Oskar Wladyslaw de Lubicz Milosz,”Toți morții sunt beți … – Tous les Morts sont ivres…”

Oskar Wladyslaw de Lubicz Milosz,”Toți morții sunt beți … – Tous les Morts sont ivres…”
Toți morții sunt beți de ploaia veche murdară
În cimitirul straniu din Lofoten.
Orologiul dezghețului departe ticăie
În inima sărmanelor sicrie din Lofoten.

Și fiindcă gropi negre-a săpat primăvara,
Corbii sunt grași de recea carne umană;
Și-n vântul subțire cu vocea-i ca de copil
Dulce-i somnul morților din Lofoten.
Foarte probabil n-oi vedea niciodată
Nici marea și nici mormintele din Lofoten
Și totuși e-în mine ceva de parc-aș iubi
Ăst colț depărtat de pământ și durerea-i.
Voi dispăruții, voi sinucișii, voi depărtații
Cimitirului straniu din Lofoten
– Numele-mi sună-n ureche straniu și dulce,
Spuneți-mi, dormiți, dormiți voi într-adevăr?
– Ai putea să-mi spui lucruri mai nostime
Splendid vin roșu din cupa-mi de argint,
Mai fermecătoare povești ori mai puțin nebune;
Lasă-mă în pace cu Lofoten.
Mi-e bine. În vatră ușor rătăcește
Vocea acelei luni melancolice.
– Ah! cei morți, chiar și morții din Lofoten –
Morții, vai, morții-s mai puțin morți decât mine …

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Tous les morts sont ivres de pluie vieille et sale
Au cimetiere étrange de Lofoten.
L’horloge du dégel tictaque lointaine
Au cour des cercueils pauvres de Lofoten.

Et grâce aux trous creusés par le noir printemps
Les corbeaux sont gras de froide chair humaine ;
Et grâce au maigre vent a la voix d’enfant
Le sommeil est doux aux morts de Lofoten.

Je ne verrai tres probablement jamais
Ni la mer ni les tombes de Lofoten
Et pourtant c’est en moi comme si j’aimais
Ce lointain coin de terre et toute sa peine.

Vous disparus, vous suicidés, vous lointaines
Au cimetiere étranger de Lofoten
— Le nom sonne a mon oreille étrange et doux,
Vraiment, dites-moi, dormez-vous, dormez-vous ?

— Tu pourrais me conter des choses plus drôles
Beau claret dont ma coupe d’argent est pleine,
Des histoires plus charmantes ou moins folles ;
Laisse-moi tranquille avec ton Lofoten.

Il fait bon. Dans le foyer doucement traîne
La voix du plus mélancolique des mois.
— Ah ! les morts, y compris ceux de Lofoten —
Les morts, les morts sont au fond moins morts que moi…

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare

Oskar Wladyslaw de Lubicz Milosz,”Tărâmul Irosirii – Les Terrains vagues”

Oskar Wladyslaw de Lubicz Milosz,”Tărâmul Irosirii – Les Terrains vagues”
Cum mi-ai venit tu, atât de smerită, atât de nenorocire?
Eu nu mai știu.
Fără îndoială ca gândul morții, ca viața însăși.
Dar din Lituania mea cenușie până la cheile iadului Rummel,
Din Bow-Street la Marais, din copilărie la bătrânețe

Iubesc (cum pe oameni iubesc, cu o dragoste veche
Irosită de milă, furie și singurătate) aceste ținuturi uitate
Unde crește – aici prea încet, acolo prea repede,
Precum blonzii copii pe străzi fără soare – o iarbă

De-oraș, murdar și rece, fără de somn, ca ideea fixă,
Adusă cu vântul din cimitir, poate cum
Într-un balot de stofă neagră, lucioasă și netedă,
Pernele bătrânelor adormite, în amurguri teribile.

Din întreaga mea tinerețe petrecută în sud
Și în nord, de asta-mi amintesc mai mult: sufletul meu
E bolnav, trecător, ca iarba însetată a zidurilor,
Și l-am uitat și l-am lăsat aici.

Știu de unul ce-ascunde cedrul din Libanon! Vestigiul
Unei oarecare frumoase grădini de dragoste pură. Și știu, eu, că sfântul copac
Fu acolo plantat, în vremea lui blândă, spre-a da
Mărturisire; și-n muta lui veșnicie căzu jurământul,

Și bărbatul cum și femeia fără de nume sunt morți și iubirea lor
A pierit, și cine-și mai amintește? Cine? Tu, poate,
Tu, trist, zgomot trist de ploaie pe ploaie,
Sau tu, suflet al meu. Dar curând vei uita și asta și tot.
Și altul, sau viforul, ploaia, ceața au biserica lor.
Când iarna în suburbii venea; când barja
În negura Franței călătorea, cât de dulce mi-era,
Saint-Julien-le-Pauvre, să fac înconjurul

Grădinii tale! Trăit-am în risipirea
Cea mai amară; dar inima pământului mă atrăgea
Deja; și știam că bate nu doar sub răsfățata grădină
De trandafiri, ci unde crește sora-mi urzică, neștiută și părăsită.

Așadar, de vrei să-mi placi – apoi! departe de aici! tu
Șoptind, picurând flori reînsuflețite, grădină, tu,
Unde o să aibă singurătatea un chip și-un nume
Și va fi o soție,

Păstrează – la poala zidului acoperit de mușchi unde prin crăpături
În aburi de argint orașul Ariel se dezvăluie
Amarei mele iubiri – un colț prieten al frigului, al mucegaiului
Și al tăcerii; Și-atunci fecioara cu platcă din Thummim și Urim

O să-mi ia mâna, o să mă ducă unde tristețile pământești
Și-or aminti, și salutându-mă m-or recunoaște: ciulinul și-înalta
Urzică și beladona vrăjmașă din copilărie.
Ele, ele mă știu, ele știu.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Comment m’es-tu venu, ô toi si humble, si chagrin ? Je ne sais plus.
Sans doute comme la pensée de la mort, avec la vie meme.
Mais de ma Lithuanie cendreuse aux gorges d’enfer du Rummel,
De Bow-Street au Marais et de l’enfance a la vieillesse

J’aime (comme j’aime les hommes, d’un vieil amour
Usé par la pitié, la colere et la solitude) ces terrains oubliés
Ou pousse, ici trop lentement et la trop vite,
Comme les enfants blancs dans les rues sans soleil, une herbe

De ville, froide et sale, sans sommeil, comme l’idée fixe,
Venue avec le vent du cimetiere, peut-etre
Dans un de ces ballots d’étoffe noire, lisse et lustrée, oreillers
Des vieilles dormeuses des berges, dans les terribles crépuscules.

De toute ma jeunesse consumée dans le sud
Et dans le nord, j’ai surtout retenu ceci : mon âme
Est malade, passante, comme l’herbe altérée des murs,
Et on l’a oubliée, et on la laisse ici.

J’en sais un qu’obscurcit un cedre du Liban ! Vestige
De quelque beau jardin de l’amour virginal. Et je sais, moi, que le saint arbre
Fut planté la, jadis, en son doux temps, afin
De porter témoignage ; et le serment tomba dans la muette éternité,

Et l’homme et la femme sans nom sont morts, et leur amour
Est mort, et qui donc se souvient ? Qui ? Toi peut-etre,
Toi, triste, triste bruit de la pluie sur la pluie,
Ou vous, mon âme. Mais bientôt vous oublierez cela et le reste.

Et l’autre, ou le grand vent, la pluie et le brouillard ont leur église.
Quand venait l’hiver des faubourgs ; quand le chaland
Voyageait dans la brume de France, qu’il m’était doux,
Saint-Julien-le-Pauvre, de faire le tour

De ton jardin ! Je vivais dans la dissipation
La plus amere ; mais le cour de la terre m’attirait
Déja ; et je savais qu’il bat non sous la roseraie
Choyée, mais la ou croît ma sour ortie, obscure, délaissée.

Ainsi donc, si tu veux me plaire — apres ! loin d’ici ! toi
Murmurant, ruisselant de fleurs ressuscitées, toi jardin
Ou toute solitude aura un visage et un nom
Et sera une épouse,

Réserve au pied du mur moussu dont les lézardes
Montrent la ville Ariel dans les chastes vapeurs,
Pour mon amour amer un coin ami du froid et de la moisissure
Et du silence ; et quand la vierge au sein de Thummîm et d’Urîm

Me prendra par la main et me conduira la, que les tristes terrestres
Se ressouviennent, me reconnaissent, me saluent : le chardon et la haute
Ortie et l’ennemie d’enfance belladone.
Eux, ils savent, ils savent.


”L’Ourim et le Thoummim ou les Ourim et les Thoummim sont des éléments du pectoral porté par le Grand prêtre d’Israël selon la Bible hébraïque. Ils sont généralement considérés comme des objets ayant trait à l’art de la divination mais aucune description de leur aspect ne figure dans la Bible . En hébreu, le mot ourim signifie « lumières », et thoummim « perfections », parfois traduit par vérité. Les érudits juifs les décrivent comme un « instrument qui servait à donner la révélation et à déclarer la vérité« .”

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, copil

Oskar Wladyslaw de Lubicz Milosz,”Geamăt moale … – Grincement doux…”

Oskar Wladyslaw de Lubicz Milosz,”Geamăt moale … – Grincement doux…”
Geamăt moale și ruginit de berlină …
Amurgul plânge de-o bucurie bătrână …
-Ar trebui totuși să văd acolo cine-i.
– Bună seara, cum o mai duci, Mylord Spleen? „

Caii, caii trecutului, caii nechează
Seară, seară,-n ferestrele adânci de-uitare.
– „Diva pe care-o aplaudau sentimentele tale,
Mylord, ați revăzut-o în Italia? ”

Plouă, plouă blând din ploaia bătrână
Pe-acoperișuri, pe roșii acoperișuri de-odinioară.
– „Îți mulțumesc pentru scrisoarea ta din Siena;
Crăciunul, de mine, oare-și mai amintește încă? ”

Cocoșul tău, morișcă de vânt, nu-i spune nicicând
Sufletului, mă doare, mă doare, o, bunicule seară,
– Blestemate drumuri de toamnă, la naiba!
A propos …Godwyn și Percy … ei te salută”

Seara de alt’-dat’ naivă, dulce-i ca unul care
lângă focșor vinu-i vechi de ani douăzeci și-adoarme.
– ”Și, atunci, știi, eu sunt atât de distras! – Încât
Am uitat să m-arunc pe mine în Vezuviu. ”

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Grincement doux et rouillé d’une berline…
Le crépuscule pleure de vieille joie…
— Il faudrait pourtant aller voir qui est la.
— « Bonsoir, comment vous portez-vous, Mylord Spleen ? »

Les chevaux, les chevaux du passé hennissent
Le soir, le soir, aux fenetres de l’oubli.
— « La diva que vos sentiments applaudissent,
Mylord, l’avez-vous revue en Italie ? »

Il pleut, il pleut doux de la pluie ancienne
Sur les toits, sur les toits rouges d’autrefois.
— « Merci pour votre aimable lettre de Sienne ;
Et Noël, se souvient-il encor de moi ? »

Ton coq, ton coq, girouette, dit jamais plus,
J’ai mal, j’ai mal, ô grand-pere soir, a l’âme.
— « Ces maudites routes d’automne, goddam !
A propos… Godwyn et Percy vous saluent. »

Soir de jadis naif, doux comme un qui cuve
Son vieux vin de l’an vingt pres d’un feu léger.
— « Et puis vous savez, je suis si distrait ! — J’ai
Oublié de jeter moi dans le Vésuve. »

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Arthur Rimbaud, ”Flori – Fleurs”

Arthur Rimbaud, ”Flori – Fleurs”

…De pe terasa de aur – printre fâșii de mătase și voaluri sinilii, printre catifelele verzi și discurile de cristal întunecate ca bronzul la soare – văd florile de degețel pe covorul filigranat de argint desfăcându-și ochii și pletele.

…Monede de aur galben stropind agatele, stâlpi de mahon sprijinind cupola smaraldelor, ciorchini din alb satin și rubinii fire fine înconjură trandafiriul apei.

… Ca un zeu cu enormi ochi albaștri și cu forme de nea, marea și cerul îmbie pe largi terase de marmură mulțimea trandafirilor proaspeți și tineri.

-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

. . D’un gradin d’or, — parmi les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, — je vois la digitale s’ouvrir sur un tapis de filigranes d’argent, d’yeux et de chevelures.

. . Des pièces d’or jaune semées sur l’agate, des piliers d’acajou supportant un dôme d’émeraudes, des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d’eau.

. . Tels qu’un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses.
_____________________
-fotografia – Bortea Sorin

 

Este posibil ca imaginea să conţină: floare, plantă, ocean, cer, în aer liber, natură şi apă

Yiannis Ritsos, ”Ultima vară – L’ultima estate”

Yiannis Ritsos, ”Ultima vară – L’ultima estate”

Adio ne spun culorile amurgurilor. E timpul să faci
cele trei valize – cărțile, hărțile, cămășile –
să nu uiți cumva rochia roz ce-atât de bine-ţi stătea,
chiar de la iarnă n-o s-o mai porți. Eu,
în cele câteva zile rămase, o să mă uit
pe ce-am scris în iulie,-n august,
chiar de mă tem că nu prea mai am ce s-adaug,
ci mai degrabă c-am lăsat deoparte prea multe,
spre-a nu lăsa să se vadă presimțirea ascunsă
că vara asta – cu greieri cu arbori cu mare
cu fluier de nave-n măreţe amurguri
cu barcagii și balcoane sub clar de lună
și cu vicleana ei îndurare – fi-va ultima.

-în limba romana de Catalina Franco-
_______________________________

Dicono addio i colori dei tramonti. E tempo di preparare
le tre valigie – i libri, le carte, le camicie –
e non scordare quella veste rosa che ti stava cosi bene
anche se d’inverno non la indosserai. Io,
nei pochi giorni che ancora ci restano, riguardero
i versi scritti in luglio e agosto,
anche se temo di non aver aggiunto niente, semmai
di avere sottratto molto, poiché da essi traspare
l’oscuro sospetto che questa estate
con le sue cicale, i suoi alberi, il mare,
coi fischi delle navi nei tramonti gloriosi,
coi barcaioli sotto i balconi al chiar di luna
e con la sua misericordia ipocrita, sara l’ultima.

-Traducerea: Nicola Crocetti-
_____________________
-fotografii – Bortea Sorin

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare, copac, ocean, cer, în aer liber şi natură

Edith Södergran, ”Ultima floare a toamnei – La dernière fleur de l’automne – Höstens sista blomma”

Edith Södergran, ”Ultima floare a toamnei –
La dernière fleur de l’automne – Höstens sista blomma”

Eu sunt ultima floare a toamnei
la sânul verii am fost legănată
către vântul de apus am stat pază.
pe obrajii mei albi izbucneau flăcări roșii.
Eu sunt ultima floare a toamnei.
Din primăvara ce moare, eu sunt
sămânța ei cea mai tânără,
e prea ușor să mori ultima;
am trăit în legenda albastrului lac,
verii moarte i-am auzit deja inima,
doar sămânța morții se află în vara mea.

Eu sunt ultima floare a toamnei.
Înstelatelor lumi ale toamnei
eu le-am văzut nesfârșirea,
în vetrele depărtate am văzut focuri,
aceeași cale e-așa ușor a urma!
Însă eu voi închide ușile morții.
Eu sunt ultima floare a toamnei.

**
– traducere de Catalina Franco-
**
Je suis la dernière fleur de l’automne
dans le sein de l’été je fus bercée
Face au vent du Nord je fus postée.
Sur mes joues blanches
des flammes rouges sont nées.
Je suis la dernière fleur de l’automne.
Du printemps mort je suis la plus jeune graine,
car mourir la dernière est bien plus facile :
j’ai vu la légende du lac bleu,
de l’été déjà mort j’ai entendu le cœur,
et mon calice n’a d’autre graine que la mort.
Je suis la dernière fleur de l’automne.
Des mondes pleins d’étoiles de l’automne j’ai vu l’immensité,
Des foyers brûlants et si lointains j’ai vu les feux,
Ah suivre toujours le même chemin cela est si facile !
Mais moi je fermerai les portes de la mort.
Je suis la dernière fleur de l’automne.
**

Jag är höstens sista blomma.
Jag blev vaggad uti sommarens vagga,
jag blev ställd på vakt mot nordens vind,
röda flammor slogo ut
på min vita kind.
Jag är höstens sista blomma.
Jag är den döda vårens yngsta frö,
det är så lätt att som den sista dö;
jag har sett sjön så sagolik och blå,
jag hört den döda sommarens hjärta slå,
min kalk bär intet annat frö än dödens.

Jag är höstens sista blomma.
Jag har sett höstens djupa stjärnevärldar,
jag skådat ljus från fjärran varma härdar,
det är så lätt att följa samma väg,
jag skall stänga dödens portar.
Jag är höstens sista blomma.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Rainer Maria Rilke, ”Am spus adio la toate. – Tutti gli addii ho compiuto – Tous mes adieux sont faits.”

Rainer Maria Rilke, ”Am spus adio la toate. – Tutti gli addii ho compiuto – Tous mes adieux sont faits.”

Rainer Maria Rilke, ”Am spus adio la toate. – Tutti gli addii ho compiuto – Tous mes adieux sont faits.”

Am spus adio la toate. Plecările
m-au format încă din copilărie.
Dar încă mă întorc, o iau de la capăt,
revenind, mi se descătușează privirea.

Tot ce-mi rămâne este s-o încarc,
și bucuria neîndoioasă
de-a fi iubit lucruri asemenea
absențelor care ne fac să fim.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Tutti gli addii ho compiuto. Tante partenze
mi hanno formato fino dall’infanzia.
Ma torno ancora, ricomincio,
nel mio ritorno si libera lo sguardo.

Mi resta solo da colmarlo,
e quella gioia impenitente
d’avere amato cose somiglianti
a quelle assenze che ci fanno agire.

-traducere de Roberto Carifi-
__________________________

Tous mes adieux sont faits. Tant de départs
m’ont lentement formé dès mon enfance.
Mais je reviens encor, je recommence,
ce franc retour libère mon regard.

Ce qui me reste, c’est de le remplir,
et ma joie toujours impénitente
d’avoir aimé des choses ressemblantes
à ces absences qui nous font agir.

______________________________
”Les lettres complètent l’œuvre d’une façon tout à fait unique. On a envie de dire qu’oeuvre et lettre sont ici comme vêtement et doublure, mais cette dernière est d’une matière si précieuse qu’un jour quelqu’un pourrait bien avoir l’idée de porter le vêtement avec la doublure à l’extérieur.”

Rudolf Kassner, ”Rilke”, Pfullingen 1956.

Rainer Maria Rilke, ”Am spus adio la toate. – Tutti gli addii ho compiuto – Tous mes adieux sont faits.”

Rainer Maria Rilke, ”Am spus adio la toate. – Tutti gli addii ho compiuto – Tous mes adieux sont faits.”

Am spus adio la toate. Plecările
m-au format încă din copilărie.
Dar încă mă întorc, o iau de la capăt,
revenind, mi se descătușează privirea.

Tot ce-mi rămâne este s-o încarc,
și bucuria neîndoioasă
de-a fi iubit lucruri asemenea
absențelor care ne fac să fim.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Tutti gli addii ho compiuto. Tante partenze
mi hanno formato fino dall’infanzia.
Ma torno ancora, ricomincio,
nel mio ritorno si libera lo sguardo.

Mi resta solo da colmarlo,
e quella gioia impenitente
d’avere amato cose somiglianti
a quelle assenze che ci fanno agire.

-traducere de Roberto Carifi-
__________________________

Tous mes adieux sont faits. Tant de départs
m’ont lentement formé dès mon enfance.
Mais je reviens encor, je recommence,
ce franc retour libère mon regard.

Ce qui me reste, c’est de le remplir,
et ma joie toujours impénitente
d’avoir aimé des choses ressemblantes
à ces absences qui nous font agir.

______________________________
”Les lettres complètent l’œuvre d’une façon tout à fait unique. On a envie de dire qu’oeuvre et lettre sont ici comme vêtement et doublure, mais cette dernière est d’une matière si précieuse qu’un jour quelqu’un pourrait bien avoir l’idée de porter le vêtement avec la doublure à l’extérieur.”

Rudolf Kassner, ”Rilke”, Pfullingen 1956.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, nor, în aer liber şi natură