Vladimir Holan, ”Reînviere – Vzkříšení”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Prieteni

Vladimir Holan, ”Reînviere – Vzkříšení”

După viața de-aici fi-vom oare treziți
într-o zi de urlete groaznice de trompete?
Iartă-mă, Doamne, dar pe mine mă mângâie
că începutul reînvierii tuturor morților
va fi vestit de cântatul simplu-al cocoșului …

Apoi o să mai lenevim un pic …
Prima o să se scoale mama … vom auzi-o
aprinzând în tăcere focul,
punând în liniște apa în ceainic, luând
cu blândețe râșnița de pe policioară.
Vom fi iarăși acasă.

**
-traducere de Catalina Franco-
**

Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout…

To potom zůstaneme ještě chvíli ležet…
První, kdo vstane,
bude maminka… Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
Budeme zase doma.

Fernando Pessoa, ”MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO”

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

Public

Fernando Pessoa, ”MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO”

Moare de tânăr cel îndrăgit de zei, spune un precept al înțelepciunii antice.

Și că, desigur, imaginația care tânjește după noi lumi,

și că arta, care le preface-n lucrări, sunt semne notabile de iubire divină.

Aceste daruri zeii nu ni le-acordă spre-a ne ferici, ci spre-a le fi lor asemeni.

Cine iubește, iubește numai pe cel egal cu el, așadar, iubindu-l, îl face egal cu sine.

Însă, fiindcă oamenii nu pot fi egali cu zeii, din moment ce Destinul i-a separat,

cel ales rămâne numai un simplu om și nici la Dumnezeu nu se ridică prin divină iubire:

rămâne doar ca un zeu fals, bolnavul imaginației lui. […]

**
-traducere de Catalina Franco-
**

Muore giovane colui che al Cielo è caro, è un precetto dell’antica sapienza.

E sicuramente l’immaginazione, che vagheggia nuovi mondi,

e l’arte che nelle opere li simula, sono flagranti segni dell’amore divino.

Questi doni gli dèi non li concedono perché siamo felici, ma perché siamo loro pari.

Chi ama, ama soltanto il suo uguale, in quanto, amandolo, lo rende uguale a se stesso.

Ma poiché gli uomini non possono essere uguali agli dèi, dato che il Fato li separò,

l’eletto non resta semplice uomo né si eleva a dio attraverso l’amore divino:

stagna soltanto come dio finto, malato della sua finzione.
**
Morre jovem o que os Deuses amam, é um preceito da sabedoria antiga. E por certo a imaginação, que figura novos mundos, e a arte, que em obras os finge, são os sinais notáveis desse amor divino. Não concedem os Deuses esses dons para que sejamos felizes, senão para que sejamos seus pares. Quem ama, ama só a igual, porque o faz igual com amá-lo. Como porém o homem não pode ser igual dos Deuses, pois o Destino os separou, não corre homem nem se alteia deus pelo amor divino; estagna só deus fingido, doente da sua ficção.[…]

Marius Torres , ”Lied fur Mahalta”-”Cantec pentru Mahalta ”-”Canco a Mahalta”

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Public

Marius Torres , ”Lied fur Mahalta”-”Cantec pentru Mahalta ”-”Canco a Mahalta”

Es strömen unsere Seelen wie zwei parallele Flüsse.
Sie nehmen den gleichen Weg unter dem gleichen Himmel.

Wir können unsere ruhigen Leben einander nicht nähern:
zwischen den beiden ist ein Land von Zypressen und Palmen.

In den gelben Mäandern der Lilien, grün von der Stille,
spüre ich, wie du mir folgst, deinen sanften Pulsschlag.

Und ich lausche deinem freundlichen, sprudelnden Wasser
von der Quelle bis zum Meer, unserer alten Heimat.

-Traducere de Roland Erb-
__________________________

Sufletele noastre curg – două râuri alături.
Aceeași cale străbat sub aceleași ceruri

Nu putem uni viețile noastre calme:
O țară de chiparoși și palmieri e-între ele.

În aurii meandre de crini, în pacea pajiștii,
Iți simt, de parcă m-ar urmări, bătaia suavă a inimii.

Și-ți ascult apa iubită, năvalnică,
De la izvor la mare, patria noastră antică.

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

Corren les nostres animes com dos rius paral.lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.

No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

En els meandres grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau.

I escolto la teva aigua tremolosa i amiga,
de la font a la mar, la nostra patria antiga.

Juan Gelman, „Noblețe – Nobleza”

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

Public

Juan Gelman, „Noblețe – Nobleza”

Poemul e palid și nobil.

Nu schimbă nimic, nu mută dealuri, nu

dă măcar un singur fruct roș, nici

nu face zgomotul celui ce rupe

o bucată de pâine pentru a da

o bucată de pâine. Se aciuează într-un colț și

nu se plânge.

Trăiește în tot ceea ce se înalță

în aer ca să se nască.

Nici nu cere-a fi vizitat.

Îi este destul cu ce nu s-a întâmplat.

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

El poema es pálido y noble.

No cambia nada, no curva colinas, no

da una sola fruta roja, ni

hace el ruido de quien arranca

un pedazo de pan para dar

un pedazo de pan.

Se acuclilla en un rincón y

no se queja.

Vive en todo lo que se alza

al aire y de nacer.

Ni pide que lo visiten.

Le basta con lo que no sucedió.

Vladimir Holan, ”Reînviere – Vzkříšení”

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

Prieteni

Vladimir Holan, ”Reînviere – Vzkříšení”

După viața de-aici fi-vom oare treziți
într-o zi de sunete teribile de trompete?
Iartă-mă, Doamne, dar pe mine mă mângâie
că începutul reînvierii tuturor morților
va fi vestit de cântatul simplu-al cocoșului …

Apoi o să mai lenevim un pic …
Prima o să se scoale mama … vom auzi-o
aprinzând în tăcere focul,
punând în liniște apa în ceainic, luând
ușurel râșnița de pe policioară.
Vom fi iarăși acasă.

**
-traducere de Catalina Franco-
**

Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout…

To potom zůstaneme ještě chvíli ležet…
První, kdo vstane,
bude maminka… Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
Budeme zase doma.

Ezra Pound, ”Erat Hora”

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană

Prieteni

Ezra Pound, ”Erat Hora”

”Mulțumesc, de-ar veni orice.” Apoi ea se-întoarse
Și, cum de pe florile aplecate raza de soare
Se stinge când vântul le urcă într-o parte,
Așa de la mine s-a dus de îndat’. Nu, de-ar veni orice,
O oră a trecut prin lumină de soare și nici zeii măreți
Nu se pot mândri cu ceva atât de înalt
Cum e să fi urmărit ora aceea când a trecut.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

‘Thank you, whatever comes.’ And then she turned
And, as the ray of sun on hanging flowers
Fades when the wind hath lifted them aside,
Went swiftly from me. Nay, whatever comes
One hour was sunlit and the most high gods
May not make boast of any better thing
Than to have watched that hour as it passed.

Marcello Comitini, ”Noaptea devine senină. De ce Ofelia – La notte si fa chiara. Perché Ofelia”

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi corp de apă

Prieteni

Marcello Comitini, ”Noaptea devine senină. De ce Ofelia – La notte si fa chiara. Perché Ofelia”

Noaptea devine senină. Oare de ce
Ofelia, în mintea noastră revii?
Înainte de-a te lăsa să pleci
în non sensul îmbrățișării.

Din prăpastia râului avântat
dintre creste de stânci ascuțite
se înalță aburii ceții.

Rochia încă mai poartă mireasma
macilor de pe maluri.

Iar în vânt ți-auzim jelania
în brațele omului și în dorința
de viață și de neant.

De parcă atunci era clipa anume spre a muri.

De parcă brațe și mâini avea râul
ca să te țină la pieptu-i spre a-ți șopti
necunoscutul nume al omului.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

La notte si fa chiara. Perché Ofelia
torni alla nostra mente?
Prima che ti lasciassi andare
verso il non senso dell’abbraccio.

Dalla gola del fiume a precipizio
lungo gli spigoli taglienti delle rocce
sale la nebbia vaporosa.

L’abito ancora intriso del profumo
dei papaveri sugli argini.

E nel vento sentiamo il tuo lamento
tra le braccia dell’uomo nell’istinto
di vita e di annientamento.

Come se fosse quello il tempo esatto per morire.

Come se il fiume avesse braccia e mani
per stringerti al suo petto e sussurrarti
il nome sconosciuto di quell’uomo.

––––––––-
Cristina Robles, ”Ophelia” V

Lars Gustafsson, ”Viaţă – Vita – Liv”

Ar putea fi o imagine cu floare şi natură

Prieteni

Lars Gustafsson, ”Viaţă – Vita – Liv”

Viața curge prin timpul meu,
eu, o față nebărbierită,
cu riduri adânci, ii scrutez urmele.

Gândurile – ca și vitele,
se duc pe drum la băut,
se întorc una cate una
verile pierdute.

Din ceruri coboară adânc nostalgia
pe iarba stelelor care era,
deși mai albi erau norii cândva,

eu totuși știu că toate-s la fel,
că totu-i așa cum era pe-atunci,
și de neatins;
atunci de ce mă aflu pe lume,

și de ce mă prinde melancolia?
De ce aceeași mireasmă de liliac?
Crede-mă: e-o imuabilă fericire.

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

La vita scorre attraverso il mio tempo,
e io, un volto non rasato,
dove le rughe sono profonde, analizzo
le tracce.

Pensieri come bestiame,
avanzano sulla strada per bere,
estati perdute ritornano, ad una ad una,

profonda come il cielo viene la malinconia,
per la pianta di carice che fu,
e le nuvole che allora rotolavano più bianche,

eppure so che tutto è uguale,
che tutto è come allora e irraggiungibile;
perché sono al mondo,

e perché mi prende la malinconia?
E gli stessi lillà profumano come allora.
Credimi: c’è un’immutabile felicità.

-traduzione di Enrico Tiozzo-
______________________________

Liv strömmar genom min tid.
och jag, ett orakat ansikte,
dar vecken djupnar, granskar spåren

Tankar som boskap
fram till vågen för att dricka,
förlorade somrar återvänder, en för en,

kommer ett himmelsdjupt vemod
över ett stanrgras som var.
och molnen som rullade vitare då.

och anda vet jag att allt år detsamma
att allt år som då och oåtkomligt:
varför ar jag i världen.

och varför kommer det till mig?
Och samma syrener doftar som då:
Tro mig: det finns en oföränderlig lycka.
________________________
-in imagine – iarba stelelor- V

Un poem al prieteniei dedicat de Celan poetului roman Alfred Margul-Sperber

Ar putea fi o imagine cu trandafir şi în aer liber

Prieteni

Un poem al prieteniei dedicat de Celan poetului roman Alfred Margul-Sperber
_____________________

Paul Celan, ”Săgeata Lui Artemis – Der Pfeil der Artemis”

Pentru Alfred Margul-Sperber

In ultima-i eră intra timpul de fier.
Aici numai tu ești de-argint.
Și seara jelești purpuriul flutur.
Și cu fiara te cerți despre nor.

Nu că-n inima ta nicicând n-a trăit apusul,
Că ochiul tău n-a fost poruncit de noapte …
Dar mâna ta încă poartă urmele lunii.
Pe ape încă trăiește o raza.

Acela care, ușor pe pietrișul ceresc
Dansase cu nimfele, oare-ar putea să nu creadă
Că o săgeată de la Artemis – încă-n păduri
Rătăcind – n-o să-l ajungă în cele din urmă?

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Für Alfred Margul-Sperber

Die Zeit tritt ehern in ihr letztes Alter.
Nur du allein bist silbern hier.
Und klagst im Abend um den Purpurfalter.
Und haderst um die Wolke mit dem Tier.

Nicht, daß dein Herz nie Untergang erfuhr
und Finsternis nie deinem Aug befahl…
Doch trägt vom Mond noch deine Hand die Spur.
Und in den Wassern sträubt sich noch ein Strahl.

Wie soll, der über himmelblauen Kies
sich mit den Nymphen drehte, leicht,
nicht denken, daß ein Pfeil der Artemis
im Wald noch irrt und ihn zuletzt erreicht?

Yiannis Ritsos, ”Sensul simplității – Il senso della semplicità – Τό νόημα τῆς ἁπλότητας”

Ar putea fi artă cu copac şi în aer liber

Prieteni

Yiannis Ritsos, ”Sensul simplității – Il senso della semplicità – Τό νόημα τῆς ἁπλότητας”

Ca să mă găsiți, mă ascund în spatele lucrurilor simple;
dacă nu mă găsiți, veți găsi lucruri,
veți atinge ceea ce mi-a atins mâna,
urmele mâinilor noastre se vor întâlni.

Luna de august lucește în bucătărie
ca o oală de tablă (așa vă spun, așa se întâmplă)
luminează în casa goală tăcerea îngenuncheată a casei
– tăcerea rămâne întotdeauna în genunchi.

Fiecare cuvânt e ieșirea
pentru o întâlnire, deseori anulată,
și atunci cuvântul e adevărat, când parcă insistă să se întâlnească.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Dietro cose semplici mi nascondo, perché mi troviate;
se non mi trovate, troverete le cose,
toccherete ciò che ha toccato la mia mano,
s’incontreranno le impronte delle nostre mani.

La luna d’agosto brilla in cucina
come una pentola stagnata (perciò, vi dico, è così che avviene)
illumina la casa vuota e il silenzio inginocchiato della casa
– sempre il silenzio resta inginocchiato.

Ogni parola è l’uscita
per un incontro, spesse volte annullato,
e allora è una parola vera, quando insiste nell’incontro.
__________________________________

Πίσω ἀπό ἁπλά πράγματα ϰρύβομαι, γιά νᾶ μέ βρεῖτε ·
ἂν δέ μέ βρεῖτε, θά βρεῖτε τά πράγματα,
θ’ ἀγγίξετε ἐϰεῖνα πού ἅγγιξε τό χέρι μου,
θά σμλξουν τά χνάρια τῶν χεριῶν μσς.

Τό αὐγουστιάτιϰο φεγγάρι γυαλίζει στῆν ϰουζίνα
σά γανωμένο τεντζέρι (γι’ αὐτό πού σᾶς λέω γίνεται ἔτσι)
φωτίζει τ’ ἅδειο σπίτι ϰαί τή γονατωμένη σιωπή τοῦ σπιτιοῦ-
πάντα ῆ σιωπή μένει γονατισμένη.

Ἡ ϰάθε λέξῃ εἶναι μιά ἔξοδος
γιά μιά συνάντηση, πολλές φορές ματαιωμένη,
ϰαί τότε εἶναι μιά λέξη ἀληθινή, σάν ἐπιμένει στή συνάντηση.