Emily Dichinson, ”Iubirea poate totul, dar nu ia moartea – L’amore può far tutto tranne resuscitare i Morti – Love can do all but raise the Dead”

Emily Dichinson, ”Iubirea poate totul, dar nu ia moartea – L’amore può far tutto tranne resuscitare i Morti – Love can do all but raise the Dead”

Iubirea poate totul, dar nu ia moartea,
Mă tem că și asta:
De la un astfel de colos ar rămâne
Echivalente de carne.

Dar obosește iubirea și vrea să doarmă,
Și e flămândă și vrea să pască,
Și așa ațâță flota strălucitoare,
Pân’ ce dispare.
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
L’amore può far tutto tranne resuscitare i Morti
Dubito se persino questo
A un tale gigante sarebbe negato
Se fosse la carne equivalente

Ma l’amore è stanco e deve dormire,
E affamato e deve pascolare
E così sospinge la Flotta lucente
Finché essa è fuori di vista.
___________________________
Love can do all but raise the Dead
I doubt if even that
From such a giant were withheld
Were flesh equivalent

But love is tired and must sleep,
And hungry and must graze
And so abets the shining Fleet
Till it is out of gaze.

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni în picioare

Emily Dickinson, ”Mândră de inima-mi frântă – Orgogliosa del mio cuore spezzato – Proud of my broken heart”

Emily Dickinson, ”Mândră de inima-mi frântă – Orgogliosa del mio cuore spezzato – Proud of my broken heart”

Mândră de inima-mi frântă, de vreme ce tu ai frânt-o,
Mândră de suferința ce, pană la tine, n-am mai trăit-o,

Mândră de noaptea mea, de vreme ce tu mi-ai stins-o cu semiluna,
Ca, în smerenia mea, să nu-ți împărtășesc pasiunea,

Tu nu te poți lăuda, ca Isus, bând singur, fără tovarăș
Cupa cumplitului chin pregătit pentru Nazarean,

Tu nu poți străpunge tradiția c-o rană nemaitrăită,
Îmi arog crucifixul tău spre-al a-l onora pe al meu! Iată!
________________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________
Orgogliosa del mio cuore spezzato, poiché tu lo spezzasti,
Orgogliosa della pena che non sentivo fino a te,

Orgogliosa della mia notte, poiché tu con pleniluni l’hai estinta,
Non condividere la tua passione, la mia umiltà.

Non puoi vantare, come Gesù, l’ubriachezza senza compagno
Che fu l’intensa coppa d’angoscia preparata per il Nazzareno

Non puoi trafiggere la tradizione con l’incomparabile puntura,
Guarda! ho usurpato il tuo crocifisso per onorare il mio!
_________________________
Proud of my broken heart, since thou did’st break it,
Proud of the pain I did not feel till thee,

Proud of my night, since thou with moons dost slake it,
Not to partake thy passion, my humility.

Thou can’st not boast, like Jesus, drunken without companion
Was the strong cup of anguish brewed for the Nazarene

Thou can’st not pierce tradition with the peerless puncture,
See! I usurped thy crucifix to honor mine!

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, ochelari de vedere

Emily Dickinson, ”Cuvintele fericirii – Le parole dette dal felice – The words the happy say”

Emily Dickinson, ”Cuvintele fericirii – Le parole dette dal felice – The words the happy say”

Spuse – vorbele fericirii
‘S melodii derizorii.
Trăite în liniște,
Sunt magnifice.
________________
-traducere de Catalina Franco-
________________
Le parole dette dal felice
Sono rozza melodia
Ma quelle provate dal silente
Sono bellissime –
__________________

The words the happy say
Are paltry melody
But those the silent feel
Are beautiful –

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Emily Dickinson, ”Vara are două începuturi – L’estate ha due Inizi – Summer has two Beginnings”

Emily Dickinson, ”Vara are două începuturi – L’estate ha due Inizi – Summer has two Beginnings”

Vara are două începuturi,
Începând o dată în iunie.
Începând în octombrie,
Ne-înduioșează iar,

Poate, fără agitație,
Dar cu mai multă grație –
Cum, decât cel plecat,
Mai frumos e chipul rămas –
Plecând, de-a pururi, apoi
De-a pururi – până în mai.
De-a pururi e pieritor –
În afara celor ce mor.
__________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________

L’estate ha due Inizi –
Inizia una volta in giugno –
Inizia in ottobre
Coinvolgendo di nuovo –

Senza Chiasso, forse,
Ma più nitida per la Grazia –
Com’è più bello l’andarsene
Che il restare di un Volto –
Si accomiata poi – per sempre –
Per sempre – fino a maggio –
Per sempre è caduco –
Eccetto per quelli che muoiono –
________________________
Summer has two Beginnings –
Beginning once in June –
Beginning in October
Affectingly again –

Without, perhaps, the Riot
But graphicer for Grace –
As finer is a going
Than a remaining Face –
Departing then – forever –
Forever – until May –
Forever is deciduous –
Except to those who die –

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Emily Dickinson, ”Ce han e ăsta – What Inn is this ”

Emily Dickinson, ”Ce han e ăsta – What Inn is this ”

Ce han e ăsta
În care noaptea
Vine un călător ciudat?
Cine este hangiul?
Slujitoarele – unde-s ?
Uite ce încăperi ciudate!
Nici foc nu străluce în vatră,
Nici halbe nu se revarsă.
Vrăjitor! Hangiu!
Cei de dedesubt – cine-s?
_____________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________
What Inn is this
Where for the night
Peculiar Traveller comes?
Who is the Landlord?
Where the maids?
Behold, what curious rooms!
No ruddy fires on the hearth—
No brimming Tankards flow—
Necromancer! Landlord!
Who are thes below?

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Emily Dickinson, ”Pulberea-i singura taină – Dust is the only Secret”

Emily Dickinson, ”Pulberea-i singura taină – Dust is the only Secret”

Pulberea-i singura taină,
Moartea, singura despre
Care nu poți afla totul
În „satu-i natal”.

Nu-i știu nimeni „Tatăl”,
Nu fu niciodată copil,
N-avu niciodată colegi,
Ori „vechi istorisiri”.

Laborioasă! Laconică!
Precisă! Pașnică!
Dârză ca un bandit!
Mai calmă ca arșița!

Clădi, și ea, ca o pasăre!
Hristos prădă cuibul,
Prigor după prigor
Jefuind veșnic!
____________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________
Dust is the only Secret,
Death, the only One
You cannot find out all about
In his „native town. ”

Nobody knew „his Father”,
Never was a Boy,
Hadn’t any playmates,
Or „Early history”

Industrious! Laconic!
Punctual! Sedate!
Bold as a Brigand!
Stiller than a Heet!

Builds like a Bird, too!
Christ robs the Nest,
Robin after Robin
Smuggled to Rest!

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, pasăre, cer, copac, în aer liber şi natură

Emily Dickinson, ”Ca și cum marea s-ar despărți”-”Come se il mare separandosi”-”As if the Sea should part”

Emily Dickinson, ”Ca și cum marea s-ar despărți”-”Come se il mare separandosi”-”As if the Sea should part”

Ca și cum marea s-ar despărți
Și-o altă mare-ar dezvălui,
Iar asta – o alta – și cele trei
O presupunere ar fi

Dintr-o nesfârșire de mări
Fără țărm,
Chiar ele – țărm de mare ar fi.
Eternitatea – aceasta-i.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Come se il mare separandosi
svelasse un altro mare,
questo un altro, ed i tre
solo il presagio fossero

d’un infinito di mari
non visitati da riva −
il mare stesso al mare fosse riva−
questo è l’eternità.

-traduzione di Margherita Guidacci-
____________________________
As if the Sea should part
And show a further Sea −
And that – a further – and the Three
But a Presumption be –

Of Periods of Seas –
Unvisited of Shores –
Themselves the Verge of Seas to be –
Eternity – is Those –

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber şi apă

Emily Dickinson, ”Să mori! Să mori noaptea! – Dying! Dying in the night! ”

Emily Dickinson, ”Să mori! Să mori noaptea! – Dying! Dying in the night! ”

Să mori! Să mori noaptea!
N-aduce nimeni lumina
Să pot vedea pe unde s-o iau
Prin nesfârșita Zăpadă?

Și Isus! Isus unde-i dus?
Ei spun că-ntotdeauna vine Isus.
Poate nu știe casa –
Pe-aici, Iisuse, vino!

S-alerge unul spre marea poartă
Să vadă de vine Dollie! Așteaptă!
Îi aud pașii pe scări! Moartea
Nu e nimic – acum Dollie-i aici!
___________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________

Dying! Dying in the night!
Wont somebody bring the light
So I can see which way to go
Into the everlasting snow?

And Jesus! Where is Jesus gone?
They said that Jesus —always came— Perhaps he doesn’t know the House—
This Way, Jesus, Let him pass!

Somebody run to the great gate
And see ifDollie’s coming!
Wait! I hear her feet upon the stairs!
Death wont hurt —now Dollie’s here!

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Emily Dickinson, ”Vai, dulce magie! – Necromancy Sweet”

Emily Dickinson, ”Vai, dulce magie! – Necromancy Sweet”

Vai, dulce magie!
Vai, vrăjitor savant!
Învață-mi priceperea

Cum să-i picur durerea
De doctori domolită în van
Și nici o iarbă pe lume
Să nu i-o vindece!
_____________________
-traducere de Catalina Franco-
______________________

Ah, Necromancy Sweet!
Ah, Wizard erudite!
Teach me the skill,

That I instil the pain
Surgeons assuage in vain
Nor Herb of all the plain
Can heal!

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, interior

Emily Dickinson , ”De n-aș mai trăi – If I shouldn ‘t be alive”

Emily Dickinson , ”De n-aș mai trăi – If I shouldn ‘t be alive”

De n-aș mai trăi
Când se-întorc prigorii
Dă-i celui cu guler roș
Un fir de memorie.
De n-aș putea mulțumi –
Devreme adormind –
O să știi că încearcă
Buzele-mi de granit!
______________________
-traducere de Catalina Franco-
_______________________

If I shouldn ‘t be alive
When the Robins come
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb
If I couldn ‘t thank you,
Being fast asleep
You will know
I’m trying
With my Granite lip!

Este posibil ca imaginea să conţină: floare, plantă, natură şi în aer liber