Oscar Vladislas de Lubicz Milosz,”Într-o țară a copilăriei …”-”Dans un pays d’enfance…”

SAM_1300
Oscar Vladislas de Lubicz Milosz,”Într-o țară a copilăriei …”-”Dans un pays d’enfance…”

Într-o țară a copilăriei regăsită în lacrimi,
Într-un oraș al bătăilor de inimi moarte
(Bătăi izbucnind în legănat vacarm,
Bătăi de aripi de păsare a morții,
Aripi negre aruncate peste moartele ape).
Într-un trecut fără timp, căzut pradă farmecului,
Ochii dragi în doliul iubirii încă mai ard
De un foc lent de roș mineral, de o vrajă tristă;
Într-o țară a copilăriei redescoperită în lacrimi …
– Dar ziua plouă pe golul a tot și a toate.

De ce mi-ai zâmbit în lumina străveche?
Și de ce și cum m-ai fi putut recunoaște
Fată ciudată cu pleoape de-arhanghel,
Cu zâmbitoare, vineții, suspinânde pleoape,
Iederă a nopții de vară pe luna pietrelor?
Și de ce și cum, fără să fi știut vreodată
Nici fața mea, nici durerea mea, nici mizeria
Zilelor, m-ai recunoscut dintr-odată tu,
Blândă, melodioasă, cețoasă, palidă, scumpă,
Pentru care să mor în noaptea cea mare a pleoapelor tale?
– Dar ziua plouă pe golul a tot și a toate.

Ce cuvinte, ce muzică teribil de veche
În mine freamătă de prezența ta ireala,
Porumbiță înnegurată a zilelor depărtată, blândă, frumoasă,
Ce muzică te însoțește în somn?
Sub ce frunziș de solitudine arhaică,
În ce tăcere, în ce melodie sau în ce voce
De copil bolnav te regăsești tu, o, frumoasă,
O, castă, o, muzică ascultată în somn?
– Dar ziua plouă pe golul a tot și a toate.

 

-traducere de Catalina Franco-
________________________
Dans un pays d’enfance retrouvée en larmes
Dans une ville de battements de cœur morts
(De battements d’essor tout un berceur vacarme,
De battements d’ailes des oiseaux de la mort,
De clapotis d’ailes noires sur l’eau de mort).
Dans un passé hors du temps, malade de charme,
Le chers yeux de deuil de l’amour brûlent encore
D’un doux feu de minéral roux, d’un triste charme;
Dans un pays d’enfance retrouvée en larmes…
– Mais le jour pleut sur le vide de tout.

Porquoi m’as tu souri dans la vielle lumière
Et porquoi, et comment m’avez-vous reaconnu
Etrange fille aux archangéliques paupières,
Aux riantes, bleuies, soupirantes paupières,
Lierre de nuit d’été sur la lune des pierres;
Et porquoi et comment, n’ayant jamais connu
Ni mon visage, ni mol deuil, ni la misère
Des jours, m’as-tu soudainement reconnu
Tiède, musicale, brumeuse, pâle, chère,
Pour qui mourir dans la nuit grande de tes paupières?
– Mais le jour pleut sur le vide de tout.

Quels mots, quelles musiques terriblemts vielles
Frissonnent en moi de ta présence irréelle,
Sonbre colombe des jours loin, tiède, belle,
Quelles musiques en écho dans le sommeil?
Sous quels feuillages de solitude très vieille,
Dans quel silence, quelle mélodie ou quelle
Voix d’enfant malade vous retrouver, ô belle,
Ô chaste, ô musique entendue dans le sommeil?
– Mais le jour pleut sur le vide de tout.

Yves Bonnefoy, „Rămas bun”-”L’adieu”

 

38675474_1745969845488032_2998523639516626944_n

Yves Bonnefoy, „Rămas bun”-”L’adieu”

Ne-am întors la obârșia noastră.
Era locul limpezimii, dar sfâșiate.
Ferestrele amestecau atâta lumină,
Pe scări atâtea stele suiau
Prin arcadele prăbușite, dărâmături,
Focul părea că într-o altă lume arde.

Iar acum păsări zboară din odaie-în odaie,
Obloanele căzute-s, patul acoperit cu pietre,
Vatra plină de rămășițele stinse-ale cerului.
Acolo seara vorbeam, cu voce cam tare
Fiindcă bolțile murmurau, acolo
Ne făceam planuri: dar barca,
Cu pietre roșii încărcată, se îndepărta
Irezistibil de-un țărm, și uitarea-
Și punea deja cenușa pe visele noastre
Mereu și la nesfârșit începute, dând suflet imaginilor
Focului ce până în ultima zi a ars.

E adevărat, prietenă,
Că există doar un singur cuvânt spre-a chema
În limba ce noi numim poezie și
Soarele dimineții și soarele serii

Doar unul strigătul de bucurie și de durere,
Doar unul râul pustiu și loviturile de topor,
Doar unul patul desfăcut și ceru-n furtună,
Doar unul copilul născut și zeul mort?

Da, cred, vreau să cred, dar ce sunt
Umbrele-acelea întinse de-oglindă?
Și, vezi tu buruiana ce cuprinde pietrele
Pe cărarea de iarbă ce încă mai caută
Urma pașilor noștri către copacii tineri?
Mi se pare că astăzi, aici, cuvântul
Este-acest jgheab aproape spart, pe unde se scurge
La fiece ploaie din zori apa fără de rost.
Iarba și-în iarbă apa strălucind ca un râu.
Totul înseamnă mereu a reface lumea.
Paradisul s-a împrăștiat, o știu,
E povara omenească a recunoaște

Florile împrăștiate-s în iarba săracă,
Însă îngeru-i dispărut, o lumină
Nu cu mult mai bruscă decât a soarelui la apus.

Și precum Adam și Eva vom merge
Pentru o ultimă oară în grădină.
Precum al lui Adam întâiul regret, ca al Evei întâiul
Curaj ne-om dori și nu ne-om dori
Să traversăm ușa joasă ce se-întredeschide
La capătul acela-al intrării, colorat
Auroral de cele din urma raze.
Se preface viitoru-n obârșie
Cum cerul se-îndoaie-ntr-o oglindă curbată,
Putea-vom să strângem din lumina aceasta
Care fost-a minunea de-aici
Sămânță în mâinile noastre sumbre, pentru alte băltoace
Ascunzând alte câmpuri „împrejmuite de pietre”?

Desigur, locul spre-a învinge, spre a ne învinge, aici e
De unde-om pleca, diseară. La nesfârșit de aici
Ca apa ce scapă din jgheab.

 

-traducere de Catalina Franco-
________________________________

Nous sommes revenus à notre origine.
Ce fut le lieu de l’évidence, mais déchirée.
Les fenêtres mêlaient trop de lumières,
Les escaliers gravissaient trop d’étoiles
Qui sont des arches qui s’effondrent, des gravats,
Le feu semblait brûler dans un autre monde.
Et maintenant des oiseaux volent de chambre en chambre,
Les volets sont tombés, le lit est couvert de pierres,
L’âtre plein de débris du ciel qui vont s’éteindre.
Là nous parlions, le soir, presque à voix basse
A cause des rumeurs des voûtes, là pourtant
Nous formions nos projets : mais une barque,
Chargée de pierres rouges, s’éloignait
Irrésistiblement d’une rive, et l’oubli
Posait déjà sa cendre sur les rêves
Que nous recommencions sans fin, peuplant d’images
Le feu qui a brûlé jusqu’au dernier jour.
Est-il vrai, mon amie,
Qu’il n’y a qu’un seul mot pour désigner
Dans la langue qu’on nomme la poésie
Le soleil du matin et celui du soir,
Un seul le cri de joie et le cri d’angoisse,
Un seul l’amont désert et les coups de haches,
Un seul le lit défait et le ciel d’orage,
Un seul l’enfant qui naît et le dieu mort ?
Oui, je le crois, je veux le croire, mais quelles sont
Ces ombres qui emportent le miroir ?
Et vois, la ronce prend parmi les pierres
Sur la voie d’herbe encore mal frayée
Où se portaient nos pas vers les jeunes arbres.
Il me semble aujourd’hui, ici, que la parole
Est cette auge à demi brisée, dont se répand
A chaque aube de pluie l’eau inutile.
L’herbe et dans l’herbe l’eau qui brille, comme un fleuve.
Tout est toujours à remailler du monde.
Le paradis est épars, je le sais,
C’est la tâche terrestre d’en reconnaître
Les fleurs disséminées dans l’herbe pauvre,
Mais l’ange a disparu, une lumière
Qui ne fut plus soudain que soleil couchant.
Et comme Adam et Ève nous marcherons
Une dernière fois dans le jardin.
Comme Adam le premier regret, comme Ève le premier
Courage nous voudrons et ne voudrons pas
Franchir la porte basse qui s’entrouvre
Là-bas, à l’autre bout des longes, colorée
Comme auguralement d’un dernier rayon.
L’avenir se prend-il dans l’origine
Comme le ciel consent à un miroir courbe,
Pourrons-nous recueillir de cette lumière
Qui a été le miracle d’ici
La semence dans nos mains sombres, pour d’autres flaques
Au secret d’autres champs « barrées de pierres » ?
Certes, le lieu pour vaincre, pour nous vaincre, c’est ici
Dont nous partons, ce soir. Ici sans fin
Comme cette eau qui s’échappe de l’auge.