Emily Dickinson, ”Cred că viața e bucurie – I think to Live — may be a Bliss”

Emily Dickinson, ”Cred că viața e bucurie – I think to Live — may be a Bliss”

Cred că viața e bucurie
De-îndrăznești a-încerca –
În afara că o gândesc –
Buzele mi-s mărturisire –

Cred că inima-mi de mai înainte,
De s-ar mări, la mine-ar aduce
O alta, așa cum apare
În mare o mică insulă –

Cred că zilele – toate –
S-ar putea rândui –
Și-a lor măreție să fie mai simplă
Ca modul cel mai de jos –

Fiece zi – fără spaimă năucă –
Fără primejdie – în floare, încă –
Nici o neliniște nu ne răsune,
Fără eșec ne fie – fără păcat –

Doar soare – zi după zi –
Doar amiază – în minte –
Un sud statornic – în suflet –
Timpul polar – în trecut –

Imaginea – mult cugetată –
Așa plauzibilă fie
Încât ficțiunea s-apară reală –
Realul – fictiv să fie –

Visu-mi – așa cu belșug
Ar fi, atât de deplin –
De viața toată greșită-mi fu,
O corijez azi – în Tine –
_______________________
-traducere de Catalina Franco-
_______________________
I think to Live — may be a Bliss
To those who dare to try —
Beyond my limit to conceive —
My lip — to testify —

I think the Heart I former wore
Could widen — till to me
The Other, like the little Bank
Appear — unto the Sea —

I think the Days — could every one
In Ordination stand —
And Majesty — be easier —
Than an inferior kind —

No numb alarm — lest Difference come —
No Goblin — on the Bloom —
No start in Apprehension’s Ear,
No Bankruptcy — no Doom —

But Certainties of Sun —
Midsummer — in the Mind —
A steadfast South — upon the Soul —
Her Polar time — behind —

The Vision — pondered long —
So plausible becomes
That I esteem the fiction — real —
The Real — fictitious seems —

How bountiful the Dream —
What Plenty — it would be —
Had all my Life but been Mistake
Just rectified — in Thee –

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând jos

Yves Bonnefoy, ”Noli me tangere”-”Noli me tangere”

Yves Bonnefoy, ”Noli me tangere”-”Noli me tangere”

Plutește fulgul pe cerul din nou
Senin, ultimul fulg din neaua cerească.

Și e de parc-ar intra în grădină cea care
Trebuia să viseze la ce-ar putea fi,
Acea privire, zeul cel simplu, făr-amintirea
Mormântului, fără gândul că bucuria e
Fără de viitor,
Ci doar risipire-n seninul lumii.
„Nu, nu mă atinge”, i-ar spune el,
Dar, chiar spunând-o, n-ar fi lumină.

-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Hésite le flocon dans le ciel bleu
A nouveau, le dernier flocon de la grande neige.

Et c’est comme entrerait au jardin celle qui
Avait bien du rever ce qui pourrait etre,
Ce regard, ce dieu simple, sans souvenir
Du tombeau, sans pensée que le bonheur,
Sans avenir
Que sa dissipation dans le bleu du monde.

«Non, ne me touche pas», lui dirait-il,
Mais meme dire non serait de la lumiere.

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi cadru apropiat

W. B. Yeats, „Copilului ce dansează în vânt – To a child dancing in the wind”

W. B. Yeats, „Copilului ce dansează în vânt – To a child dancing in the wind”

Dansează acolo pe țărm;
De ce să ai teamă
De vânt, de urletul apei?
Mai bine scutură-ți părul
De sare și apă;
Prea tânăr ești spre a ști
Că proștii triumfă, că dragostea
Piere imediat ce-o câștigi,
Că moare mereu cel bun,
Că-s atâția snopi de legat.
De ce te-ar înspăimânta
Cumplitul țipăt al vântului?
__________________________
-traducere de Catalina Franco-
___________________________

Dance there upon the shore ;
What need have you to care
For wind or water’s roar ?
And tumble out your hair
That the salt drops have wet ;
Being young you have not known
The fool’s triumph, nor yet
Love lost as soon as won,
Nor the best labourer dead
And all the sheaves to bind.
What need have you to dread
The monstrous crying of wind ?

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

William Blake, ”Trece o navă cu pânze – The sailing ship”

William Blake, ”Trece o navă cu pânze – The sailing ship”

Mă aflu pe malul mării.
În briza dimineții trece o navă îndreptându-se către larg.
E frumoasă, e viața, și o urmăresc cu privirea.
După o vreme se pierde în zare,
Lângă mine cineva spune: „A dispărut!”
S-a dus, unde?
Dispărută din ochii mei, asta-i tot;
Catargul i-e la fel de mare ca pe când o vedeam,
Carena-i la fel de în stare încărcătura vie până la capăt să-și poarte.
Micșorarea și pierderea ei sunt în mine, nu-în ea;
Și tocmai în clipa când cineva lângă mine spune: „S-a dus”,
Sunt alții care îi urmăresc venirea,
Și alte voci scot strigăte de bucurie „Iat-o, ea vine.”
__________________________
-traducere de Catalina Franco-
__________________________

I am standing on the seashore.
A ship sails to the morning breeze and starts for the ocean.
She is an object and I stand watching her
Till at last she fades from the horizon,
And someone at my side says, “She is gone!” Gone where?
Gone from my sight, that is all;
She is just as large in the masts, hull and spars as she was when I saw her,
And just as able to bear her load of living freight to its destination.
The diminished size and total loss of sight is in me, not in her;
And just at the moment when someone at my side says, “She is gone”,
There are others who are watching her coming,
And other voices take up a glad shout,
“There she comes”.

Este posibil ca imaginea să conţină: ocean, cer, în aer liber, apă şi natură

Jorge Luis Borges, ”Poemul darurilor – Poema de los Dones”

Jorge Luis Borges,
”Poemul darurilor – Poema de los Dones”

Să mulțumesc, aș dori, divinului
labirint al cauzelor și efectelor
pentru diversitatea făpturilor
alcătuind acest univers singular,
pentru motivul că nu va-înceta să viseze
la un anume desen al labirintului,
pentru chipul Elenei și-a lui Ulysse perseverență,
pentru dragoste, ce ne face să-i vedem pe alții
cum îi vede divinitatea,
pentru tăria diamantului și apa topită
pentru algebră, palat de cristale precise,
pentru monedele mistice ale lui Angel Silesius,
pentru Schopenhauer,
ce poate-a descifrat universul,
pentru splendoarea focului
pe care nici o ființă umană nu-l poate privi
fără uimirea străveche,
pentru mahon, santal și cedru,
pentru pâine și sare,
pentru misterul rozei
ce risipește culoare și nu o vede,
pentru anumite ceasuri și zile din 55,
pentru păstorii care-n câmpie
stârnesc fiarele, zorii,
pentru dimineața din Montevideo
pentru arta prieteniei,
pentru ultima zi a lui Socrate,
pentru cuvintele ce într-un amurg s-au rostit
de la o cruce la alta,
pentru acel vis al Islamului ce-a îmbrățișat
o mie și una de nopți,
pentru acel alt vis al iadului,
din turnul de foc ce purifică,
și al sferelor glorioase,
pentru Swedenborg,
care vorbea cu îngerii pe străzile Londrei,
pentru râurile ascunse și milenare
care se strâng în mine,
pentru limba pe care-am vorbit-o cu secole în Northumbria,
pentru sabia și harfa saxonilor,
pentru mare, deșert strălucitor
și număr de lucruri necunoscute,
pentru muzica verbală a Angliei,
pentru muzica verbală a Germaniei,
pentru aurul ce strălucește-în versete,
pentru iarna epică,
pentru numele unei cărți pe care nu am citit-o,
pentru Verlaine, la fel de nevinovat ca și păsările,
pentru prisma cristalului și greutatea aramei,
pentru dungile tigrului,
pentru înalte turnuri din San Francisco și din Manhattan,
pentru dimineața texană,
pentru această sevilliană ce răspândi Epistola Morală,
și-al cărei nume, după cum se preferă, îl ignorăm,
pentru Seneca și Lucan din Cordoba,
care înaintea spaniolei
au scris toată literatura spaniolă,
pentru jocul de șah bizar și geometric,
pentru țestoasele lui Zenon și harta Royce,
pentru mirosul de medicament al eucaliptului,
pentru limbă, ce poate simula înțelepciunea,
pentru uitare, care anulează sau modifică trecutul,
pentru obiceiul,
care repetă și confirmă ca o oglindă,
pentru dimineață, care ne dă iluzia unui principiu,
pentru noapte, cu întunericu-i și astronomia-i,
pentru curajul și fericirea altora,
pentru patrie, simțită în iasomie
sau într-o sabie veche,
pentru Whitman și Francis din Assisi ce scris-au deja
poemul acesta,
pentru că această poezie e veșnică
și se confunda cu suma creaturilor
și nu va ajunge nicicând la ultimul vers
și în funcție de oameni se schimbă,
pentru Frances Haslam, care-a cerut iertare fiilor săi
pentru că murea atâta de greu,
pentru minutele dinainte de somn,
pentru somn și moarte,
cele două ascunse comori,
pentru intime daruri pe care nu le numesc,
pentru muzică, misterioasă formă a timpului.

________________
-traducere de Catalina Franco-
_________________

Gracias quiero dar al divino
laberinto de los efectos y de las causas
por la diversidad de las criaturas
Que forman este singular universo,
por la razón, que no cesará de soñar
con un plano del laberinto,
por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises,
por el amor, que nos deja ver a los otros
como los ve la divinidad,
por el firme diamante y el agua suelta,
por el álgebra, palacio de precisos cristales,
por las místicas monedas de Angel Silesio,
por Schopenhauer,
que acaso descifró el universo,
por el fulgor del fuego
que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo,
por la caoba, el cedro y el sándalo,
por el pan y la sal,
por el misterio de la rosa
que prodiga color y que no lo ve,
por ciertas vísperas y días de 1955,
por los duros troperos que en la llanura
arrean los animales y el alba,
por la mañana en Montevideo,
por el arte de la amistad,
por el último día de Sócrates,
por las palabras que en un crepúsculo se dijeron
de una cruz a otra cruz,
por aquel sueño del Islam que abarco
mil noches y una noche,
por aquel otro sueño del infierno,
de la torre del fuego que purifica
y de las esferas gloriosas,
por Swedenborg,
que conversaba con los ángeles en las calles de Londres,
por los ríos secretos e inmemoriales
que convergen en mí,
por el idioma que, hace siglos, hablé en Nortumbria,
por la espada y el arpa de los sajones,
por el mar, que es un desierto resplandeciente
yuna cifra de cosas que no sabemos
y un epitafio de los vikings,
por la música verbal de Inglaterra,
por la música verbal de Alemania,
por el oro, que relumbra en los versos,
por el épico invierno,
por el nombre de un libro que no he leído:
gesta Dei per Francos,
por Verlaine, inocente como los pájaros,
por el prisma de cristal y la pesa de bronce,
por las rayas del tigre,
por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan,
por la mañana en Texas,
por aquel sevillano que redactó la Epístola Moral
y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos,
por Séneca y Lucano, de Córdoba,
que antes del español escribieron
toda la literatura española,
por el geométrico y bizarro ajedrez,
por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce,
por el olor medicinal de los eucaliptos,
por el lenguaje, que puede simular la sabiduría,
por el olvido, que anula o modifica el pasado,
por la costumbre,
que nos repite y nos confirma como un espejo,
por la mañana, que nos depara la ilusión de un principio,
por la noche, su tiniebla y su astronomía.
por el valor y la felicidad de los otros,
por la patria, sentida en los jazmines
o en una vieja espada,
por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema,
por el hecho de que el poema es inagotable
y se confunde con la suma de las criaturas
y no llegará jamás al último verso
y varía según los hombres,
por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos
por morir tan despacio,
por los minutos que preceden al sueño,
por el sueño y la muerte,
esos dos tesoros ocultos,
por los íntimos dones que no enumero,
por la música, misteriosa forma del tiempo.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber

Angel González, ”Veni-va alt timp diferit de acesta”-”Otro tiempo vendrá distinto a éste”

Angel González, ”Veni-va alt timp diferit de acesta”-”Otro tiempo vendrá distinto a éste”

Iar cineva o să spună:
”- N-ai vorbit bine.
Ar fi trebuit să dezvălui
altfel de întâmplări:
viori stingându-se blând
în noaptea grea de parfumuri,
cuvinte frumoase de slavă
să cânte iubirea nestinsă,
iubirea deasupra a tot și a toate”.
Dar azi,
când lumina zorilor
e murdară ca spuma
zilei de la bun început inutilă,
sunt aici
fără somn, obosit,
cu armele înfrânte,
și cânt
tot ce-am pierdut: pentru asta mor.

–traducere de Catalina Franco-
_________________________

Y alguien dirá:
«hablaste mal. Debiste haber contado
otras historias:
violines estirándose indolentes
en una noche densa de perfumes,
bellas palabras calificativas
para expresar amor ilimitado,
amor al fin sobre las cosas
todas».
Pero hoy,
cuando es la luz del alba
como la espuma sucia
de un día anticipadamente inútil,
estoy aquí,
insomne, fatigado, velando
mis armas derrotadas,
y canto
todo lo que perdí: por lo que muero.

Este posibil ca imaginea să conţină: Giorgio Costa

Georg Trakl, ”Naştere” -”Geburt”

Georg Trakl, ”Naştere” -”Geburt”

Munți: neguri, tăcere, zăpadă.

Sângeriu vânătoarea din codru coboară;

Vai, învinse privirile ciutei.

Tăcerea mamei; sub brazi neguroși

Se desfac mâinile ca în somn,

Când, apărând, luna rece se năruie.

Nașterea omului. Murmură-n noapte

Ape albastre-n adâncuri de stâncă;

Suspinând clipește un înger căzut,

În strâmta odaie crește paloarea.

Două luni

Ard în ochii femeii împietrite.

Vai, al chinului facerii vaier. Cu neagra-i aripă

Noaptea atinge tâmpla băiatului,

Nea, pogorând din norul de purpură.

_____________________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________________

Gebirge: Schwärze, Schweigen und Schnee.

Rot vom Wald niedersteigt die Jagd;

O, die moosigen Blicke des Wilds.

Stille der Mutter; unter schwarzen Tannen

Öffnen sich die schlafenden Hände,

Wenn verfallen der kalte Mond erscheint.

O, die Geburt des Menschen. Nächtlich rauscht

Blaues Wasser im Felsengrund;

Seufzend erblickt sein Bild der gefallene Engel,

Erwacht ein Bleiches in dumpfer Stube.

Zwei Monde

Erglänzen die Augen der steinernen Greisin.

Weh, der Gebärenden Schrei. Mit schwarzem Flügel

Rührt die Knabenschläfe die Nacht,

Schnee, der leise aus purpurner Wolke sinkt.

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Yves Bonnefoy, ”Nedesăvârșirea e culmea”-”L’imperfection est la cime”

Yves Bonnefoy, ”Nedesăvârșirea e culmea”-”L’imperfection est la cime”

Trebuia a distruge distruge distruge,
Iar mântuirea doar la prețul acesta era.

A ruina fața goală ce se-înfioară în marmură,
A dăltui orice formă a frumuseții.

A iubi săvârșirea ea fiind pragul,
Dar cunoscând-o s-o negi, s-o uiți moartă,

Nedesăvârșirea e culmea.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Il y avait qu’il fallait détruire et détruire et détruire,
Il y avait que le salut n’est qu’à ce prix.

Ruiner la face nue qui monte dans le marbre,
Marteler toute forme toute beauté.

Aimer la perfection parce qu’elle est le seuil,
Mais la nier sitôt connue, l’oublier morte,

L’imperfection est la cime.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber