Fernando Pessoa, ”Nu știu de dragoste e… – Non so se è amor – Não sei se é amor …”

 

10686804_778364852225235_4979370386312408694_n

Fernando Pessoa, ”Nu știu de dragoste e… – Non so se è amor – Não sei se é amor …”

Dacă e dragoste darul ori te prefaci
nu știu. Dar dă-mi-o. Atât mi-e deajuns.
Nu mai sunt tânăr de-atât de mult timp,
atunci măcar din greșeală sa fiu.
Puțin ne dau zeii, și fals e puținul.

Totuși, de ni-l oferă, fie și fals,
darul e-adevărat. Accept.
Închid ochii: mi-este destul.
Ce-aș vrea mai mult?

**
-traducere de Catalina Franco-
**

Non so se è amor che hai, o amor che fingi,
quello che mi dai. Dammelo. Così mi basta.
Giacché per tempo giovane non sono,
che lo sia almeno per errore.
Poco gli dèi ci danno, e il poco è falso.

Però, se ce lo danno, sebbene falso, l’offerta
è vera. Accetto.
Chiudo gli occhi: è sufficiente.
Cosa voglio di più?

**
-traduzione di Antonio Tabucchi-
**

Não sei se é amor que tens, ou amor que finges,
O que me dás. Dás-mo. Tanto me basta.
Já que o não sou por tempo,
Seja eu jovem por erro.
Pouco os deuses nos dão, e o pouco é falso.

Porém, se o dão, falso que seja, a dadiva
É verdadeira. Aceito,
Cerro olhos: é bastante.
Que mais quero?

Cristina Campo, ”Iubire, azi numele tău – Amore, oggi il tuo nome”

Cristina Campo, ”Iubire, azi numele tău – Amore, oggi il tuo nome”

Iubire, azi numele tău
de pe buzele mele a fugit
ca piciorului ultima treaptă …

Risipită-i acum apa vieții
și toată lunga ei scară
de la capăt o voi păși.

Te-am schimbat pe cuvinte, iubire.

Parfum de miere întunecată
în diafane vase
cu lavă veche de mii de ani –

Te voi recunoaște după nestinsa
tăcere.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Amore, oggi il tuo nome
al mio labbro è sfuggito
come al piede l’ultimo gradino…

Ora è sparsa l’acqua della vita
e tutta la lunga scala
è da ricominciare.

T’ho barattato, amore, con parole.

Buio miele che odori
dentro diafani vasi
sotto mille e seicento anni di lava –

Ti riconoscerò dall’immortale
silenzio.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: Saftica Ignat

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz,”Simfonie de noiembrie – Symphonie de novembre”

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz,”Simfonie de noiembrie – Symphonie de novembre”

Va fi la fel ca în viața asta. Aceeași odaie.
– Da, copile, aceeași. În zori, pasărea vremilor în frunziș
Palidă ca o moartă: se trezesc apoi slujitorii
Și se-aude zgomotul înghețat și gol al găleților

La fântână. O, teribilă tinerețe, teribilă! Inimă goală!
Va fi exact ca în viața aceasta. Vor fi
Voci sărmane, vocile iernii în vechi suburbii,
Geamgiul cu cântecul lui răgușit,

Bunica încovoiată care de sub boneta murdară
Strigă nume de pești, omul cu șorț albastru
Ce-și scuipă în palma-i crăpată de muncă
Și urlă, nimeni nu știe ce, ca Îngerul judecății.

Va fi exact ca în viața asta. Aceeași masă,
Biblia, Goethe, cerneala și-al ei miros de timp,
Hârtia, femeie albă care citește-n gândire,
Pana, portretul. Copile, copile!

Va fi exact ca în viața asta! – Aceeași grădină,
Adâncă, adâncă, întunecată, deasă. Și spre amiază
S-or bucura să se-adune acolo oameni
Ce nu s-au cunoscut nicicând și care nu știu

Unii de alții decât atât: că vor trebui să se îmbrace
Ca pentru-o petrecere și să se ducă în noaptea
Dispăruților, singuri, fără iubire și fără lampă.
Va fi exact ca în viața asta. Aceeași alee:

Și (în după-amiaza de toamnă), ocolind aleea,
Unde drumul frumos coboară cu teamă, precum femeia
Ce-o să culeagă florile convalescenței – ascultă, copile, –
Ne-om întâlni din nou, ca odinioară acolo;

Și tu, tu ai uitat culoarea de-atunci a hainelor tale;
Dar eu, eu doar puține clipe de fericire am trăit.
În violet palid vei fi îmbrăcat, farmec trist!
Și florile pălăriei tale vor fi triste și mici
Și al lor nume eu nu-l voi ști: căci în viața-mi eu am știut
Numele unei singure flori mici și triste, miosotis,
De mult adormită în râpele țării De-a v-ați ascuns, floare
Orfană. Da, da, inimă adâncă! ca în viața aceasta.
Iar calea întunecată va fi, și acolo, umedă
În ecoul cascadelor. Și-ți voi vorbi
Despre orașul pe apă, despre-un rabin din Baccharach
Și despre nopțile din Florența.Va fi, de asemeni,

Zidul surpat și căzut, unde zace mirosul
atât de bătrânelor ploi, și o iarbă leproasă
rece și grasă o să-și tremure-acolo-n pârâul tăcut
florile-i goale.

-traducere de Catalina Franco-
___________________________
Ce sera tout à fait comme dans cette vie. La même chambre.
— Oui, mon enfant, la même. Au petit jour, l’oiseau des temps dans la feuillée
Pâle comme une morte : alors les servantes se lèvent
Et l’on entend le bruit glacé et creux des seaux

À la fontaine. Ô terrible, terrible jeunesse ! Cœur vide !
Ce sera tout à fait comme dans cette vie. Il y aura
Les voix pauvres, les voix d’hiver des vieux faubourgs,
Le vitrier avec sa chanson alternée,

La grand-mère cassée qui sous le bonnet sale
Crie des noms de poissons, l’homme au tablier bleu
Qui crache dans sa main usée par le brancard
Et hurle on ne sait quoi, comme l’Ange du jugement.

Ce sera tout à fait comme dans cette vie. La même table,
La Bible, Goethe, l’encre et son odeur de temps,
Le papier, femme blanche qui lit dans la pensée,
La plume, le portrait. Mon enfant, mon enfant !

Ce sera tout à fait comme dans cette vie ! — Le même jardin,
Profond, profond, touffu, obscur. Et vers midi
Des gens se réjouiront d’être réunis là
Qui ne se sont jamais connus et qui ne savent

Les uns des autres que ceci : qu’il faudra s’habiller
Comme pour une fête et aller dans la nuit
Des disparus, tout seul, sans amour et sans lampe.
Ce sera tout à fait comme dans cette vie. La même allée :

Et (dans l’après-midi d’automne) au détour de l’allée,
Là où le beau chemin descend peureusement, comme la femme
Qui va cueillir les fleurs de la convalescence — écoute, mon enfant, —
Nous nous rencontrerons, comme jadis ici ;

Et tu as oublié, toi, la couleur d’alors de ta robe ;
Mais moi, je n’ai connu que peu d’instants heureux.
Tu seras vêtu de violet pâle, beau chagrin !
Et les fleurs de ton chapeau seront tristes et petites

Et je ne saurai pas leur nom : car je n’ai connu dans la vie
Que le nom d’une seule fleur petite et triste, le myosotis,
Vieux dormeur des ravins au pays Cache-cache, fleur
Orpheline. Oui, oui, cœur profond ! comme dans cette vie.

Et le sentier obscur sera là, tout humide
D’un écho de cascades. Et je te parlerai
De la cité sur l’eau et du Rabbi de Baccharach
Et des Nuits de Florence. Il y aura aussi

Le mur croulant et bas où somnolait l’odeur
Des vieilles, vieilles pluies, et une herbe lépreuse
Froide et grasse secouera là ses fleurs creuses
Dans le ruisseau muet.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Alejandra Pizarnik, ”Chi illumina – Quién alumbra ”

Alejandra Pizarnik, ”Chi illumina – Quién alumbra ”

Când mă privești
ochii mei sunt chei,
zidurile au taine,
spaima mea – cuvânt, poezie.
Doar tu faci din memoria mea
o călătoare vrăjită,
un foc neîncetat.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________
Quando mi guardi
i miei occhi sono chiavi,
il muro ha segreti,
il mio timore parole, poesie.
Solo tu fai della mia memoria
una viaggiatrice affascinata,
un fuoco incessante.
__________

Cuando me miras
mis ojos son llaves,
el muro tiene secretos,
mi temor palabras, poemas.
Sólo tú haces de mi memoria
una viajera fascinada,
un fuego incesante.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă şi floare

Grazia Montanaro Lombardi, „Elocvențe! – Eloquenze!”

Grazia Montanaro Lombardi, „Elocvențe! – Eloquenze!”

Știu, această tăcere e prea grăitoare;
dar vezi …
Aș putea să-ți vorbesc de culoarea pielii
de umbra verde de ambră a ochilor
de cât de lungi mi-s picioarele
de căldura pe care-o eman când îmbrățișez.

Aș ști să-ți vorbesc de bătăile inimii
despre dorința zbătându-se-n pântec
despre cum, nechibzuit, gâfâie sufletul.

Aș ști apoi să-ți spun de cântecul oaselor
de melodia fluidă din notele dulci amare
de lenta ei curgere prin venele mele.

O singură lipsă inima-mi tulbură:
Nu știu prin cuvinte să-ți lămuresc nălucirea culorilor,
nici mireasma abisului ce-mi împresură inima,
nici cum să-mi iert lipsa asta de neiertat.

Și pentru această absență, în chip elocvent,
rămân în tăcere.
-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Lo so, che questo silenzio e troppo eloquente;
pero vedi…
Potrei spiegarti del colore della pelle
della sfumatura verdeambrata degli occhi
di quanto sono lunghe le mie gambe
del calore che so emanare quando abbraccio.

Saprei poi raccontarti dei battiti del cuore
del desiderio palpitante del ventre
dell’ansare sconsiderato del seno.
E se vuoi, posso dirti poi del canto delle ossa
della fluida melodia di note dolci amare
che con andamento lento mi scorrono nelle vene.

C’e una sola mancanza che mi angustia il cuore:
non so spiegarti a parole la fantasmagoria di colori,
e i profumi che agitano i baratri attorno alla mia anima,
e non so perdonarmi questa imperdonabile mancanza.

Ed e per questa mia mancanza che resto in silenzio,
eloquentemente.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, cadru apropiat

Yiannis Ritsos, ”Moştenire – Lascito”

Yiannis Ritsos, ”Moştenire – Lascito”

Spuse: Cred în poezie, în dragoste, în moarte,
de aceea în nemurire cred. Scriu un verset,
scriu lumea; exist eu; există lumea.
Prin vârful degetului meu mic curge un râu.
Ceru-i de șapte ori senin azuriu. Puritatea asta
e din nou adevărul prim, voința mea ultimă.

-în limba romana de Catalina Franco-
_______________________________

Disse: Credo nella poesia, nell’amore, nella morte,
perciò credo nell’immortalità. Scrivo un verso,
scrivo il mondo; esisto; esiste il mondo.
Dall’estremità del mio mignolo scorre un fiume.
Il cielo è sette volte azzurro. Questa purezza
è di nuovo la prima verità, il mio ultimo desiderio.

-Traducerea: Nicola Crocetti-

 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Yiannis Ritsos, ”Răstimp – Durată”

Yiannis Ritsos, ”Răstimp – Durată”

Noaptea se uită la noi prin frunzișul de stele.
O minunată noapte tăcută. Va veni o noapte
când noi n-om fi. Și chiar și atunci
și-o cânta porumbul bătrânele-i cântece,
secerătorii s-or iubi pe lângă căpițe,
și printre versurile noastre uitate
ca printre galbene spice
un chip tânăr, și luminat de lună,
va privi, ca și noi acum, norișorul acela de argint
ce se-înclină și-și pune fruntea pe umărul dealului.

-în limba romana de Catalina Franco-
_____________________________

La notte ci guarda tra il fogliame delle stelle.
Bella notte silenziosa. Verrà una notte
in cui non ci saremo. E anche allora
il granturco canterà le sue canzoni antiche,
le mietitrici s’innamoreranno accanto ai covoni,
e tra i nostri versi dimenticati
come tra le spighe gialle
un viso giovane, illuminato dalla luna,
guarderà, come noi stanotte, quella piccola
nube d’argento
che si piega e appoggia la fronte sulla spalla
dell’altura.

-Traducerea: Nicola Crocetti-

 

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi în aer liber

Sara Teasdale, ”Daruri – Gifts”

Sara Teasdale, ”Daruri – Gifts”

Primei iubiri i-am dat râsul,
Celei de-a doua – lacrimi,
Tăcere – celei de-a treia,
În toți anii aceștia.

Prima iubire-mi dărui viersul,
A doua – ochi spre-a vedea,
Dar, vai, a fost a treia iubire
Ce-mi dărui sufletul.

-traducere de Catalina Franco-
__________________________

I gave my first love laughter,
I gave my second tears,
I gave my third love silence
Through all the years.

My first love gave me singing,
My second eyes to see,
But oh, it was my third love
Who gave my soul to me.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare şi în aer liber

Sara Teasdale, ”Visele din inima mea – The Dreams of My Heart”

Sara Teasdale, ”Visele din inima mea – The Dreams of My Heart”

Visele din inima şi din mintea mea se duc ,
Nimic nu rămâne cu mine prea mult,
Dar de copil am avut
Adânca mângâiere a cântecului;

Dacă vreodată va fi să mă lase,
Să-mi găsesc moartea și să rămân
Cu lucrurile ale căror melodii sunt cântate și-uitate
Ca ploaia de ieri.

-traducere de Catalina Franco-
__________________________

The dreams of my heart and my mind pass,
Nothing stays with me long,
But I have had from a child
The deep solace of song;

If that should ever leave me,
Let me find death and stay
With things whose tunes are played out and forgotten
Like the rain of yesterday.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană