Giuseppe Ungaretti, ”Mama – La madre”

15672534_1529259213770525_4240434162341955790_n

Giuseppe Ungaretti, ”Mama”-”La madre”

Și când inima la ultima ei bătaie
va face să cadă zidul de umbră
spre-a mă conduce, Mamă, la Domnul,
ca altă dată o să mă iei de mână.

Iar in genunchi, puternică, fi-vei
ca o statuie, față cu cele veșnice,
cum te vedeam deja
pe când trăiai încă.

Tremurătoare, brațele o să înalți,
precum atunci când te-ai dus
și o să spui: aici sunt, Doamne.

Și doar când mă va fi iertat,

vei vrea a mă privi.

Și-ți vei aminti c-atâta m-ai așteptat,
în ochi vei avea un suspin grăbit.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

E il cuore quando d’un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d’ombra
per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,
Sarai una statua davanti all’eterno,
come già ti vedeva
quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti
dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,
e avrai negli occhi un rapido sospiro.

Mario Luzi, „Noaptea vine cu cântul”-“La notte viene col canto”

13000080_1009787645743910_6095625493200794199_n

Mario Luzi, „Noaptea vine cu cântul”-“La notte viene col canto”

Noaptea vine cu cântul
prelung al bufniței,
luminile-și seamănă-în vad,
saltă pe pantele umede, tremură
parcă. Puterea de-a suferi
cucerită-în ani lungi tot mai slabă-i
și puțina știință se pierde,
bărbătescul surâs
și-a pierdut calmul.

Cine ești tu
ce, nevăzut, renegat, așteptai
la o cotitură a vârstei
cât timp va fi fost vremea ta? Îți datorez
acest timp al recunoștinței
dar și al durerii.

Iar acum neliniștea se strecoară,
pătrunde-n întâile nopți de vară,
invadează pereții calzi încă, se ține de
zborul licuricilor peste hambare,
cuprinde drumeagul de unde brusc
în căderea farurilor un iepure sare.

Iubito, cum putut-am să nu înțeleg?
Viața toată era așteptare
toată ca această veghere.
Să plâng ar trebui la gândul
că am irosit astă lungă așteptare
cu atâtea cuvinte nepotrivite,
cu atâtea fapte necugetate, ireparabile,
iar acum, rănit, să spun că nu contează
numai chinul să se sfârșească.

„Mântuirea sperată astfel nu-i potrivită
nici ție, și nici altora ca tine. Pacea,
de va veni, va veni în alt mod
mai lucid ca acesta, mai dureros;
când suferința nu-ți va părea în zadar
când și pedeapsă va fi și va trăi
și va deveni binele tău și al altuia.
Credința e-în tine, credința e o ființă.”

Cântul acesta nu mai are cuvinte.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

La notte viene col canto
prolungato dell’assiuolo,
semina le sue luci nella conca,
sale per le pendici umide, trema
un poco. La forza in lunghi anni
acquistata a soffrire viene meno
e la piccola scienza si disarma,
il sorriso virile
non ha piu la sua calma.

Tu chi sei
che aspettavi invisibile, appostata
a una svolta dell’eta
finché fosse la tua ora? Ti devo
questo tempo di gratitudine
e d’altrettanto dolore.

Ed ora l’inquietudine s’insinua,
penetra queste prime notti estive,
invade il muro ancora caldo, segue
il volo delle lucciole sulle aie,
s’inselva nelle viottole ove a un tratto
nell’abbaglio dei fari la lepre saetta.

Cara, come ho potuto non intendere?
La vita era sospesa
tutta come questa veglia.
C’e da piangere a pensare
come ho sciupato questa lunga attesa
con tante parole inadeguate,
con tanti atti inconsulti, irreparabili,
e ora ferito dico non importa
purché il supplizio abbia fine.

”La salvezza sperata cosi non si conviene
né a te, né ad altri come te. La pace,
se verra, ti verra per altre vie
piu lucide di questa, piu sofferte;
quando soffrire non ti parra vano
ché anche la pena esiste e deve vivere
e trasformarsi in bene tuo ed altrui.
La fede e in te, la fede e una persona.”

Questa canzone non ha piu parole.

Giuseppe Ungaretti, „Amintirile”- „I ricordi”

4766e87a02159508e5bf8430047fb93c

 

Giuseppe Ungaretti, „Amintirile”- „I ricordi”

Amintirile, inutilă infinitate,
dar singure și unite împotriva mării, intactă
între gâfâieli infinite ..
Marea,
voce de o măreție liberă,
dar inocență dușmană în amintiri,
rapidă în ștergerea urmelor dulci
ale unui gând credincios …
Marea, blândețea ei indolentă
câtă sălbăticie, câtă câtă așteptare,
e în agonia lor,
prezentă mereu, reînviată mereu,
în gândul treaz agonia …
Amintirile, revărsare deșartă
de nisip mișcător
fără povara nisipului,
ecouri scurte prelungi,
mute ecouri ale rămasului bun
de clipele ce păreau fericite …

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

I ricordi, un inutile infinito,
ma soli e uniti contro il mare, intatto
in mezzo a rantoli infiniti..
Il mare,
voce d’una grandezza libera,
ma innocenza nemica nei ricordi,
rapido a cancellare le orme dolci
d’un pensiero fedele…
Il mare, le sue blandizie accidiose
quanto feroci e quanto, quanto attese,
e alla loro agonia,
presente sempre, rinnovata sempre,
nel vigile pensiero l’agonia…
I ricordi,
il riversarsi vano
di sabbia che si muove
senza pesare sulla sabbia,
echi brevi protratti,
senza voce echi degli addii
a minuti che parvero felici…

Irinel Francu, ”E lui sapeva scrivere Vita”-”Și a știut să scrie Viață”

Pentru Irinel…

25299529_1555086051249906_8251136414227999647_n

 

Irinel Francu, ”E lui sapeva scrivere Vita”-”Și a știut să scrie viață”

Un ragazzo non sapeva
Scrivere che solo il suo nome
Non importa quale
Sia il nome
Quando ci si innamora di una ragazza. Una ragazza con occhi belli e profondi,
Occhi che gli hanno insegnato a leggere.
Una ragazza esuberante e splendente come l’estate.
Egli
amava i suoi movimenti briosi con quale
I suoi capelli riflettevano l’incandescenza di tutti i raggi del sole
E gli’occhi che gli’hanno insegnato leggere.
Per lui che l’amava
Insegnò a sillabare il suo nome.
E tante volte lo scrisse e poi ancora e ancora una volta.
E poi un giorno
Mentre stava scrivendo ancora il suo nome
Ancora una volta e poi altre mille
pensava alla sua graziosa fossetta
E che tutto il suo essere somigliava al volo di allodola
Ebbe l’impulso di scrivere
Oltre parole
Come sole, fiori, vita
Perche il suo essere
Segnava vita, sole, fiore.
E lui sapeva scrivere Vita.

-Trad. Enzo Montano-
________________________

Un băiat nu ştia
Să scrie decât propriul său nume
Nu contează care
Era acel nume
Atunci se îndrăgosti de o fată.
O fată cu ochi adânci şi frumoşi,
Ochi care l-au învăţat să citească.
O fată vie şi caldă
Ca o vară.
El
Îi iubea mişcarea plină de viaţă
Cu care îşi scutura părul plin de toate sclipirile soarelui
Şi ochii care îl învăţaseră
să citească.
Învăţă să-i scrie numele, căci
O iubea.
Şi începu să-i scrie de multe, multe ori
Numele.
Şi iată intr-o zi
Când îi tot scria numele
gândindu-se
La minunata ei gropiţă din bărbie
Şi la faptul că
Întreaga ei fiinţă aducea a zbor de ciocârlie
Simţi că trebuie să scrie
Şi alte cuvinte,
Cum ar fi soare, floare, viaţă,
Pentru că fiinţa
Ei
Înseamnă viaţă, soare, floare.
Şi a ştiut să scrie viaţă.

Roberto Roversi, ”Mă opresc pentru-o clipă să văd”-”Mi fermo un momento a guardare”

38614501_1767746846676862_7609952402287886336_n

 

Roberto Roversi, ”Mă opresc pentru-o clipă să văd”-”Mi fermo un momento a guardare”

Nu fugi. Oprește-te. Privește.
Uită-te și dintr-o dată ai să vezi
furnica de lângă roata mașinii rapide
ce târaște încet încet o fărâmă de pâine
și răbdătoare se pregătește de iarna ei.
Uită-te.Oprește-te. Nu fugi.
Trage frâna ridică pedala
coboară jaluzeaua iadului.
Privește între lanuri de grâu
încet și alb fumul drumului
de lângă casa bătrână de sub falnicul nuc.
Nu alerga grăbit. Mai uită-te.
Măcar pentru-un moment.
Vezi copilașul ținându-și mama de mâna
culorile pereților casei
norii pe-un cer solitar și înțelept
fetele ce trec în raza de soare
fața cu vene de o mie de ani
a femeii ori a bărbatului aduși ca Ulysse de mare.
Rămâi. Încă o clipă. Înainte de a pleca.
Să ascultăm strigătul iubirii
sau strigătul de ajutor
timpul trecut în praful lumii
de te-oprești și asculți niciodată n-o să te pierzi.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Non correre. Fermati. E guarda.
Guarda con un solo colpo dell’occhio
la formica vicino alla ruota dell’auto veloce
che trascina adagio adagio un chicco di pane
e così cura paziente il suo inverno.
Guarda. Fermati. Non correre.
Tira il freno alza il pedale
abbassa la serranda dell’inferno.
Guarda nel campo fra il grano
lento e bianco il fumo di un camino
con la vecchia casa vicina al grande noce.
Non correre veloce. Guarda ancora.
Almeno per un momento.
Guarda il bambino che passa tenendo la madre per mano
il colore dei muri delle case
le nuvole in un cielo solitario e saggio
le ragazze che transitano in un raggio di sole
il volto con le vene di mille anni
di una donna o di un uomo venuti come Ulisse dal mare.
Fermati. Per un momento. Prima di andare.
Ascoltiamo le grida d’amore
o le grida d’aiuto
il tempo trascinato nella polvere del mondo
se ti fermi e ascolti non sarai mai perduto.