Mark Strand, „Rămășițe”-”Remains”

 

577380_573029772782051_497568944_n

Mark Strand, „Rămășițe”-”Remains”

Mă golesc de numele altora. Îmi golesc buzunarele.
Îmi golesc ghetele și le las lângă drum.
Noaptea întorc ceasurile;
Deschid albumul familiei și mă uit la mine băiat.

La ce bun? Orele și-au făcut treaba.
Îmi spun propriul meu nume. Spun la revedere.
Cuvintele se urmează unul pe altul în direcția vântului.
Îmi iubesc soția, dar o trimit departe.

Părinții mei se ridică din tronuri
în odăile lăptoase ale norilor. Cum să cânt?
Timpul îmi spune ce sunt. Mă schimb și același rămân.
Mă golesc eu însumi de viața-mi, și viața-mi rămâne.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

I empty myself of the names of others. I empty my pockets.
I empty my shoes and leave them beside the road.
At night I turn back the clocks;
I open the family album and look at myself as a boy.

What good does it do? The hours have done their job.
I say my own name. I say goodbye.
The words follow each other downwind.
I love my wife but send her away.

My parents rise out of their thrones
into the milky rooms of clouds. How can I sing?
Time tells me what I am. I change and I am the same.
I empty myself of my life and my life remains.