Georg Trakl,”Șoaptele după-amiezii”-”In den Nachmittag geflustert”

Georg Trakl,”Șoaptele după-amiezii”-”In den Nachmittag geflustert”

Soare subțire de toamnă,
Din copaci cade rodul.
Tăcere-n odăi albastre
În prelunga după-amiază.

A moarte sună metalul;
Se prăbușește alb animalul.
Cântarea aspră a fetelor
Se pierde pe frunzele toamnei.

Fruntea visând la culorile sfinte
Atinsă lin de aripa nebuniei.
Pe colină umbrele suie
Negre de putreziciune.

Amurg tot în pace și vin:
Chinul se varsă în chitară.
La blânda lumina de lampă
Tu te întorci ca într-un vis.

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Sonne, herbstlich dünn und zag,
Und das Obst fällt von den Bäumen.
Stille wohnt in blauen Räumen
Einen langen Nachmittag.

Sterbeklänge von Metall;
Und ein weißes Tier bricht nieder.
Brauner Mädchen rauhe Lieder
Sind verweht im Blätterfall.

Stirne Gottes Farben träumt,
Spürt des Wahnsinns sanfte Flügel.
Schatten drehen sich am Hügel
Von Verwesung schwarz umsäumt.

Dämmerung voll Ruh und Wein:
Traurige Guitarren rinnen.
Und zur milden Lampe drinnen
Kehrst du wie im Traume ein.

Jorge Eduardo Eielson, ”Visez că scriu – Sogno che scrivo”

Jorge Eduardo Eielson, ”Visez că scriu – Sogno che scrivo”

”Apele abisului
Unde m-am îndrăgostit de mine”
Francisco de Quevedo

Visez că scriu și în timp ce visez
Scriu acest poem
Visez că sunt încă un copil
Și sora mea zi și noapte îmbracă
O păpușă cu părul blond
Visez că bunica ei doarme pe un scaun
Pe fratele meu mai mare pe bicicletă
Și continuu să visez că scriu
Sau poate scriu în timp ce visez
Ori visez când scriu
Sau poate-s bătrân și trecutul meu
E o perdea ce neîncetat se ridică și cade
Un vârtej neîncetat de atomi cerești
De inima de capul meu neînțeleși
Totuși îmi văd mereu sora
Îmbrăcând o păpușă blondă
Bunica dormind pe un scaun
Pe fratele meu mai mare pe bicicletă
Visez că scriu, dar poate
Nu visez nici nu dorm
Și nu e nicio soră care să îmbrace
O păpușă cu părul blond zi și noapte
Nici o bunică adormită pe un scaun
Niciun frate mai mare pe bicicletă
Ci sunt doar eu care scriu
Și sunt încă un copil
___________________________
– din italiana de Catalina Franco-
___________________________
”Le acque dell’abisso
Dove mi innamoravo di me stesso”
Francisco de Quevedo

Sogno che scrivo e mentre sogno
Scrivo questa poesia
Sogno che sono ancora un bimbo
E mia sorella veste giorno e notte
Una bambola dai capelli biondi
Sogno che la nonna dorme su una sedia
E mio fratello maggiore in bicicletta
E continuo a sognare che scrivo
O forse scrivo mentre sogno
O sogno mentre scrivo
O forse sono vecchio e il mio passato
È un sipario che sale e scende senza sosta
Un incessante turbinio di atomi celesti
Che il mio cuore e la mia testa non capiscono
Eppure vedo sempre mia sorella
Che veste una bambola bionda
La nonna che dorme su una sedia
E mio fratello maggiore in bicicletta
Sogno che scrivo ma forse
Non sogno e neanche dormo
E non c’è nessuna sorella che veste
Una bambola dai capelli biondi giorno e notte
Nessuna nonna addormentata su una sedia
Nessun fratello maggiore in bicicletta
Ma soltanto io che scrivo
E che sono ancora bimbo

 

Edward Estlin Cummings, „Pe vremea narciselor”-” „In time of daffodils”

Edward Estlin Cummings, „Pe vremea narciselor”-” „In time of daffodils”

Pe vremea asfodelelor (care știu
scopul vieții este a creste)
uitând de ce, amintește-ți cum

pe vremea liliacului care proclamă
scopul trezirii este-a visa,
amintește-ți că (părem a uita)

pe vremea rozelor (care uimesc
acum și aici cu paradisul)
dacă uitam, amintiți-vă da

pe vremea a tot ce e frumusețe
dincolo de ce mintea înțelege,
încearcă a-ți aminti (uitând vei găsi)

și va rămâne misterul
(când timpul de timp ne-o elibera)
de mine uitând, amintește-ți

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

in time of daffodils(who know
the goal of living is to grow)
forgetting why,remember how

in time of lilacs who proclaim
the aim of waking is to dream,
remember so(forgetting seem)

in time of roses(who amaze
our now and here with paradise)
forgetting if,remember yes

in time of all sweet things beyond
whatever mind may comprehend,
remember seek(forgetting find)

and in a mystery to be
(when time from time shall set us free)
forgetting me,remember me

Umberto Crocetti, ” Șoapte și tăceri – Sussurri e silenzi”

Umberto Crocetti, ” Șoapte și tăceri – Sussurri e silenzi”

Înving în tăcere trecerea zilei
aud vocile sufletului
șoptind ascuns
chiar și mie, făcătorul de sunete.

Cu mâinile dau la o parte lianele
gândului
caut întrebări și răspunsuri
nori desenând
pe cerul senin
adun tăceri ce scapă năvodului.

În concertul serii
întâi tace vioara
răsuflarea
se scurtează și-mi tremură.

Dă drumul cântului,
îmbracă-l în bucurie,
spulberă sticla grea a cutiilor,
eliberează fluturii din acele
ce străpung inima
frumuseții.

Suntem zei,
pierduți în negură
în fiece zi ne schimbăm,
ca apa,
neclintite rămân numai amintirile,
pietriș în adâncul vieții.

____________________
-traducere de Catalina Franco-
____________________

Superato in affanno il valico del giorno
sento le voci dell’anima
bisbigliare nascoste
perfino a me, artefice dei suoni.

E sposto con le mani le fronde
dei pensieri
in cerca di domande e di risposte,
disegno nubi
su questo cielo terso
e catturo silenzi che sfuggono alla rete.

Nel concerto serale
tace il primo violino,
il mio respiro
si fa corto e trema.

Ti rendo il canto,
vestilo di gioia,
frantuma i vetri orrendi delle teche,
libera le farfalle dagli spilli
che trafiggono il cuore
alla bellezza.

Noi siamo dei,
perduti nella nebbia
e mutiamo ogni giorno,
come l’acqua,
solo i ricordi rimangono ancorati
come ciottoli sul fondo della vita.

Vincenzo Cardarelli, ”Ottobre”-”Octombrie”

Vincenzo Cardarelli, ”Ottobre”-”Octombrie”

Cândva era vara,
erau acel foc, acea ardoare,
ce-mi trezeau fantezia.
Mă închin acum toamnei
îmbătătoarei culori.
Îmi place anotimpul obosit
cu rodu-i deja cules.
Nimic nu-mi mai seamănă,
nu mă mai alină nimic –
doar aerul mirosind
a must și a vin,
doar bătrânul soare de octombrie
deasupra culeselor vii.
Soare de toamnă neașteptat,
strălucind când și când,
cu dulce pierdere
cu fericire rătăcitoare,
tu, care ne găsești,
în fată cu răul, cu moartea în suflet.
Iată de ce te iubesc
supraviețuitor soare palid,
ce nu știi a spune adio,
și-în fiece dimineață reînvii
ca o nouă minune,
tot mai frumos cu cât te ridici
și ești acolo ca să respiri.
Din aceste incredibile zile
iți alcătuiești timpul
– o agonie dulce –

-Traducere de Catalina Franco-
––––––––––––––-
Un tempo, era d’estate,
era a quel fuoco, a quegli ardori,
che si destava la mia fantasia.
Inclino adesso all’autunno
dal colore che inebria,
amo la stanca stagione
che ha gia vendemmiato.
Niente piu mi somiglia,
nulla piu mi consola,
di quest’aria che odora
di mosto e di vino,
di questo vecchio sole ottobrino
che splende sulla vigne saccheggiate.
Sole d’autunno inatteso,
che splendi come in un di la,
con tenera perdizione
e vagabonda felicita,
tu ci trovi fiaccati,
volti al peggio e la morte nell’anima.
Ecco perché ci piaci,
vago sole superstite
che non sai dirci addio,
tornando ogni mattina
come un nuovo miracolo,
tanto piu bello quanto piu t’inoltri
e sei li per spirare.
E di queste incredibili giornate
vai componendo la tua stagione
ch’e tutta una dolcissima agonia.

Salvatore Quasimodo, ”Toamnă – Autunno”

Salvatore Quasimodo, ”Toamnă – Autunno”

Toamnă blândă, eu pe mine mă am
și m-aplec în apele tale cerul să beau,
gingașă fugă de-abisuri și de copaci.
Aspra pedeapsă a nașterii
mă află de tine legat;
în tine mă nărui și mă-înapoiez:
sărman lucru ce cade
și-l strânge pământul.
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Autunno mansueto, io mi posseggo
e piego alle tue acque a bermi il cielo,
fuga soave d’alberi e d’abissi.
Aspra pena del nascere
mi trova a te congiunto;
e in te mi schianto e risano:
povera cosa caduta
che la terra raccoglie.

Philippe Jaccottet, ”Ignorantul – L’ignorant”

Philippe Jaccottet, ”Ignorantul – L’ignorant”

Cu cât îmbătrânesc, cu-atât știu mai puțin,
cu cât trăiesc, cu-atât am și stăpânesc mai puțin.
Tot ceea ce dețin e un loc rând pe rând
Nins sau strălucitor, dar nicicând locuit.
Unde-s donatorul, ghidul, tutorele?
Rămân în camera mea și tac mai întâi
(intră liniștea ca să facă ordine),
și-aștept câte una să piară minciunile:
ce rămâne? ce rămâne într-un muribund
împiedicându-l să moară? Cu ce putere
între pereții săi mai vorbește încă?
Pot să știu eu, ignorantul, neliniștitul?
L-aud însă cu-adevărat vorbind, cuvântu-i
pătrunde-odată cu ziua, deși așa vag:
„La fel ca focul, dragostea strălucește
numai din lipsa și din splendoarea pădurilor în cenușă … ”
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________
Plus je vieillis et plus je croîs en ignorance,
plus j’ai vécu, moins je possède et moins je règne.
Tout ce que j’ai, c’est un espace tour à tour
Enneigé ou brillant, mais jamais habité.
Où est le donateur, le guide, le gardien?
Je me tiens dans ma chambre et d’abord je me tais
(le silence entre en serviteur mettre un peu d’ordre),
et j’attends qu’un à un les mensonges s’écartent:
que reste-t-il? que reste-t-il à ce mourant
qui l’empêche si bien de mourir ? Quelle force
le fait encore parler entre ses quatre murs?
Pourrais-je le savoir, moi l’ignare et l’inquiet?
Mais j’entends vraiment qui parle, et sa parole
pénètre avec le jour, encore que bien vague :
«Comme le feu, l’amour n’établit sa clarté
que sur la faute et la beauté des bois en cendres… »

Blaise Cendrars, ”Ești mai frumoasa ca cerul și marea – Tu es plus belle que le ciel et la mer”

Blaise Cendrars, ”Ești mai frumoasa ca cerul și marea – Tu es plus belle que le ciel et la mer”

Când iubești tre să pleci.
Lasă-ți soția lasă-ți copilul
Lasă-ți prietenul lasă-ți prietena
Lasă-ți iubita lăsa-ți iubitul
Când iubești tre să pleci

Lumea-i plină de negri negrese
Femei bărbați bărbați femei
Uită-te la frumoasele prăvălii
Trăsura bărbatul femeia trăsura
Și marfa frumoasa

Există văzduhul există vântul
Munții apa cerul pământul
Animalele și copiii
Plantele și cărbunii

Învață să vinzi să cumperi să vinzi din nou
Dă ia dă ia

Când iubești tre să știi
Să cânți să alergi să mănânci să bei
Să fluieri
Și să înveți să muncești

Când iubești tre să pleci
Nu plânge surâzând
Nu te cuibări între doi sâni
Respiră mergi pleacă du-te

Mă îmbăiez și mă uit
Văd gura pe care-o cunosc
Mâna piciorul ochiul
Mă îmbăiez și mă uit

Lumea întreagă-i încă acolo
Viața-i plină de lucruri surprinzătoare
Ies din farmacie
Mă dau jos de pe cântar
Îmi cântăresc cele 80 de kile
Te ador
Blaise Cendrars

_____________________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________________
Quand tu aimes il faut partir
Quitte ta femme quitte ton enfant
Quitte ton ami quitte ton amie
Quitte ton amante quitte ton amant
Quand tu aimes il faut partir

Le monde est plein de nègres et de négresses
Des femmes des hommes des hommes des femmes
Regarde les beaux magasins
Ce fiacre cet homme cette femme ce fiacre
Et toutes les belles marchandises

II y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre

Apprends à vendre à acheter à revendre
Donne prends donne prends

Quand tu aimes il faut savoir
Chanter courir manger boire
Siffler
Et apprendre à travailler

Quand tu aimes il faut partir
Ne larmoie pas en souriant
Ne te niche pas entre deux seins
Respire marche pars va-t’en

Je prends mon bain et je regarde
Je vois la bouche que je connais
La main la jambe l’œil
Je prends mon bain et je regarde

Le monde entier est toujours là
La vie pleine de choses surprenantes
Je sors de la pharmacie
Je descends juste de la bascule
Je pèse mes 80 kilos
Je t’aime

Nelly Sachs, ”Noi deja exersăm moartea de mâine – Wir üben heute schon den Tod von morgen”

Nelly Sachs, ”Noi deja exersăm moartea de mâine – Wir üben heute schon den Tod von morgen”

Noi exersăm deja moartea de mâine
pe când moartea bătrână se ofilește-n noi încă –
O, spaimă de moarte a omenirii!

Oh, obișnuință a morții chiar și în vise
unde schela morții în așchii negre se spulberă
iar luna osoasă luminează ruine

O, spaimă de moarte a omenirii!

Unde sunt blânzii profeți,
îngerii liniștii, care ating pentru noi
izvorul ascuns care, de oboseală,
se scurge în moarte?

____________________
-traducere de Catalina Franco-
____________________

Wir üben heute schon den Tod von morgen
wo noch das alte Sterben in uns welkt –
O Angst der Menschheit nicht zu überstehn –

O Todgewöhnung bis hinein in Träume
wo Nachtgerüst in schwarze Scherben fällt
und beinern Mond in den Ruinen leuchtet –

O Angst der Menschheit nicht zu überstehn –

Wo sind die sanften Rutengänger
Ruhe-Engel, die den verborgnen Quell
uns angeführt, der von der Müdigkeit
zum Sterben rinnt?

Mark Strand, ”Vraja de zi de zi a muzicii -The Everyday Enchantment of Music”

Mark Strand, ”Vraja de zi de zi a muzicii -The Everyday Enchantment of Music”

Un sunet aspru a fost șlefuit până a devenit un sunet mai fin, care a fost șlefuit până a devenit muzică. Apoi, muzica a fost șlefuită până a devenit amintirea unei nopți la Veneția, când lacrimile mării au căzut de pe Podul Suspinelor, care la rândul său a fost șlefuit până când a încetat să mai fie, iar în locu-i fu casa goală a unei frământate inimi. Apoi, brusc soarele apăru, și muzica reveni și traficul se puse-n mișcare și se opri în depărtare, la marginea orașului, apăru o linie lungă de nori și fu tunetul, care, oricât de amenințător, va fi devenit muzică, iar amintirea a ceea ce s-a întâmplat după ce va fi început Veneția și a ceea ce s-a întâmplat după ce casa inimii frământate s-a frânt în două va fi început și ea.
________________________
-traducere de Catalina Franco
________________________

A rough sound was polished until it became a smoother sound, which was polished until it became music. Then the music was polished until it became the memory of a night in Venice when tears of the sea fell from the Bridge of Sighs, which in turn was polished until it ceased to be and in its place stood the empty home of a heart in trouble. Then suddenly there was sun and the music came back and traffic was moving and off in the distance, at the edge of the city, a long line of clouds appeared, and there was thunder, which, however menacing, would become music, and the memory of what happened after Venice would begin, and what happened after the home of the troubled heart broke in two would also begin.
__________________________
– Mark Strand, from ”Almost Invisible”, 2012-