Charles Baudelaire, ”Unei trecătoare – A une passante”

Ar putea fi o imagine cu corp de apă

Prieteni

Din Dâmbovicioara, cu firească sfială, în traducerea mea, un minunat poem baudelaireian …
__________________________________________________________

Charles Baudelaire, ”Unei trecătoare – A une passante”

Asurzitoare, strada, în jurul meu gemea.
Subțire și înaltă, durere maiestuoasă,
În văl de mare doliu, c-o mână fastuoasă,
Impunător, femeia, trecu prin fața mea,

Cu pas vioi și sprinten, picioare de statuie.
Un cer livid din ochi-i ce semănau furtune,
Plăcerea ce ucide și vraja care doare
Eu am băut, aprins, și beat de încântare.

Un fulger… apoi noaptea! – Fugară frumusețe
Tu care c-o privire m-ai renăscut deodată,
Te voi vedea de-a-pururi doar în eternitate?

Altunde, prea târziu! ori poate niciodată!
Căci calea tu nu-mi știi, eu – unde tu dispari,
O, tu, zadarnic dragă, o tu, care știai!

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit! — Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

Emily Dickinson, ”Ieri este istorie – Yesterday is History”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Public

Emily Dickinson, ”Ieri este istorie – Yesterday is History”

Ieri este istorie,
E-asa departe.
Ieri este poezie,
E filosofie.

Ieri este misterul
Zilei de azi.
Pe când abil speculăm,
Zboară amândouă.

________________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________

Yesterday is History,
’Tis so far away—
Yesterday is Poetry—
’Tis Philosophy—

Yesterday is mystery—
Where it is Today
While we shrewdly speculate
Flutter both away

Adam Zagajewski, ”Scrisoare de la un cititor – List od czytelnika”

Ar putea fi artă cu copac şi natură
Prieteni

Adam Zagajewski, ”Scrisoare de la un cititor – List od czytelnika”

Prea mult despre moarte
prea mult despre umbre.
Scrie despre viață
despre o zi normală
despre setea de armonie.

Clopoțelul școlii
poate fi un model
de moderație,
chiar de erudiție.

Prea mult despre moarte,
și mult prea mult
despre farmecul ei amar.

Uite,
cum lumea înghesuită
în stadioane strâmte
cântă imnuri de ură.

Prea multă muzică,
prea puțin înțelegere, pace,
înțelepciune.

Scrie mai bine despre
clipele-n care punțile
prieteniei
par mai trainice
decât ale disperării.

Scrie despre iubire,
despre serile înalte,
despre zori scrie
și despre pomi,
despre răbdarea fără sfârșit
a luminii.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Za dużo o śmierci,
o cieniach.
Napisz o życiu,
o zwykłym dniu,
o pragnieniu ładu.
Dzwonek szkolny
może być wzorem
umiarkowania,
nawet erudycji.
Za dużo śmierci,
zbyt wiele
czarnego olśnienia.
Zobacz, narody stłoczone
na ciasnych stadionach
śpiewają hymny nienawiści.
Za dużo muzyki
za mało zgody, spokoju,
rozumu.
Napisz o chwilach, kiedy kładki przyjaźni
zdają się trwalsze
niż rozpacz.
Napisz o miłości,
o długich wieczorach,
o poranku,
o drzewach,
o nieskończonej cierpliwości
światła.

Jorge Luis Borges, ”Limbii germane – An die deutsche Sprache – Al idioma alemán”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Prieteni

Jorge Luis Borges, ”Limbii germane – An die deutsche Sprache – Al idioma alemán”

Destinul meu e limba spaniolă,
bronzul lui Francisco Quevedo,
însă în preumblarea lentă a nopții
melodii mai adânci în mine mă încântă.
Unele mi-au fost date odată cu sângele
– o, glas al lui Shakespeare și al Scripturii -,
altele – de generoasa întâmplare,
însă pe tine, dulce limbă-a Germaniei,
te-am ales, te-am căutat eu însumi.
În nopți fără somn, prin gramatici,
prin junglele declinărilor,
prin lexicoanele unde nicicând nu afli
nuanța visată – pe tine te-am cautat.
Nopțile-mi pline sunt de Virgilius,
spuneam odată; Aș spune că și
de Hölderlin și de Angel Silesius.
Cântul privighetorii la cer Heine mi-l dărui;
Goethe – norocul iubirii târzii – ,
pe cât iertător, pe-atât mercenar;
Keller, acel trandafir de o mână lăsat
pe mâna mortului pe care-l iubea,
care, de-i roșu ori alb, nicicând n-o afla.
Tu, limba Germaniei, tu ești cea mai
de seamă operă-a ta: iubire împletită
din voci întrețesute și din vocale
deschise, din sunete care permit
și studiatul hexametru al grecilor,
și vocile nopților și pădurilor.
Te voi fi știut cândva. Astăzi, la capăt
de ani obosiți, mi te-arăți mie
îndepărtată precum algebra și luna.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Mein Schicksal ist die Sprache Kastiliens,
Das Erz Francisco de Quevedos,
Doch in der langsam schreitenden Nacht
Entzücken mich andere, vertrautere Klänge.
Einer wurde mir vom Blut geschenkt –
O Stimme Shakespeares und der Heiligen Schrift –,
Andere vom Zufall, dem freigebigen,
Aber dich, süße Sprache Deutschlands,
Dich habe ich gewählt und gesucht, einsam.
In Nachtwachen mit Grammatiken,
Im Dschungel der Deklinationen,
Des Wörterbuchs, das nie die genaue
Schattierung trifft, kam ich dir näher.
Meine Nächte sind angefüllt mit Vergil,
Sagte ich einmal; das hätte ich auch von
Hölderlin sagen können und von Angelus Silesius.
Heine hat mir seine hohen Nachtigallen geschenkt;
Goethe das Glück einer späten Liebe,
Nachsichtig und zugleich verpflichtend;
Keller die Rose, die eine Hand in der Faust
Eines Toten läßt, der sie liebte
Und nie wissen wird, ob sie weiß ist oder rot.
Du, deutsche Sprache, bist Deutschlands
Größtes Werk: Die verschlungene Liebe
Zusammengesetzter Stimmen, die offenen
Vokale, die Laute, die den gelehrten
Hexameter des Griechen erlauben
Und dein Rauschen von Wäldern und Nächten.
Einmal habe ich dich besessen. Heute, am Rande
Ermüdeter Jahre, sehe ich dich von
Fern wie die Algebra und den Mond.

-Übersetzung von Curt Meyer-Clason-
____________________________
Mi destino es la lengua castellana,
el bronce de Francisco de Quevedo,
pero en la lenta noche caminada
me exaltan otras músicas más íntimas.
Alguna me fue dada por la sangre
– oh voz de Shakespeare y de la Escritura –,
otras por el azar, que es dadivoso,
pero a ti, dulce lengua de Alemania,
te he elegido y buscado, solitario.
A través de vigilias y gramáticas,
de la jungla de las declinaciones,
del diccionario, que no acierta nunca
con el matiz preciso, fui acercándome.
Mis noches están llenas de Virgilio,
dije una vez; también pude haber dicho
de Hölderlin y de Angelus Silesius.
Heine me dio sus altos ruiseñores;
Goethe, la suerte de un amor tardío,
a la vez indulgente y mercenario;
Keller, la rosa que una mano deja
en la mano de un muerto que la amaba
y que nunca sabrá si es blanca o roja.
Tú, lengua de Alemania, eres tu obra
capital: el amor entrelazado
de las voces compuestas, las vocales
abiertas, los sonidos que permiten
el estudioso hexámetro del griego
y tu rumor de selvas y de noches.
Te tuve alguna vez. Hoy, en la linde
de los años cansados, te diviso
lejana como el álgebra y la luna.

R. M. Rilke, ” Zi de toamna – Giorno d’autunno – Jour d’automne – Herbsttag”

Ar putea fi artă cu copac şi în aer liber

Prieteni

R. M. Rilke, ” Zi de toamna – Giorno d’autunno – Jour d’automne – Herbsttag”


E vremea, Doamne: Vara a fost lungă.
Pe ceasul soarelui așterne umbră,
pe șesuri lasă să zboare vântul.
Dă poruncă de bogăție roadelor;
mai dă-le câteva zile calde,
pârga grăbește-le-o,
și vinului gros dulceață adaugă.
Cine casă n-are nu-și va mai clădi.
De-acuma cel singur singur mult timp va fi,
Cel singur singur mult timp de-acuma va fi,
va veghea, va citi, lungi scrisori va scrie,
va rătăci-n lung și-n lat pe alei,
neliniștit în vaierul frunzelor.
-traducere de Catalina Franco-
_________________________________
Signore: è tempo . Grande era l’arsura .
Deponi l’ombra sulle meridiane,
libera il vento sopra la pianura.
Fa’ che sia colmo ancora il frutto estremo;
concedi ancora un giorno’ di tepore,
.che il frutto giunga a maturare, e spremi
nel grave vino l’ultimo sapore.
Chi non ha casa adesso, non l’avrà.
Chi è solo a lungo solo dovrà stare,
leggere nelle veglie, e lunghi fogli
scrivere, e incerto sulle vie tornare
dove nell’aria fluttuano le foglie.
…………………………………………………………..
Seigneur il est maintenant temps.
L’été fut très grand
Repose ton ombre sur les cadrans solaires
et détache les vents sur les plaines.
Ordonne aux derniers fruits d’être pleins
accorde-leur encore deux jours du sud
Force-les à la plénitude et chasse
dernières douceurs dans le vin lourd.
Qui maintenant n’a point de maison, n’en bâtira plus
qui maintenant est seul, le restera longtemps
il veillera, lira, écrira de longues lettres
et inquiet, fera les cent pas dans les allées
quand les feuilles tournent en rond.
………………………………………………………
Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Alessandro Baricco

Ar putea fi un cadru apropiat cu copil şi corp de apă

Alessandro Baricco

Prieteni

Știi ce e frumos aici?
Uite: mergem, lăsăm
toate urmele astea în nisip,
și ele rămân acolo, aliniate, precise.
Dar mâine,
mâine o să te scoli, o să te uiți
la plaja asta minunată
și nu va mai fi nimic,
nici o urmă, nici un semn,
nimic.
Noaptea, marea șterge tot.
Marea ascunde.
Parcă nimeni n-ar fi trecut vreodată.
Parcă n-am fi fost niciodată.
Dacă se află un loc în lume
în care să nu te poți gândi la nimic,
acel loc e aici.
Nu mai e pământ,
nu e încă mare.
Nu e viață falsă,
nu e viață reală.
E timp.
Timp care trece.
Doar asta.

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

Sai cos’e bello, qui?
Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia,
e loro restano li, precise, ordinate.
Ma domani, ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sara piu nulla, un’orma, un segno qualsiasi, niente.
Il mare cancella, di notte.
La marea nasconde.
E’ come se non fosse mai passato nessuno.
E’ come se noi non fossimo mai esistiti.
Se c’e un luogo, al mondo, in cui puoi non pensare a nulla, quel luogo e qui.
Non e piu terra, non e ancora mare.
Non e vita falsa, non e vita vera.
E’ tempo. Tempo che passa.
E basta.

Alessandro Baricco

Jean-Pierre Schlunegger, ”Decembrie – Décembre”

Jean-Pierre Schlunegger, ”Decembrie – Décembre”


Noaptea-i stăpână asupra ramurilor
Inimii mele
Prin ceață și din depărtări iți vorbesc,
Pământ nemișcat unde nimic nu-i adevărat
Decât murmurul apei ce cântă.

Mai în vârstă, dar fără vârstă,
Am privirea copilului solitar
Multa vreme timp oglindind
Iazuri și arbori.
Cu toată noaptea atât de lungă,
Rezistă încercărilor – inima.

Cântecul meu adânc e doar ploaia cu pale panglice,
Cântecul meu nu e decât o șoaptă fără cuvinte,
Iar câteodată ai spune că-i interminabila frază
A vântului împrăștiindu-se peste țară.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________
La nuit gouverne les branchages de mon coeur
Je vous parle à travers la brume et la distance,
Terre immobile où rien n’est vrai
Que ce murmure d’eau qui chante.

Plus vieux mais non vieilli,
J’ai le regard de l’enfant solitaire
Qui reflète longtemps les étangs et les arbres.
Il dure à l’épreuve, le coeur,
Malgré la nuit si longue.

Mon chant profond n’est que la pluie aux tresses pâles,
Mon chant n’est qu’un murmure sans paroles,
Et l’on dirait parfois la phrase interminable
Du vent qui se disperse à travers la campagne.

Emily Dickinson, ”O lume-am pierdut -I lost a world”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Public

Emily Dickinson, ”O lume-am pierdut –
I lost a world”

Varianta 1

O lume-am pierdut cândva.
Găsit-a-o cineva?
O s-o știi după stelele
Ce-i înconjură fruntea.

Bogatul n-ar observa-o;
Dar ochiului meu auster
Mai mult ca ducații îi e.
O, doamne, găsește-mi-o!

Varianta 2

Cândva am pierdut o lume.
Va fi găsit-o vreunul ?
O s-o cunoști după stelele
De pe fruntea ei.

Bogatul n-ar observa-o;
Dar pentru ochiul meu auster
E mai presus de orice.
O, doamne, găsește-mi-o!
___________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________

I lost a world the other day.
Has anybody found?
You ’ll know it by the row of stars
Around its forehead bound.

A rich man might not notice it;
Yet to my frugal eye
Of more esteem than ducats.
Oh, find it, sir, for me!

Mario Benedetti, ”Sirena – Sirena”

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

Public

Mario Benedetti, ”Sirena – Sirena”

Sunt așa de sigur că tu nu exiști
și totuși te ascult în fiece noapte

mi te închipui uneori cu mândrie
cu dezamăgire ori cu trândăvie

de la marea cea vastă îți vine minunea
cum asculți un psalm o ascult, asta chiar dacă

sunt așa de sigur că tu nu exiști,
că te aștept în vis pentru ziua de mâine
________________
-traducere de Catalina Franco-
________________

Sono convinto che tu non esista
e tuttavia ogni notte ti ascolto

t’invento a volte con la vanita
con la desolazione o la pigrizia

dall’infinito mare arriva il tuo stupore
l’ascolto come un salmo e cio malgrado

son cosi certo che tu non esista
che ti aspetto nel sogno per domani

Margherita Guidacci, ”Golul și formele – Il vuoto e le forme”

Ar putea fi artă cu 1 persoană şi căpşună

Prieteni

Margherita Guidacci, ”Golul și formele – Il vuoto e le forme”

Dacă din piatră și nu din aer era zidul tău
dacă nu prin perete s-ar fi atins pomii tăi,
dacă zăbrelele înalte ale umbrei ce-ți zgârie sufletul
erau umbra unor zăbrele reale de care să te agăți,
dacă mi-aș fi amintit de clicul ușii în urma ta
închizându-se și de zăngănitul cheilor
de la la centura temnicerului ce se depărta:
ce ușurare ai trăi în oroare!
Fiindcă ce se închide se poate din nou deschide,
stânca cea mai impunătoare ar putea fi distrusă.
Dar unde ești tu nu există ușă,
și nicio ușă n-o și se crape.
Și nici perete nu e: și n-o să cadă niciun perete.
Zăbrelele umbrei sunt zăbrelele adevărate,
din rădăcina nu vor fi smulse. Tu ai hotare cu aerul,
tu atingi arborii, tu culegi florile, și tu ești liberă,
și ție-ți-ești închisoarea ce umblă.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Se il muro fosse di pietra e non d’aria,
se attraverso il muro non si toccassero gli alberi,
se le alte sbarre d’ombra che ti rigano l’anima
fossero l’ombra di vere sbarre a cui potersi aggrappare,
se ricordassi lo scatto d’una porta che si chiude
alle tue spalle e il tintinnìo delle chiavi
alla cintura del carceriere che si allontana:
quale sollievo ne avresti nell’orrore!
Perché ciò che si chiude può tornare ad aprirsi,
la rocca più imponente può essere distrutta.
Ma dove sei non è porta, e nessuna porta s’aprirà.
E non è muro: nessun muro sarà abbattuto.
Le sbarre d’ombra sono le vere sbarre,
non saranno divelte. Tu confini con l’aria,
tocchi gli alberi, cogli i fiori, sei libera,
e sei tu stessa la tua prigione che cammina.