Ada Negri , ”Cer de iunie – Cielo di Giugno”

81756019_1709899982478955_524887644006514688_nAda Negri , ”Cer de iunie – Cielo di Giugno”

Cer de iunie, albastr

81756019_1709899982478955_524887644006514688_nAda Negri , ”Cer de iunie – Cielo di Giugno”

Cer de iunie, senină tinerețe
a anului; bucurie de rândunele
ce izbucnește-n rotiri nebune
în aer. Umbre, umbre de aripe
văd fulgerând pe albul fierbinte
al zidului: umbre ca trăsnetul, negre,
mai vii decât adevăratele.
Sosesc de nicăieri, cu nimic scriind
cuvintele unei pierdute
limbi; și le șterg iute
și zboară din rază în rază.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Cielo di giugno, azzurra giovinezza
dell’anno; ed allegrezza
di rondini sfreccianti in folli giri
nell’aria. Ombre, ombre d’ali
vedo guizzar sul bianco arroventato
del muro in fronte: ombre a saetta, nere,
vive al mio sguardo più dell’ali vere.
Traggon dal nulla, scrivendo con nulla
parole d’un linguaggio
perduto; e le cancellano
ratte, fuggendo via fra raggio e raggio.

Wisława Szymborska, ”Cele două maimuțe de Bruegel – Two Brueghl monkeys – Dwie małpy Brueghla”

Wisława Szymborska, ”Cele două maimuțe de Bruegel – Two Brueghl monkeys – Dwie małpy Brueghla”

Cam ăsta-i mărețul meu vis final:
două maimuțe legate c-un lanț la fereastră,
cerul plutește senin dincolo de fereastră
departe marea se scaldă.

Eu povestesc întâmplările oamenilor.
Mă bâlbâi, mă împiedec.

Maimuța se uită la mine, ascultă ironic,
pare-a fi ațipit cealaltă –
și, când după întrebare se lasă tăcerea,
zice ceva
zdrăngănind ușurel din lanț.

**
-traducere de Catalina Franco-
**
This is what my big final dream looks like:
two monkeys chained in a window,
the sky flies outside the window
and the sea is bathing.

reportI on people’s stories.
I stutter and wade.

The monkey, staring at me, listens ironically,
the second is asleep –
and when there is silence after the question,
prompts me
quiet chain clinking.
**
Tak wygląda mój wielki maturalny sen:
siedzą w oknie dwie małpy przykute łańcuchem,
za oknem fruwa niebo
i kąpie się morze.

Zdaję z historii ludzi.
Jąkam się i brnę.

Małpa, wpatrzona we mnie, ironicznie słucha,
druga niby to drzemie –
a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,
podpowiada mi
cichym brząkaniem łańcucha.
________________________
Pieter Bruegel the Elder, ”Doua maimuțe”, 1562
________________________
Poemul a fost scris dupa ce – în Polonia – ”Soldaritatea” fusese interzisa și introdusa legea martiala.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Elena Petrassi, ” Ești tu cel ce-aduni tăcerea – Sei tu che stringi il silenzio”

Elena Petrassi, ” Ești tu cel ce-aduni tăcerea – Sei tu che stringi il silenzio”

Vorbesc despre tine chiar și atunci
când nu-ți spun numele, ești tu
cel care citești fiece literă a alfabetului
ivind silabă după silabă, ești tu
mâna ta ce urmărește semnele
pe hârtie, iar semnele devin poezie
chiar și în limbile pe care noi
nu le știm. Tu ești răsăritu-însorit
venit să mă vadă, ești tu și
noaptea parfumată de iasomie.
Scriu despre tine fără a-ți spune
numele, îmi place să aud cum
răsună vocea ta citind poezie
mie și vântului. Ești tu ivind
tăcerea dintre cuvinte și mine,
o beau cum aș bea apa unui izvor
și, limpezi, cuvintele-mi ca o apă
vrăjită se împrospătează mereu.
Tăcere-i, nu spun nimic, nu scriu.
Te privesc, îmi surâzi. Ultimul
meu cuvânt e același mereu:
sunt aici, iubire, sunt eu.

**
-traducere de Catalina Franco-
**

Parlo di te, anche quando non
pronuncio il tuo nome, sei tu
che leghi ogni lettera dell’alfabeto
a creare sillaba dopo sillaba, è
la tua mano che traccia i segni
sulla carta e i segni sono poesia
anche nelle lingue che non
conosciamo. Sei tu l’alba gioiosa
che mi viene incontro e sei tu
la notte profumata dai gelsomini.
Scrivo di te senza che il tuo nome
risuoni, mi piace ascoltare il suono
della tua voce che legge le poesie
per me e il vento. Sei tu che crei
il silenzio tra le parole e io ne
bevo come a una fonte e le mie
parole pure con quest’acqua
mistica trovano ristoro.
Taccio, non parlo e non scrivo.
Ti guardo, mi sorridi. L’ultima
parola è sempre quella: sono
arrivata, amore.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, cadru apropiat

Edith Irene Södergran, ”Amurguri purpurii … – Violetta skymningar…”

Edith Irene Södergran, ”Amurguri purpurii … – Violetta skymningar…”

Amurgul meu purpuriu urcă din preistorie,
goale fecioare jucându-se în galop cu centaurii …
Zile însorite de aur în ochii strălucitori
doar raze mândre de soare pe-un trup de tandră femeie…
Bărbatul nu a venit, n-a fost, și nici n-o să fie vreodată …
Bărbatu-i oglinda falsă întoarsă pe zidul stâncii de fiica soarelui,
e-o minciună bărbatul, copilul alb nu-înțelege,
bărbatu-i un fruct răsfățat ce sub buze mândre dispare.

Surori frumoase, urcați-vă pe stâncile cele puternice
suntem toate războinice, eroine și călărețe,
ochi feciorelnici, ceruri ascunse, boboci de trandafiri,
incendii teribile, păsări de neatins,
suntem roșul adâncurilor, suntem uluitoare,
pete de tigru, strune încordate, adevăratele stele.

**
-traducere de Catalina Franco-
**

Violetta skymningar bär jag i mig ur min urtid,
nakna jungfrur lekande med galopperande centaurer…
Gula solskensdagar med granna blickar,
endast solstrålar hylla värdigt en ömsint kvinnokropp…
Mannen har icke kommit, har aldrig varit, skall aldrig bli…
Mannen är en falsk spegel den solens dotter vredgad kastar mot klippväggen,
mannen är en lögn, den vita barn ej förstå,
mannen är en skämd frukt den stolta läppar försmå.

Sköna systrar, kommen högt upp på de starkaste klipporna,
vi äro alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor,
oskuldsögon, himmelspannor, rosenlarver,
tunga bränningar och förflugna fåglar,
vi äro de minst väntade och de djupast röda,
tigerfläckar, spända strängar, stjärnor utan svindel.

 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ezra Pound, ”Cerbul alb”- ”The white stag ”

Ezra Pound, ”Cerbul alb”- ”The white stag ”

I-am zărit în iarba cea neagră și printre nouri.
Nici dragoste, nici suferință nu-i tine în loc,
Deși li-s ochii ca ochii fecioarei către iubit,
Când țâșnește alb căpriorul din ascunziș,
Iar vântul alb sfâșie zorii.

”E cerbul alb, Faima, ce vrem a vâna,
Chemați câinii lumii de coarne să-l ia! ”

-traducere de Catalina Franco
______________________________

I ha’ seen them ‘mid the clouds on the heather.
Lo! they pause not for love nor for sorrow,
Yet their eyes are as the eyes of a maid to her lover,
When the white hart breaks his cover
And the white wind breaks the morn.

‘’Tis the white stag, Fame, we’re a-hunting,
Bid the world’s hounds come to horn!’’

 

Este posibil ca imaginea să conţină: copac, în aer liber şi natură

Mario Luzi, ”Monolog – Monologo”

Mario Luzi, ”Monolog – Monologo”

Viața ce n-am cutezat a o cere fu
blândă, nevenindu-i a crede c-ar fi spulberată
de piatra de nepătruns a timpului,
surprinsă, sigură apoi pe pământ,
viață, tu, de neîntrerupt în vibrândele
fibre, țesute de vântul nopții …

Era, de unde se coborâse, un salt de ape
tăcute, frenetice, afluenți
ai transparenței febrile a astrelor,
unde ziua lovea peste mine în ziuă,
de mine adânc în mine pătruns,
durerea de-a fi între stânci
pierdută și regăsită, neștirbită mereu.

Ai venit, timp al îngăduinței,
tu, zi a maturizării, îmi repetam,
și murmura creșterea bobului,
și zbura mierea viitorului. Necontenit
rătăcea o boare obscură-între
arbori, atingea nori și landuri;
alerga, oriunde dorea, vântul astral
pustiind întâile frunze reci,
purtând o sămânță obscură
printre copaci,vârtejind pietre și stele.

Cu teama ușii
ce se deschide sub necunoscută povară
întâmplările-mi volburau inima,
îmi mișcau delirul și mila.
Posibilele mele imagini,
pașii în vis auziți și urmați
se risipeau, cu ce putere nebună
ți-a fost dat să culegi, mi-am spus,
printre zădărnicii, ce ți-a fost dat!
E ora ce te clădește și te prăbușește.
Una încă de neîmblânzit, alta zorind,
sub impulsul limfei zăgăzuite, zilele
născute din mine se-învârtejeau cu
iuțeală, pline până la punct, neliniștite,
fără de apărare eram târât.
Ai fost, cât puteai cere, adevărat,
disputa cu nimicul se terminase,
strălucea un timp luminos, furios,
la nesfârșit piereai și reînviai,
simțeai puterea și spaima.
Venea dinspre arbori o disperare
străveche, iți mângâia tâmplele.
Îți măsurai plinătatea, viață.

-traducere de Catalina Franco-
__________________________________

Vita che non osai chiedere e fu,
mite, incredula d’essere sgorgata
dal sasso impenetrabile del tempo,
sorpresa, poi sicura della terra,
tu vita ininterrotta nelle fibre
vibranti, tese al vento della notte…

Era, donde scendesse, un salto d’acque
silenziose, frenetiche, affluenti
da una febbrile trasparenza d’astri
ove di giorno ero travolto in giorno,
da me profondamente entro di me
e l’angoscia d’esistere tra rocce
perdevo e ritrovavo sempre intatta.

Tempo di consentire sei venuto,
giorno in cui mi maturo, ripetevo,
e mormora la crescita del grano,
ronza il miele futuro. Senza pausa
una ventilazione oscura errava
tra gli alberi, sfiorava nubi e lande;
correva, ove tendesse, vento astrale,
deserto tra le prime fredde foglie,
portava una germinazione oscura
negli alberi, turbava pietre e stelle.

Con lo sgomento d’una porta
che s’apra sotto un peso ignoto, entrava
nel cuore una vertigine d’eventi,
moveva il delirio e la pietà.
Le immagini possibili di me,
passi uditi nel sogno ed inseguiti,
svanivano, con che tremenda forza
ti fu dato di cogliere, dicevo,
tra le vane la forma destinata!
Quest’ora ti edifica e ti schianta.
L’uno ancora implacato, l’altro urgeva –
con insulto di linfa chiusa i giorni
vorticosi nascevano da me,
rapidi, colmi fino al segno, ansiosi,
senza riparo n’ero trascinato.
Fosti, quanto puoi chiedere, reale,
la contesa col nulla era finita,
spirava un tempo lucido e furente,
senza fine perivi e rinascevi,
ne sentivi la forza e la paura.
Una disperazione antica usciva
dagli alberi, passava sulle tempie.
Vita, ne misuravi la pienezza.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Mario Luzi, „Vieții – Alla vita”

Mario Luzi, „Vieții – Alla vita”

Prieteni, ne așteaptă o barcă aici, și se leagănă
în lumina unde bolta cerească se-apleacă
și se-atinge cu marea, zboară făpturi nebunite de dragoste
pentru chipul unui Dumnezeu cald de speranță,
sus jos căutând și plângând: ne aflăm pe pământ,

dar într-o zi vom putea să plutim
ca rozele de pe ziduri pe străzile parfumate
către copilul care fără de voce le cere.

Prieteni, din barcă se vede lumea
iar în ea un adevăr o străbate
cutezător, cu un suspin adânc
de la vărsare pân’ la izvoare;

Madona cu ochi străvezii
se-apleacă blând către cei care mor,
adună mormanul vieții, durerile,
dorințele tăinuite de ani pe chipuri umede.
Fetele la fereastra înnegrită
cu privirile către munți
nu mai au răbdare-n a aștepta viitorul.

În încăpere e vocea mamei,
fără obârșii, fără adâncimi, mereu urmând
tăcerii pământului, și ea e frumoasă,
și pare că totul din ea s-a născut.

-traducere de Catalina Franco-
________________________________

Amici ci aspetta una barca e dondola
nella luce ove il cielo s’inarca
e tocca il mare, volano creature pazze ad amare
il viso d’Iddio caldo di speranza
in alto in basso cercando e piangono: noi siamo in terra

ma ci potremo un giorno librare
come rose dai muri nelle strade odorose
sul bimbo che le chiede senza voce.

Amici dalla barca si vede il mondo
e in lui una verità che precede
intrepida, un sospiro profondo
dalle foci alle sorgenti;
la Madonna dagli occhi trasparenti
scende adagio incontro ai morenti,
raccoglie il cumulo della vita, i dolori
le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.
Le ragazze alla finestra annerita
con lo sguardo verso i monti
non sanno finire d’aspettare l’avvenire.

Nelle stanze la voce materna
senza origine, senza profondità s’alterna
col silenzio della terra, è bella
e tutto par nato da quella.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând jos şi pantofi

Pierluigi Cappello, ”Ușa deschisă – Porta aperta”

Pierluigi Cappello, ”Ușa deschisă – Porta aperta”

Nu prea știu ce ne-aduse aici
ce-a rămas din noi,
o să fie-n curând devenire
o cale să fim singuri și luminoși în beznă
în timp ce noaptea încă nu vine
și-odată cu verdele tare al multelor ploi
o să se stingă încă o vară,
îndepărtând dorita candoare.
E-un loc așa gol că pare să-ți aparțină
pe umbra ce pare a ta o umbră întinde.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Non so bene cosa ci abbia portati qui
che cosa sia rimasto di noi,
sara stato il diventare presto
un modo di essere soli e risonanti nel buio
mentre la notte ancora non viene
e dai verdi rassodati dalle
molte piogge
si stacca un’altra volta l’estate,
una sospirata ingenuita si allontana.
E un posto tanto vuoto che pare ti appartenga
allunga un’ombra sull’ombra che sembrava la tua.

William Blake, ”Surâs – Sorriso – Smile”

William Blake, ”Surâs – Sorriso – Smile”
 
 
Există surâsul iubirii
există surâsul minciunii
există surâsul surâsurilor
aici se întâlnesc cele două surâsuri
 
Există încruntarea urii
există încruntarea disprețului
există privirea privirilor
pe care-n van dori-vei s-o uiți
 
E înfiptă-n străfundul inimii,
și-i înfiptă în spate adânc
și nu va fi fost vreodată surâs
ci doar Surâsul acela unic
 
Ce între Leagăn și Moarte
se poate întâmpla doar o dată
dar – și dacă se întâmplă –
sfârșește orice durere.
 
-traducere de Catalina Franco-
________________________
 
C’è un Sorriso d’Amore,
e c’è un Sorriso d’Inganno,
e c’è un Sorriso dei Sorrisi
in cui questi due Sorrisi si incontrano.
E c’è uno Sguardo d’Odio,
E c’è uno Sguardo di Disprezzo,
e c’è uno Sguardo degli Sguardi,
che tentate di scordare in vano;
perché si pianta nel profondo del Cuore,
e si pianta nel profondo della Schiena,
e nessun Sorriso che mai fu Sorriso,
ma un solo Sorriso soltanto,
che fra la Culla e la Tomba
si può Sorridere soltanto una volta;
ma, quando è Sorriso una volta,
c’è una fine a tutta l’Angoscia.
 
______________________
 
There is a Smile of Love
And there is a Smile of Deceit
And there is a Smile of Smiles
In which these two Smiles meet
 
And there is a Frown of Hate
And there is a Frown of disdain
And there is a Frown of Frowns
Which you strive to forget in vain
 
For it sticks in the Hearts deep Core
And it sticks in the deep Back bone
And no Smile that ever was smild
But only one Smile alone
 
That betwixt the Cradle & Grave
It only once Smild can be
But when it once is Smild
Theres an end to all Misery.