Ezra Pound, ”Casa splendoarei”-”The House Of Splendour”

12193514_875689885849370_3566237338905002348_n

Ezra Pound, ”Casa splendoarei – The House Of Splendour”

E-a lui Evanoe,
O casă nu de mâini omenești durată,
Ci dincolo de lumeștile căi, undeva departe
Aur se țese deasupra, înauntru, în juru-i;
Săli ciudate și ziduri – făurite-s toate din aur.

Și-am văzut-o pe Doamna mea la soare,
Păru-i era răsfirat, un snop de aripi,
Și roșu lumina soarele, în spatele-a toate.

Și am văzut-o acolo în casa ei,
Cu șase safire mari de-a lungul peretelui,
Ușoară, împodobită pân’ la genunchi,
Toată rochia ei țesută era din aur palid.

Sunt acolo multe-încăperi și toate de aur,
Pe ziduri groase covoare, cu emailuri
Bătute-n metal; iar prin broderia urzită-
În borduri de piatră vine lumina aurorală.

Aici vin din marea mea dragoste pentru ea,
Iată, adorarea mea
Mă înseninează, iar în ea sunt puteri
Care, înflăcărate de ardoarea din sufletul ei,
Dărâmă cei patru pereți ai nesfârșitelor vremi.

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Tis Evanoe’s,
A house not made with hands,
But out somewhere beyond the worldly ways
Her gold is spread, above, around, inwoven;
Strange ways and walls are fashioned out of it.

And I have seen my Lady in the sun,
Her hair was spread about, a sheaf of wings,
And red the sunlight was, behind it all.

And I have seen her there within her house,
With six great sapphires hung along the wall,
Low, panel-shaped, a-level with her knees,
All her robe was woven of pale gold.

There are there many rooms and all of gold,
Of woven walls deep patterned, of email,
Of beaten work; and through the claret stone,
Set to some weaving, comes the aureate light.

Here am I come perforce my love of her,
Behold mine adoration
Maketh me clear, and there are powers in this
Which, played on by the virtues of her soul,
Break down the four-square walls of standing time.

Fernando Pessoa, ”Licantropia”-”Lycanthropy”

Flower Clouds Odilon Redon

 

Fernando Pessoa, ”Licantropia”-”Lycanthropy”

Acolo visele se-adeveresc.
E un lac singuratec
Luna va lumina pentru noi, doar
A noastră, cum nicicând n-a fost.

Acolo ne-o duce o pânză argintie
Purtata de-un vânt neștiut
Ne-o purta spre-o viață ca-n vise
Acolo unde apele se topesc

Pe-un țărm umbros cu copaci.
Păduri nesfârșite vor întâlni
Dorința fără de margini a lacului,
Astfel acolo visul ni s-o-împlini.

Ne-om ascunde, vom dispărea,
Nu ne-o ști decât luna,
Ni s-o părea că ce se-întâmpla
Era ceva muzical.

-Traducere de Catalina Franco–
____________________________________

In qualche luogo i nostri sogni diventeranno realtà.
C’è un lago solitario
illuminato dalla luna per me e per te
come nessuno per noi soli.

Lì la scura bianca vela spiegata
in un vago vento non sentito
guiderà la nostra vita-sonno
laddove le acque si fondono

in un lido di neri alberi,
dove boschi sconosciuti vanno incontro
al desiderio del lago di essere di più,
e rendono il sogno completo.

Lì ci nasconderemo e svaniremo,
tutti vanamente al confine della luna,
sentendo che ciò di cui siamo fatti
è stato qualche volta musicale.

__________________________


En algún lugar los sueños serán realidad.
Hay allí un lago en soledad
para ti y para mí iluminado por el luar
y, para suerte nuestra, sin igual.

Se extiende allí la blanca vela oscura
que el vago viento imperceptible hincha
y nuestra soñada vida conduce
hacia donde las aguas se funden

en la orilla de árboles ennegrecida,
donde las desconocidas arboledas se encuentran
con el deseo del lago de ser más
y así el sueño completar.

Allí nos ocultaremos y desvaneceremos,
todo por la luna vacíamente contenido,
sintiendo que aquello de lo que estamos hechos
era algo musical.

_________________________________

 

Somewhere dreams will be true.
There is a lonely lake
Moonlit for me and you
And like none for our sake.

There the dark white sail spread
To a vague wind unfelt
Shall make our sleep‑life led
Towards where the waters melt

Into the black‑tree’d shore,
Where the unknown woods meet
The lake’s wish to be more,
And make the dream complete.

There we will hide and fade,
Emptily moon‑bound all,
Feeling that what we are made
Was something musical.

René Char, ” În sănătatea șarpelui”- ”,,À la santé du serpent’’

 

the-morning-after-the-deluge-400x400

René Char, ” În sănătatea șarpelui”- ”,,À la santé du serpent’’

Eu cânt căldura fața de cel nou-născut, disperata căldură.

II
E rândul pâinii să frângă omul, să fie frumusețea zorilor.

III
Cine se-încrede în floarea soarelui nu va medita în casă. Toate gândurile de dragoste vor deveni gândurile lui.

IV
Din răsucirile rândunelei o furtună se arată, se face o grădină.

V
Întotdeauna va exista o picătură de apă care să dureze mai mult decât soarele, fără ca răsăritul soarelui să se cutremure.

VI
Adu în lumină ceea ce cunoașterea vrea să păstreze ascuns, cunoașterea din cele o sută de goluri.

VII
Ceea ce vine în lume pentru a nu tulbura nimic nu merită nici considerație, nici răbdare.

VIII
Cât va dura această lipsă a omului care moare în centrul creației deoarece creația l-a debarcat?

IX
Fiecare casă era un anotimp. În felul acesta orașul se repeta. Toți locuitorii la un loc nu știau că iarna, cu toată carnea lor reîncălzită, cu toată lumina zilei, nu dispărea.

X
Ești în esența ta în mod constant poet, în mod constant la zenitul iubirii tale, în mod constant dornic de adevăr și dreptate. Este fără îndoială un rău necesar că nu poți fi astfel și în în conștiința ta.

XI
Din sufletul care nu există vei face un om mai bun decât el.

XII
Uită-te la imaginea temerară în care se scaldă țara ta, plăcerea aceea care mult timp ți-a scăpat.

XIII
Numeroși sunt cei ce așteaptă ca obstacolul să-i ridice, ca scopul să-i depășească, spre a se înfățișa.

XIV
Mulțumește celui căruia nu-i pasă de remușcările tale. Ești egalul lui.

XV
Lacrimile își disprețuiesc confidentul.

XVI
Rămâne o adâncime măsurabilă acolo unde nisipul subjugă destinul.

XVII
Dragostea mea, nu contează să mă fi născut: devii vizibilă în locul în care dispar.

XVIII
Să poți să mergi, fără să-înșeli pasărea, din inima arborelui, spre extazul fructului.

XIX
Ceea ce te întâmpină în plăcere este doar recunoștința mercenară a amintirii. Prezența pe care ai ales-o nu oferă rămas bun.

XX
Înclină-te doar pentru a iubi. Dacă mori, iubești încă.

XXI
Tenebrele tale sunt guvernate de poftele ascendentului tău în soare.

XXII
Ignoră-i pe cei în ochii cărora omul n-ar fi altceva decât un răstimp al culorii pe spatele chinuit al pământului. Care-și împart lungul lor reproș. Negrul fierului și roșeața norului sunt toate una.

XXIII
Nu este demn de poet să înșele mielul, să-i tocmească lâna.

XXIV
Dacă trăim o străfulgerare, este inima veșnicului.

XXV
Ochi care, gândind că inventați ziua, ați deșteptat vântul, ce-aș putea să fac eu pentru voi? Eu sunt uitarea.

XXVI
Între toate apele limpezi, poezia este cea care întârzie cel mai puțin pe oglinda podurilor sale.
sale.

Poezia, viața viitoare înlăuntrul omului pregătit.

XXVII
Un trandafir ca să plouă. E urarea ta, la capătul nenumăraților ani.

________________________________

-traducere de Catalina Franco-

________________________________

I

Je chante la chaleur à visage de nouveau-né, la chaleur désespérée.

II

Au tour du pain de rompre l’homme, d’être la beauté du point du jour.

III

Celui qui se fie au tournesol ne méditera pas dans la maison. Toutes les pensées de l’amour deviendront ses pensées.

IV

Dans la boucle de l’hirondelle un orage s’informe, un jardin se construit.

V

Il y aura toujours une goutte d’eau pour durer plus que le soleil sans que l’ascendant du soleil soit ébranlé.

VI

Produis ce que la connaissance veut garder secret, la connaissance aux cent passages.

VII

Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience.

VIII

Combien durera ce manque de l’homme mourant au centre de la création parce que la création l’a congédié?

IX

Chaque maison était une saison. La ville ainsi se répétait. Tous les habitants ensemble ne connaissaient que l’hiver, malgré leur chair réchauffée, malgré le jour qui ne s’en allait pas.

X

Tu es dans ton essence constamment poète, constamment au zénith de ton amour, constamment avide de vérité et de justice. C’est sans doute un mal nécessaire que tu ne puisses l’être assidûment dans ta conscience.

XI

Tu feras de l’âme qui n’existe pas un homme meilleur qu’elle.

XII

Regarde l’image téméraire où se baigne ton pays, ce plaisir qui t’a longtemps fui.

XIII

Nombreux sont ceux qui attendent que l’écueil les soulève, que le but les franchisse, pour se définir.

XIV

Remercie celui qui ne prend pas souci de ton remords. Tu es son égal.

XV

Les larmes méprisent leur confident.

XVI

Il reste une profondeur mesurable là où le sable subjugue la destinée.

XVII

Mon amour, peu importe que je sois né: tu deviens visible à la place où je disparais.

XVIII

Pouvoir marcher, sans tromper l’oiseau, du cœur de l’arbre à l’extase du fruit.

XIX

Ce qui t’accueille à travers le plaisir n’est que la gratitude mercenaire du souvenir. La présence que tu as choisie ne délivre pas d’adieu.

XX

Ne te courbe que pour aimer. Si tu meurs, tu aimes encore.

XXI

Les ténèbres que tu t’infuses sont régies par la luxure de ton ascendant solaire.

XXII

Néglige ceux aux yeux de qui l’homme passe pour n’être qu’une étape de la couleur sur le dos tourmenté de la terre. Qu’ils dévident leur longue remontrance. L’encre du tisonnier et la rougeur du nuage ne font qu’un.

XXIII

Il n’est pas digne du poète de mystifier l’agneau, d’investir sa laine.

XXIV

Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel.

XXV

Yeux qui, croyant inventer le jour, avez éveillé le vent, que puis-je pour vous? Je suis l’oubli.

XXVI

La poésie est de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins aux reflets de ses ponts.

Poésie, la vie future à l’intérieur de l’homme requalifié.

XXVII

Une rose pour qu’il pleuve. Au terme d’innombrables années, c’est ton souhait.

Yves Bonnefoy, ”Tot, nimic”-”Le tout, le rien ”

 

11755686_829972823754410_3827637376732739723_n

Yves Bonnefoy, ”Tot, nimic”-”Le tout, le rien ”

III

Să-ți fie neaua cea mare tot, nimic,

Copil al primilor pași uimiți în iarbă,

Ochii încă plini de începuturi,

Mâinile să se-agațe doar de lumină.

 

Să-ți fie ramuri cele unde scânteie cuvântul

Ce va trebui să-l asculți, dar fără-a înțelege

Semnificația lui să brăzdeze cerul,

De nu, nu vei numi decât cu prețul pierderii.

 

Să-ți ajungă două valori, cea strălucită,

A colinei în deschiderea arborilor,

Albina râsului, când va fi secat

chiar și lumea din visul tău despre lume.

 

Și fie ca-n apa ropotind în luncă

Să vezi că bucuria poate supraviețui visului

Când briza de nu se știe unde venită împrăștie

Deja florile de migdal, aducând o altă zăpadă.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

III

Te soit la grande neige le tout, le rien,
Enfant des premiers pas titubants dans l’herbe,
Les yeux encore pleins de l’origine,
Les mains ne s’agrippant qu’à la lumière.

Te soient ces branches qui scintillent la parole
Que tu dois écouter mais sans comprendre
Le sens de leur découpe sur le ciel,
Sinon tu ne dénommerais qu’au prix de perdre.

Te suffisent les deux valeurs, l’une brillante,
De la colline dans l’échancrure des arbres,
la rieAbeille de , quand se tarira
Dans ton rêve du monde ce monde même.

Et que l’eau qui ruisselle dans le pré
Te montre que la joie peut survivre au rêve
Quand la brise d’on ne sait où venue déjà disperse
Les fleurs de l’amandier, pourtant l’autre neige.

Charles Baudelaire,” Imn Frumusetii”-”Hymne à la beauté”

IMG_1501

Charles Baudelaire,” Imn Frumusetii”-”Hymne à la beauté”

Vii din înalte ceruri sau ieşi din adâncime,
O, Fumuseţe? Reaua şi buna ta privire
Împrăştie de-a valma şi fericiri şi crime,
De-aceea tu cu vinul te potriveşti la fire.

În ochii tăi stau zorii cu serile-mpreună;
Sărutul tău e-o vrajă şi-o amforă ţi-i gura;
Şi când reverşi miresme de-amurguri cu furtună
Se face laş eroul, vitează stârpitura.

Răsari din hăul negru? Cobori din lumi stelare?
Destinul ca un câne pe poala ta se ţine;
Şi bucurii şi chinuri tu sameni la-ntâmplare;
Stăpână eşti şi nimeni nu e stăpân pe tine.

Calci peste morţi de care îţi râzi cu mult dispreţ;
Ai juvaeruri multe şi Groaza dintre toate
Nu-i cel mai slut, şi – Omorul e-un breloc de preţ
Pe pântecul tău mândru săltând cu voluptate.

Orbitul flutur zboară spre tine, lumânare,
Slăvindu-te drept torţă când a-nceput să ardă.
Acel ce-şi strânge lacom iubita-n braţe pare
Un muribund ce-n taină mormântul şi-l dezmiardă.

Că vii din iad sau luneci din cer, ce-mi pasă mie,
O, Fumuseţe, monstru naiv şi fioros!
Când ochii tăi, surâsul, piciorul tău mă-mbie
Spre un infinit de-a pururi drag şi misterios?

Sirenă rea sau Înger, drăcească sau divină,
Ce-mi pasă când tu – zână cu ochi de catifea,
Mireasmă, ritm, lucire, o! singura-mi regină! –
Faci lumea nu prea slută şi clipa nu prea grea?

-Traducere de Al Philippide-
……………………………………………..

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
Ô Beauté ? ton regard infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.

Tu contiens dans ton oeil le couchant et l’aurore;
Tu répands des parfums comme un soir orageux;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.

Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.

L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépite, flambe et dit : Bénissons ce flambeau !
L’amoureux pantelant incliné sur sa belle
A l’air d’un moribond caressant son tombeau.

Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe,
Ô Beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu ?

De Satan ou de Dieu, qu’importe ? Ange ou Sirène,
Qu’importe, si tu rends, – fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! –
L’univers moins hideux et les instants moins lourds.

Charles Baudelaire,” Les fleurs du mal”

Saint-Pol-Roux, ”Ciocârlie”-”Alouette”

articol_11_6

 

Saint-Pol-Roux, ”Ciocârlie”-”Alouette”

Bătăile-aripilor taie în aer.
Deja mătasea misterului de nălucile vecerniei trasă peste proaspăta carne a vieții, deja mătase de noapte se-așterne peste cetate și țară.
Bătăile-aripilor taie în aer.
N-auzi tu clopotul lui Dumnezeu cel bun ce farmecă cu dangătu-i ochii, acele frumoase de zi, cu ochi ghemuiți sub cenușa nopții?
Bătăile-aripilor taie în aer.
Apari așadar din somnul unde ca morți suntem noi, preamărita mea, și împodobește-ți fereastra cu a ta făptură de crini, de piersică și de zmeură.
Bătăile-aripilor taie în aer.
Vino-mi pe dealul unde moara bate din aripi de in, vino-mi pe dealul unde din huila eternă apare diamantul divin al armoniei vaste a cerului.
Bătăile-aripilor taie în aer.
În mireasmă de cimbru, lavandă și rozmarin vom fi părtași, eu alintul, tu floarea, la luminoasa și sumbra gală a orelor pe ceasornicul unde stă soarta, și acolo vedea-vom trecând surâsul lumii cu prelunga umbră a dureri-i.

Bătăile-aripilor taie în aer.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Les coups de ciseaux gravissent l’air.
Déjà le crêpe de mystère que jetèrent les fantômes du vêpre sur la chair fraîche de la vie, déjà le crêpe de ténèbre est entamé sur la campagne et sur la ville.
Les coups de ciseaux gravissent l’air.
Ouïs-tu pas la cloche tendre du bon Dieu courtiser de son tisonnier de bruit les yeux, ces belles-de-jour, les yeux blottis dessous les cendres de la nuit ?
Les coups de ciseaux gravissent l’air.
Surgis donc du somme où comme morts nous sommes, ô Mienne, et pavoise ta fenêtre avec les lis, la pêche et les framboises de ton être.
Les coups de ciseaux gravissent l’air.
Viens-t’en sur la colline où les moulins nolisent leurs ailes de lin, viens-t’en sur la colline de laquelle on voit jaillir des houilles éternelles le diamant divin de la vaste alliance du ciel
Les coups de ciseaux gravissent l’air.
Du faite emparfumé de thym, lavande, romarin, nous assisterons, moi la caresse, toi la fleur, à la claire et sombre fête des heures sur l’horloge où loge le destin, et nous regarderons là-bas passer le sourire du monde avec son ombre longue de douleur.

Les coups de ciseaux gravissent l’air.

Saint-Pol-Roux, ”La Rose et les épines du chemin”

Constantin Kavafis, ”Monotonia”-”Monotonía”-”Monotony”-”Monotonia”

22492019_1436558996429120_1383615765851376170_n

 

Constantin Kavafis, ”Monotonia”-”Monotonía”-”Monotony”-”Monotonia”

După o zi monotonă o nouă
zi, monotonă, imuabilă. Aceleași
Lucruri se-întâmplă, se-întâmplă iarăși.
Toate momentele vin și tot la fel pleacă.

O lună trece, o altă lună o-însoțește.
Fără socoteli stranii ne imaginam ce vine:
este tot ieri, cu plictiseala-i știută.
Iar mâine nici el nu mai pare-a fi mâine.

-în limba romana de Catalina Franco-
_____________________________

A un día monótono otro
monótono, invariable sigue: Pasarán
las mismas cosas, volverán a pasar –
los mismos instantes nos hallan y nos dejan.

Un mes pasa y trae otro mes.
Lo que viene uno fácilmente lo adivina:
son aquellas mismas cosas fastidiosas de ayer.
Y llega el mañana ya a no parecer mañana.

-Versión de Miguel Castillo Didier-

––––––––––––––––

One monotonous day follows another
identically monotonous. The same things
will happen to us again and again,
the same moments come and go.

A month passes by, brings another month.
Easy to guess what lies ahead:
all of yesterday’s boredom.
And tomorrow ends up no longer like tomorrow.

____________________________
Segue a un giorno monotono un nuovo
giorno, monotono, immutabile.
Accadranno le stesse cose, accadranno di nuovo.
Tutti i momenti uguali vengono, se ne vanno.

Un mese passa e un altro mese accompagna.
Ciò che viene si immagina senza calcoli strani:
è l’ieri, con la nota noia stagna.
E il domani non sembra più domani.

________________

-mia fotografia-

Yannis Ritsos, ”Golful Karlòvasi ”-” La baia di Karlòvasi ”-”Όρμος Καρλοβασιοΰ”

 

IMG_1272

Yannis Ritsos, ”Golful Karlòvasi ”-” La baia di Karlòvasi ”-”Όρμος Καρλοβασιοΰ”

Case vechi bântuite de șuierul bărcilor noaptea. De lampadare
atârnă corăbioare de lemn minuțios alcătuite
de mâinile navigatorilor. De ani și ani sunt încuiate. Rugina, sarea, molii și viermi
le-au ros uși, ferestre, podele, scări,
balustrade, încuietori. Înăuntrul lor
cândva se jucau copiii cu câte un câine mare cât leul;
trupuri goale se rostogoleau pe covoare persane. De aceea, in nopțile cand
acolo jos marea strigă neîndurător, căpitanul bătrân
agită felinarul în aer, chemând unul câte unul
numele lor – Artemis, Electra, Elena, Patrocle, Ahile, Oreste –
apoi sare pe nava trasă pe-uscat, stinge felinarul
și se culcă pe-aceeași pătură umedă a lui Odiseu.
Karlòvasi 10.VIII.81
-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Vecchie case abitate dai fischi notturni dei battelli. Dai lampadari
pendono piccole navi di legno costruite con cura
da mani di marinai condannati. Da anni e anni ormai
sono sprangate. La ruggine, il sale, le tarme, i tarli
hanno corroso porte, finestre, pavimenti, scale,
serrature, sbarre. Qui dentro
un tempo i bambini giocarono con un cane grande come un leone;
corpi nudi si rotolarono su tappeti persiani. Perciò, le notti,
dabbasso rimbomba inesorabile il mare, e il vecchio capitano
agita in aria una lampada antivento, gridando a uno a uno
i loro nomi – Artèmide, Elettra, Elena, Patroclo, Achille, Oreste –
poi sale sulla nave, tirata in secco, spegne la lampada
e si corica sotto la stessa coperta fradicia di Odisseo.
Karlòvasi 10.VΙΙΙ.81

-Traduzione di Nicola Crocetti-
_________________________

Σπίτια παλιά κατοικημένα από νυχτερινά σφυρίγματα πλοίων. Στούς πολυελαίους
κρέμονται ξύλινα μικρά καράβια λεπτοδουλεμένα
από χέρια ναυτικών καταδίκων. Χρόνια καί χρόνια τώρα
κατάκλειστα. Ή σκουριά, τό άλάτι ή ό ξυλοφάγος, ό σκόρος
κατάφαγαν πόρτες, παράθυρα, πατώματα, σκάλες,
κλειδαριές, κιγκλιδώματα. Έδώ μέσα
έπαιζαν κάποτε παιδιά μ’ ένα μεγάλο σκυλί σά λιοντάρι·
γυμνά κορμιά κυλίστηκαν σέ περσικά χαλιά. Γι’ αύτό, τίς νύχτες,
βουίζει κάτω αδυσώπητη ή θάλασσα, κι ό γέρο-καπετάνιος
σαλεύει στόν άνεμο μιά λάμπα θυέλλης φωνάζοντας ένα ένα
τά όνόματά τους – Άρτεμις Ήλέκτρα, Ελένη, Πάτροκλε, Άχιλλέα, Όρέστη –
ύστερα μπαίνει στό καράβι, άπορριγμένο στή στεριά, σβήνει τή λάμπα του
καί πλαγιάζει κάτω άπ’ τήν ίδια νοτισμένη κουβέρτα του Όδυσσέα.

Καρλόβασι, 10.VΙΙΙ.81

_____________________________

-Samos, Golful Karlòvasi – fotografia mea-

Horacio Castillo, ” Spune Euridice”-”Dice Euridice”

 

 

21740398_1411206855631001_2156118397640145708_n

Horacio Castillo, ” Spune Euridice”-”Dice Euridice”

M-au năpădit spaima, neliniștea,
când am știut c-o să vii:
oroarea că m-ai vedea așa, cu vălul de umbră,
cu un păr obosit – părul pe care soarele nu obosea să-l facă de aur.
Și teroarea că n-ai mai fi același – cel rămas în memoria mea –
și, în același timp,dorința de a vedea din nou o ființă vie.
Și de-atâta timp nu venise nimeni pe-aici,
nimeni, un suflet, un câine,
încât auzindu-ți pașii și vocea chemându-mă,
când te-am cuprins, în sfârșit, mai mult decât viața-mi îmbrățișasem.
Căldura ta m-a strâns, m-a uscat ca pe-un vas,
și am mers pe drumul întunecat
încă o dată cu mașinăria aceea ce-mi huia în piept
și cu cărbuni aprinși sub picioare.
Lângă brațul tău am pășit, închipuindu-mi deja lumina,
copacii de lângă noi,
casa plină-de oglinzi
unde pluteam ca doi înecați.
Până când brusc pasul tău s-a făcut nervos,
gândul tău s-a speriat ca un cal,
și te-am văzut încercând de mine să scapi,
să scapi din capcana materiei muritoare.
„Nu pleca – imploram – nu mă lăsa aici,
lasă-mă să văd din nou norii și soarele,
lasă-mă liberă pentru lume ca pe o mânza tracă „.
Dar tu alergai deja spre ieșire,
și timp de șapte zile și șapte nopți plânsul ți-am auzit,
în timp ce cântai pe malul râului infernal
al nostru cântec străvechi: „Ce s-a pierdut, doar ce s-a pierdut rămâne”.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Mi hanno dominato l’ansia e l’inquietudine,
quando ho saputo che saresti venuto:
l’orrore che mi avresti visto cosi, con un velo d’ombra,
i capelli senza lucentezza – i capelli che il sole non si stancava di dorare.
E il terrore che non fossi lo stesso – quello che restava nella mia memoria –
e allo stesso tempo la curiosita di vedere di nuovo un essere vivente.
E da tanto che nessuno veniva qui,
tanto che nessuno si portava via un’anima o un cane,
che quando ho udito i tuoi passi e la tua voce che mi chiamava,
quando infine ti ho stretto, piu che te stavo abbracciando la vita.
Il tuo calore poi mi ha condensato, mi ha seccata come un vaso,
e ho camminato per il corridoio buio
un’altra volta con quella macchina che mi rimbombava in petto
e un carbone acceso in mezzo alle gambe.
Ho camminato al tuo braccio, immaginando gia la luce,
gli alberi accanto ai quali passeggiavamo,
la casa piena di specchi
dove galleggiavamo come due annegati.
Fino a quando all’improvviso il tuo passo si e fatto nervoso,
il tuo pensiero si e impaurito come un cavallo,
e ho visto che cercavi di staccarti da me,
di liberarti dalla trappola della materia mortale.
“Non te ne andare –ho supplicato – non abbandonarmi qui,
lasciami vedere ancora le nuvole e il sole,
liberami per il mondo come una puledra tracia”.
Ma tu gia correvi verso l’uscita,
e per sette giorni e sette notti ho sentito come piangevi,
come cantavi sulla riva del fiume infernale
la nostra vecchia canzone: «Cio che e perduto, solo cio che e perduto, rimane».

Charles Baudelaire, ”Herbstgesang”-”Cântec de toamna”-Canción de otoño”-”Chant d’automne”

13494881_978465395605015_4358688644787226167_n

 

Charles Baudelaire, ”Herbstgesang”-”Cântec de toamna”-Canción de otoño”-”Chant d’automne”


1

Bald wird man uns ins kalte dunkel flössen ·
Fort! schöner sommer der so kurz nur währt!
Schon hör ich wie mit unheilvollen stössen
Das holz erdröhnend auf das pflaster fährt.

Der ganze winter dringt in mich: bedrängnis
Hass zorn und schauder und erzwungner fleiss.
Der sonne gleicht im nordischen gefängnis
Mein herz · ein roter block und starr wie eis.

Ich höre zitternd jeden ast der schüttelt –
Ein grabgerüst giebt keinen dumpfern hall –
Und an dem turme meines geistes rüttelt
Des unermüdlich harten widders prall.

Es scheint mir von dem hohlen lärm umgeben
Dass man in einen sarg die nägel haut …
Für wen? gestern war sommer · herbst ist eben ·
Wie abschied klingt der rätselhafte laut.

2

Ich liebe deiner augen grünen schimmer ·
Du sanfte · doch nur bittres fühl ich heut ·
Nicht deine liebe nicht kamin und zimmer
Ersezt das sonnenlicht aufs meer verstreut.

Und dennoch · zarte seele · lieb und hüte
Auch den der undankbar mit bösem drang ·
Geliebte · schwester! sei die flüchtge güte
Von herbstesglanz und sonnenuntergang!

Ein kurzes werk … das grab ist gierig lauernd.
Ach ich will knieend dir zu füssen sein ·
Des weissen dürren sommers flucht bedauernd
Mich freun am gelben milden spätjahrschein.

-deutsch von Stefan George-

_________________________________

I

Curînd ne-om scufunda în recile tenebre,
Adio deci lumină a verilor prea scurte,
Aud deja căzînd cu sunete funebre,
Lemnul răsunător pe dalele din curte.

Deci iarna se va-ntoarce în trupul meu, turbare,
Şi ură, şi frisoane, teroare, muncă brută,
Iară precum un soare în bolgia polară,
Un bolovan de gheaţă va fi inima mea slută.

Ascult pârâitura unui butuc căzând,
Clăditul eșafod n-are ecou mai surd,
Şi sufletu-mi e-asemeni cu clopotul dogit,
Sub greutatea limbii cu care e lovit.

Îmi pare, legănat de-o zguduire calmă,
Că-n grabă mare pun unui sicriu zăvoare.
Al cui? Ieri era vară, acuma iarăşi toamnă,
Misteriosul zgomot îmi sună a plecare.

II

Iubesc raza verzuie ce genele-ţi străbate,
Frumoasă dulce, dar zilnic a mea amărăciune,
Şi totuşi nici alcovul, iubirea nu răzbate
Prin soarele în sînge pe mare cînd apune.

Iubeşte-mă de poţi, suflet duios, fii mamă,
Chiar pentru un ingrat, chiar pentr-un impostor!
Iubită sau surioară, ai gustul trecător
De soare-n asfinţit sau glorioasă toamnă.

Povară scurtă, pămîntu-aşteaptă, e avid!
Ah, ţine-mi nimbul frunţii la tine între pulpe,
Şi gustă regretînd incandescentul timp,
Dulceaţa razei blonde ce toamna o irumpe!

_______________________________________________

 

I

Penetraremos pronto en las frías tinieblas;

¡Adiós, claridad viva de los estíos cortos!

Escucho ya caer en entrechoques fúnebres

Los leños clamorosos sobre el piso del patio.

Devolverá el invierno a mi pecho la cólera,

El odio, los horrores y los trabajos duros,

Y, como sol envuelto en su polar infierno,

Será mi corazón un coágulo escarchado.

Escucho tembloroso los troncos desbastados;

Ni siquiera un patíbulo daría ecos tan sordos.

Mi espíritu sucumbe como lo haría una torre

Bajo el pesado golpe, constante, del ariete.

Mecido por los golpes monótonos, me suena

A féretro clavado con prisa en algún sitio.

¿De quién será? – ¡Ayer estío fue, hoy ya es otoño!

Los golpes misteriosos delatan una ausencia.

II

Me gusta de tus ojos la verde refulgencia,

Belleza dulce, pero hoy todo me es amargo,

Y nada, ni tu amor, ni la alcoba, ni el fuego,

Me vale lo que un sol sobre el mar derramándose.

Y sin embargo ámame, tan tierna como madre,

Ya sé que soy ingrato, ya sé que soy malvado;

Amante o fraternal, otórgame el efímero

Dulzor de un bello otoño, de un sol en el crepúsculo.

¡Misión breve! ¡La tumba ya nos espera, ávida!

¡Oh, deja que mi frente se pose en tus rodillas,

Gustando, mientras lloro por los veranos tórridos,

Del otoño sus rayos amarillos y dulces!

_______________________________________________

I

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.

Tout l’hiver va rentrer dans mon être: colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.

J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe;
L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.

II me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui? — C’était hier l’été; voici l’automne!
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.

II

J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Et pourtant aimez-moi, tendre coeur! soyez mère,
Même pour un ingrat, même pour un méchant;
Amante ou soeur, soyez la douceur éphémère
D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant.

Courte tâche! La tombe attend; elle est avide!
Ah! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Goûter, en regrettant l’été blanc et torride,
De l’arrière-saison le rayon jaune et doux!