Santo Lo Curzio, ”Mamei.. – Alla Madre..”

14900428_1101709949914028_8902539120506991724_n

Santo Lo Curzio, ”Mamei.. – Alla Madre..”

De la părul tău îmi vine puterea
iar, când te-ating cu vârful degetelor,
din mâna ta se desface labirintul sirenelor
din mintea ta farmecul, din păienjenișul
ochilor tăi – văl după văl infinite – cerurile
din inima ta – armonia iubirii
de la tine-s darurile care mă-înconjură
îmi împlinești mereu toate vrerile
Femeie și mamă, cochilie, perlă –
mică fiindcă te văd precum luna –
imensă însă-n lumina-i, dăruind viață ca soarele.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________
Dai tuoi capelli mi viene la forza
mentre ti sfioro la pelle con le punte delle dita
dal tuo canto sorge il labirinto delle sirene
dalla tua mente lo charme, la ragnatela
dai tuoi occhi gli infiniti cieli di veli dopo veli
dal tuo cuore s’espande l’armonia dell’amore
da te ecco i doni che mi cingono e che sfoglio
tu riempi i miei desideri in ogni tempo
Donna e madre, conchiglia, perla
piccola perché ti vedo come la luna
ma immensa di luce e generante come il sole.

Danilo Bramati, „As fi vrut”-”Avrei voluto”

Danilo Bramati, „As fi vrut”-”Avrei voluto”

Câte lucruri dincolo de marginea foii, dincolo de
marginile drumului, dincolo de privirea ta și de-a mea
care nu se încrucișează…
În luncă, între tei și tei, există o amintire care
se întunecă.
Stau în iarba uscată. Eu scriu, dar tu nu vei citi.
Deci tu și cu mine nu ne întâlnim.
Totuși … și totuși am vrut …
Mi-ar fi plăcut să fii aici, să parcurgi acest
drum, copacii, respirația, mișcarea, aș fi vrut
să nu arunci aceste fraze ca pietre într-un iaz.

-traducere de Catalina Franco-
–––––––––––––––-

Quante cose oltre i margini del foglio, oltre i bordi
del viale, oltre il tuo sguardo e il mio che non si
incrociano…
Nel prato, fra tiglio e tiglio, c’è un ricordo che si
oscura.
Siedo nell’erba secca. Scrivo, ma tu non leggerai.
Così tu e io non ci incontriamo.
Eppure…eppure avrei voluto…
Avrei voluto che tu fossi qui, che percorressi questo
viale, questi alberi, il respiro, il movimento, avrei
voluto non gettare queste frasi come pietre in uno
stagno.

-da”Il fiore dell’assenza”-

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac, cer, floare, în aer liber şi natură

Enzo Montano, ”Bună ziua”-”Buongiorno”

Enzo Montano, ”Bună ziua”-”Buongiorno”

Bună ziua, ziuă!
Ploioasă zi de noiembrie.
Mă uimești în timp ce-ți tragi faldurile
veșmântului tău sur de frig și de ploaie,
surâzi și plângi laolaltă, tremuri și cânți.

Bună ziua, noiembrie
în silueta umbrelor tale și-n chiparoși,
în lumina ruginie și în lenea ta,
în ceața și în undele tale,
văd tandra neiertătoarea-ți tristețe?

La o masă de cafea franțuzească,
într-un bar luminat de neon și cristal,
mi-amintesc și văd, prin al norilor clarobscur,
vise doruri nădejdi și îndoieli adunate
gravate de mâinile unei Zeițe acuma departe.

Noiembrie magic!
doar gândul la minunea aceea de floare
ție la nesfârșit recunoscător mă face.
Bună ziua, regina atâtor zile,
bună ziua, vis minunat!

Umbli prin meandrele obișnuințelor
unui prezent aspru în care eu nu mai sunt.
Îmi simți gândurile? Nu contează!
Voi continua să-ți păstrez zâmbetul,
Nu-l voi lăsa să treacă de ușa uitării.

Lumina palidei lune s-a dus
în nesfârșitul ținut al amintirilor
între legile și văile sufletului,
mari adânci nebănuite schimbări,
voi mai lovi cu călcâiul în pântecele
enigmaticului meu armăsar
la nesfârșit voi rătăci cavaler bizar
până la cea din urma a ta privire.

Mulțumesc, noiembrie!
Adio, petala mea tristă și minunată.

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Buongiorno giorno!
Giorno piovoso di novembre.
Mi sorprendi mentre strascichi le falde
della tua veste scura di freddo e pioggia,
sorridi e insieme piangi, rabbrividisci e canti.

Buongiorno novembre,
nelle tue silhouette di ombre e nei tuoi cipressi,
nella tua luce di rame e nella tua pigrizia,
nella tua nebbia e nelle tue onde,
vedono tenera ineluttabile tristezza?

A un tavolo stile caffè francese,
in un bar illuminato da neon riflessi e cristalli,
ricordo e osservo, tra i chiaroscuri delle nubi,
sogni desideri certezze e i dubbi sovrapposti
disegnati dalle mani di una Dea ora lontana.

Novembre meraviglioso!
la sola idea di quello stupendo fiore multicolore
rende la mia gratitudine, per te, sterminata.
Buongiorno mia regina di tanti giorni,
buongiorno meraviglioso sogno!

Vaghi nei labirinti delle abitudini
di un presente feroce dove non ci sono più.
Avverti il mio pensiero? Non importa!
Continuerò a custodire il tuo sorriso,
non permetterò che varchi l’uscio dell’oblio.

Cessato il chiarore della pallida luna
nelle lande sterminate dei ricordi
tra le leggi e gli anfratti dello spirito,
immensi mutevoli profondi misteriosi,
affonderò ancora i talloni nel ventre
del mio evanescente destriero
all’infinito vagherò solito cavaliere sgangherato
fino alla luce vitale di un tuo sguardo.

Grazie novembre!
Addio mio triste e meraviglioso petalo.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber

Santo Lo Curzio, ”Sărutul .. – Il bacio..”

 

 

27654604_1542126979205654_8944670764518768638_nSanto Lo Curzio, ”Sărutul .. – Il bacio..”
Singurătatea toată în jur mi-am strâns
și-am pus-o deoparte încă un timp
voiam să te văd între oazele mării
și-acel amurg ce nu va mai fi nicicând
cunoașterea scurtă ne-a fost cum fu și vara aceea
când soarele uneori nu simte deloc nevoia
fața-i, acoperită deja, să-și arate.
August se împlini și scurt și intens
iar în septembrie vântul departe te-a dus.
De la tine păstrez sclipiri de cuvinte albastre
însă acel sărut fu atât de intens de deplin
atât de capricios, de neașteptat, de singur
atât de îndrăzneț, de adânc, de fierbinte
încât și astăzi gura îmi arde.
_______________________________
-traducere de Catalina Franco-
_______________________________

Raccolsi intorno tutta la mia solitudine
e la misi da parte per un’altra stagione
cos’io volli incontrarti tra l’oasi di mare
e quel tramonto che non si ripetera piu’
conoscerci fu breve come quell’estate
quando a volte il sole non trova voglia
di mostrarsi che gia gli si copre il viso.

Breve e intenso il compiersi d’Agosto
e gia a settembre il vento ti porto via.
Di te ho quindi lampi di parole azzurre
ma quel bacio fu cosi intenso e pieno
cosi capriccioso, solo ed improvviso
cosi impertinente, profondo e lascivo
che ancor tutt’oggi mi infuoca la gola.

Santo Lo Curzio, ”Inge-May”

IMG_0711

 

Santo Lo Curzio, ”Inge-May”
Vrei pentru tine să scriu, da, o știu
dar scrii când inspirația vine,
când valul ne frânge visul,
când frunzele au fior de zăpadă,
când plouă peste măslini din câmpie până la mare
când tu surâzi așa cum o faci acum.
……………………………………………………………….
Da, acum pentru tine scriu, doar pentru tine
o fac cu mintea și cu memoria ce fiece pas îți  păstrează
iată te chem acum cu numele unei iubiri de demult, Ingemay
iar tu te întorci ca și cum, înainte de a pleca, ai face ultima poză
în scara arabă normandă din Caltagirone, în grădinile Naxos,
tu ai cea mai senină privire din lume,
albastrul lacurilor din Finlanda
Nu am văzut nicicând atâta splendoare pe malul mării, pe crestele valurilor
Goală, așa cum ești, alergi unduitoare de-a lungul țărmului
și te urmăresc
dar nu te ajung niciodată – ești visul pierdut în zare.
Vrei să scriu pentru tine de tine,
dar ar trebui ca muza poeziei s-apară, să mă învăluie
mintea să-mi farmece, să-mi piară mintea, sufletul meu să zboare
o, Lighea mea dulce, strălucitoare
pe stânca care o insulă în prăpastie-mi pare.
_______________________
-traducere de Catalina Franco-
_______________________
Vuoi che scriva per te e si, lo so
ma si scrive quando viene l’ispirazione,
quando l’onda frange il nostro sogno,
quando le foglie hanno brividi di neve,
quando piove sugli ulivi nella piana fino al mare
o quando tu sorridi cosi come stai facendo.

………………………………………………………
Si, ora sto scrivendo per te, solo per te
ma lo faccio con la mente e la memoria che conserva ogni tuo passo
ecco ora ti chiamo col nome d’un amore di tanto tempo fa, Ingemay
e tu ti volti, come se stessi facendoti l’ultima posa prima di partire
nella scalinata arabo normanna di Caltagirone, nei giardini di Naxos,
hai lo sguardo piu limpido del mondo, l’azzurro di laghi di Finlandia
mai ho visto tanto splendore in riva al mare e sulle creste delle onde
Nuda, cosi come sei, corri lungo la riva zigzagando ed io ti rincorro
ma non ti raggiungo mai perche sei il sogno che si perde nell’orizzonte.
Vuoi che scriva di te, per te
ma per farlo occorre che la musa della poesia mi prenda, m’avvolga
e necessario che la mente s’incanti, perda la ragione e il cuore corra a perdifiato
oh mia dolce Lighea che ora ti posi e splendi sullo scoglio che e quasi un’isola nel golfo.