Silvina Ocampo, ”Les Visages – Fețele”

Silvina Ocampo, ”Les Visages – Fețele”

Fețele oamenilor întâlnite în viața mea
mă urmăresc și trăiesc în mintea mea.
Fețele oamenilor întâlnite în viața mea
mă privesc și mă copleșesc.
Le-aș putea desena, dar nu îndrăznesc.
Unele au un trup, și, la mâini,
inele și coliere, flori de catifea,
unele sunt locuințe sau grădini sau râuri,
unele sunt o călătorie, o plajă, un deșert.
Unele sunt de marmură, unele sunt fenicieni,
unele sunt romani, greci și răufăcători
cu trăsături care se estompează.
Unele au necazuri, o mulțime de necazuri,
și păr lung, care plânge în vânt.
Unele sunt îngrozite , aproape mereu mă avertizează
că un pericol mă amenință.
Unele au ore marcate în ochii lor
și sunt ca niște clepsidre,
mă trezesc noaptea.
Unele m-au iubit
și și-au mișcat buzele pentru a-mi spune numele.
Unele nu au înțeles niciodată ce le-am spus
nici n-au știut de ce le-am privit multă vreme.
Unele sunt anonime,
ele aduc fructe și mâncăruri, mâini de teracotă,
precum anotimpurile.
Unele stau în genunchi, căutând ceva in pământ.
Unele ca păsările își întind gâtul fără incetare.
Unele s-au aplecat
ca să-și scrie numele pe inima mea
fără ca eu să observ.
Unele erau ale mele, unele s-au depărtat
și și-au pierdut sexul, virtutea, candoarea,
erau ca imaginea
iadului în lume
de care încercăm în zadar să uităm.
Unele au fost divinități
pe care nu le voi uita niciodată.

-Traducere de Cătălina Francu –
––––––––––-
Les visages des hommes rencontrés dans ma vie
me poursuivent et vivent a l’intérieur de mon esprit.
Les visages des hommes rencontrés dans ma vie
me regardent et m’accablent.
Je pourrais les dessiner mais je n’ose pas.
Certains ont un corps et dans les mains
des bagues et des colliers, des fleurs de velours,
certains sont demeures, ou jardins, ou fleuves,
certains sont un voyage, une plage, un désert.
Certains sont de marbre, certains sont phéniciens,
certains sont romains, grecs et pernicieux
aux traits qui s’effacent.
Certains ont de la peine, beaucoup de peine,
et de longues chevelures qui pleurent au vent.
Certains sont horribles, ils me préviennent presque toujours
qu’un danger me guette.
Certains ont des heures marquées dans les yeux
et sont comme des clepsydres,
ils me réveillent la nuit.
Certains m’ont aimée
et ils ont remué les levres pour dire mon nom.
Certains n’ont jamais compris ce que je leur ai dit
ni su pourquoi je les ai longtemps regardés.
Certains sont anonymes,
ils apportent des fruits et des plats, des mains de terre cuite,
comme les saisons.
Certains se mettent a genoux, cherchent quelque chose dans la terre.
Certains comme des oiseaux étirent sans cesse le cou.
Certains se sont penchés
pour écrire leurs noms sur mon coeur
sans que je le remarque.
Certains furent miens, certains se sont éloignés
et ont perdu leur sexe, leur vertu et leur candeur,
ils furent comme l’image
de l’enfer dans le monde
que nous essayons en vain d’oublier.
Certains furent des divinités
que je n’oublierai jamais.

Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, ”Insomnie – Insomnie”

Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, ”Insomnie – Insomnie”

Spun: Mama mea. Iar eu la tine gândesc, o, Casă!
A frumoaselor veri obscure din copilăria-mi, la tine
Care nu mi-ai certat niciodată melancolia, la tine
Care așa-bine știai de ochii cruzi să mă-ascunzi, o,
Complice, dulce complice! Care n-am întâlnit
Cândva, în șoptitul meu anotimp, o copilă
Cu suflet ciudat, umbrit și proaspăt cum e al tău,
Cu ochi limpezi, îndrăgostiți de depărtări de cristal,
Frumoși și mângâietori în amurguri de vară!
Ah! Multe suflete am respirat, dar nimic n-avea
Mirosul de față de masă proaspătă și de pâine-aurie,
De fereastră veche deschisă albinelor din luna iunie!
Nici vocea sfântă-a amiezii sunând dintre flori!
Ah, fețele-acelea nebunesc sărutate! nu erau
Ca a ta, o, femeie de altădată de pe pe colină!
Ochii lor nu erau roua frumoasă și întunecată
Ce visează-în grădinile tale și-mi privește în inimă
Acolo, în paradisul pierdut al căii mele de lacrimi
De unde cu vocea-i dulce pasărea copilăriei mă cheamă,
Unde dimineața opacă de vară miroase-a zăpadă.
Mamă, de ce mi-ai pus în suflet această teribilă
Această de neostoit iubire de om, oh!
Spune, de ce nu m-ai învăluit în praf moale
Ca pe fremătândele vechile cărți mirosind a vânt
Și-a soarele amintirilor, și de ce nu putut-am eu
Trăi solitar și fără dorință sub tavanul tău jos,
Cu ochii-n mirajul ferestrei unde tăunul, prietenul
Zilelor copilăriei, sună-n senin la bătrânețe?
Zile frumoase! o, zile limpezi! când dealul era înflorit,
Când în oceanul căldurii de aur marile orgi –
Stupii cei harnici – cântau pentru zeii somnului,
Când norul cu fata frumoasă vărsa tenebros
Răcoarea proaspătă a milei peste lanul de grâu
Și, piatră tocită și soră a mea, trandafir al ruinelor!
Unde sunteți, zile frumoase? unde ești, frumoasa mea tristă,
Liniștită alee? azi, trunchii tăi goi m-ar speria, căci
Dragostea tânără ce povești atât de frumoase știa
S-ascuns-a acolo, amintire-așteptat-a treizeci de ani,
Fără ca cineva s-o cheme: Iubirea a adormit.
– O, Casă, casă! de ce m-ai lăsat să plec,
De ce nu vrut-ai să mă păstrezi, de ce, Mamă,
Ai permis, cândva, mincinosului vânt al toamnei,
Focului lungii vegheri, acestor magicieni,
O, tu,ce inima mi-o știai, să mă ispitească astfel
Cu poveștile lor nebunești, cu miros de insule vechi,
Cu veliere pierdute-n imensul albastru tăcut
Cu timp și cu țărmuri calde unde așteaptă fecioare?
Prea înțeleaptă știai totuși cum călătorii adevărați,
Cei care caută la Baie du Sincere și Île des Harpes
Și Le Chateau dormant nu se întorc niciodat!
Inima mea este singură în hanul cel rece iar insomnia,
Trează în raza bătrână, contemplă bătrânul meu chip
Și nimeni, nimeni mai bine ca mine n-a înțeles

Din care morți surde, definitive,-s făcute zilele vieții!

_______________________________
-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

Je dis : ma Mere. Et c’est a vous que je pense, ô Maison !
Maison des beaux étés obscurs de mon enfance, a vous
Qui n’avez jamais grondé ma mélancolie, a vous
Qui saviez si bien me cacher aux regards cruels, ô
Complice, douce complice ! Que n’ai-je rencontré
Jadis, en ma jeune saison murmurante, une fille
A l’âme étrange, ombragée et fraîche comme la vôtre,
Aux yeux transparents, amoureux de lointains de cristal,
Beaux, consolants a voir dans le demi-jour de l’été !
Ah ! j’ai respiré bien des âmes, mais nulle n’avait
Cette bonne odeur de nappe froide et de pain doré
Et de vieille fenetre ouverte aux abeilles de juin !
Ni cette sainte voix de midi sonnant dans les fleurs !
Ah ces visages follement baisés ! ils n’étaient pas
Comme le vôtre, ô femme de jadis sur la colline !
Leurs yeux n’étaient pas la belle rosée ardente et sombre
Qui reve en vos jardins et me regarde jusqu’au cour
La-bas, au paradis perdu de ma pleureuse allée
Ou d’une voix voilée l’oiseau de l’enfance m’appelle,
Ou l’obscurcissement du matin d’été sent la neige.
Mere, pourquoi m’avez-vous mis dans l’âme ce terrible,
Cet insatiable amour de l’homme, oh ! dites, pourquoi
Ne m’avez-vous pas enveloppé de poussiere tendre
Comme ces tres vieux livres bruissants qui sentent le vent
Et le soleil des souvenirs et pourquoi n’ai-je pas
Vécu solitaire et sans désir sous vos plafonds bas,
Les yeux vers la fenetre irisée ou le taon, l’ami
Des jours d’enfance, sonne dans l’azur de la vieillesse ?
Beaux jours ! limpides jours ! quand la colline était en fleur,
Quand dans l’océan d’or de la chaleur les grandes orgues
Des ruches en travail chantaient pour les dieux du sommeil,
Quand le nuage au beau visage ténébreux versait
La fraîche pitié de son cour sur les blés haletants
Et la pierre altérée et ma sour la rose des ruines !
Ou etes-vous, beaux jours ? ou etes-vous, belle pleureuse,
Tranquille allée ? aujourd’hui vos troncs creux me feraient peur
Car le jeune Amour qui savait de si belles histoires
S’est caché la, et Souvenir a attendu trente ans,
Et personne n’a appelé : Amour s’est endormi.
— Ô Maison, Maison ! pourquoi m’avez-vous laissé partir,
Pourquoi n’avez-vous pas voulu me garder, pourquoi, Mere,
Avez-vous permis, jadis, au vent menteur de l’automne,
Au feu de la longue veillée, a ces magiciens,
Ô vous qui connaissiez mon cour, de me tenter ainsi
Avec leurs contes fous, pleins d’une odeur de vieilles îles
Et de voiliers perdus dans le grand bleu silencieux
Du temps, et de rives du Sud ou des vierges attendent ?
Si sage vous saviez pourtant que les vrais voyageurs,
Ceux qui cherchent la Baie du Sincere et l’Île des Harpes
Et le Château Dormant ne reviennent jamais, jamais !
Mon cour est tout seul dans la froide auberge et l’insomnie
Debout dans le vieux rayon contemple mon vieux visage
Et nul, nul avant moi n’avait compris de quelles morts
Sourdes, irrémédiables sont faits ces jours de la vie !

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Oscar Wladislas de Lubicz Milosz,”Simfonie de septembrie – Symphonie de septembre”

Oscar Wladislas de Lubicz Milosz,”Simfonie de septembrie – Symphonie de septembre” – I

I
Fii binevenită, tu, care vii să mă întâlnești

În ecoul pașilor mei, în adâncul coridorului întunecat și rece al timpului.

Binevenită fii, singurătate, mamă.

Când bucuria în umbra mea pășea, când păsările

Râsului se ciocneau cu oglinzile nopții, când florile,

Florile sălbatice ale tristeții mi-au înăbușit dragostea

Și când gelozia capul și-l cobora și în vin se privea,

M-am gândit la tine, singurătate, la tine m-am gândit părăsito.

M-ai hrănit cu pâinea cea neagră, cu lapte și miere sălbatică;

Dulce mi-era să-ți mănânc din palmă, ca vrabia.

Căci eu nicicând n-am avut, o, Doică, nici tată, nici mamă

Nebunia ca și răceala fără rost rătăceau prin casă.

Reapăreai uneori sub trăsături de femeie

În minunata lumină a somnului. Rochia ta

Culoare de semănat avea; și, în pierdută inima mea,

Mută, ostilă și rece ca piatra din drum,

O duioșie blândă și azi încă mi se deșteaptă

Când vad o femeie-n sărman vestmânt maroniu,

Dureros și iertător: cea dintâi rândunică

Zboară, zboară pe arătură, în soarele clar al copilăriei.

Că nu-ți plăcea locul unde te-aflai – știam

Că, așa de departe, nu mai erai solitudinea mea frumoasă.

Stânca-îmbrăcată în timp, insula nebună în mijlocul mării

Sunt opriri dure; și știu multe morminte cu uși de rugină și flori.

Dar casa ta nu poate fi unde cerul și marea

Dorm pe violetele depărtării, cum dorm amanții.

Nu, adevărata ta casă nu-i în spatele dealurilor.

Așadar, la inima mea te-ai gândit. Căci aici te-ai născut.

Aici ai scris numele tău de copil pe pereți

Și, ca o femeie ce și-a văzut pământescu-i soț murind,

Cu un gust de sare și vânt pe obrajii tăi albi revii,

Cu acel miros de bătrân și de vechi în părul tău de Crăciun.

Ca dintr-un cărbune purtat în jurul unui sicriu

Din inima mea unde răsună ritmul acesta misterios

Simt urcând mireasma amiezilor copilăriei. Nu am uitat

Minunea grădinii prietene unde Echo, alt fiu al tău, mă cheamă, singurătate.

Și aș recunoaște locul unde m-am dăruit

La picioarele tale. Nu-i așa că moara vântului încă se-învârte acolo

Pe iarba tristă și grasă a minelor, că încă-a rămas

Sunetul de miere al bondarului în căldura frumoasă?

Și dacă de salcia tremurândă și mandră-ți

Vei depărta părul de-orfan: chipul apei

Atât de limpede mi-ar apărea, atât de curat! La fel de pur, la fel de clar

Precum depărtarea-într-un vis minunat în zorii de zi!

Și sera acoperită de curcubeul vremilor vechi

Locuită încă desigur de-un cactus pitic și de smochinul înalt

Din ce țară a fericirii venit-au cândva? Și
heliotropul murind

În parfumatul delir din febrele după-amiezii!

O, tărâm al copilărie! O, feudă umbroasă-a-strămoșilor!

Rămuros tei somnoros drag albinelor serioase

Ca și-altădată ești tu fericit ? și tu, clinchet de flori de aur,

Tot mai încânți umbra colinelor pentru logodnicii

Dormitorului alb din mucegăita carte

Atât de plăcută s-o răsfoiești când raza de seară

Se dă jos de pe praful din pod: și-n jurul nostru tăcerea

Când din țesutul pânzei se-oprește păianjenul. – Inimă!

Inimă tristă! ciobanul învestmântat

Suflă în cornul lui lung de scoarță. În livadă

Ciocănitoarea dulce bate cuiele în sicriul iubirii sale

Și broasca se roagă în stuful mut. O, inimă tristă!

Tandru trandafir bolnav de la picioarele dealului, te-oi mai revedea

Într-o zi? și știi tu că floarea în care roua râdea

A fost inima atât de grea de lacrimi a copilăriei mele? O, prietene!

Alți spini, nu ai tăi, m-au rănit!

Și tu, fântâna înțeleaptă cu ochi calm și frumos,

Unde se ascundea, la chemări călduroase,

Tot ce și tăcere și umbră a mai rămas pe pământ!

O apă mai puțin pură curge astăzi pe fața mea.

Dar seara, din patul meu de copil mirosind a flori, văd

Luna împodobită nebun cu sfârșituri de vară. Privește

Prin vița amară, și-în noaptea miresmelor

Haita melancoliei latră în vis!

Apoi, Toamna venit-a cu sonuri de osie, de secure, de puțuri. Ca fuga

Iepurelui cu pântec alb pe-întâia zăpadă, ziua cea iute

Lovi trist c-o mută uimire-ale noastre inimi. – Toate, toate acestea

Când iubirea ce nu mai e încă nu se născuse.

_________________________________________________

-traducere de Catalina Franco-

_________________________________________________

Soyez la bienvenue, vous qui venez à ma rencontre

Dans l’écho de mes propres pas, du fond du corridor obscur et froid du temps.

Soyez la bienvenue, solitude, ma mère.

Quand la joie marchait dans mon ombre, quand les oiseaux

Du rire se heurtaient aux miroirs de la nuit, quand les fleurs,

Quand les terribles fleurs de la jeune pitié étouffaient mon amour

Et quand la jalousie baissait la tête et se regardait dans le vin

Je pensais à vous, solitude, je pensais à vous, délaissée.

Vous m’avez nourri d’humble pain noir et de lait et de miel sauvage ;

Il était doux de manger dans votre main, comme le passereau.

Car je n’ai jamais eu, ô Nourrice, ni père ni mère

Et la folie et la froideur erraient sans but dans la maison.

Quelquefois, vous réapparaissiez sous les traits d’une femme

Dans la belle clarté menteuse du sommeil. Votre robe

Avait la couleur des semailles ; et dans mon cœur perdu,

Muet, hostile et froid comme le caillou du chemin,

Une belle tendresse se réveille aujourd’hui encore

À la vue d’une femme vêtue de ce brun pauvre,

Chagrin et pardonnant : la première hirondelle

Vole, vole sur les labours, dans le soleil clair de l’enfance.

Je savais que vous n’aimiez pas le lieu où vous étiez

Et que, si loin de moi, vous n’étiez plus ma belle solitude.

Le roc vêtu de temps, l’île folle au milieu de la mer

Sont de tendres séjours ; et je sais maint tombeau dont la porte est de rouille et de fleurs.

Mais votre maison ne peut être là-bas où le ciel et la mer

Dorment sur les violettes du lointain, comme les amants.

Non, votre vraie maison n’est pas derrière les collines.

Ainsi, vous avez pensé à mon cœur. Car c’est là que vous êtes née.

C’est là que vous avez écrit votre nom d’enfant sur les murs

Et, telle une femme qui a vu mourir l’époux terrestre,

Vous revenez avec un goût de sel et de vent sur vos joues blanches

Et cette vieille, vieille odeur de givre de Noël dans vos cheveux.

Comme d’un charbon balancé autour d’un cercueil

De mon cœur où bruit ce rythme mystérieux

Je sens monter l’odeur des midis de l’enfance. Je n’ai pas oublié

Le beau jardin complice où m’appelait Écho, votre second fils, solitude.

Et je reconnaîtrais la place où je donnais jadis

À vos pieds. N’est-ce pas que la moire du vent y court encore

Sur l’herbe triste et belle des mines, et du bourdon velu

Le son de miel ne s’attarderait plus dans la belle chaleur ?

Et si du saule tremblant et fier vous écartiez

La chevelure d’orphelin : le visage de l’eau

M’apparaîtrait si clair, si pur ! Aussi pur, aussi clair

Que la Lointaine revue dans le beau songe du matin !

Et la serre incrustée d’arc-en-ciel du vieux temps

Sans doute abrite encore le cactus nain et le faible figuier

Venus jadis de quel pays de bonheur ? Et de l’héliotrope mourant

L’odeur délire encore dans les fièvres d’après-midi !

O pays de l’enfance ! ô seigneurie ombreuse des ancêtres !

Beau tilleul somnolent cher aux graves abeilles

Es-tu heureux comme autrefois ? et toi, carillon des fleurs d’or,

Charmes-tu l’ombre des collines pour les fiançailles

De la Dormeuse blanche dans le livre moisi

Si doux à feuilleter quand le rayon du soir

Descend sur la poussière du grenier : et autour de nous le silence

Des rouets arrêtés de l’araignée fileuse. — Cœur !

Triste cœur ! le berger vêtu de bure

Souffle dans le long cor d’écorce. Dans le verger

Le doux pivert cloue le cercueil de son amour

Et la grenouille prie dans les roseaux muets. O triste cœur !

Tendre églantier malade au pied de la colline, te reverrai-je

Quelque jour ? et sais-tu que ta fleur où riait la rosée

Était le cœur si lourd de larmes de mon enfance ? ô ami !

D’autres épines que les tiennes m’ont blessé !

Et toi, sage fontaine au regard si calme et si beau,

Où se réfugiait, par les chaleurs sonnantes

Tout ce qui restait d’ombre et de silence sur la terre !

Une eau moins pure coule aujourd’hui sur mon visage.

Mais le soir, de mon lit d’enfant qui sent les fleurs, je vois

La lune follement parée des fins d’été. Elle regarde

À travers la vigne amère, et dans la nuit de senteurs

La meute de la Mélancolie aboie en rêve !

Puis, l’Automne venait avec ses bruits d’essieux, de haches et de puits. Comme la fuite

Du lièvre au ventre blanc sur la première neige, le jour rapide

D’étonnement muet frappait nos tristes cœurs. — Tout cela, tout cela

Quand l’amour qui n’est plus n’était pas né encore.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Oscar Wladislas de Lubicz Milosz,”Ziua bătrână – Le vieux jour”

Oscar Wladislas de Lubicz Milosz,”Ziua bătrână – Le vieux jour”

Ziua bătrână și fără vreun rost vrea ca noi să trăim
Vrea să plângem, să ne scăldăm în ploaie și vânt.
De ce nu vrea ea să doarmă mereu la hanul nopților,
Ziua ce cu bastonu-i de cerșetor amenință orele?

Lumina e caldă-n saloanele spitalului vieții;
În gânduri dragi dăinuie albul îndurător al pereților .
Iar mila ce vede cum fericirea se plictisește
Din cerul gol toarnă nea pe sărmanele păsări rănite.

Lampa n-aprinde, amurgul acesta ne este prieten,
Nicicând nu vine făr’ să ne-aducă ceva din ziua bătrână.
Dacă-l alungi din camera noastră, și ploaia și vântul
Și-ar bate joc de cenușia și trista lui haină.

Desigur, dacă aici duioșie există, ea nu poate fi
Decât în vechile cimitire, grave și blânde
Unde-oboseala ”da” nu mai spune, și nici ”nu” mândria,
Și unde speranța pe cei obosiți nu-i mai chinuie.

Desigur, acolo sub cruci lângă marea indiferenta
Cei ce doar la cândva gândesc, toți cei ce caută
Își vor găsi în sfârșit sufletul cu surâs speriat de așteptare
Și încurajări mai sigure în nopți mai bune.

Turnați alcoolul acesta în foc, ușa închideți-o bine,
în inima mea sunt oamenii părăsiți care tremură.
Ai putea spune că toată muzica-i moartă
Și atâta de lungi orele !

Nu, nu mai vreau să văd în tine prietena:
Fii doar un lucru mult de tot dulce, crede-mă,
Un fum pe-un acoperiș de căsuță, seara:
Tu ai chipul zilei cei bune din viața ta.

Capul dulce de toamnă ți-l pune în poala mea, spune-mi
Că o navă mare, singură, prea singură, este pe mare;
Nu uita să-mi spui că-i sunt reci luminile
Și că hainele ei de pânză fac iarna să râdă.

Spune-mi despre prietenii morți cu mult timp în urmă.
Dorm în morminte pe care nu le-om vedea niciodată,
Acolo, departe-n țara de culoarea tăcerii și-a timpului.
De s-ar întoarce, cum am mai ști să-i iubim!

În cabaretul de lângă râu există orfani bătrâni,
Cântă, căci tăcerea din suflet îi înspăimântă.
Stând pe pragul de aur al casei orelor,
Umbra, pe pâine și vin, le face semnul crucii.
___________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________

Le vieux jour qui n’a pas de but veut que l’on vive
Et que l’on pleure et se baigne avec sa pluie et son vent.
Pourquoi ne veut-il pas dormir toujours a l’auberge des nuits
Le jour qui menace les heures de son bâton de mendiant ?

La lumiere est tiede aux dortoirs de l’hôpital de la vie ;
La blancheur patiente des murs est faite de cheres pensées.
Et la pitié qui voit que le bonheur s’ennuie
Fait neiger le ciel vide sur les pauvres oiseaux blessés.

Ne réveille pas la lampe, ce crépuscule est notre ami,
Il ne vient jamais sans nous apporter un peu de bon vieux temps.
Si tu le chassais de notre chambre, la pluie et le vent
Se moqueraient de son triste manteau gris.

Ah ! certes, s’il existe une douceur ici-bas
Ce ne peut etre qu’aux vieux cimetieres graves et bons
Ou la faiblesse ne dit plus oui, ou l’orgueil ne dit plus non,
Ou l’espoir ne tourmente plus les hommes las.

Ah ! certes, la-bas, sous les croix, pres de la mer indifférente
Qui ne songe qu’au temps jadis, tous les chercheurs
Trouveront enfin leurs âmes aux sourires anxieux d’attente
Et les consolations sures des nuits meilleures.

Verse cet alcool dans le feu, ferme bien la porte,
Il y a dans mon cour des abandonnés qui grelottent.
On dirait vraiment que toute la musique est morte
Et les heures sont si longues !

Non, je ne veux pas plus voir en toi l’amie :
Ne sois qu’une chose extremement douce, crois-moi,
Une fumée au toit d’une chaumiere, dans le soir :
Tu as le visage de la bonne journée de ta vie.

Pose ta douce tete d’automne sur mes genoux, raconte-moi
Qu’il y a un grand navire, tout seul, tout seul, sur la mer ;
N’oublie pas de me dire que ses lumieres ont froid
Et que ses vetements de toile font rire l’hiver.

Parle-moi des amis qui sont morts il y a longtemps.
Ils dorment dans des tombeaux que nous ne verrons jamais,
La-bas bien loin, dans un pays couleur de silence et de temps.
S’ils revenaient comme nous saurions les aimer !

Dans le cabaret pres du fleuve il y a de vieux orphelins
Qui chantent parce que le silence de leurs âmes leur fait peur.
Debout sur le seuil d’or de la maison des heures
L’ombre fait le signe de la croix sur le pain et le vin.

 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.