Emily Dichinson, ”Iubirea poate totul, dar nu ia moartea – L’amore può far tutto tranne resuscitare i Morti – Love can do all but raise the Dead”

Emily Dichinson, ”Iubirea poate totul, dar nu ia moartea – L’amore può far tutto tranne resuscitare i Morti – Love can do all but raise the Dead”

Iubirea poate totul, dar nu ia moartea,
Mă tem că și asta,
De la un astfel de colos ar rămâne
Echivalente de carne.

Dar obosește iubirea și vrea să doarmă,
Și e flămândă și vrea să pască,
Și așa ațâță flota strălucitoare,
Pân’ ce dispare.
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
L’amore può far tutto tranne resuscitare i Morti
Dubito se persino questo
A un tale gigante sarebbe negato
Se fosse la carne equivalente

Ma l’amore è stanco e deve dormire,
E affamato e deve pascolare
E così sospinge la Flotta lucente
Finché essa è fuori di vista.
___________________________
Love can do all but raise the Dead
I doubt if even that
From such a giant were withheld
Were flesh equivalent

But love is tired and must sleep,
And hungry and must graze
And so abets the shining Fleet
Till it is out of gaze.

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni în picioare

Antonia Pozzi, ”Regurgitare de tinerețe”-”Rigurgito di giovinezza”

Antonia Pozzi, ”Regurgitare de tinerețe”-”Rigurgito di giovinezza”

Drum umed
cer de ametist
lacrimi și lacrimi
pe genele tale
pe lungile-mi degete
însă sufletul meu
flutură contra vântului
ca o perdea de mătase
în fâșii se rupe amarnic
să-și reverse-ntr-o rană
tinerețea lui
să te inunde pe tine
nor blond
spulberat de viață.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Umida strada
cielo d’ametista
lacrime e lacrime
sulle tue lunghe ciglia
sulle mie lunghe dita
ma la mia anima
canora contro il vento
come un drappo di seta
a sbandierare
frenetica di strappi
per versare in uno squarcio
la sua giovinezza
ed inondarne te
nuvola bionda
impolverata dalla vita.

Este posibil ca imaginea să conţină: oameni stând jos şi în aer liber

Rainer Maria Rilke,”Doamnă în oglindă”-”Dama allo specchio”-”Dame vor dem Spiegel”

Ca într-un leac de-adormit
topește ea-încet în fluidul
oglinzii figura ei obosită;
surâsu-i e doar înăuntru.

Și-așteaptă să se ridice
fluidul; apoi părul-și așează-n
oglindă și minunații ei
umeri goi în haina de seară,

tăcut bea din imaginea-i. Bea,
ce un iubit ar bea în delirul beției,
scrutând prudent; și abia apoi camerista
își cheamă, când în partea de jos

a oglinzii, printre lumini, dulapuri,
găsește și negura orei târzii.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Come droghe in narcotico, pian piano,
nel lucente fluir della specchiera
ella discioglie le sue pose stanche,
dentro v’immerge tutto il suo sorriso.

Ed ora, attende che l’acqua ne salga.
Poi, gitta in essa le chiome pesanti;
e, svelando dall’abito di gala
la maraviglia delle spalle ignude,
l’imagine di sé, tacita, beve.

Beve così, come berrebbe ebra
bocca d’amante: assaporando a sorsi,
diffidente, gelosa. – E accenna. E chiama
la camerista solo allor che al fondo
del muto specchio ella ritrova e fisa
– fra luci e forme della stanza assorta –
squallido il volto d’una tarda età.
________________________

Wie in einem Schlaftrunk Spezerein
löst sie leise in dem flüssigklaren
Spiegel ihr ermüdetes Gebaren;
und sie tut ihr Lächeln ganz hinein.

Und sie wartet, dass die Flüssigkeit
davon steigt; dann gießt sie ihre Haare
in den Spiegel und, die wunderbare
Schulter hebend aus dem Abendkleid,

trinkt sie still aus ihrem Bild. Sie trinkt,
was ein Liebender im Taumel tränke,
prüfend, voller Misstraun; und sie winkt
erst der Zofe, wenn sie auf dem Grunde

ihres Spiegels Lichter findet, Schränke
und das Trübe einer späten Stunde.

Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană
Este posibil ca imaginea să conţină: Marina Hristova
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

William Blake, ”Surâs”-”Sorriso”-”Smile”

William Blake, ”Surâs”-”Sorriso”-”Smile”

Există-un Surâs de Iubire,
Există-un Surâs mincinos,
Există un Surâs al Surâsurilor
Unde se-întâlnesc cele două Surâsuri.

Există-o privire de ură,
Există o Privire-n Dispreț,
Există o Privire a Privirilor,
Ce-n van încerci să o uiți;

Căci e înfiptă-n străfunduri de Inimă,
Și-i înfiptă în spate adânc,
Și nu un Surâs ce-a fost vreodată Surâs,
Ci doar Surâs,

Ce între Leagăn și Mormânt
Poate fi doar o singură dată;
Dar, de se întâmplă o dată,
Sfârșit iau toate durerile.

-traducere de Catalina Franco-
________________________

C’è un Sorriso d’Amore,
e c’è un Sorriso d’Inganno,
e c’è un Sorriso dei Sorrisi
in cui questi due Sorrisi si incontrano.
E c’è uno Sguardo d’Odio,
E c’è uno Sguardo di Disprezzo,
e c’è uno Sguardo degli Sguardi,
che tentate di scordare in vano;
perché si pianta nel profondo del Cuore,
e si pianta nel profondo della Schiena,
e nessun Sorriso che mai fu Sorriso,
ma un solo Sorriso soltanto,
che fra la Culla e la Tomba
si può Sorridere soltanto una volta;
ma, quando è Sorriso una volta,
c’è una fine a tutta l’Angoscia.

______________________

There is a Smile of Love
And there is a Smile of Deceit
And there is a Smile of Smiles
In which these two Smiles meet

And there is a Frown of Hate
And there is a Frown of disdain
And there is a Frown of Frowns
Which you strive to forget in vain

For it sticks in the Hearts deep Core
And it sticks in the deep Back bone
And no Smile that ever was smild
But only one Smile alone

That betwixt the Cradle and Grave
It only once Smild can be
But when it once is Smild
Theres an end to all Misery.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Apollinaire, ”Plouă – Piove – Il pleut”

Apollinaire, ”Plouă – Piove – Il pleut”

Plouă voci de femei de parc-ar fi moarte și-n amintire

Plouați și voi o picături minunate întâlniri ale vieții mele

Și norii aceia cabrați începând să necheze o întreagă lume de orașe auriculare

Ascultă cum plouă pe când regret și mânie plâng o muzică veche

Ascultă cum cad legături ce te țin sus și jos.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Piovono voci di donne come fossero morte anche nel ricordo
Anche voi piovete meravigliosi incontri della mia vita o goccioline
E quelle nuvole impennate cominciano a nitrire un intero universo di città auricolari
Senti se piove mentre il rimpianto e lo sdegno piangono una musica antica
Ascolta cadere i legami che ti tengono in alto e in basso

-tradotto da Renzo Paris-
________________________
Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
C’est vous aussi qu’il pleut merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes
Et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires
Écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
Ecoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas.

Este posibil ca imaginea să conţină: text

Emily Dickinson, ” Eu am să rămân să cânt! – Terrò in serbo il canto! – I shall keep singing!”

Emily Dickinson, ”
Eu am să rămân să cânt! – Terrò in serbo il canto! – I shall keep singing!”

Eu am să rămân să cânt!
Păsările-or să treacă
Spre țări însorite, pe căile lor.
Fiecare așteptându-și mierla,
Eu – cu prihorul meu
Și cu rimele mele.

Am să-mi iau locul în vară, târziu,
Dar am s-aduc un cântec mai plin.
Serile, Signor, mai blânde-s ca zorii,
Dimineața – doar sămânța amiezii.
__________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________
Terrò in serbo il canto!
Gli uccelli mi oltrepasseranno
Nel loro cammino verso Climi più Gialli –
Ciascuno – con le aspettative di un Tordo –
Io – col mio Pettirosso
E le mie Rime –

Più tardi – quando prenderò posto nell’estate –
Allora – produrrò una più piena melodia –
I vespri – sono più dolci dei mattutini – Signore –
Il mattino – solo il seme – del meriggio –
_____________________________

I shall keep singing!
Birds will pass me
On their way to Yellower Climes –
Each – with a Robin’s expectation –
I – with my Redbreast –
And my Rhymes –

Late – when I take my place in summer –
But – I shall bring a fuller tune –
Vespers – are sweeter than matins – Signor –
Morning – only the seed – of noon –

Este posibil ca imaginea să conţină: 3 persoane

Emily Dickinson, ”Sălbatice nopți! – Sălbatice nopți!

Emily Dickinson, ”Sălbatice nopți! – Sălbatice nopți!

Sălbatice nopți, sălbatice nopți!
De-aș fi cu tine
Nopți sălbatice ar fi
Încântecul nostru!

Inutile vânturile
Spre o inimă în port.
La o parte busola!
La o parte hărțile!

Plutire-n Eden,
O, mare!
De-aș putea acosta, la noapte,
În tine!
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
Wild nights – Wild nights!
Were I with thee
Wild nights should be
Our luxury!

Futile – the winds –
To a Heart in port –
Done with the Compass –
Done with the Chart!

Rowing in Eden –
Ah, the Sea!
Might I but moor – tonight –
In thee!

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Nelly Sachs,”Corul nenăscuților”-”Chor der Ungeborenen”

Nelly Sachs,”Corul nenăscuților”-”Chor der Ungeborenen”

În noi nenăscuții
Deja începe dorul de-a zămisli
Țărmul sângelui se-ntinde spre-a ne primi
Ca roua ne îndrăgostim.
Încă mai zac umbrele timpului ca întrebări
Despre taina noastră.

Voi îndrăgostiții,
Voi nostalgicii,
Ascultați, voi, bolnavii de despărțiri:
Suntem noi cei ce-încep a trăi în privirile voastre,
Cu mâinile voastre scormonind în lumina albastră –
Suntem noi cei mirosind a mâine.
Răsuflarea voastră ne-așteaptă,
Ne atrage în somn
În vise, care-s împărăția noastră
Unde hrana cea neagră, noaptea,
Ne face să creștem,
Până când ne-oglindim în ochii voștri
Până când vorbim urechilor voastre.

Asemenea fluturilor
Fi-vom prinși în capcana dorințelor voastre –
Vânduți pe pământ ca voci de privighetori –
Noi, mirosind a mâine,
Noi viitoare lumini pentru tristețea voastră.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Wir Ungeborenen
Schon beginnt die Sehnsucht an uns zu schaffen
Die Ufer des Blutes weiten sich zu unserem Ernpfan,
Wie Tau sinken wir in die Liebe hinein.
Noch liegen die Schatten der Zeit wie Fragen
Über unserem Geheimnis.

Ihr Liebenden,
Ihr Sehnsüchtigen,
Hört, ihr Abschiedskranken:
Wir sind es, die in euren Blicken zu leben beginnen,
In euren Händen, die suchende sind in der blauen Luft –
Wir sind es, die nach Morgen Duftenden.
Schon zieht uns euer Atem ein,
Nimmt uns hinab in euren Schlaf
In die Träume, die unser Erdreich sind
Wo unsere schwarze Amme, die Nacht
Uns wachsen läßt,
Bis wir uns spiegeln in euren Augen
Bis wir sprechen in euer Ohr.

Schmetterlingsgleich
Werden wir von den Häschern eurer Sehnsucht gefanger –
Wie Vogelstimmen an die Erde verkauft –
Wir Morgenduftenden,
Wir kommenden Lichter für eure Traurigkeit.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber şi apă

Emily Dickinson, ”„Ceru”-i ceva ce n-am cum atinge! – „Heaven”—is what I cannot reach!”

Emily Dickinson, ”„Ceru”-i ceva ce n-am cum atinge! – „Heaven”—is what I cannot reach!”

„Ceru”-i ceva ce n-am cum atinge!
E mărul din pom,
Numai fără speranță s-atârne.
„Cerul” asta e, pentru mine!

Pe-un nor rătăcind – culoarea,
Tărâmul interzis,
În spatele dealului – casa,
Iată-mă-n paradis!

Cu tachinerii purpurii – amiezi-
Naive momeli,
Îndrăgostite de vrăjitor –
Asta ne-a stârnit ieri!
______________________
-traducere de Catalina Franco-
_______________________
„Heaven”—is what I cannot reach!
The Apple on the Tree—
Provided it do hopeless—hang—
That—”Heaven” is—to Me!

The Color, on the Cruising Cloud—
The interdicted Land—
Behind the Hill—the House behind—
There—Paradise—is found!

Her teasing Purples—Afternoons—
The credulous—decoy—
Enamored—of the Conjuror—
That spurned us—Yesterday!

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, zâmbind, copac, zăpadă şi în aer liber

Emily Dickinson, ”De ce mă dau afară din Rai? – Perché – mi hanno chiusa fuori dal Cielo? – Why – do they shut me out of Heaven?”

Emily Dickinson, ”De ce mă dau afară din Rai? – Perché – mi hanno chiusa fuori dal Cielo? – Why – do they shut me out of Heaven?”

De ce mă dau afară din Rai?
Cântam prea tare?
Dar pot încerca în „minor”,
Timid ca o pasăre!

Să mă fi probat Îngerii
Doar o dată – încă,
Doar să vadă de-i tulbur –
Dar ei, nu – ieși afara!

O, de-aș fi eu Domnul
În ”alb veșmânt”,
Ei – mâna micuță ce bate,
Le-aș spune: Nu?
___________________
–traducere de Catalina Franco-
____________________
Perché – mi hanno chiusa fuori dal Cielo?
Cantavo – troppo forte?
Ma – posso ripetere un po’ in „minore”
Timida come un Uccello!

Volessero gli Angeli mettermi alla prova –
Soltanto – una volta – ancora –
Vedi – solo – se li ho disturbati –
Ma non – chiudere la porta!

Oh, se io – fossi il Signore
Nella „Bianca Veste” –
E loro – fossero la piccola Mano – che bussa –
Potrei – io – vietare?
_______________________

Why – do they shut me out of Heaven?
Did I sing – too loud?
But – I can say a little „minor”
Timid as a Bird!

Would’nt the Angels try me –
Just – once – more –
Just – see – if I troubled them –
But dont – shut the door!

Oh, if I – were the Gentleman
In the „White Robe” –
And they – were the little Hand – that knocked –
Could – I – forbid?