Paul Celan, ”Plajă bretonă – Spiaggia bretone – Bretonischer Strand”

Paul Celan, ”Plajă bretonă – Spiaggia bretone – Bretonischer Strand”

Am adunat ce-am văzut
la despărțirea de tine, de mine:
marea ce ne-azvârlea nopți la țărm
nisipul spulberat printre noi
roșiatica iarbă-neagră din juru-ne
prin care ni se întâmpla lumea.

-traducere de Catalina Franco-

–––––––––––––––––

Riunito è tutto ciò che vedemmo,
a prender congedo da te e da me:
il mare, che scagliò notti alla nostra spiaggia,
la sabbia, che con noi l’attraversò di volo,
l’erica rugginosa lassú,
tra cui ci accadde il mondo.

-Traduzione di Giuseppe Bevilacqua-
–––––––––––––––––––-

Versammelt ist, was wir sahen,
zum Abschied von dir und von mir:
das Meer, das uns Nächte an Land warf,
der Sand, der sie mit uns durchflogen,
das rostrote Heidekraut droben,
darin die Welt uns geschah.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber şi natură

Gottfried Benn, ”Bruma – Brina – Rauhreif”

Gottfried Benn, ”Bruma – Brina – Rauhreif”

Din zări neguroase, ceva
ca o umbră albă, în noapte,
s-a desprins și a crescut
peste arbore, brad și arbust.

Și a strălucit ca o blândă
albă cădere a norilor,
răscumpărând, în albă
splendoare o lume întunecată.

-traducere de Catalina Franco-
––––––––––––––––-

Qualcosa si è dissolto
dalle arie nebulose e di notte
è cresciuto come un’ombra bianca
lungo l’abete, l’albero, il bosso.

E risplendeva come il morbido
bianco che cade delle nubi,
e redimeva in silenzio un mondo buio
tramutandolo in pallida bellezza.

-Traduzione di Paola Quadrelli-
–––––––––––––––––

Etwas aus den nebelsatten
Lüften löste sich und wuchs
über Nacht als weißer Schatten
eng um Tanne, Baum und Buchs.

Und erglänzte wie das Weiche
Weiße, das aus Wolken fällt,
und erlöste stumm in bleiche
Schönheit eine dunkle Welt.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: cer şi în aer liber

Hans Magnus Enzensberger, ”Cei dispăruți – Gli scomparsi – Die verschwundenen”

Hans Magnus Enzensberger, ”Cei dispăruți – Gli scomparsi – Die verschwundenen”

pentru Nelly Sachs

nu pământul i-a înghițit. a fost aerul?
ca nisipul sunt numeroși, dar nu nisip
au devenit, ci nimic. Uitați-s
ca cetele. Ades și din mână în mână,
ca niște procese verbale. Mai denși ca noi
dar fără aduceri aminte. Neînregistrați,
nedescifrabili în pulbere, le-au dispărut
și nume, și linguri, și urme.

ei nu ne regretă. nu poate nimeni
asupra lor să cugete: născutu-s-au,
au dispărut, au murit? de dispărut
nu au dispărut. lumea
nu are goluri, ea-i ține împreună
pe cei ce nu mai trăiesc,
pe cei dispăruți. ei sunt peste tot.

fără cei absenți n-ar exista nimic.
fără cei duși n-ar fi nimic solid.
nimic măsurabil fără nemăsurabil.
fără cei uitați n-ar fi sigur nimic.

cei dispăruți sunt cei drepți.
ca ei și noi ne-om duce.

-traducere de Catalina Franco-
––––––––––––––
per Nelly Sachs

Non li ha inghiottiti la terra. Era l’aria?
Come le arene del mare innumerevoli; non in arena
però conversi ma in nulla. A schiere
dimenticati. Spesso e di mano in mano,
come i minuti. Piú fitti di noi
ma senza ricordo. Non registrati,
non decifrabili nella polvere ma scomparsi
i loro nomi, i cucchiai, le suole.

Noi non li compiangiamo. Non può nessuno
rammentarsi di loro: sono nati,
fuggiti, morti? Dissolti
no. È senza lacune
il mondo ma lo tiene insieme solo
quel che non l’abita piú,
coloro che sono scomparsi. Essi sono dovunque.

Senza gli assenti, nulla ci sarebbe.
Senza gli esiliati, nulla sarebbe saldo.
Senza gli incommensurabili, nulla di commensurabile.
Senza i dimenticati, nulla di certo.

Gli scomparsi sono giusti.
Cosí anche noi in un’eco.
-Traduzione di Franco Fortini e Ruth Leiser-
––––––––––––––––––––-

für Nelly Sachs

nicht die erde hat sie verschluckt. war es die luft?
wie der sand sind sie zahlreich, doch nicht zu sand
sind sie geworden, sondern zu nichte. in scharen
sind sie vergessen. häufig und hand in hand,
wie die minuten. mehr als wir,
doch ohne andenken. nicht verzeichnet,
nicht abzulesen im staub, sondern verschwunden
sind ihre namen, löffel und sohlen.

sie reuen uns nicht. es kann sich niemand
auf sie besinnen: sind sie geboren,
geflohen, gestorben? vermisst
sind sie nicht worden. lückenlos
ist die welt, doch zusammengehalten
von dem was sie nicht behaust,
von den verschwundenen. sie sind überall.

ohne die abwesenden wäre nichts da.
ohne die flüchtigen wäre nichts fest.
ohne die unermesslichen nichts ermesslich.
ohne die vergessenen nichts gewiss.

die verschwundenen sind gerecht.
so verschallen wir auch.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: oameni în picioare, cer şi în aer liber

Yves Bonnefoy, ”Vara nopții – L’été de nuit”

Yves Bonnefoy, ”Vara nopții – L’été de nuit”

IV

Pământul parcă orânduit.

Iată,

La provă, statuia ta,

Împestrițată de roșu.

Stea, apă, somn
I-au mușcat din umărul gol
A fremătat, apoi s-a înclinat
Răsăritului, unde îngheață inima.

Domnise, absorbit, uleiul
Pe trupul ei cu umbre-n mișcare,
Și totuși ea gâtu-și îndoaie
Parc-apăsată de sufletul morților.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

IV

Terre comme gréée.

Vois,

C’est ta ligure de proue.

Tachée de rouge.

L’étoile, l’eau, le sommeil
Ont usé cette épaule nue
Qui a frémi puis se penche
A l’Orient où glace le cœur.

L’huile méditante a régné
Sur son corps aux ombres qui bougent,
Et pourtant elle ploie sa nuque
Comme on pèse l’âme des morts.

 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Yves Bonnefoy, ”Vara nopții – L’été de nuit”

Yves Bonnefoy, ”Vara nopții – L’été de nuit”

I

În astă seară, îmi pare

Că cerul înstelat se dilată, și că

De noi mai aproape-i; că noaptea,

În spatele atâtor focuri, nu-i așa neagră.

Și frunzele strălucesc în frunziș,
Mai coapte, mai mari sunt fructele verzi și portocalii,
Lampa îngerului e mai aproape; o inimă
De lumină se-ascunde în pomul universal.

Îmi părea, în seara asta,

C-am intrat în grădina, al cărei înger

Închidea ușile fără întoarcere.

______________________________
I

Il me semble, ce soir,

Que le ciel étoile, s’élargissant,

Se rapproche de nous ; et que la nuit,

Derrière tant de feux, est moins obscure.

Et le feuillage aussi brille sous le feuillage.
Le vert, et l’orangé des fruits mûrs, s’est accru,
Lampe d’un ange proche ; un battement
De lumière cachée prend l’arbre universel.

Il me semble, ce soir.

Que nous sommes entrés dans le jardin, dont l’ange

A refermé les portes sans retour.

 

________________________________

 

II

Navă a unei veri.

Și tu, la provă, în prea plinul timpului.

Depliind mătăsuri pictate, dulce vorbind.

În visul acesta de mai

Veșnicia urca printre fructele pomului
Și-ți ofeream fructul ce desmărginește pomul
Fără spaimă sau moarte, împărtășite de lume.

Departe morți rătăcesc în deșertul de spumă.
Și nu mai există deșert când totul e-n noi
Și nu mai există moarte când buzele mele ating
Apa asemănării risipite pe mare.

O, mărinimie a verii, te-am avut pură
Ca apa primenită de stele, ca foșnetul
Spumei sub pașii noștri unde argintul nisipului
Bine-cuvânta întunecatele noastre trupuri.

 

_________________________
II

Navire d’un été.

Et toi comme à la proue, comme le temps s’achève.

Dépliant des étoiles peintes, parlant bas.

Dans ce rêve de mai

L’éternité montait parmi les fruits de l’arbre
Et je t’offrais le fruit qui illimite l’arbre
Sans angoisse ni mort, d’un monde partagé.

Vaguent au loin les morts au désert de l’écume.
Il n’est plus de désert puisque tout est en nous
Et il n’est plus de mort puisque mes lèvres touchent
L’eau d’une ressemblance éparse sur la mer.

O suffisance de l’été, je t’avais pure
Comme l’eau qu’a changée l’étoile, comme un bruit
D’écume sous nos pas d’où la blancheur du sable
Remonte pour bénir nos corps inéclairés.

_________________________________

III

Mișcarea

Părea un păcat pentru noi și mergeam
În liniște așa cum frunzișul morților
Se-agită și nu se agită sub navă.

Îți spuneam statuia mea de la provă

Fericită, indiferentă, care cu ochii aproape închiși,

Conduce nava spre a-și trăi

Și spre a visa ca în vis ,  în pacea-i profundă

Și arcuind peste prova unde iubirea bate mereu.

Surâzătoare, primordială, spălată de val,

Pentru totdeauna stea strălucind imuabil

În gestul muritor.

Iubită, în frunzișul mărilor.

 

_________________________

III

Le mouvement

Nous était apparu la faute, et nous allions
Dans l’immobilité comme sous le navire
Bouge et ne bouge pas le feuillage des morts.

Je te disais ma figure de proue

Heureuse, indifférente, qui conduit,

Les yeux à demi clos, le navire de vivre

Et rêve comme il rêve, étant sa paix profonde.

Et s’arque sur l’étrave où bat l’antique amour.

Souriante, première, délavée,

A jamais le reflet d’une étoile immobile

Dans le geste mortel.

Aimée, dans le feuillage de la mer.

 

________________________________

 

IV

Pământul parcă orânduit.

Iată,

La provă, statuia ta,

Împestrițată de roșu.

Stea, apă, somn
I-au mâncat din umărul gol
A fremătat, apoi s-a înclinat
Răsăritului, unde îngheață inima.

Domnise, absorbit, uleiul
Pe trupul ei cu umbre-n mișcare,
Și totuși ea gâtu-și îndoaie
Parc-apăsată de sufletul morților.

 

_________________________

IV

Terre comme gréée.

Vois,

C’est ta ligure de proue.

Tachée de rouge.

L’étoile, l’eau, le sommeil
Ont usé cette épaule nue
Qui a frémi puis se penche
A l’Orient où glace le cœur.

L’huile méditante a régné
Sur son corps aux ombres qui bougent,
Et pourtant elle ploie sa nuque
Comme on pèse l’âme des morts

____________________________
v

Era aproape ora

Când nu mai e nici noapte nici zi, într-atât s-a mărit
Steaua spre-a preamări trupul brun surâzând.
Fără limită, o apă fără himeră se răscoli.

Mâini pământesc fragile or sa desfacă
Nodul trist al viselor.
Ascunsă lumina s-o odihni
Pe marea apelor.

Steaua iubește spuma, și o să ardă
În rochia gri.

 

_________________________

Voici presque l’instant

Où il n’est plus de jour, plus de nuit, tant l’étoile
A grandi pour bénir ce corps brun, souriant.
Illimité, une eau qui sans chimère bouge.

Ces frêles mains terrestres dénoueront
Le nceud triste des rêves.
La clarté protégée reposera
Sur la table des eaux.

L’étoile aime l’écume, et brûlera
Dans cette robe grise.

__________________________

 

VI

Multă vreme fu vară.
O stea imobilă
Domina sorii cei rotitori.
Vara nopții
Purta vara zilei în mâinile ei de lumină
Iar noi ne vorbeam puțin, în frunzișul nopții.

Indiferentă steaua; și prova; și clara
Cale de la unul la altul în ape și-n ceruri calme.
Se mișcă tot ce e ca o navă care se învârte
Și alunecă, și sufletul nu și-l mai știe în noapte.
_______________________
VI

Longtemps ce fut l’été.
Une étoile immobile
Dominait les soleils tournants.
L’été de nuit
Portait l’été de jour dans ses mains de lumière
Et nous nous parlions bas, en feuillage de nuit.

L’étoile indifférente; et l’étrave; et le clair
Chemin de l’une à l’autre en eaux et ciels tranquilles.
Tout ce qui est bougeait comme un vaisseau qui tourne
Et glisse, et ne sait plus son âme dans la nuit.

_____________________________

 

VII

N-aveam noi vara spre a trece, mare
Ocean imobil, și pe mine simplu, culcat
Pe ochii, pe gura, pe sufletul provei,
Vara iubind-o și bându-ți ochii fără-amintiri,

Nu eram eu visul cu ochii deschiși
Ce ia și nu ia, nevrând să rețină
Din culoarea verii decât albastrul pietrei
Pentru-o vară mai mare și fără sfârșit?
_________________________

N’avions-nous pas l’été à franchir, comme un large
Océan immobile, et moi simple, couché
Sur les yeux et la bouche et l’âme de l’étrave,
Aimant l’été, buvant tes yeux sans souvenirs,

N’étais-je pas le rêve aux prunelles absentes
Qui prend et ne prend pas, et ne veut retenir
De ta couleur d’été qu’un bleu d’une autre pierre
Pour un été plus grand, où rien ne peut finir?
___________________________

 

VIII

Dar umărul tău se destramă prin arbori,
Boltă înstelată, iar gura ta caută
Răsuflet de râuri terestre ca să trăiască
Printre noi noaptea ta nerăbdătoare lacomă.

O, încă imagine a noastră,

Tu lângă inimă porți o încă aceeași rană,

O aceeași lumină unde se mișcă același fier.

Împarte-te, tu ce ești absența și valurile-i.
Primește-ne pe noi ce-avem gustul fructelor în cădere,
Amestecă-ne pe plajele goale în spuma
Pădurilor din epava morții,

Arbore-al nopții cu două ramuri, două mereu.

 

_________________________

VIII

Mais ton épaule se déchire dans les arbres,
Ciel étoile, et ta bouche recherche
Les fleuves respirants de la terre pour vivre
Parmi nous ta soucieuse et désirante nuit.

O notre image encor,

Tu portes près du cœur une même blessure,

Une même lumière où bouge un même fer.

Divise-toi, qui es l’absence et ses marées.
Accueille-nous, qui avons goût de fruits qui tombent,
Mêle-nous sur tes plages vides dans l’écume
Avec les bois d’épave de la mort,

Arbre aux rameaux de nuit doubles, doubles toujours.

_________________________

 

IX

Ape ale visării, pom al absenței, nețărmurite ore,
În veșnicia voastră o noapte se va sfârși.
Sufletul meu, cum o să numim astă altă zi,
Strălucirea mai joasă, cea risipită-n negrul nisip?

În apele visătorului se tulbură luminile.
Se naște o limbă, ce împrăștie clarul
În spumă rugul limpede-al stelelor.
Deja e trezirea, și, cu ea, deja amintirea.
_________________________
IX

Eaux du dormeur, arbre d’absence, heures sans rives,
Dans votre éternité une nuit va finir.
Comment nommerons-nous cet autre jour, mon âme,
Ce plus bas rougeoiement mêlé de sable noir ?

Dans les eaux du dormeur les lumières se troublent.
Un langage se fait, qui partage le clair
Buissonnement d’étoiles dans l’écume.
Et c’est presque l’éveil, déjà le souvenir.

________________________________

-traducere de Catalina Franco

________________________________

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare, în aer liber şi natură