Hugo Mujica, ”Depărtare – Lontananza – Lejania”

Hugo Mujica, ”Depărtare – Lontananza – Lejania”

Îndepărtatul,

mai depărtat ca orice-ar veni,

e-înăuntrul a tot ce-i afară,

e un pas, o uimire.

-Traducere de Catalina Franco-
__________________________

La lontananza,

il piu lontano di qualsiasi arrivare,

e il dentro di ogni fuori,

e un passo, uno stupore.

-Traduzione di Alessandro Ghignoli-
_____________________________

Lo lejano,

lo más lejos que cualquier llegar,

es el adentro de todo afuera,

es un paso, un asombro.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, în aer liber şi apă

Mark Strand, ”Îngerul păzitor – Guardiana – The guardian”

Mark Strand, ”Îngerul păzitor – Guardiana – The guardian”

Soarele scade. Iarba arde.
Piere ziua, piere lumina.
De ce iubesc ce dispare?

Tu, ce te-ai dus, m-ai lăsat,
în ce-încăperi mohorâte stai?
Înger al morții mele,

păzește-mi absența.Trăiesc.

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Il sole che cala. I tappeti erbosi in fiamme.
Il giorno perso, la luce persa.
Perché amo quel che svanisce?

Tu che te ne sei andata, che te ne stavi andando,
che stanze di tenebra abiti?
Guardiana della mia morte,

preserva la mia assenza. Sono vivo.
__________________________

The sun setting. The lawns on fire.
The lost day, the lost light.
Why do I love what fades?

You who left, who were leaving,
what dark rooms do you inhabit?
Guardian of my death,

preserve my absence. I am alive.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, selfie şi cadru apropiat

Emily Dickinson, ”Buchetul mi-e.. – Mes bouquets sont..- My nosegays are for..”

Emily Dickinson, ”Buchetul mi-e.. – Mes bouquets sont..- My nosegays are for..”

Buchetul mi-e pentru ochi
Vrăjiți, știind să aștepte,
Mâna-mi refuză culesul,
Răbdătoare până la cer.

Așa că, de-ar șoșoti
Despre zori ori țarână,
El n-ar purta alt mesaj
Și, nici eu, altă rugă.

-Traducere de Catalina Franco-
_________________________
Mes bouquets sont pour des yeux Captifs –
Incertains – et attendant depuis longtemps –
Les Doigts refusent de cueillir,
Patientent jusqu’au Paradis –
Pour eux – s’ils doivent chuchoter
Du matin et de la terre –
Ils ne portent aucun autre message,
Et moi, aucune autre priere.
_________________________

My nosegays are for Captives –
Dim – long expectant eyes –
Fingers denied the plucking,
Patient till Paradise –
To such, if they sh’d whisper
Of morning and the moor –
They bear no other errand,
And I, no other prayer

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, cadru apropiat

Maria Attanasio, ”Mereu – Per sempre”

Maria Attanasio, ”Mereu – Per sempre”

Mereu
fiica mea surâzând
în ianuarie – zile cu soare
o clipă de har
o poem nou – vechea durere.
Mereu
o felie de lămâie în ceai
o reușită încercare
ochi îndrăgostiți într-ai mei
fiica mea ce se roagă
poezii mai bune-n zile bizare
o casă pe lac
un om credincios
sau doar bun.
Mereu
pace în lume
(cuvinte banale,
dar eu încă mai cred în ele)
o voce prietenă la telefon
eu foarte îndrăgostită
generoasă
nevinovată ca un nou-născut
sau ca un nebun.
Mereu
cuvinte în mișcare
și eu adunându-le-în vânt
eu – în gol mă adun, opresc timpul
eu – mă înseninez și fac tot mai puțin
eu, care-adun petece din micul meu cer
care mai pot auzi în oraș
ceva bun.
Mereu
eu, în sfârșit,
înțelegând al iertării dar
găsind chipuri și atomi din sângele meu
împrăștiate prin lume.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Per sempre
mia figlia che ride
una giornata di sole a Gennaio
un attimo d’ispirazione
poesia nuova e vecchio dolore.
Per sempre
una fetta di limone nel tè
la ricerca riuscita di me
due occhi innamorati nei miei
mia figlia che prega
le poesie migliori nei giorni dispari
una casa sul Lago
un uomo fedele
o solamente buono.
Per sempre
la pace nel mondo
(come sono banale,
ma ancora ci credo)
una voce amica al telefono
io molto innamorata
compassionevole
innocente come un bambino appena nato
o un pazzo qualunque.
Per sempre
parole in movimento
ed io che le raccolgo sottovento
io che mi raccolgo sottovuoto e fermo il tempo
io che mi rassereno e faccio tutto di meno
io che metto insieme i pezzi del mio piccolo cielo
io che riesco a sentire nella città
qualcosa di buono.
Per sempre
io che finalmente
comprendo il dono del perdono
e ritrovo volti e cellule del mio sangue
sparse per il mondo.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare, copac, iarbă, în aer liber şi natură

Maria Attanasio, ”Trec zilele trec – Passano i giorni ”

Maria Attanasio, ”Trec zilele trec – Passano i giorni ”

Trec zilele trec
Și părul mi-e alb
Ca munții în iarnă
Mă mint schimb culorile
Dar trec zilele trec
Eu aici mă întreb
Care-i rostul a toate
Dacă tot te pierd.
Plouă pe câmpuri
E soare visele mi se topesc
Și din nou te pierd
În fiece zi în fiece oră în fiece clipă
Iarăși te pierd
––––––
Încă te pierd
Nu fug de durere
Fiindcă până în ultima clipă
Te voi pierde mereu.

-traducere de Catalina Franco-
______________________________
Passano i giorni passano
Ed i capelli mi si imbiancano
Come le montagne d’inverno
E mi illudo di cambiare colori
Ma passano i giorni passano
Ed io qui a chiedermi
Che senso ha tutto questo
Se devo perderti ancora.
Piove s’allagano i campi
C’è sole e mi si sciolgono i sogni
E devo perderti ancora
Ogni giorno nei minuti di ogni ora
Devo perderti ancora.
–––––––

Ma devo perderti ancora
Senza fuggire mai da questo dolore
Perché fino all’ultimo istante
Ti perderò ancora.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: Saftica Ignat

Fernando Pessoa, „Altunde – Altrove – Elsewhere”

Fernando Pessoa, „Altunde – Altrove – Elsewhere”

Vină, vină, copilă,
Departe spre-Altunde.
Unde zilele-s blânde mereu,
Mereu frumoase câmpiile.

Luna acolo dă strălucire
Rătăcitorului și fericit și liber,
Lumina se țese cu întunericul
Nemuririi.

Abia acolo începi să vezi lucruri,
Basmele-s dulci precât nevăzutele,
Melodii de vis sunt cântate de buze,
De care te minunezi.

Timpul acolo binecuvântă,
Viața e sete-n sfârșit potolită,
Iubirea-i un veșnic sărut,
Când sărutul e cel de început.

Copilă, n-avem nevoie de navă,
Ci doar de marea noastră speranță
Nu de cârmaci, ci de fantezie nebună
Vino, vino să căutăm Altunde.

**
-traducere de Catalina Franco-
**
Andiamo via, creatura mia,
via verso l’Altrove.
Lì ci sono giorni sempre miti
e campi sempre belli.

La luna che splende su chi
là vaga contento e libero
ha intessuto la sua luce con le tenebre dell’immortalità.

Lì si incominciano a vedere le cose,
le favole narrate sono dolci come quelle non raccontate,
là le canzoni reali-sognate sono cantate
da labbra che si possono contemplare.

Il tempo lì è un momento d’allegria,
la vita una sete soddisfatta,
l’amore come quello di un bacio
quando quel bacio è il primo.

Non abbiamo bisogno di una nave, creatura mia,
ma delle nostre speranze finché saranno ancora belle,
non di rematori, ma di sfrenate fantasie.
Oh, andiamo a cercare l’Altrove!
**

Let us away my child,
Away to Elsewhere.
There days are ever mild
And fields are ever fair.

The moon that shines on whom
There wanders happy and free
Hath woven its light and gloom
Of immortality.

Seeing things there is young,
Told tales sweet as untold,
There real dream-songs are sung
By lips we may behold.

Time there’s a moment’s bliss,
Life a being-slaked thirst,
Love like that in a kiss
When that kiss is the first.

We need no boat, my child,
But our hopes while still fair
No rowers but fancies wild
O let we seek Elsewhere.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 4 persoane, în aer liber

Alfonso Gatto,”Pentru tatăl meu – A mio padre”

Alfonso Gatto,”Pentru tatăl meu – A mio padre”

De mi-ai fi fost în seara asta pe-aproape
de-a lungul drumului unde coboară umbra
albastră de parc-ar fi deja primăvară,
ca să-ți spun ce întunecată-i lumea și cum
la visele noastre în libertate se-aprinde
de speranțele celor săraci din ceruri,
aș găsi un plâns de copil
și ochi larg deschiși de zâmbet, negri
negri ca rândunelele mării.
Mi-ar fi fost de ajuns în viață să fii,
un om viu cu inima ta e un vis.
Acum pe pământ e umbră amintirea
vocii tale ce le spunea fiilor:
„Cât de frumoasă e noaptea și cât de bună-i
să ne iubească atât de mult de deplin
chiar și în somn „. Sub luna nouă tu
vedeai lumea plecându-se acelui cer,
oamenii călătorind către zori „.

-Traducere de Catalina Franco-
_________________________
Se mi tornassi questa sera accanto
lungo la via dove scende l’ombra
azzurra già che sembra primavera,
per dirti quanto è buio il mondo e come
ai nostri sogni in libertà s’accenda
di speranze di poveri di cielo,
io troverei un pianto da bambino
e gli occhi aperti di sorriso, neri
neri come le rondini del mare.
Mi basterebbe che tu fossi vivo,
un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.
Ora alla terra è un’ombra la memoria
della tua voce che diceva ai figli:
“Com’è bella la notte e com’è buona
ad amarci così con l’aria in piena
fin dentro al sonno”. Tu vedevi il mondo
nel novilunio sporgere a quel cielo,
gli uomini incamminati verso l’alba .

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, barbă

Emily Dickinson,”Spre-a scăpa de-amintiri – Se per sfuggire alla memoria -To flee from memory”

Emily Dickinson,”Spre-a scăpa de-amintiri – Se per sfuggire alla memoria -To flee from memory”

Spre-a scăpa de-amintiri,
De-am avea aripi,
Mulți am zbura.
Cu lentoarea deprinse
Păsări surprinse
Ar putea vedea
Lașul furgon
Al celor fugind
Din mintea omului.

-Traducere de Catalina Franco-
_________________________

Se per sfuggire alla memoria
Fossimo provvisti di ali
Molti volerebbero
Abituati a cose ben piu lente.
Gli uccelli- impauriti-
Scruterebbero il gigantesco carro
Degli uomini che fuggono – disperati
Dalla propria mente.
__________________________

To flee from memory
Had we the Wings
Many would fly
Inured to slower things
Birds with surprise
Would scan the cowering Van
Of men escaping
From the mind of man.

Este posibil ca imaginea să conţină: floare, plantă, natură şi în aer liber

Philippe Soupault, ” Niciodată – Plus jamais”

Philippe Soupault, ” Niciodată – Plus jamais”

Acum știu că bătrânețea-i deja infernul
remușcări regrete amintiri
experiențe experiența
de a nu mai fi ce ai fost
de a nu mai putea iubi
știind c-ai putea iubi
Mărturiile trecutului timp
Să nu poți uita ce doreai să uiți
acele glorii pe care le știi postume
Să nu poți reîncepe începuturi
Să întinzi mâini și buze
doar neant oferind
mâini goale brațe deschise buze deschise
apoi nimic nimic nimic
Nu singurătate, absență

**
-Traducere de Catalina Franco-
**
Ora so che la vecchiaia è già un inferno
il rimorso rimpiange i ricordi
e sperimenta l’esperienza
non essere più quello che eravamo stati
non più in grado di amare
e sappiamo che potremmo amare
Testimonianze del passato
Non posso dimenticare quello che volevamo dimenticare
e queste glorie che conosciamo postume
Non posso ricominciare
Raggiungere con le braccia
e offri solo il nulla
mani vuote braccia aperte labbra aperte
e poi nient’altro che niente
Non solitudine ma assenza

**

Je sais désormais que la vieillesse c’est déjà l’enfer
les remords les regrets les souvenirs
et les expériences l’expérience
ne plus être ce qu’on avait été
ne plus pouvoir aimer
et savoir que l’on pouvait aimer
Les témoignages du temps passé
Ne pouvoir oublier ce qu’on voulait oublier
et ces gloires que l’on sait posthumes
Ne pouvoir recommencer les commencements
Tendre les mains les bras les lèvres
et n’offrir que le néant
les mains vides les bras ouverts les lèvres ouvertes
et puis rien rien que rien
Pas la solitude mais l’absence

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Emily Dickinson, ”Inimă! – Heart! ”

Emily Dickinson, ”Inimă! – Heart! ”

Inimă, ‘n noaptea asta,
Hai să-l uităm, tu și eu!
Tu uită-i căldura primită,
Eu o să-i uit lumina.

Când termini, zi-mi, rogu-te,
S-o pot lua de la capăt;
Grăbește-te! Altfel, din nou,
Mi-aduc aminte de el!

-traducere de Catalina Franco-
______________________________

Heart, we will forget him!
You and I, to-night!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging,
I may remember him!

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană