Emily Dickinson, ”De știam – Avessi saputo – Had I known”

 

14333055_1520264174666261_3263242636598891147_n

Emily Dickinson, ”De știam – Avessi saputo – Had I known”

De știam că prima e ultima
Mă bucuram mult mai mult.
De știam că ultima-i prima
Mă îmbătam mult mai tare.
Cupă, era culpa ta,
Nu mințea gura.
Nu, gura era a ta,
Beatitudinea –
Mai vinovată ca toate.
________________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________
Avessi saputo che la prima sarebbe stata l’ultima
L’avrei serbata più a lungo.
Avessi saputo che l’ultima sarebbe stata la prima
L’avrei mescolata con più forza.
Coppa, fu tua la colpa,
Non era il labbro il bugiardo.
No, labbro fu tua,
La Beatitudine era più di tutto da biasimare.
_____________________________
Had I known that the first was the last
I should have kept it longer.
Had I known that the last was the first
I should have mixed it stronger.
Cup, it was your fault,
Lip was not the liar.
No, lip it was your’s,
Bliss was most to blame.

Emily Dickinson, ”E într-adevăr gelos Dumnezeu – Dio è davvero un Dio geloso – God is indeed a jealous God”

 

 

14184370_1498527503506595_824748199640344094_n

Emily Dickinson, ”E într-adevăr gelos Dumnezeu – Dio è davvero un Dio geloso – God is indeed a jealous God”

E într-adevăr gelos Dumnezeu –
Nu rabdă să vadă
Că n-am dori să ne jucăm cu el
Ci mai degrabă cu altul.
_____________________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________________
Dio è davvero un Dio geloso –
Non riesce a sopportare di vedere
Che noi preferiamo non con Lui
Ma l’uno con l’altro giocare.
____________________________

God is indeed a jealous God –
He cannot bear to see
That we had rather not with Him
But with each other play.

Emily Dickinson, ”Dacă durerea – Se tutti i dolori – If all the griefs”

 

 

14915607_1575212959171382_8671205003437922781_nEmily Dickinson, ”Dacă durerea – Se tutti i dolori – If all the griefs”

Dacă durerea ce-ar fi să trăiesc
Abia azi mi-ar veni,
Așa fericit aș fi c-aș crede
C-ar râde și c-ar fugi.

Dacă bucuriile toate
Abia azi mi-ar veni,
N-ar fi așa mari ca asta
Ce mi se întâmplă acum.
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
__________________________

Se tutti i dolori che dovrò provare
Venissero in una volta oggi,
Sono così felice che credo
Riderebbero e scapperebbero.

Se tutte le gioie che dovrò provare
Venissero in una volta oggi,
Non potrebbero essere grandi come questa
Che a me si manifesta ora.
_____________________________
If all the griefs I am to have
Would only come today,
I am so happy I believe
They’d laugh and run away.

If all the joys I am to have
Would only come today,
They could not be so big as this
That happens to me now.

Emily Dickinson, ”Viața-mi de două ori se sfârși – La mia vita finì due volte – My life closed twice ”

13177417_1383766598316020_6312313853677902758_n

 

Emily Dickinson, ”Viața-mi de două ori se sfârși – La mia vita finì due volte – My life closed twice ”

 

 

Înainte de-a se sfârși

Viața-mi de două ori se sfârși;

Rămâne să vad dacă Nemurirea

Al treilea eveniment nu-mi dezvăluie,

 

Așa uriaș, așa fără nădejde, ca celelalte

De două ori mai greu a concepe.

Despărțirea-i tot ce știm despre cer,

Și – pentru iad – tot ce ne trebuie.

_________________

-traducere de Catalina Franco-

________________

La mia vita finì due volte prima della sua fine;

Resta ancora da vedere

Se l’Immortalità non sveli

Un terzo evento a me,

 

Così immenso, così disperante da concepire

Come quelli che due volte accaddero.

Separazione è quanto sappiamo del cielo,

E quanto ci basta dell’inferno.

____________________

 

My life closed twice before it’s close;

It yet remains to see

If Immortality unveil

A third event to me,

 

So huge, so hopeless to conceive

As these that twice befell.

Parting is all we know of heaven,

And all we need of hell.

Emily Dickinson, ”Să pierd – mai dulce-i – Perdere te – più dolce -To lose thee – sweeter”

16683900_1108984305894928_8869517051217945950_n

 

Să pierd – mai dulce-i decât să câștig

Inimile toate pe care le-aș ști.

Seceta-i sărăcie, e-adevărat,

Dar eu atunci aveam rouă!

 

Caspica are partea ei de nisip,

Altă parte e-a mării.

Fără privilegiul steril,

Nici o Caspică n-ar putea fi.

_____________________

-traducere de Catalina Franco-

______________________

Perdere te – più dolce che guadagnare

Tutti gli altri cuori che conosco.

È vero che la siccità è indigenza,

Ma allora, ho avuto la rugiada!

 

Il Caspio ha il suo regno di sabbia,

L’altro suo regno di mare.

Senza la sterile prerogativa,

Nessun Caspio potrebbe esserci.

____________________

To lose thee – sweeter than to gain

All other hearts I knew.

‘Tis true the drought is destitute,

But then, I had the dew!

 

The Caspian has it’s realms of sand,

It’s other realm of sea.

Without the sterile perquisite,

No Caspian could be.

Emily Dickinson, ”Nimeni n-a văzut Spaima – No man saw Awe”

Emily Dickinson, ”Nimeni n-a văzut Spaima – No man saw Awe”

Nimeni n-a văzut Spaima, și-n casa-i
Nicicând fu primit vreun om
Deși prin cumplita ei făptuire
S-a făurit natura umană.

Și-a nesocotit spaima
Până ce încercând să scape
Puterea lui de-a-înțelege
I-a năruit vitalitatea.

Întoarcerea-i un traseu diferit
Spiritul n-a putut arăta
De ce-a respira e singura trudă
Spre-a fi acum adoptat.

„Nu m-am trecut ”, scrie Moise bătrânul,
„Totuși l-am văzut la față” –
Încât chiar fizionomia-i
Sunt convins că a fost aidoma.

____________________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

No man saw Awe, nor to his house
Admitted he a man
Though by his awful residence
Has human nature been.

Not deeming of his dread abode
Till laboring to flee
A grasp on comprehension laid
Detained vitality.

Returning is a different route
The Spirit could not show
For breathing is the only work
To be enacted now.

„Am not consumed,” old Moses wrote,
„Yet saw him face to face” —
That very physiognomy
I am convinced was this.

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac şi în aer liber

Karin Boye,”Bineînțeles că doare”-” Certo che fa male”

Karin Boye,”Bineînțeles că doare”-” Certo che fa male”

Bineînțeles că doare când țâșnesc mugurii.
Altfel oare de ce primăvara ar ezita?
De ce-ar trebui ca nostalgia noastră arzătoare
să rămână ferecată în înghețata paloare amară?
Mugurele fu protejat toată iarna.
Acum ce-l înșală și-l împinge din nou?
Bineînțeles că doare când se sparg mugurii ,
e dureros pentru ceea ce crește
e dureros pentru ceea ce se închide.

Desigur, e greu când cad picăturile.
De o grea neliniște tremură, suspendate,
se prind de ramura mică, se umflă, alunecă,
greutatea le trage și încearcă să se agațe.

greu e să fii nesigur, temător și divizat,
greu e să auzi adâncul ce cheamă, atrage
și să mai rămâi și doar să tremuri
greu e să dorești să rămâi
și să vrei să cazi.

Atunci, când nimica nu mai ajută,
țâșnesc bucurându-se mugurii copacilor,
atunci când frica nu-i mai reține
cad strălucind picături de pe ramura mică,
uită vechea spaimă de nou
uită teama de călătorie –
cunosc într-o clipă o mare seninătate
se odihnesc în această încredere
care creează lumea.

-Traducere de Catalina Franco-
–––––––––
–Certo che fa male, quando i boccioli si rompono.
Perché dovrebbe altrimenti esitare la primavera?

Perché tutta la nostra bruciante nostalgia
dovrebbe rimanere avvinta nel gelido pallore amaro?

Involucro fu il bocciolo, tutto l’inverno.
Cosa di nuovo ora consuma e spinge?

Certo che fa male, quando i boccioli si rompono,
male a ciò che cresce
male a ciò che racchiude.

Certo che è difficile quando le gocce cadono.
Tremano d’inquietudine pesanti, stanno sospese
si aggrappano al piccolo ramo si gonfiano, scivolano
il peso le trascina e provano ad aggrapparsi.

Difficile essere incerti, timorosi e divisi,
difficile sentire il profondo che trae, che chiama
e lì restare ancora e tremare soltanto
difficile voler stare
e volere cadere.

Allora, quando più niente aiuta
si rompono esultando i boccioli dell’albero,
allora, quando il timore non più trattiene,
cadono scintillando le gocce dal piccolo ramo,
dimenticano la vecchia paura del nuovo
dimenticano l’apprensione del viaggio –
conoscono in un attimo la più grande serenità
riposano in quella fiducia
che crea il mondo.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, floare şi plantă

Licio Gelli,”Il mio domani”-„Ziua mea de mâine”

Licio Gelli,”Il mio domani”-„Ziua mea de mâine”

Trec anii, timpul aduce noi riduri,
șterge secretele vechi ce durează în inimă
pe încrețiturile feței scrie ziua de mâine
la fel cu zilele abia consumate.
Ochii se-opresc pe bibliotecă, pe cărți,
pe mormanul lor necitit și-astfel mă gândesc
la cutia decolorată a unui orologiu stat
și mă întreb oare cât timp mai am.
Amintirea ta pare-o vrajă în afara de timp
unde plutește memoria a ceea ce e pierdut,
alunecă pe tăceri vântul aspru al vieții,
pare minune sămânța făcută copac.
Pe creste fluieră răsuflarea de gheață a serii,
o gingășie străveche mi se deschide în gând,
în golul minții trist coboară un cântec,
o șoaptă tristă se rotește în necunoscut.
Mă întorc spre strămoșii nomazi și scap
de soarta rea umbrind amintirile,
în noiembrie, vântul îngroapă frunzele din grădină
și, odată cu ele, duce departe și bucuriile vieții.
Inima curge în râul liniștit al amintirilor,
iar tristețea se întoarce și aduce o sumbră durere
ce întinde spre suflet atingerea unei mângâieri
și pe negândite aduce al vieții suflu.
Așa că mă las în voia zborului unui vis liniștit
ce lărgește totuși conturul orelor întunecate,
încă mai este freamăt de viață în minte
pe când caut cerul cu ochi larg deschiși.
________________________
-Traducere de Catalina Franco –
_________________________

Passano gli anni e il tempo affresca le rughe,
scalfisce i segreti remoti che durano nel cuore
e traccia sulle pieghe del viso il mio domani
che sara perenne di giorni appena consumati.
Gli occhi stazionano sulla biblioteca, sui libri
a pile che non ho ancora letto e cosi penso
al quadrante sbiadito d’un orologio statico
e mi chiedo tra me quanto tempo mi rimane.
Il tuo ricordo pare una magia fuori del tempo
dove la memoria ondeggia su cio ch’e perduto,
scivoli sui silenzi il vento acre dell’esistenza
e sembra prodigio il seme che diventa albero.
Fischia sulle cime l’alito ghiacciato della sera
ed una tenerezza antica si apre nel pensiero,
spalanca un canto triste nel vuoto della mente
ed un sussurro di tristezza girella nell’ignoto.
Mi porto dentro ascendenze di nomadi e fuggo
dal destino malevolo che ombreggia i ricordi,
a novembre il vento cava dal giardino le foglie
e con esse trascina via anche la gioia della vita.
Il cuore defluisce nel fiume quieto dei ricordi
e ritorna la tristezza e avanza il dolore cupo
che tende l’anima con il tocco d’una carezza
e delinea inimmaginabile il soffio della vita.
Cosi mi abbandono al volo d’un sogno quieto
che pure si dilata nel profilo delle ore buie,
pure c’e ancora un fremito di vita nella mente
mentre con gli occhi spalancati cerco il cielo.

Este posibil ca imaginea să conţină: Тамара Янченко, cadru apropiat

Hermann Hesse, „Sfârșitul verii” -„Fine estate”‘-”Sommers Ende”

Hermann Hesse, „Sfârșitul verii – Fine estate – Sommers Ende”

Tristă-i grădina,
Rece cade ploaia pe flori.
Tăcută tremură vara
Coborând spre sfârșit.

De aur frunzele
Cad din înaltul salcâm.
Surâde uimit cu puteri sfârșite
Vara în visul ei mort.

Prin trandafiri întârzie.
De liniște ii e dor.
Obosiți, ochii mari
Și-i închide ușor.
_______________
-traducere de Catalina Franco-
_______________

Triste il giardino: fresca
scende ai fiori la pioggia…
silenziosa trema l’estate,
declinando alla sua fine.

Gocciano foglie d’oro
giù dalla grande acacia…
Ride attonita e smorta
l’estate dentro il suo morente sogno.

S’attarda tra le rose,
pensando alla sua pace;
lentamente socchiude
i grandi occhi pesanti di stanchezza.

_______________-

Der Garten trauert,
Kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
Still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt
Nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
In den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen
Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
Müdgewordenen Augen zu.

 
 
 
 

Maria do Rosário Pedreira, ”Păzește acuma tu – Custodisci ora tu – Guarda tu agora ”

Maria do Rosário Pedreira, ”Păzește acuma tu – Custodisci ora tu – Guarda tu agora ”

Păzește acuma tu tot ce eu
am pierdut, deodată,
poate pentru totdeauna – casa, mirosul cărților,
răsuflarea blândă a timpului, cuvintele, adevărul,
paturi nestrânse pe undeva dimineața,
refugiul trupului agitat în somnul său.
Păzește-l
cu seninătate și fără grabă, așa cum eu n-am știut nicicând.
Și apără-l de iernile toate – de străzile
noroioase, de vocile reci. Mângâie tu
rănile lui încet, cu mâinile și cu buzele,
să nu mai sângereze vreodată. Și noaptea ascultă
răsuflarea lui fierbinte și gâfâind
în cadența viselor, locul unde se ascund
spaime ascunse, dorințe.

Nu-l lăsa nicicând să se asculte pe sine în ceea ce-și spune
înainte de a adormi. Și, după ce aștepți,
în întunericul încăperii, lasă-l să te îmbrățișeze el,
chiar dacă nu ți-a spus nicicând că dorește.

Trezește-te tu mai întâi și privește-l în lumina albastră
pe care zilele o aduc acasă când sunt senine.
Și nu-l întreba nimic dimineața – diminețile îi aparțin;
lasă-l să ude florile de pe balcon și ieși,
treci strada cât mai e soare. Astfel,
va fi mereu soare și-o să-l păstrezi pentru totdeauna,
așa cum, pentru totdeauna, eu îl voi pierde, deodată,
pentru că nu am făcut acest lucru.
_________________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
Custodisci ora tu quello che io, improvvisamente, ho perso
forse per sempre – la casa e l’odore dei libri,
il dolce respiro del tempo, parole, il vero,
letti disfatti da qualche parte di mattina,
il rifugio di un corpo agitato nel suo sonno. Custodiscilo

serenamente e senza fretta, come io non ho mai saputo.
E proteggilo da tutti gli inverni – dalle strade
di fango e dalle voci più fredde. Accarezza
le sue ferite lentamente, con le mani e le labbra,
perché mai sanguinino. E ascolta, di notte,
il suo respiro ardente e ansimante
nel succedersi cadenzato dei sogni, che è dove nasconde
i più nascosti timori e desideri.

Non lasciare mai che si ascolti da solo nel suo parlare
prima di addormentarsi. E dopo attendi che,
nel buio della stanza, sia lui ad abbracciarti,
anche se non ti ha mai rivelato una sola volta che lo voleva.

Svegliati prima e indugia a guardarlo nella luce azzurra
che i giorni portano alla casa quando sono tranquilli.
E non chiedergli niente di mattina – le mattine gli appartengono;
lascialo a innaffiare i fiori sul balcone ed esci,
attraversa la strada finché c’è ancora il sole. E cosi
ci sarà sempre il sole e per sempre lo terrai,
come per sempre l’avrò perso io, improvvisamente,
per non aver fatto cosi.
__________________________

Guarda tu agora o que eu, subitamente, perdi
talvez para sempre ― a casa e o cheiro dos livros,
a suave respiração do tempo, palavras, a verdade,
camas desfeitas algures pela manhã,
o abrigo de um corpo agitado no seu sono.

Guarda-o
serenamente e sem pressa, como eu nunca soube.

E protege-o de todos os invernos ― dos caminhos
de lama e das vozes mais frias. Afaga-lhe
as feridas devagar, com as mãos e os lábios,
para que jamais sangrem. E ouve, de noite,
a sua respiração cálida e ofegante
no compasso dos sonhos, que é onde esconde
os mais escondidos medos e anseios.

Não deixes nunca que se ouça sozinho no que diz
antes de adormecer. E depois aguarda que,

na escuridão do quarto, seja ele a abraçar-te,
ainda que não te tenha revelado uma só vez o que queria.

Acorda mais cedo e demora-te a olhá-lo à luz azul
que os dias trazem à casa quando são tranquilos.

E nada lhe peças de manhã ― as manhãs pertencem-lhe;
deixa-o a regar os vasos na varanda e sai,
atravessa a rua enquanto ainda houver sol.

E assim
haverá sempre sol e para sempre o terás,
como para sempre o terei perdido eu, subitamente,
por assim não ter feito.

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni