Wisława Szymborska, ”Laudă viselor – Elogio dei sogni – Pochwała snów”

Wisława Szymborska, ”Laudă viselor – Elogio dei sogni – Pochwała snów”

În vis
Pictez ca Vermeer van Delft.

Vorbesc greaca fluent
și nu doar cu cei vii.

Conduc o mașină
care m-ascultă.

Sunt talentată
Scriu poeme grozave.

Aud și voci
ca orice sfânt venerabil.

Ai fi chiar uimit
ce strălucit interpretez la pian.

De zburat zbor cum trebuie
ca de la sine adică.

Când cad de pe acoperiș
Cad bine numai în verde.

Nu-mi este greu
să răsuflu sub apă.

N-aș putea a mă plânge:
Am reușit să găsesc Atlantida.

Sunt bucuroasă că înainte să mor
Am să mă pot trezi.

Când izbucnește războiul
Mă dau de partea cea mai ușoară.

Sunt, deși nu trebuie,
copilul veacului.

Acum câțiva ani
Am văzut doi sori.

Iar, alaltăieri, un pinguin.
Absolut clar.

**
-traducere de Catalina Franco–
**
In sogno
dipingo come Vermeer.
Parlo correntemente il greco
e non soltanto con i vivi.
Guido l’automobile,
che mi obbedisce.
Ho talento,
scrivo grandi poemi.
Odo voci
non peggio di autorevoli santi.
Sareste sbalorditi
dal mio virtuosismo al pianoforte.
Volo come si deve,
ossia da sola.
Cadendo da un tetto
so cadere dolcemente sul verde.
Non ho difficoltà
a respirare sott’acqua.
Non mi lamento:
sono riuscita a trovare l’Atlantide.
Mi rallegro di sapermi sempre svegliare
prima di morire.
Non appena scoppia una guerra
mi giro sul fianco preferito.
Sono,
ma non devo esserlo,
una figlia del secolo.
Qualche anno fa
ho visto due soli.
E l’altro ieri un pinguino.
Con la massima chiarezza.
**

We śnie
ma­lu­ję jak Ver­me­er van Delft.

Roz­ma­wiam bie­gle po grec­ku
i nie tyl­ko z ży­wy­mi.

Pro­wa­dzę sa­mo­chód,
któ­ry jest mi po­słusz­ny.

Je­stem zdol­na,
pi­szę wiel­kie po­ema­ty.

Sły­szę gło­sy
nie go­rzej niż po­waż­ni świę­ci.

By­li­by­ście zdu­mie­ni
świet­no­ścią mo­jej gry na for­te­pia­nie.

Fru­wam jak się po­win­no,
czy­li sama z sie­bie.

Spa­da­jąc z da­chu
umiem spaść mięk­ko w zie­lo­ne.

Nie jest mi trud­no
od­dy­chać pod wodą.

Nie na­rze­kam:
uda­ło mi się od­kryc Atlan­ty­dę.

Cie­szy mnie, że przed śmier­cią
za­wsze po­tra­fę się zbu­dzić.

Na­tych­miast po wy­bu­chu woj­ny
od­wra­cam się na le­pr­szy bok.

Je­stem, ale nie mu­szę
być dziec­kiem epo­ki.

Kil­ka lat temu
wi­dzia­łem dwa słoń­ca.

A przed­wczo­raj pin­gwi­na.
Naj­zu­peł­niej wy­raź­nie.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni stând jos

Guillaume Apollinaire, ”Trei crini – Le Suicidé”

Guillaume Apollinaire, ”Trei crini – Le Suicidé”
Trei crini Trei splendizi crini pe mormântul meu fără cruce
Pudrați cu praf auriu pe care l-împrăștie vântul rece
Înspăimântați numai când i-amenință cerul negru
Maiestuoși și superbi ca niște solemne regale sceptre
Unu-mi răsare din rană iar când l-atinge amurgul
Pare scăldat în sânge acela e crinul spaimei
Trei crini trei splendizi crini pe mormântul meu fără cruce
Pudrați cu praf auriu pe care vântul l-împrăștie
Altu-mi răsare din inimă mea ce atâta suferă
Pe un pat ros de viermi Altu-mi răsare din gură
Se întind pe mormântul meu și se înalță toți trei
Singuri atât de singuri cred blestemați ca și mine
Trei crini trei splendizi crini pe-al meu mormânt fără cruce
-traducere de Catalina Franco-
________________________
Trois grands lys Trois grands lys sur ma tombe sans croix
Trois grands lys poudrés d’or que le vent effarouche
Arrosés seulement quand un ciel noir les douche
Majestueux et beaux comme sceptres des rois
L’un sort de ma plaie et quand un rayon le touche
Il se dresse sanglant c’est le lys des effrois
Trois grands lys Trois grands lys sur ma tombe sans croix
Trois grands lys poudrés d’or que le vent effarouche
L’autre sort de mon cœur qui souffre sur la couche
Où le rongent les vers L’autre sort de ma bouche
Sur ma tombe écartée ils se dressent tous trois
Tout seuls tout seuls et maudits comme moi je crois
Trois grands lys Trois grands lys sur ma tombe sans croix
Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, oameni în picioare şi în aer liber

Antonia Pozzi, ”Lacrimi – Lagrime”

Antonia Pozzi, ”Lacrimi – Lagrime”

Copilă, te văd cum plângi astă seară,

în timp ce mama-ți cântă: puțini anii tăi

ca să plângi, numai cincisprezece.

Știu că poate suntem cu toții ființe

ieșind din neliniștea veșnică: marea;

că viața, când scormone și pătimește

ființa noastră, din adâncuri își strânge

ceva din sarea de unde ne tragem.

Dar lacrimile nu-s pentru tine.

Lasă-mă a plânge doar eu, când vreunul

cântece triste de leagăn cântă.

Muzica: ea în noi se află și freamătă

ca noaptea înrourată de stele,

ca sufletu-mi. Pe mine lasă-mă a plânge.

Căci eu – înțelegi? n-oi mai avea

nici stele,

nici suflet

nicicând.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Bambina, ho visto che stasera hai pianto,

mentre la mamma tua sonava: pochi,

per questo pianto, i tuoi quindici anni.

So che forse noi siamo creature

nate tutte da un’ansia eterna: il mare;

e che la vita, quando fruga e strazia

l’essere nostro, spreme dal profondo

un po’ del sale da cui fummo tratte.

Ma non sono per te le salse lagrime.

Lascia ch’io sola pianga, se qualcuno

suona, in un canto, qualche nenia triste.

La musica: una cosa fonda e trepida

come una notte rorida di stelle,

come l’anima sua. Lascia ch’io pianga.

Perch’io non potrò mai avere – intendi? –

né le stelle,

né lui.
______________
-trandafirul meu-

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare, în aer liber şi natură

William Blake, ”Crinul – Il giglio -The lily”

William Blake, ”Crinul – Il giglio -The lily”

Modesta roza și-arată spinul,
Umila oaie își scoate cornul
Dar albul crin strălucește iubind,
Nici amenințare nici spin
nu-i știrbesc din splendoare.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

La Rosa modesta mette fuori una spina,
L’ umile Pecora un corno minaccioso
Mentre il Giglio bianco si beerà in Amore,
Non una spina non una minaccia macchieranno la sua bellezza luminosa.

______________________________
The modest Rose puts forth a thorn,
The humble Sheep a threat’ning horn
While the Lilly white shall in Love delight,
Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare

Martha Medeiros, ”Bucăți din mine – Pezzi di me – Parte de mi”

Martha Medeiros, ”Bucăți din mine – Pezzi di me – Parte de mi”

Sunt făcută din
vise spulberate
din amănunte ascunse
din iubiri cețoase
Sunt făcută din
lacrimi fără motiv
din oameni în inimă
din fapte necugetate
Mi-e dor
de locuri necunoscute
de trăiri netrăite
de clipe deja uitate
Sunt
mereu iubire și mângâiere,
și, destul de distrasă,
nu mă opresc nici o clipă
Deja
am nopți fără somn
am pierdut oameni dragi
nepromise lucruri făcut-am
Ades
renunț fără să încerc
uneori mă gândesc să fug,
ca să n-am confruntări
ca să nu plâng, surâd
Regret
tot ce nu s-a schimbat
prietenii neglijate
pe care le-am judecat
și ceea ce-am spus
Mi-e dor
de ființe întâlnite
de uitate-amintiri
de pierdute prietenii
Dar încă trăiesc –
învăț încă.
**
-traducere de Catalina Franco-
**
Io sono fatta di
sogni infranti
dettagli inosservati
amori irrisolti

io sono fatta di
lamento senza ragione
persone nel cuore
atti d’impulso

mi mancano
luoghi che non conosco
esperienze che non ho vissuto
momenti che ho dimenticato

io sono
l’Amore e costante cura
distratta abbastanza
Non mi fermo un attimo

io
ho avuto notti insonni
ho perso persone care
ho promesso cose che non ho mantenuto

spesso
Ho rinunciato senza nemmeno provare
Ho pensato di scappare, di non affrontare
Sorrido non piangere

le sento
le cose non cambiate
le amicizie non coltivate
le persone che ho giudicato
le cose che ho detto

mi mancano
le persone che conosco
i ricordi che stavo dimenticando
gli amici che ho perso
Ma io continuo a vivere e ad apprendere
**

Estoy hecho de
sueños rotos
detalles inadvertidos
amores sin resolver
Estoy hecho de
lloras sin razón
gente en el corazon
actos impulsivos
yo extraño
lugares que no he conocido
experiencias que no he vivido
momentos que ya he olvidado
soy
constante amor y afecto,
lo suficientemente distraído
No me detengo por un momento
Ya
He tenido noches sin dormir
He perdido gente muy querida
Hice cosas no prometidas
Muchas veces
Me di por vencido sin intentarlo
a veces pensaba en huir, no enfrentarme
Sonreí para contener las lágrimas.
Lo siento
por cosas que no han cambiado
amistades no cultivadas
a quien he juzgado
lo que dije
lo extraño
de las personas que conocí
de los recuerdos que olvidé
y otros que temo olvidar,
de los amigos que perdí
Pero yo sigo viviendo
y aprender.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: Тамара Янченко, zâmbind, cadru apropiat

Roland Erb, ” Martie fără de țintă – Lenz ziellos”

980526_491487504255074_304761516_o

Roland Erb, ” Martie fără de țintă – Lenz ziellos”

Era-n încăperea aceea,
ca de-obicei, părea în pericol,
era și-o-îngustă bancă de lemn.
Stătea sub ferestrele nalte
lumina venea-n valuri albe,
și s-a urcat pe un covor zburător
drept în aerul strălucitor.
Șezând el dansa un dans
în sus în jos pe tavan,
plutea, dansa, urca, se-afunda,
așa zbura el în timp ce ședea.
Nu-i rămăsese vreo alta șansă să zboare
prin încăpere. Iar tu știi de ce.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Da lag er in diesem Zimmer,
sah sich wie immer bedroht,
lag sich die Holzbank schmal.
Er lag unter hohen Fenstern,
Licht kam in weißen Wellen,
da stieg er auf fliegendem Teppich
waagrecht in flimmernde Luft.
Das war ein liegendes Tanzen
hinauf, hinab und zur Decke,
er schwebte, er tanzte, er stieg, er sank,
das war sein Fliegen im Liegen.
Blieb sonst keine Chance zum Fliegen
im Zimmer. Weisst du warum.