Yannis Ritsos, ”Decolorare – Scolorimento”

Yannis Ritsos, ”Decolorare – Scolorimento”

Cu cât trece timpul, cu atât crește marea.
În același timp își pierde culorile,
una câte una se sparg crestele undelor. Fără de număr ancore
ruginesc pe uscat. Ce numeam
libertate oare nu era pierdere? Și nu-i oare pierderea singurul câștig? Iar după –
nici pierdere, nici câștig. Nimic. Pe marea dispărută – luminile vămii și ale tavernei .
Cu stelele-i false – doar noaptea.
_____________________
-în românește de Catalina Franco-
_____________________

Più passa il tempo e più ingrandisce il mare.
Contemporaneamente perde i suoi colori,
le cime si spezzano una a una. Innumerevoli ancore
arrugginiscono sulla terraferma. Quella che chiamavamo
libertà che non fosse la perdita? E che non sia
la perdita l’unico guadagno? Dopo
né perdita né guadagno. Niente. Le luci
della dogana e della taverna sul mare spente.
Solo la notte con le sue stelle false.

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, plantă, ocean, în aer liber şi natură

Carl Sandburg, ”Ai grijă – State attenti – Look out”

Carl Sandburg, ”Ai grijă – State attenti – Look out”

Ai grijă cum folosești cuvinte superbe.
Când dai drumul la cuvinte superbe, atunci
nu e ușor să le chemi înapoi.
Poartă cizme lungi, cizme puternice; ele
pleacă superbe; nu te aud de le chemi
înapoi –
Ai grijă cum folosești cuvinte superbe.
______________________________
-trqducere de Catalina Franco-
______________________________
State attenti a usare parole superbe.
Quando si lasciano andare parole superbe, poi
non è facile richiamarle indietro.
Calzano lunghi stivali, stivali duri; se ne
vanno via superbe; non vi sentono
se le richiamate –
State attenti a usare parole superbe.
___________________________
Look out how you use proud words.
When you let proud words go, it is not easy to call them back.
They wear long boots, hard boots; they walk off proud; they can’t hear you calling –
Look out how you use proud words.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, în aer liber

Mario Luzi, ”vino, intră – vieni ed entra”

Mario Luzi, ”vino, intră – vieni ed entra”

Sunt eu cel ce pun pini
pe foc, ce mi-aplec urechea
când se cutremură gemul, nu-s nici senin
nici neliniștit. Tu cea pentru lungă vreme promisă
vino și stai pe locul
lăsat de suferință
să nu te doară de mine, de tine,
scotocește pe lângă casă,
ușile cenușii încearcă-le.
Încetul cu încetul se împlineste măsura,
încetul cu încetul, încetul cu încetul, cum
o vrei tu, singurătatea revarsă,
vino, intră, învinge-mă.

E o zi de iarnă din anul acesta,
o zi, o zi din viața noastră.
___________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________

Son qui che metto pine
sul fuoco, porgo orecchio
al fremere dei vetri, non ho calma
né ansia. Tu che per lunga promessa
vieni ed occupi il posto
lasciato dalla sofferenza
non disperare o di me o di te,
fruga nelle adiacenze della casa,
cerca i battenti grigi della porta.
A poco a poco la misura è colma,
a poco a poco, a poco a poco, come
tu vuoi, la solitudine trabocca,
vieni ed entra, attingi a mani basse.

È un giorno dell’inverno di quest’anno,
un giorno, un giorno della nostra vita.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând jos, camera de zi, masă şi interior

Mario Benedetti, ”O femeie goală”-”Una donna nuda”-”Una mujer desnuda”

Mario Benedetti, ”O femeie goală”-”Una donna nuda”-”Una mujer desnuda”

O femeie goală și în întuneric
are o claritate ce luminează
așa că dacă te ia deznădejdea
într-o noapte neagră ori fără lună
este convenabil și chiar vital
să ai o femeie goală la îndemână.

O femeie goală și în întuneric
generează o splendoare ce dă încredere
atunci în calendar e sărbătoare
pe la colțuri vibrează păianjenii
și ochi fericiți și felini
privesc și nu se mai satură să se uite

O femeie goală și în întuneric
e pentru mâini o chemare
pentru buze-i aproape un destin
iar pentru inimă o risipă.

O femeie goală e o enigmă
și-i mereu o sărbătoare s-o explorezi.

O femeie goală și în întuneric
generează propria ei lumină și ne aprinde
tavanul se transformă în cer
și o slavă e în a nu fi inocent.

O femeie dorită sau întrezărită
învinge moartea măcar o dată.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Una donna nuda e al buio
ha un chiarore che ci illumina
in modo che se succede uno sconforto
un black-out o una notte senza luna
è conveniente e persino imprescindibile
tener vicino una donna nuda.

Una donna nuda e al buio
genera uno splendore che dà fiducia
e allora segna festa il calendario
vibrano nei loro angoli le ragnatele
e gli occhi felici e felini
guardano e non si stancano di guardare

Una donna nuda e al buio
è una vocazione per le mani
per le labbra è quasi un destino
e per il cuore uno sperpero.

Una donna nuda è un enigma
ed è sempre una festa decifrarlo.

Una donna nuda e al buio
genera una propria luce e ci accende,
il soffitto si trasforma in cielo
ed è una gloria non essere innocente.

Una donna voluta o intravista
sconfigge per una volta la morte.
_____________________

Una mujer desnuda y en lo oscuro
tiene una claridad que nos alumbra
de modo que si ocurre un desconsuelo
un apagón o una noche sin luna
es conveniente y hasta imprescindible
tener a mano una mujer desnuda.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
genera un resplandor que da confianza
entonces dominguea el almanaque
vibran en su rincón las telarañas
y los ojos felices y felinos
miran y de mirar nunca se cansan.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
es una vocación para las manos
para los labios es casi un destino
y para el corazón un despilfarro
una mujer desnuda es un enigma
y siempre es una fiesta descifrarlo.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
genera una luz propia y nos enciende
el cielo raso se convierte en cielo
y es una gloria no ser inocente
una mujer querida o vislumbrada
desbarata por una vez la muerte.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ana Luísa Amaral, ”mările lui Homer – i mari di Omero ”

Ana Luísa Amaral, ”mările lui Homer – i mari di Omero ”

mările lui Homer au încetat
să-și ducă, zvelte, corăbiile

în numele celor fără de nume, continuă.
prin pustii de nisip, pustiuri fără de
sens, continuă. prin fețe în pustiuri,
cele ale celor fără de nume sau chip, continuă.
tot mai adânc în pustiu, picuri de
sânge și bobi de nisip, cu sfinxul în
pustiu, continuă, în numele adevărat
al mereu fluidului ce viață își
spune, în potrivite tonuri, continuă.

mori divine lent măcinând
făină fină, inutile maree de pulbere
_____________________
-în românește de Catalina Franco-
_____________________

i mari di Omero hanno smesso
di portare, snelle, le loro navi

in nome dei senza-nome, continua.
per deserti di sabbia, deserti senza
senso, continua. per i volti nel deserto,
quelli dei senza nome o volto, continua.
in fondo al deserto, gocce di
sangue e granelli di sabbia, la sfinge
nel deserto, continua, nel vero
nome dello spesso fluido che si dice
vitale, in tonnellate giuste, continua.

i divini mulini macinando lenti
fina farina, inutili maree di polvere

-Traduzione di Livia Apa-

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber şi apă