis al nopții, ia-l pe acela al zilei
În mâinile-ți iubitoare, întoarce la tine
Fruntea lui, ochii lui, fă să fie ușor
Ca privirea-i pe a ta să se întemeieze,
Înspre cunoașterea-n care să nu se
Mai sfâșie cearta lumii și a nădejdii,
Iar armonia să ia și să țină viața
În liniștea spumei, unde să se reflecte,
Fie splendoare, din nou, fie adevăr,
Aceleași stele ce cresc în somn.

-traducere de Catalina Franco-

––––––––––––-

–––––––––––––

II

Și aș putea

În curând, în tresărirea trezirii abrupte,

Să spun sau să încerc să dezvalui tumultul

Ghearelor și al râsetelor care se înfruntă

Cu lăcomia tristă a vieților elementare

La dezagregata margine a cuvântului.

Aș putea striga că pe pământ, oriunde,

Nedreptatea și nenorocirea omoară sensul

Pe care mintea visase să-l dăruiască lumii,

De fapt, să-mi amintească ce este,

Că e numai luciditate care disperă

Și că, deși răsucită

Pe crengile din grădina Armidei, himera

Ce înșală rațiunea la fel de mult ca și visul,

Abandonează cuvintele șterse,

Proză, prin evidența materiei,

Jertfă a frumuseții în adevăr,

Și că, de asemeni, îmi pare a fi reală

Doar vocea care mai speră, fie ea chiar

Și inconștientă de legea care o neagă.

Real e doar freamătul mâinii ce-atinge

Promisiunea alteia; reale sunt numai acele

Bariere, pe care le crește-n penumbră amurgul

Când se întunecă, peste un drum al întoarcerii.

Știind tot ce trebuie șters din carte, totuși,

Un singur cuvânt rămâne să-mi ardă buzele.

O, poezie,

Nu pot să nu te numesc

Cu numele pe care nu-l mai iubim cei ce rătăcim

Printre ruinele verbului azi.

Îndrăznesc ție să-ți vorbesc, direct

Ca în elocvența din alte vremuri

În care se ridicau, în ajun de zile de sărbătoare,

Pe cea mai înaltă dintre coloanele sălilor

Ghirlande de frunze și roade.

O fac, încrezător că memoria o să-i învețe,

Pe cei căutând cuvintele sale simple,

Dându-le sensul, în ciuda enigmei,

Făcându-i să descifreze, în marile sale pagini,

Numele tău, al tău și al multor, acolo unde

Vor arde în tăcere într-un foc limpede,

Crengile îndoielilor și ale spaimelor lor.

„Iată, va spune ea, în singura carte

Scrisă de-a lungul secolelor, vedeți cum cresc

Semnele în imagini. Și munții

În depărtări albăstrindu-se, ca să fii tu pământ.

Iată cântul ce elucidează

Din înțeleptul lui flaut până la coama lucrurilor

O melodie-a culorii în ceea ce este.”

O, poezie,

Știu că ești disprețuită și renegată.

Că te consideră teatru, chiar o minciună,

Că te încarcă cu toate păcatele limbii,

Că spun celor care totuși ar vrea să bea

Că apa pe care-o tu le-o aduci este rea

Și, dezamăgiți, să se îndepărteze, spre moarte.

E-adevărat că noaptea umflă cuvintele,

Că vântul le-întoarce foile, și că flăcările

Aduc fiarele lor îngrozite chiar sub ai noștri pași.

Crezusem noi oare că ne va duce departe

Calea care se pierde în realitate,

Nu, imaginile se înfruntă în contra apei în creștere,

Sintaxa lor este incoerență, și e cenușă,

Și în curând, chiar n-au să mai fie imagini,

N-au să mai fie nici cărți, nici trupul mare și cald al lumii

Să strângă în brațe dorința noastră.

Dar la fel de bine eu știu că nu e o altă stea

Care, misterios și augural, să se miște,

Pe cerul iluzoriu al stelelor fixe,

Că barca ta totdeauna-i întunecată, dar acolo umbrele

Se readună în arc, și chiar cântă

Ca altădată noii veniți, pe când crescuse

În fața lor, la capătul lungii călătorii,

Pământul în spumă, și strălucise farul.

Iar dac-ar rămâne ceva,

În afară de vânt, de stâncă, de mare, atunci

Știu că tu o să fii, chiar și noaptea,

Ancora aruncată, pașii tremurători pe nisip,

Lemnul pe care l-am strâns, și scânteia

Sub ramuri umede și, în așteptarea

Îngrijorată a flăcării care ezită,

Dintâiul cuvânt după tăcerea prelungă,

Dintâiul foc aprins la capătul lumii moarte.

________________________________

-traducere de Catalina Franco

________________________________

Dans le leurre des mots

I

C’est le sommeil d’été cette année encore,
L’or que nous demandons, du fond de nos voix,
À la transmutation des métaux du rêve.
La grappe des montagnes, des choses proches,
A mûri, elle est presque le vin, la terre
Est le sein nu où notre vie repose
Et des souffles nous environnent, nous accueillent.
Telle la nuit d’été, qui n’a pas de rives,
De branche en branche passe le feu léger.
Mon amie, c’est là nouveau ciel, nouvelle terre,
Une fumée rencontre une fumée
Au-dessus de la disjonction des deux bras du fleuve.

Et le rossignol chante une fois encore
Avant que notre rêve ne nous prenne,
Il a chanté quand s’endormait Ulysse
Dans l’île où faisait halte son errance,
Et l’arrivant aussi consentit au rêve,
Ce fut comme un frisson de sa mémoire
Par tout son bras d’existence sur terre
Qu’il avait replié sous sa tête lasse.
Je pense qu’il respira d’un souffle égal
Sur la couche de son plaisir puis du repos,
Mais Vénus dans le ciel, la première étoile,
Tournait déjà sa proue, bien qu’hésitante,
Vers le haut de la mer, sous des nuées,
Puis dérivait, barque dont le rameur
Eût oublié, les yeux à d’autres lumières,
De replonger sa rame dans la nuit.

Et par la grâce de ce songe que vit-il?
Fut-ce la ligne basse d’un rivage
Où seraient claires des ombres, claire leur nuit
À cause d’autres feux que ceux qui brûlent
Dans les brumes de nos demandes, successives
Pendant notre avancée dans le sommeil?
Nous sommes des navires lourds de nous-mêmes,
Débordants de choses fermées, nous regardons
À la proue de notre périple toute une eau noire
S’ouvrir presque et se refuser, à jamais sans rive.
Lui cependant, dans les plis du chant triste
Du rossignol de l’île de hasard,
Pensait déjà à reprendre sa rame
Un soir, quand blanchirait à nouveau l’écume,
Pour oublier peut-être toutes les îles
Sur une mer où grandit une étoile.

Aller ainsi, avec le même orient
Au-delà des images qui chacune
Nous laissent à la fièvre de désirer,
Aller confiants, nous perdre nous reconnaître
À travers la beauté des souvenirs
Et le mensonge des souvenirs, à travers l’affre
De quelques-uns, mais aussi le bonheur
D’autres, dont le feu court dans le passé en cendres,
Nuée rouge debout au brisant des plages,
Ou délice des fruits que l’on n’a plus.
Aller, par au-delà presque le langage,
Avec rien qu’un peu de lumière, est-ce possible
Ou n’est-ce pas que l’illusoire encore,
Dont nous redessinons sous d’autres traits
Mais irisés du même éclat trompeur
La forme dans les ombres qui se resserrent?
Partout en nous rien que l’humble mensonge
Des mots qui offrent plus que ce qui est
Ou disent autre chose que ce qui est,
Les soirs non tant de la beauté qui tarde
À quitter une terre qu’elle a aimée,
La façonnant de ses mains de lumière,
Que de la masse d’eau qui de nuit en nuit
Dévale avec grand bruit dans notre avenir.

Nous mettons nos pieds nus dans l’eau du rêve,
Elle est tiède, on ne sait si c’est de l’éveil
Ou si la foudre lente et calme du sommeil
Trace déjà ses signes dans des branches
Qu’une inquiétude agite, puis c’est trop sombres
Pour qu’on y reconnaisse des figures
Que ces arbres s’écartent, devant nos pas.
Nous avançons, l’eau monte à nos chevilles,
Ô rêve de la nuit, prends celui du jour
Dans tes deux mains aimantes, tourne vers toi
Son front, ses yeux, obtiens avec douceur
Que son regard se fonde au tien, plus sage,
Pour un savoir que ne déchire plus
La querelle du monde et de l’espérance,
Et qu’unité prenne et garde la vie
Dans la quiétude de l’écume, où se reflète,
Soit beauté, à nouveau, soit vérité, les mêmes
Étoiles qui s’accroissent dans le sommeil.

Beauté, suffisante beauté, beauté ultime
Des étoiles sans signifiance, sans mouvement.
À la poupe est le nautonier, plus grand que le monde,
Plus noir, mais d’une matité phosphorescente.
Le léger bruit de l’eau à peine troublée,
C’est, bientôt, le silence. Et on ne sait encore
Si c’est rive nouvelle, ou le même monde
Que dans les plis fiévreux du lit terrestre,
Ce sable qu’on entend qui crisse sous la proue.
On ne sait si on touche à une autre terre,
On ne sait si des mains ne se tendent pas
Du sein de l’inconnu accueillant pour prendre
La corde que nous jetons, de notre nuit.
Et demain, à l’éveil,
Peut-être que nos vies seront plus confiantes
Où des voix et des ombres s’attarderont,
Mais détournées, calmes, inattentives,
Sans guerre, sans reproche, cependant
Que l’enfant près de nous, sur le chemin,
Secouera en riant sa tête immense,
Nous regardant avec la gaucherie
De l’esprit qui reprend à son origine
Sa tâche de lumière dans l’énigme.

Il sait encore rire,
Il a pris dans le ciel une grappe trop lourde,
Nous le voyons l’emporter dans la nuit.
Le vendangeur, celui qui peut-être cueille
D’autres grappes là-haut dans l’avenir,
Le regarde passer, bien que sans visage.
Confions-le à la bienveillance du soir d’été,
Endormons-nous…

                                        … La voix que j’écoute se perd,
Le bruit de fond qui est dans la nuit la recouvre.
Les planches de l’avant de la barque, courbées
Pour donner forme à l’esprit sous le poids
De l’inconnu, de l’impensable, se desserrent.
Que me disent ces craquements, qui désagrègent
Les pensées ajointées par l’espérance?
Mais le sommeil se fait indifférence.
Ses lumières, ses ombres: plus rien qu’une
Vague qui se rabat sur le désir.

II

Et je pourrais
Tout à l’heure, au sursaut du réveil brusque,
Dire ou tenter de dire le tumulte
Des griffes et des rires qui se heurtent
Avec l’avidité sans joie des vies primaires
Au rebord disloqué de la parole.
Je pourrais m’écrier que partout sur terre
Injustice et malheur ravagent le sens
Que l’esprit a rêvé de donner au monde,
En somme, me souvenir de ce qui est,
N’être que la lucidité qui désespère
Et, bien que soit retorse
Aux branches du jardin d’Armide la chimère
Qui leurre autant la raison que le rêve,
Abandonner les mots à qui rature,
Prose, par évidence de la matière,
L’offre de la beauté dans la vérité.

Mais il me semble aussi que n’est réelle
Que la voix qui espère, serait-elle
Inconsciente des lois qui la dénient.
Réel, seul, le frémissement de la main qui touche
La promesse d’une autre, réelles, seules,
Ces barrières qu’on pousse dans la pénombre,
Le soir venant, d’un chemin de retour.
Je sais tout ce qu’il faut rayer du livre,
Un mot pourtant reste à brûler mes lèvres.

Ô poésie,
Je ne puis m’empêcher de te nommer
Par ton nom que l’on n’aime plus parmi ceux qui errent
Aujourd’hui dans les ruines de la parole.
Je prends le risque de m’adresser à toi, directement,
Comme dans l’éloquence des époques
Où l’on plaçait, la veille des jours de fête,
Au plus haut des colonnes des grandes salles,
Des guirlandes de feuilles et de fruits.

Je le fais, confiant que la mémoire,
Enseignant ses mots simples à ceux qui cherchent
À faire être le sens malgré l’énigme,
Leur fera déchiffrer, sur ses grandes pages
Ton nom un et multiple, où brûleront
En silence, un feu clair,
Les sarments de leurs doutes et de leurs peurs.
« Regardez, dira-t-elle, dans le seul livre
Qui s’écrive à travers les siècles, voyez croître
Les signes dans les images. Et les montagnes
Bleuir au loin, pour vous être une terre.
Écoutez la musique qui élucide
De sa flûte savante au faîte des choses
Le son de la couleur dans ce qui est. »

Ô poésie,
Je sais qu’on te méprise et te dénie,
Qu’on t’estime un théâtre, voire un mensonge,
Qu’on t’accable des fautes du langage,
Qu’on dit mauvaise l’eau que tu apportes
À ceux qui tout de même désirent boire
Et déçus se détournent, vers la mort.

Et c’est vrai que la nuit enfle les mots,
Des vents tournent leurs pages, des feux rabattent
Leurs bêtes effrayées jusque sous nos pas.
Avons-nous cru que nous mènerait loin
Le chemin qui se perd dans l’évidence,
Non, les images se heurtent à l’eau qui monte,
Leur syntaxe est incohérence, de la cendre,
Et bientôt même il n’y a plus d’images,
Plus de livre, plus de grand corps chaleureux du monde
À étreindre des bras de notre désir.

Mais je sais tout autant qu’il n’est d’autre étoile
À bouger, mystérieusement, auguralement,
Dans le ciel illusoire des astres fixes,
Que ta barque toujours obscure, mais où des ombres
Se groupent à l’avant, et même chantent
Comme autrefois les arrivants, quand grandissait
Devant eux, à la fin du long voyage,
La terre dans l’écume, et brillait le phare.

Et si demeure
Autre chose qu’un vent, un récif, une mer,
Je sais que tu seras, même de nuit,
L’ancre jetée, les pas titubants sur le sable,
Et le bois qu’on rassemble, et l’étincelle
Sous les branches mouillées, et, dans l’inquiète
Attente de la flamme qui hésite,
La première parole après le long silence,
Le premier feu à prendre au bas du monde mort.

II

Et je pourrais

Tout à l’heure, au sursaut du réveil brusque,

Dire ou tenter de dire le tumulte

Des griffes et des rires qui se heurtent

Avec l’avidité sans joie des vies primaires

Au rebord disloqué de la parole.

Je pourrais m’écrier que partout sur terre

Injustice et malheur ravagent le sens

Que l’esprit a rêvé de donner au monde,

En somme, me souvenir de ce qui est,

N’être que la lucidité qui désespère

Et, bien que soit retorse

Aux branches du jardin d’Armide la chimère

Qui leurre autant la raison que le rêve,

Abandonner les mots à qui rature,

Prose, par évidence de la matière,

L’offre de la beauté dans la vérité.

Mais il me semble aussi que n’est réelle

Que la voix qui espère, serait-elle

Inconsciente des lois qui la dénient.

Réel, seul, le frémissement de la main qui touche

La promesse d’une autre, réelles, seules,

Ces barrières qu’on pousse dans la pénombre,

Le soir venant, d’un chemin de retour.

Je sais tout ce qu’il faut rayer du livre,

Un mot pourtant reste à brûler mes lèvres.

Ô poésie,

Je ne puis m’empêcher de te nommer

Par ton nom que l’on n’aime plus parmi ceux qui errent

Aujourd’hui dans les ruines de la parole.

Je prends le risque de m’adresser à toi, directement,

Comme dans l’éloquence des époques

Où l’on plaçait, la veille des jours de fête,

Au plus haut des colonnes des grandes salles,

Des guirlandes de feuilles et de fruits.

Je le fais, confiant que la mémoire,

Enseignant ses mots simples à ceux qui cherchent

À faire être le sens malgré l’énigme,

Leur fera déchiffrer, sur ses grandes pages

Ton nom un et multiple, où brûleront

En silence, un feu clair,

Les sarments de leurs doutes et de leurs peurs.

« Regardez, dira-t-elle, dans le seul livre

Qui s’écrive à travers les siècles, voyez croître

Les signes dans les images. Et les montagnes

Bleuir au loin, pour vous être une terre.

Écoutez la musique qui élucide

De sa flûte savante au faîte des choses

Le son de la couleur dans ce qui est. »

Ô poésie,

Je sais qu’on te méprise et te dénie,

Qu’on t’estime un théâtre, voire un mensonge,

Qu’on t’accable des fautes du langage,

Qu’on dit mauvaise l’eau que tu apportes

À ceux qui tout de même désirent boire

Et déçus se détournent, vers la mort.

Et c’est vrai que la nuit enfle les mots,

Des vents tournent leurs pages, des feux rabattent

Leurs bêtes effrayées jusque sous nos pas.

Avons-nous cru que nous mènerait loin

Le chemin qui se perd dans l’évidence,

Non, les images se heurtent à l’eau qui monte,

Leur syntaxe est incohérence, de la cendre,

Et bientôt même il n’y a plus d’images,

Plus de livre, plus de grand corps chaleureux du monde

À étreindre des bras de notre désir.

Mais je sais tout autant qu’il n’est d’autre étoile

À bouger, mystérieusement, auguralement,

Dans le ciel illusoire des astres fixes,

Que ta barque toujours obscure, mais où des ombres

Se groupent à l’avant, et même chantent

Comme autrefois les arrivants, quand grandissait

Devant eux, à la fin du long voyage,

La terre dans l’écume, et brillait le phare.

Et si demeure

Autre chose qu’un vent, un récif, une mer,

Je sais que tu seras, même de nuit,

L’ancre jetée, les pas titubants sur le sable,

Et le bois qu’on rassemble, et l’étincelle

Sous les branches mouillées, et, dans l’inquiète

Attente de la flamme qui hésite,

La première parole après le long silence,

Le premier feu à prendre au bas du monde mort.

Un gând despre “Yves Bonnefoy, ”În nada cuvintelor – Dans le leurre des mots”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s