Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, ”Anul – L’année”


Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, ”Anul – L’année”

Anul era vremea amintirilor,
Luna era luna trandafirilor,
Inimile – ale celor mângâiați de neant.

Lângă mare, cântece line de moarte,
În amurgul cu închisele-i pleoape;
Și apoi, nu mai știu… Tam-tam-uri, cuvinte.

Plâns de dans nevoind să se termine,
Dorință înduioșătoare de-adolescent stingher,
Care-n finală de barcarolă se stinge.

Mai știe, mai știe Amintirea
De luna vagă din luna trandafirilor?
Nimic n-a rămas din tot ce ne mângâie.

Oare spre a dormi, oare spre a muri
Pe genunchii mei iți pui capul
Cu tristețea nebunelor sale roze?

Umbra coboară, luna se duce să moară.
În dulci nimicuri viața-i bogată,
Pentru ochi lacrimi, pentru flori – rouă.

Da, a trăi e dulce aproape la fel cu-a dormi…
Otrăvuri călduțe luate-n doze infime
Și, cu fermecătoare simboluri, poemele.

O, trecut! de ce-a trebuit să mori?
O, prezent! la ce bun mohorâtele ore,
În serios îți iei rolul, bufonule!

Anul era timpul amintirilor,
Luna era luna trandafirilor,
Inimile – ale celor mângâiați de neant.

Dar, devreme, târziu s-o sfârși și asta –
Atât de vechiul sfârșit a tot și a toate –
Și nu-i nici prea trist, nu-i nici prea hazliu.

Oasele s-or gălbeni mai întâi, apoi s-or înverzi
În frigul mucegăit al beznelor ferecate,
– Sfârșit de fapte, sfârșit de parabole.

Restul nu merită nici doi bani.
_________________________

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

L’année était du temps des souvenirs,
Le mois était de la lune des roses,
Les cœurs étaient de ceux qu’un rien console.

Près de la mer, des chants doux à mourir,
Dans le crépuscule aux paupières closes ;
Et puis, que sais-je ? Tambourins, paroles.

Cris de danse qui ne devaient finir,
Touchant désir adolescent qui n’ose
Et meurt en finale de barcarolle.

— T’en souvient-il, souvient-il, Souvenir ?
Au mois vague de la lune des roses.
Mais rien n’est resté de ce qui console.

Est-ce pour dormir, est-ce pour mourir
Que sur mes genoux ta tête repose
Avec la langueur de ses roses folles ?

L’ombre descend, la lune va mûrir.
La vie est riche de si douces choses,
Pleurs pour les yeux, rosée pour les corolles.

Oui, vivre est presque aussi doux que dormir…
Poisons tièdes pris à petites doses
Et poèmes pleins de charmants symboles.

Ô passé ! pourquoi fallut-il mourir ?
Ô présent ! pourquoi ces heures moroses,
Bouffon qui prends au sérieux ton rôle !

— L’année était du temps des souvenirs,
Le mois était de la lune des roses,
Les cœurs étaient de ceux qu’un rien console.

Mais tôt ou tard cela devait finir
De la très vieille fin de toutes choses
Et ce n’est ni triste, vraiment, ni drôle.

Des os vont jaunir d’abord, puis verdir
Dans le froid moisi des ténèbres closes,
— Fin des actes et fin des paraboles.
____________
-fotografia mea-

 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, ”Era spre declinul … – C’était vers le déclin.. ”

Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, ”Era spre declinul … – C’était vers le déclin.. ”
Duminică, 14 martie 1915

Era spre descreșterea primei din șapte zile; chiar cel mai sărman
Avea în noapte momentul lui pe care-l chema străjerul de aur;
Căci rugăciunea vârstei acesteia era limpede, și era
Nesfârșit mai dulce și mai frumoasă ca tine, copile,
Cu chipul său intens înălțat în aburii Orientului.
Toți acești înțelepți din jur ce n-au văzut nicicând Soarele!
O, copile al meu! plângi! Copile al meu!
Căci, într-o noapte, omul rugându-se, nu-și mai cunoscu glasul,
Și i se părea că acolo era o străină,
Că o femeie pe care n-o cunoștea venise
S-aducă vestminte pentru o moartă ființă.
Atunci omul strigat-a: Ieguaodah, Iegueodah!
Spre Iehova de dinainte de Yaser; dar frumoasa cale senină
Nu se deschise, strigătul la munte nu ajungea,
Nimic n-apăru Orientului: Epoca de Aur nu mai era.
Era așadar în seara primei din cele șapte zile;

– Și trăim în ziua a cincea, o, soră a mea,
Cea de care se-ocupă Apocalipsa, ziua Conjuncției.
Ziua a șasea se apropie!
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
Dimanche, 14 Mars 1915

C’était vers le déclin du premier des sept jours ; et le plus pauvre
Avait son moment de la nuit qu’il appelait le veilleur d’or ;
Car la prière de cet âge était visible, et elle était
Plus profondément douce et belle que toi, enfant,
Avec son grand visage d’or levé dans les vapeurs de l’Est.
Tous ces sages autour de nous qui n’ont jamais vu le Soleil !
Ô mon enfant ! c’est à pleurer ! ô mon enfant !
Car, une nuit, l’homme ne reconnut pas sa voix, en priant ;
Et il lui sembla qu’une étrangère était là,
Qu’une femme qu’il ne connaissait pas était venue
Apporter un vêtement pour un mort.
Alors l’homme cria : Iegueodah, Iegueodah !
Vers Iehovah d’avant lasher ; mais le beau chemin bleu
Ne s’ouvrit pas, le cri ne souleva pas la montagne,
Rien ne parut à l’Est : l’Âge d’Or n’était plus.
C’était donc vers le soir du premier des sept jours ;

— Et nous vivons dans le cinquième jour, ma sœur,
Celui dont traite l’Apocalypse, le jour de la Conjonction.
Le sixième jour approche !

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 3 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare

Venceslas de Lubicz-Milosz, ”Gama – La gamme”

Venceslas de Lubicz-Milosz, ”Gama – La gamme”

În grădinița bisericii
Unde bătrânul soare-al săracilor
Reușește uneori, cam spre iunie
Să-înflorească pe jumătate
Două, trei flori prin suburbii,
Care ah cresc mai înalte!
Joia și duminica
Osândiților curați și cuminți
Din orfelinatul vecin,
Uneori (și eu știu acolo
O fecioară fără de chip
Ce-n cotlonul ei năruit
Leagănă, printre mușchi, un vechi Isus),
În tăcerea mucegăită
Mi-am simțit inima prinsă
De-un sunet de clavecin
Surd, galben, aproape defunct,
Tulbure ca parfumul
De ploaie ori ca pergamentul
Unor in-folii latine
Și-aproape, dar și dispărut,
Ca un indistinct eu din mine
În josul oglinzii ciobite,
Ciudată, cifrată problemă
Înăuntru dar și departe,
Una din acele game sărmane
-În bemol, tristeți,
Ce trezesc în suflete
Mireasma sfântă a dimineților
Curatei adolescențe
Și a adâncului de grădină
Și-a apei tăcere
Și-a soarelui de pe pâine
Și-a mierii din boluri grele
De ani o mie opt sute și douăzeci.
Și deodată, precum copilul
Închizându-și mâinile strânse
Peste vrabia tremurândă
Prea devreme ieșită din cuib,
Da, cine ar crede? – deodată
Ca atunci când ani aveam douăzeci
(Copil îndrăgostit de-o copilă)
Mi-am strâns în mâinile-mi bătrânite
Astă inimă plictisită
Ce s-a apucat, dintr-o dată,
Să bată, însă nebunește,
Însă teribil, o, Dumnezeule! – pentru tine –

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Dans ce jardinet d’église
Où le vieux soleil des pauvres
Réussit parfois, vers juin
À faire éclore à demi
Deux ou trois fleurs de faubourg,
Qui font pousser de grands ah !
Le jeudi et le dimanche
Aux blancs et sages forçats
Du voisin orphelinat,
Tantôt (et je connais là
Une vierge sans visage
Qui dans sa niche effritée
Berce un vieux Jésus moussu),
Dans le silence moisi
J’ai senti mon cœur saisi
Par un son de clavecin
Sourd, jauni, quasi défunt,
Trouble comme le parfum
De pluie et de parchemin
Des in-folio latins
Et proche et pourtant éteint
Comme un moi-même indistinct
Au fond d’un miroir sans tain,
Étrange, secret tintouin
Intérieur et lointain,
Une de ces pauvres gammes
De bémols couverts, chagrins,
Qui réveillent dans les âmes
La sainte odeur des matins
De la claire adolescence
Et du profond des jardins
Et de l’eau dans le silence
Et du soleil sur le pain
Et du miel dans les faïences
Lourdes de mil huit cent vingt.
Et soudain, comme l’enfant
Ferme ses main étrangleuses
Sur le moineau grelottant
Trop tôt envolé du nid,
Oui, — qui le croirait ? — soudain
Comme quand j’avais vingt ans
(Enfant épris d’une enfant)
J’ai dans mes deux vieilles mains
Serré ce cœur irritant
Qui s’était pris, tout-à-coup,
À battre, mais follement,
Mais affreusement, mon Dieu ! — pour vous —

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, ”Lalie – Lalie”

Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, ”Lalie – Lalie”
Parcul bolnav de lună era adânc ca un suflet,
Frumoasă ca o durere era culoarea nopții …
(Toate-s așa de departe, așa de departe!)
În parcul bolnav de lună domnea cea a cărei viață
Era sora morții brizelor de deasupra florilor.
Frumoasă ca o durere era culoarea nopții.
(Toate-s așa de departe, așa de departe!)

Brizele grădinilor Nordului și florile știau numele
Celei ce gând le era și-a lor melancolie.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Luna pe cerul adânc cânta: Somn lin, somn lin, Lalie,
Lalie a parcurilor ce-or ingalbeni, Lalie a rozelor care-or muri!
Lalie se numea melancolia-mi.
(Toate-s așa de departe, așa de departe!)

Lalie avea ochi ca ora lagunelor care
Pălesc când își presimt întunericul;
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Doi fluturi de-un roșu mort erau buzele
Lui Lalie, tainica prințesă a lunii,
Ah! Sărutările tale dulci, Lalie, nopți de-aprilie cu întunecimile-i calde …
(Toate-s așa de departe, așa de departe!)

Dragostea mea mai puțin ca un înger era, ceva mai mult
Ca o floare, dragostea mea, pierduta mea dragoste!
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Gândul meu era la durerea zilelor când chiar fericirea
Deplânge blândețea de-a se simți ca din Mai.
– Dragostea mea, dragostea mea depărtată, pierduta mea dragoste!
(Toate-s așa de departe, așa de departe!)

Iar acum neaua cade-n fulgii grei de uitare,
Cade, cade încet, pe mormântul dragostei mele cade
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Somn lin, somn lin, Lalie, dulce Lalie
A trandafirilor morți, a ruginitelor parcuri!
În mormântul iubirii, somn lin, somn lin!
(Ah, prea vechi, prea vechi, toate astea-s!)
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
Le parc malade de lune était profond comme une âme,
La couleur de la nuit était belle comme la douleur…
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Au parc malade de lune régnait une dont la vie
Était sœur de la mort des brises sur les fleurs.
La couleur de la nuit était belle comme la douleur.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Les brises des jardins du Nord et les fleurs savaient le nom
De celle qui était leur pensée et leur mélancolie.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
La lune, au ciel profond, chantait : Bon sommeil, bon sommeil, Lalie,
Lalie des parcs qui jauniront, Lalie des roses qui mourront !
Lalie était le nom de ma mélancolie.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Les yeux de Lalie étaient l’heure où les lagunes
Pâlissent étrangement de pressentir les ténèbres ;
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Deux papillons d’un rouge mort étaient les lèvres
De Lalie, la princesse confidente de la lune,
Ah ! Les beaux baisers de Lalie, les nuits d’avril aux tièdes ténèbres …
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Mon amour était un peu moins qu’un ange, un peu plus
Qu’une fleur, mon amour, mon amour perdu !
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Ma pensée était la langueur des jours où le bonheur lui-même
Pleure de la douceur de se sentir de Mai.
— Ô mon amour, mon lointain amour, mon amour perdu !
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Et maintenant la neige tombe en lourds flocons d’oubli,
Tombe, tombe lentement, tombe sur le sépulcre de mon amour
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Bon sommeil, bon sommeil, Lalie douce, Lalie
Des roses mortes, des parcs jaunis !
Dans le sépulcre de l’amour, mon sommeil, bon sommeil !
(Ah, toutes ces choses sont si vieilles, si vieilles !)

 

 

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, cadru apropiat

Mario Luzi, „Lasă-mă, nu mă păstra – Lasciami, non trattenermi…”

Mario Luzi, „Lasă-mă, nu mă păstra – Lasciami, non trattenermi…”

Lasă-mă, nu mă păstra
în memoria ta
în testament stătea scris
și era un golf
de fericire în nimic
ori un paradis
de lumină și viață deschisă
fără cruce a existenței
ce răsărea din hărțile
putrezite în scrin.

Și ea nu era ofensată,
le nășteau, nu simțeau la început remușcare
bucurie apoi, latitudini de negândit
în profunzimea dorinței,
iată, el aducea spre ea
o cerească supra măsură
în acea mini-poveste, grația.

Se topeau
unul în altul cei doi
și-n tot ce era de față,
da, se pierdeau,
dar se regăseau pierduți
în infinitul pierderii –
era visul omenesc
al absolutului pur.

-traducere de Catalina Franco-
–––––––––––––––––
Lasciami, non trattenermi
nella tua memoria
era scritto nel testamento
ed era un golfo
di beatitudine nel nulla
o un paradiso
di luce e vita aperta
senza croce di esistenza
che sorgeva dalle carte
ammuffite nello scrigno.

E lei non ne fu offesa,
le nascevano, né senti prima rimorso
e poi letizia, impensate latitudini
nelle profondita del desiderio,
ecco, la trascinava
una celestiale oltremisura
fuori di quella ministoria, oh grazia.

Si scioglievano
l’uno dall’altro i due
e ogni altro compresente,
si perdevano si,
pero si ritrovavano
perduti nell’infinito della perdita –
era quello il sogno umano
della pura assolutezza.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă