Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, ”Lalie”

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, ”Lalie”SAM_1300
Parcul bolnav de lună era adânc ca un suflet,
Culoarea nopții ca durerea era de frumoasă…
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
În parcul bolnav de lună domnea aceea a cărei viață
Era sora morții brizelor de deasupra florilor.
Culoarea nopții frumoasă ca durerea era.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)

Brizele grădinilor Nordului și florile știau numele
Celei ce gândul lor era și-a lor melancolie.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Luna pe cerul adânc cânta: Somn dulce, somn dulce, Lalie,
Lalie a parcurilor ce-or îngălbeni, Lalie a rozelor care-or muri!
Lalie se numea melancolia mea.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)

Lalie avea ochi ca ora lagunelor care
pălesc când își presimt întunericul;
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Doi fluturi de-un roșu mort erau buzele
Lui Lalie, prințesa tainică a lunii,
Ah! Sărutările tale dulci, Lalie, nopți de-aprilie cu întunecimile-i calde…
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)

Dragostea mea mai puțin ca un înger era, ceva mai mult
Ca o floare, dragostea mea, pierduta mea dragoste!
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Gândul meu era la durerea zilelor când chiar fericirea
Deplânge blândețea de-a se simți ca din mai.
– Dragostea mea, dragostea mea depărtată, pierduta mea dragoste!
(Toate astea-s așa departe, aşa de departe!)

Iar acum neaua cade-n fulgi grei de uitare,
Cade, cade încet, cade pe mormântul dragostei mele
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Somn dulce, somn dulce, dulce Lalie, Lalie
A trandafirilor morți, a-ngălbenitelor parcuri!
În mormântul iubirii, somn dulce, somn dulce!
(Ah, toate astea-s așa de vechi, așa de vechi!)
Le parc malade de lune était profond comme une âme,
La couleur de la nuit était belle comme la douleur…
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Au parc malade de lune régnait une dont la vie
Était sœur de la mort des brises sur les fleurs.
La couleur de la nuit était belle comme la douleur.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Les brises des jardins du Nord et les fleurs savaient le nom
De celle qui était leur pensée et leur mélancolie.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
La lune, au ciel profond, chantait : Bon sommeil, bon sommeil, Lalie,
Lalie des parcs qui jauniront, Lalie des roses qui mourront !
Lalie était le nom de ma mélancolie.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Les yeux de Lalie étaient l’heure où les lagunes
Pâlissent étrangement de pressentir les ténèbres ;
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Deux papillons d’un rouge mort étaient les lèvres
De Lalie, la princesse confidente de la lune,
Ah ! Les beaux baisers de Lalie, les nuits d’avril aux tièdes ténèbres …
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Mon amour était un peu moins qu’un ange, un peu plus
Qu’une fleur, mon amour, mon amour perdu !
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Ma pensée était la langueur des jours où le bonheur lui-même
Pleure de la douceur de se sentir de Mai.
— Ô mon amour, mon lointain amour, mon amour perdu !
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Et maintenant la neige tombe en lourds flocons d’oubli,
Tombe, tombe lentement, tombe sur le sépulcre de mon amour
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Bon sommeil, bon sommeil, Lalie douce, Lalie
Des roses mortes, des parcs jaunis !
Dans le sépulcre de l’amour, mon sommeil, bon sommeil !
(Ah, toutes ces choses sont si vieilles, si vieilles !)

Maria Luisa Spaziani, ”Știu, știu, cauți în mod inutil”-”lo so, lo so, inutilmente cerchi”

 

94d661dee4890cdec6fafd52f178ded9

Maria Luisa Spaziani, ”Știu, știu, cauți în mod inutil”-”lo so, lo so, inutilmente cerchi”

Știu, știu, cauți în mod inutil
violetele în ceața de toamnă.
Cad ruginiile frunze, și, oricare-i
o foaie din calendarul trăit.

De-ar fi să trăiesc din nou aș vrea
să fiu papă astronom ori pirat.
Atunci soarta ce mi-a fost dată
va refuza să fie copiată.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

lo so, lo so, inutilmente cerchi
nella nebbia d’autunno le violette.
Foglie brunite cadono, e ciascuna
è un foglio del vissuto calendario.

Se dovessi rivivere vorrei
essere papa astronomo o pirata.
Perché la sorte che mi fu concessa
rifiuterà di essere copiata.

Fernando Pessoa, ”Dormi pe când eu veghez”-”Dorme enquanto eu velo…”

tumblr_mf2ofu2cY21rrf3aao1_1280

Fernando Pessoa, ”Dormi pe când eu veghez”-”Dorme enquanto eu velo…”

Dormi pe când eu veghez

Lasă-mă să visez …

Nimic din mine nu-i glumă.

Te vreau ca să visez,

Nu ca să te iubesc.

Carnea ta calmă

E rece în vrerea-mi.

Dorințele mi-au obosit.

Vreau doar să țin brațele

Visului meu în al tău.

Dormi dormi dormi,

Surâsul tău rătăcește…

Cu-atâta luare aminte visez

Că visul e încântare

Și fără să simt visez.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Dorme enquanto eu velo…

Deixa-me sonhar…

Nada em mim é risonho.

Quero-te para sonho,

Não para te amar.

A tua carne calma

É fria em meu querer.

Os meus desejos são cansaços.

Nem quero ter nos braços

Meu sonho do teu ser.

Dorme, dorme, dorme,

Vaga em teu sorrir…

Sonho-te tão atento

Que o sonho é encantamento

E eu sonho sem sentir.

Fernando Pessoa ,”Singur sunt”- ”Estou só”

10450771_514925871976378_5816407037649412185_n

 

Fernando Pessoa ,”Singur sunt”- ”Estou só”

Mi-e dor și visez doar dor.
Și e precum golul alb
Al unui neștiut peisaj,
Văzut din spatele ferestrei
Casei ce n-oi avea-o nicicând !

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Estou só e sonho saudade.
E como é branca de graça
A paisagem que não sei,
Vista de trás da vidraça
Do lar que nunca terei!

Fernando Pessoa, ”Contemplu lacul tăcut”-” Contemplo il lago silenzioso”-”Contemplo o lago mudo”

38775088_1293052484163709_4519878317926514688_n

 

Fernando Pessoa, ”Contemplu lacul tăcut”-”
Contemplo il lago silenzioso”-”Contemplo o lago mudo”

Contemplu lacul tăcut
boarea-l face să se-înfioare.
Nu știu dacă gândesc la tot
sau dacă-s uitat de tot.
Lacul nu-mi spune nimic
nici boarea ce-l unduie.
Nu știu dacă sunt fericit
nici dacă doresc să fiu.
Tremurătoare creste surâd
pe apa adormită.
Pentru ce-avut-am vise
a mea singură viață?

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Contemplo il lago silenzioso
che la brezza fa rabbrividire.
Non so se penso a tutto
o se tutto mi dimentica.
Nulla il lago mi dice
né la brezza cullandolo.
Non so se sono felice
né se desidero esserlo.
Tremuli solchi sorridono
sull’acqua addormentata.
Perché ho fatto dei sogni
la mia unica vita?
___________________

Contemplo o lago mudo
Que uma brisa estremece.
Não sei se penso em tudo
Ou se tudo me esquece.

O lago nada me diz,
Não sinto a brisa mexê-lo
Não sei se sou feliz
Nem se desejo sê-lo.

Trêmulos vincos risonhos
Na água adormecida.
Por que fiz eu dos sonhos
A minha única vida?

Wystan Hughes Auden, „Musée des Beaux Arts”

 

21106360_1393738664044487_8366637529829630822_n

Wystan Hughes Auden, „Musée des Beaux Arts”

N-au greșit niciodată Vechii Maeștri
Atât de bine au înțeles suferința-n
Umana sa ipostază; cum cineva se așează
În timp ce altul mănâncă ori deschide-o fereastră ori doar se plimbă;
Cum, la vârsta lor respectabilă, cu ardoare așteaptă bătrânii
Nașterea miraculoasă, trebuie întotdeauna să fie
Copii care nu asta neapărat doreau să se întâmple, să patineze
Pe iazul de la marginea pădurii:
Nu au uitat niciodată
Că și cel mai groaznic chin trebuie oricum să-și
Urmeze cursul într-un ungher, într-un loc neplăcut
În care câinii merg înainte cu viața lor de câine iar calul bătut crunt
Își scrâșnește ne-vina în spatele unui copac.

În Icarus de Breughel, de pildă: cum totul pare
într-atât de tihnit să ignore dezastrul; plugarul poate
C-a auzit bufnitura, strigătul disperat,
Dar pentru el nu era o cădere-însemnată; soarele strălucea
În timp ce picioarele albe dispăreau în apa
Verde; și-n frumoasa navă costisitoare trebuie să fi văzut
Ceva uimitor, un băiat căzând din ceruri,
avea unde să ajungă și-n liniște să navigheze.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

About suffering they were never wrong,
The Old Masters; how well, they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life and the torturer’s horse
Scratches its innocent behind on a tree.

In Breughel’s Icarus, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
had somewhere to get to and sailed calmly on.