Emily Dickinson, ”După o sută de ani – After a hundred years”

Emily Dickinson, ”După o sută de ani – After a hundred years”

După o sută de ani
Nu știe nimeni locul
Agonia domnește acolo
Încremenită ca pacea

Buruienile-au triumfat
Străinii trec deslușind
Strania ortografie
A morților de altădat

Vântul câmpiilor verii
Mai ține minte calea –
Instinctul alege cheia
Pierdută-n memorie –
________________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________

After a hundred years
Nobody knows the Place
Agony that enacted there
Motionless as Peace

Weeds triumphant ranged
Strangers strolled and spelled
At the lone Orthography
Of the Elder Dead

Winds of Summer Fields
Recollect the way –
Instinct picking up the Key
Dropped by memory –
____________________
-Cimitirul din Ibănești – fotografia mea-

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă şi în aer liber

Guillaume Apollinaire, „Corn de vânătoare”-”Cors de Chasse”

Guillaume Apollinaire, „Corn de vânătoare”-”Cors de Chasse”

Povestea noastră-i nobilă și-amară
E ca o mască de tiran
Nici dramă magică ori întâmplare
Nici vreun detaliu van
Iubirea nu ne-o fac răscolitoare

Și Thomas de Quincey băundu-și
Opiul – dulce otravă castă –
Spre biata-i Ann ducându-se visa
Să mergem, hai, căci totul se petrece
Aici din când în când m-oi înturna

Vai corn de vânătoare-i amintirea
Ecoul ei se risipește-n vânt

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Notre histoire est noble et tragique
Comme le masque d’un tyran
Nul drame hasardeux ou magique
Aucun détail indifférent
Ne rend notre amour pathétique

Et Thomas de Quincey buvant
L’opium poison doux et chaste
À sa pauvre Anne allait rêvant
Passons passons puisque tout passe
Je me retournerai souvent

Les souvenirs sont cors de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Emily Dickinson, ”De trei ori – Three times”

Emily Dickinson, ”De trei ori – Three times”

Ne-am despărțit de trei ori – răsufletul meu și eu,
De trei ori nu m-a părăsit.
Se străduiră să miște evantaiul fragil
Apele, să rămână s-au străduit.

De trei ori în sus mă-împinseră undele,
Ca pe-o minge mă prinseră apoi,
Apoi în față mi se strâmbară,
Îndepărtară o velă

Ce se târî ceva leghe, și îmi plăcu
Să văd – să gândesc ce plăcut e
Să zăresc, când mor, un lucru
Unde se află oameni.

Adormiră undele – răsufletul – nu.
Ca niște copii se legănau vânturile.
Atunci zorii mi-au sărutat crisalida
Și mă ridicai, și trăii.

_____________________
-traducere de Catalina Franco-
_____________________

Three times – we parted – Breath – and I–
Three times – He would not go –
But strove to stir the lifeless fan
The Waters – strove to stay.

Three Times – the Billows tossed me up –
Then caught me – like a Ball –
Then made Blue faces in my face –
And pushed away a sail

That crawled Leagues off – I liked to see –
For thinking – while I die –
How pleasant to behold a Thing
Where Human faces – be –

The Waves grew sleepy – Breath – did not –
The Winds – like Children – lulled –
Then Sunrise kissed my Chrysalis –
And I stood up – and lived –

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Guillaume Apollinaire,”Rosemonde”-”Rosemonde”

Guillaume Apollinaire,”Rosemonde”-”Rosemonde”

Pentru André Derain

Mult timp la poala treptelor
Casei unde intra doamna
Pe care o urmasem preț de două
Ore bune în Amsterdam
Degetele-mi aruncară săruturi
Dar canalul era pustiu
Și docul la fel și nu văzu nimeni
Cum sărutările mele o găsiră
Pe cea căreia viața-mi îi dăruii
Într-o zi timp de cam două ore
O numii Rosemonde
Vrând să-mi pot aminti
Gura ei înflorită-în Hollande
Apoi, ușurel, mă dusei
Spre-a cuceri la Rose du Monde

–traducere de Catalina Franco-
_________________________

A André Derain

Longtemps au pied du perron de
La maison où entra la dame
Que j’avais suivie pendant deux
Bonnes heures à Amsterdam
Mes doigts jetèrent des baisers
Mais le canal était désert
Le quai aussi et nul ne vit
Comment mes baisers retrouvèrent
Celle à qui j’ai donné ma vie
Un jour pendant plus de deux heures
Je la surnommai Rosemonde
Voulant pouvoir me rappeler
Sa bouche fleurie en Hollande
Puis lentement je m’en allai
Pour quêter la Rose du Monde

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Guillaume Apollinaire, ”Toamnă”-”Automne”

Prin ceață se duc un țăran gârbovit
Și-al lui bou greoi în ceața de toamnă
Ce amărâte cătune sărace ascunde
Iar într-acolo mergând cântă țăranul
Un cântec de dragoste și necredință
Ce despre-un inel spune și despre-o inimă ruptă
Oh! toamna toamna vara ucis-a
În ceață se duc cenușiile umbre

-Traducere de Catalina Franco-
_________________________

Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux
Et son bœuf lentement dans le brouillard d’automne
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux
Et s’en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d’amour et d’infidélité
Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise
Oh! l’automne l’automne a fait mourir l’été
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Guillaume Apollinaire,”Rosemonde”-”Rosemonde”

Guillaume Apollinaire,”Rosemonde”-”Rosemonde”

Pentru André Derain

Mult timp la poala treptelor
Casei unde intra doamna
Pe care o urmasem preț de două
Ore bune în Amsterdam
Degetele-mi aruncară săruturi
Dar canalul era pustiu
Și docul la fel și nu văzu nimeni
Cum sărutările mele o găsiră
Pe cea căreia viața-mi îi dăruii
Într-o zi timp de cam două ore
O numii Rosemonde
Vrând să-mi pot aminti
Gura ei înflorită-în Hollande
Apoi, ușurel, mă dusei
Spre-a cuceri la Rose du Monde

–traducere de Catalina Franco-
_________________________

A André Derain

Longtemps au pied du perron de
La maison où entra la dame
Que j’avais suivie pendant deux
Bonnes heures à Amsterdam
Mes doigts jetèrent des baisers
Mais le canal était désert
Le quai aussi et nul ne vit
Comment mes baisers retrouvèrent
Celle à qui j’ai donné ma vie
Un jour pendant plus de deux heures
Je la surnommai Rosemonde
Voulant pouvoir me rappeler
Sa bouche fleurie en Hollande
Puis lentement je m’en allai
Pour quêter la Rose du Monde

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Guillaume Apollinaire, ”Țiganca ”- ”La tzigane”

Țiganca deja cunoștea
Viețile noastre tăiate de nopți
I-am spus adio și apoi
Din izvorul ăsta Speranța țâșni

Dragostea grea ca un urs privat
Dansă vertical când vrurăm
Și penele pasărea bleu își pierdu
Și cerșetorii-al lor Ave

Prea bine știam că suntem damnați
Dar speranța de a ne iubi pe drumul
Mână în mână ne duse cu gândul
La ce prezis-a țiganca.

-Traducere de Catalina Franco-
__________________________

La tzigane savait d’avance
Nos deux vies barrées par les nuits
Nous lui dîmes adieu et puis
De ce puits sortit l’Espérance

L’amour lourd comme un ours privé
Dansa debout quand nous voulûmes
Et l’oiseau bleu perdit ses plumes
Et les mendiants leurs Ave

On sait très bien que l’on se damne
Mais l’espoir d’aimer en chemin
Nous fait penser main dans la main
A ce qu’a prédit la tzigane.

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac, iarbă, cer, în aer liber şi natură

A. Răduţ, ”Mereu…”

”Mereu…”
Mereu, voi cânta dragostea ta,
Mereu, o voi cânta, chiar şi când ploaia mă va cuprinde,
Când bolţile reci de sub ochiul de stea
Vor alunga lumina, ce sta cuminte…
Nimicul va crede atunci c-a-nvins,
Că timpul n-a existat nicio secundă,
Că moartea a fost visul din vis
Dorit de particula devenită o undă !
Dar inima mea nu va-nceta
Să-şi audă-n ecou valul de mare –
Dragostea ta ce necontenit va cânta
Norilor ce se-adună în zare…

Copyright @ A. Răduţ, din vol. “Lumi”, 2019

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Georg Trakl,’ ‘Șoaptele după-amiezii – In den Nachmittag geflustert”

Georg Trakl,’ ‘Șoaptele după-amiezii – In den Nachmittag geflustert”

Soare palid și blând de toamnă,
Roade ce cad din copaci.
Tăcută-n odaia albastră
După-amiaza prelungă.

Metalice agonice sunete;
Se prăbușește animalul alb.
Aspre cântările fetelor
Se pierd pe frunzele toamnei.

Pe fruntea visând culorile Domnului
Blânda aripă a nebuniei.
Pe colină umbrele suie
Negre de putreziciune.

Amurg tot în pace și vin:
Chinul se varsă în chitare.
În lumina blândă a lămpii
Plutești tu ca într-un vis.
________________________
-traducere de Catalina Franco-
________________________

Sonne, herbstlich dünn und zag,
Und das Obst fällt von den Bäumen.
Stille wohnt in blauen Räumen
Einen langen Nachmittag.

Sterbeklänge von Metall;
Und ein weißes Tier bricht nieder.
Brauner Mädchen rauhe Lieder
Sind verweht im Blätterfall.

Stirne Gottes Farben träumt,
Spürt des Wahnsinns sanfte Flügel.
Schatten drehen sich am Hügel
Von Verwesung schwarz umsäumt.

Dämmerung voll Ruh und Wein:
Traurige Guitarren rinnen.
Und zur milden Lampe drinnen
Kehrst du wie im Traume ein.

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare şi în aer liber

Paul Celan, ”Anii de la tine la mine – Die Jahre von dir zu mir”

Paul Celan, ”Anii de la tine la mine –
Die Jahre von dir zu mir”

Iarăși îți freamătă părul când plâng. Cu albastrul ochilor tăi
Așterni tu masa dragostei noastre: un pat între vară și toamnă.
Bem ceva ce altul a pregătit, nu eu, nu tu , nu un al treilea:
sorbim un gol, un sfârșit.

În oglinzile mării adânci ne vedem și
ne dăm în grabă bucatele:
noaptea e noapte, începe cu zorii,
ea lângă tine mă culcă.

-traducere de Catalina Franco-
__________________________

Wieder wellt sich dein Haar, wenn ich wein. Mit dem
Blau deiner Augen
deckst du den Tisch unsrer Liebe: ein Bett zwischen
Sommer und Herbst.
Wir trinken, was einer gebraut, der nicht ich war,
noch du, noch ein dritter:
wir schlürfen ein Leeres und Letztes.

Wir sehen uns zu in den Spiegeln der Tiefsee und
reichen uns rascher die Speisen:
die Nacht ist die Nacht, sie beginnt mit dem Morgen,
sie legt mich zu dir.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană