Hölderlin,”Trezire”-”Ervachen”

290px-Selfportrait_of_Leon_Wyczółkowski_in_flat_cap

 

Hölderlin,”Trezire”-”Ervachen”

Un vis blând îmi încinge creierul,
Un copil râde cu capu-în nisip.
O mână se-afundă în fruntea mea,
Ce țară-i asta?

Frunzele râd în copaci, care mor,
Bărci bete rătăcesc printre ore,
Cei pierduți așteaptă la țărmul prezentului.

Flautul lălăie, oglinda țipă,
Se ofilesc departe voci ostenite.
Pitici pleacă-n pădure
Și vânează regine.

Frunze râd în copaci, care mor,
Bărci bete se îneacă în ore,
Cei pierduți așteaptă la țărmul prezentului.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Ein sanfter Traum versengt mein Hirn,
Ein Kind lacht tot im Sand.
Eine Hand versinkt in meiner Stirn,
Was ist das für ein Land?

Blätter lachen in Bäumen, die sterben,
Boote irren trunken durch Stunden,
Vergessene warten an den Ufern der Gegenwart.

Die Flöte lallt, der Spiegel schreit,
Müd’ welken ferne Stimmen.
Zwerge gehen in den Wald
Und jagen Königinnen.

Blätter lachen in Bäumen, die sterben,
Boote irren trunken durch Stunden,
Vergessene warten an den Ufern der Gegenwart.

Paul Celan, „A – Nimănui roză”-„Die Niemandsrose”

1098456_525981840790474_797465561_n

 

Paul Celan, „A – Nimănui roză”-„Die Niemandsrose”
Pământul era în ei și
ei săpau.
Săpau și săpau, așa se ducea
ziua lor, noaptea lor. Și nu-l lăudau pe Dumnezeu,
care, așa auziseră ei, voia toate aceste,
care, așa auziseră ei, știa toate aceste.
Săpau și nimic nu mai auzeau;
nu deveneau înțelepți, nu inventau nici un cântec,
la nici o limbă nu se gândeau.
Săpau.
Veni o liniște, veni și o furtună,
mările veniră toate.
Sap eu, sapi tu și sapă și viermele,
și cel care acolo jos cânta spune: ei sapă.
O, un, o, niciun, o, nimeni, o, tu:
Asta unde ducea, când nicăieri nu ducea?
O, tu sapi și eu sap, și pân-la tine mă îngrop ,
iar pe deget învie inelul.
-traducere de Catalina Franco-
_________________________
Es war erde in ihnen, und
sie gruben.
Sie gruben und gruben, so ging
ihr Tag dahin, ihre Nacht. Und sie lobten nicht Gott,
der, so hörten sie, alles dies wollte,
der, so hörten sie, alles dies wusste.
Sie gruben und hörten nichts mehr ;
sie wurden nicht weise, erfanden kein Lied,
erdachten sich keinerlei Sprache.
Sie gruben.
Es kam eine Stille, es kam auch ein Sturm,
es kamen die Meere alle.
Ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm,
und das Singende dort sagt : sie graben.
O einer, o keiner, o niemand, o du :
Wohin ging’s, da’s nirgendhin ging ?
O du gräbst und ich grab, und ich grab mich dir zu,
und am Finger erwacht uns der Ring.

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, ”Lalie”

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, ”Lalie”SAM_1300
Parcul bolnav de lună era adânc ca un suflet,
Culoarea nopții ca durerea era de frumoasă…
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
În parcul bolnav de lună domnea aceea a cărei viață
Era sora morții brizelor de deasupra florilor.
Culoarea nopții frumoasă ca durerea era.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)

Brizele grădinilor Nordului și florile știau numele
Celei ce gândul lor era și-a lor melancolie.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Luna pe cerul adânc cânta: Somn dulce, somn dulce, Lalie,
Lalie a parcurilor ce-or îngălbeni, Lalie a rozelor care-or muri!
Lalie se numea melancolia mea.
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)

Lalie avea ochi ca ora lagunelor care
pălesc când își presimt întunericul;
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Doi fluturi de-un roșu mort erau buzele
Lui Lalie, prințesa tainică a lunii,
Ah! Sărutările tale dulci, Lalie, nopți de-aprilie cu întunecimile-i calde…
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)

Dragostea mea mai puțin ca un înger era, ceva mai mult
Ca o floare, dragostea mea, pierduta mea dragoste!
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Gândul meu era la durerea zilelor când chiar fericirea
Deplânge blândețea de-a se simți ca din mai.
– Dragostea mea, dragostea mea depărtată, pierduta mea dragoste!
(Toate astea-s așa departe, aşa de departe!)

Iar acum neaua cade-n fulgi grei de uitare,
Cade, cade încet, cade pe mormântul dragostei mele
(Toate astea-s așa departe, așa de departe!)
Somn dulce, somn dulce, dulce Lalie, Lalie
A trandafirilor morți, a-ngălbenitelor parcuri!
În mormântul iubirii, somn dulce, somn dulce!
(Ah, toate astea-s așa de vechi, așa de vechi!)
Le parc malade de lune était profond comme une âme,
La couleur de la nuit était belle comme la douleur…
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Au parc malade de lune régnait une dont la vie
Était sœur de la mort des brises sur les fleurs.
La couleur de la nuit était belle comme la douleur.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Les brises des jardins du Nord et les fleurs savaient le nom
De celle qui était leur pensée et leur mélancolie.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
La lune, au ciel profond, chantait : Bon sommeil, bon sommeil, Lalie,
Lalie des parcs qui jauniront, Lalie des roses qui mourront !
Lalie était le nom de ma mélancolie.
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Les yeux de Lalie étaient l’heure où les lagunes
Pâlissent étrangement de pressentir les ténèbres ;
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Deux papillons d’un rouge mort étaient les lèvres
De Lalie, la princesse confidente de la lune,
Ah ! Les beaux baisers de Lalie, les nuits d’avril aux tièdes ténèbres …
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Mon amour était un peu moins qu’un ange, un peu plus
Qu’une fleur, mon amour, mon amour perdu !
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Ma pensée était la langueur des jours où le bonheur lui-même
Pleure de la douceur de se sentir de Mai.
— Ô mon amour, mon lointain amour, mon amour perdu !
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)

Et maintenant la neige tombe en lourds flocons d’oubli,
Tombe, tombe lentement, tombe sur le sépulcre de mon amour
(Toutes ces choses sont si loin, si loin !)
Bon sommeil, bon sommeil, Lalie douce, Lalie
Des roses mortes, des parcs jaunis !
Dans le sépulcre de l’amour, mon sommeil, bon sommeil !
(Ah, toutes ces choses sont si vieilles, si vieilles !)

Maria Luisa Spaziani, ”Știu, știu, cauți în mod inutil”-”lo so, lo so, inutilmente cerchi”

 

94d661dee4890cdec6fafd52f178ded9

Maria Luisa Spaziani, ”Știu, știu, cauți în mod inutil”-”lo so, lo so, inutilmente cerchi”

Știu, știu, cauți în mod inutil
violetele în ceața de toamnă.
Cad ruginiile frunze, și, oricare-i
o foaie din calendarul trăit.

De-ar fi să trăiesc din nou aș vrea
să fiu papă astronom ori pirat.
Atunci soarta ce mi-a fost dată
va refuza să fie copiată.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

lo so, lo so, inutilmente cerchi
nella nebbia d’autunno le violette.
Foglie brunite cadono, e ciascuna
è un foglio del vissuto calendario.

Se dovessi rivivere vorrei
essere papa astronomo o pirata.
Perché la sorte che mi fu concessa
rifiuterà di essere copiata.

Fernando Pessoa, ”Dormi pe când eu veghez”-”Dorme enquanto eu velo…”

tumblr_mf2ofu2cY21rrf3aao1_1280

Fernando Pessoa, ”Dormi pe când eu veghez”-”Dorme enquanto eu velo…”

Dormi pe când eu veghez

Lasă-mă să visez …

Nimic din mine nu-i glumă.

Te vreau ca să visez,

Nu ca să te iubesc.

Carnea ta calmă

E rece în vrerea-mi.

Dorințele mi-au obosit.

Vreau doar să țin brațele

Visului meu în al tău.

Dormi dormi dormi,

Surâsul tău rătăcește…

Cu-atâta luare aminte visez

Că visul e încântare

Și fără să simt visez.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Dorme enquanto eu velo…

Deixa-me sonhar…

Nada em mim é risonho.

Quero-te para sonho,

Não para te amar.

A tua carne calma

É fria em meu querer.

Os meus desejos são cansaços.

Nem quero ter nos braços

Meu sonho do teu ser.

Dorme, dorme, dorme,

Vaga em teu sorrir…

Sonho-te tão atento

Que o sonho é encantamento

E eu sonho sem sentir.

Fernando Pessoa ,”Singur sunt”- ”Estou só”

10450771_514925871976378_5816407037649412185_n

 

Fernando Pessoa ,”Singur sunt”- ”Estou só”

Mi-e dor și visez doar dor.
Și e precum golul alb
Al unui neștiut peisaj,
Văzut din spatele ferestrei
Casei ce n-oi avea-o nicicând !

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

Estou só e sonho saudade.
E como é branca de graça
A paisagem que não sei,
Vista de trás da vidraça
Do lar que nunca terei!

Fernando Pessoa, ”Contemplu lacul tăcut”-” Contemplo il lago silenzioso”-”Contemplo o lago mudo”

38775088_1293052484163709_4519878317926514688_n

 

Fernando Pessoa, ”Contemplu lacul tăcut”-”
Contemplo il lago silenzioso”-”Contemplo o lago mudo”

Contemplu lacul tăcut
boarea-l face să se-înfioare.
Nu știu dacă gândesc la tot
sau dacă-s uitat de tot.
Lacul nu-mi spune nimic
nici boarea ce-l unduie.
Nu știu dacă sunt fericit
nici dacă doresc să fiu.
Tremurătoare creste surâd
pe apa adormită.
Pentru ce-avut-am vise
a mea singură viață?

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Contemplo il lago silenzioso
che la brezza fa rabbrividire.
Non so se penso a tutto
o se tutto mi dimentica.
Nulla il lago mi dice
né la brezza cullandolo.
Non so se sono felice
né se desidero esserlo.
Tremuli solchi sorridono
sull’acqua addormentata.
Perché ho fatto dei sogni
la mia unica vita?
___________________

Contemplo o lago mudo
Que uma brisa estremece.
Não sei se penso em tudo
Ou se tudo me esquece.

O lago nada me diz,
Não sinto a brisa mexê-lo
Não sei se sou feliz
Nem se desejo sê-lo.

Trêmulos vincos risonhos
Na água adormecida.
Por que fiz eu dos sonhos
A minha única vida?

Wystan Hughes Auden, „Musée des Beaux Arts”

 

21106360_1393738664044487_8366637529829630822_n

Wystan Hughes Auden, „Musée des Beaux Arts”

N-au greșit niciodată Vechii Maeștri
Atât de bine au înțeles suferința-n
Umana sa ipostază; cum cineva se așează
În timp ce altul mănâncă ori deschide-o fereastră ori doar se plimbă;
Cum, la vârsta lor respectabilă, cu ardoare așteaptă bătrânii
Nașterea miraculoasă, trebuie întotdeauna să fie
Copii care nu asta neapărat doreau să se întâmple, să patineze
Pe iazul de la marginea pădurii:
Nu au uitat niciodată
Că și cel mai groaznic chin trebuie oricum să-și
Urmeze cursul într-un ungher, într-un loc neplăcut
În care câinii merg înainte cu viața lor de câine iar calul bătut crunt
Își scrâșnește ne-vina în spatele unui copac.

În Icarus de Breughel, de pildă: cum totul pare
într-atât de tihnit să ignore dezastrul; plugarul poate
C-a auzit bufnitura, strigătul disperat,
Dar pentru el nu era o cădere-însemnată; soarele strălucea
În timp ce picioarele albe dispăreau în apa
Verde; și-n frumoasa navă costisitoare trebuie să fi văzut
Ceva uimitor, un băiat căzând din ceruri,
avea unde să ajungă și-n liniște să navigheze.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

About suffering they were never wrong,
The Old Masters; how well, they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life and the torturer’s horse
Scratches its innocent behind on a tree.

In Breughel’s Icarus, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
had somewhere to get to and sailed calmly on.

Mark Strand, „Rămășițe”-”Remains”

 

577380_573029772782051_497568944_n

Mark Strand, „Rămășițe”-”Remains”

Mă golesc de numele altora. Îmi golesc buzunarele.
Îmi golesc ghetele și le las lângă drum.
Noaptea întorc ceasurile;
Deschid albumul familiei și mă uit la mine băiat.

La ce bun? Orele și-au făcut treaba.
Îmi spun propriul meu nume. Spun la revedere.
Cuvintele se urmează unul pe altul în direcția vântului.
Îmi iubesc soția, dar o trimit departe.

Părinții mei se ridică din tronuri
în odăile lăptoase ale norilor. Cum să cânt?
Timpul îmi spune ce sunt. Mă schimb și același rămân.
Mă golesc eu însumi de viața-mi, și viața-mi rămâne.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

I empty myself of the names of others. I empty my pockets.
I empty my shoes and leave them beside the road.
At night I turn back the clocks;
I open the family album and look at myself as a boy.

What good does it do? The hours have done their job.
I say my own name. I say goodbye.
The words follow each other downwind.
I love my wife but send her away.

My parents rise out of their thrones
into the milky rooms of clouds. How can I sing?
Time tells me what I am. I change and I am the same.
I empty myself of my life and my life remains.

Odysseas Elytis, ”Monograma”

39878912_1770436526374697_2372936626079793152_n

Odysseas Elytis, ”Monograma”

Voi jeli după tine mereu – mă auzi –
singur, în Paradis

Liniilor din palmă Soarta o să le-întoarcă
Drumul în altă parte, ca un acar,
Pentru o clipă Timpul va consimți

Și cum altfel, dacă oamenii se iubesc.

Cerul o să ne arate viscerele
Și nevinovăția o să lovească lumea
Cu negrul acid al morții.

II

Plâng soarele și plâng anii ce vor veni
Fără noi și cânt și strălucirea celor trecuți
Dacă aievea au fost

Trupurile ce și-au vorbit și bărcile ce-au plutit
Chitarele ce s-au aprins și s-au stins pe sub apă
Acei „Crede-mă” și acei „nu”
O dată în vânt, în cânt altă dată

Și mâinile noastre, două jivine mici
Ce neștiut încercau s-ajungă una la alta
Mușcata din vasul de la poarta deschisă
Și cioburi de mare care ne-au urmărit
Peste garduri vii și peste ziduri de soare arse.
Anemona de mare ce-a stat în mâna ta
Violetul a tremurat întreit trei zile deasupra cascadelor

Și dacă toate astea-s adevărate, eu cânt
Grinzile de lemn și tapiseriile pătrate de
Pe perete, Gorgona cu păr răvășit
Pisica ce ne privea-în întuneric
O, copil cu tămâie și cruce roșie
În ora-înserării peste neatinsul stâncilor
Port doliu după haina ce-o am atins și lumea vine la mine.

III

Astfel vorbesc despre tine și despre mine

Pentru că te iubesc și în dragoste știu
A intra ca o lună plină
De oriunde, spre coapsa subțire-n cearșafuri fără sfârșit
Pot să presar iasomie – și am puterea
Abia adormită, să suflu și să-ți aduc
Prin luminoase tunele, prin intrări secrete de mare
Arbori hipnotizați cu păianjeni de-argint

Despre tine am auzit cum vorbeau valurile,
Despre cum mângâi și cum săruți,
Despre cum șoptești „ce ” și „hei”
În jurul defileului și în golf eram
Întotdeauna noi lumina și umbra

Mereu tu steaua mică și mereu eu nava întunecată
Mereu tu liman și eu farul din dreapta
Cheiul umed și licărul de deasupra vâslelor
Sus în casa cu bolta din ramuri de viță
Trandafirii înalță buchete, apa se face rece
Mereu tu statuia de piatră și mereu eu umbra ce crește
Tu persiana lăsată, eu vântul care-o deschide
Pentru că te iubesc și te iubesc
Tu întotdeauna moneda și eu adorarea ce-i dă valoare:

Atâta noapte, atâta țipăt în vânt
Atâta rouă-n văzduh, atâta tăcere
Totul împrejurul mării despotice
Bolta cereasca cu stelele
Și respirația ta atât de firavă

Și acum nu mai am nimic
Între cei patru pereți, tavanul, podeaua
Dacă nu strigătul care al tău e și vocea-mi lovește
Mireasma care a ta e și-a bărbaților furie
Fiindcă nu pot să rabde ceea ce n-au
Încercat și lor le este străin, și e prea devreme, m-auzi
E prea devreme în astă lume dragostea mea

Să vorbim despre tine și despre mine.

IV

E prea devreme în astă lume, m-auzi
Monștrii n-au fost îmblânziți, m-auzi
Sângele meu pierdut și ascuțitul, m-auzi
Cuțit
Ca un berbec ce aleargă pe ceruri
Și stelelor le frânge ramurile, mă auzi
Sunt eu, mă auzi
Te iubesc, mă auzi
Te iau de mână, te duc, și te-înveșmânt cu
Alba rochie de mireasă a Opheliei, mă auzi
Unde mă lași, unde te duci și cine, mă auzi

Îți ține mâna-n diluvii

Lianele uriașe și lava vulcanilor
Veni-va o zi, mă auzi
Când ne-or îngropa și apoi, după ani mii, mă auzi
Nu vom fi decât pietre lucioase, m-auzi
Deasupră-ne s-o răsfrânge nemila, m-auzi?
Oamenilor
Și în mii de bucăți ne-or arunca, mă auzi

Unul câte unul în apă, m-auzi
Îmi socotesc pietricelele-amare, m-auzi
Și timpul este o biserică mare, m-auzi
În care icoanele, uneori, mă auzi
Sfinților
Plâng lacrimi adevărate, m-auzi
Clopotele bat în înalt, mă auzi
O cărare adâncă să mă lase să trec
Îngerii așteaptă cu lumânări și cu psalmi funerari
Nu mă voi duce niciunde de aici, mă auzi
Ori împreună amândoi ori niciunul, m-auzi

Astă floare-a furtunii și, mă auzi,
A dragostei
Odată pentru totdeauna am cules-o, m-auzi
Și nu va mai putea înflori, mă auzi
Pe alte planete sau stele, m-auzi
Nu există pământ și nici văzduh
Același văzduh acela pe care noi l-am atins, mă auzi

Nu un grădinar ar fi reușit, mă auzi

Prin ierni și prin vântul cel aspru, m-auzi
să înflorească o floare, doar noi, mă auzi
În mijlocul mării
Doar cu singură dorința iubirii, m-auzi
Ridicat-am o insulă întreagă, m-auzi
Cu peșteri, cu stânci marine cu râpi înflorite
Ascultă, ascultă
Cine apelor le vorbește și cine plânge – auzi?
Cine pe celălalt caută, cine strigă – auzi?
Sunt eu care strig și plâng, mă auzi
Te iubesc, te iubesc, mă auzi.

V.

Am vorbit despre tine în vremuri trecute
Cu doici înțelepte, cu luptători veterani
Despre tristețea ta de pisică sălbatică
Despre cum fruntea ta strălucește ca apa ce tremură
Și de ce, crezi tu, predestinat fu alături să nu-ți fiu
Eu care nu iubire doresc, ci vântul îl vreau
Dar vreau marea cabrată în al meu galop

Și nimeni n-auzit-a vreodată de tine
Despre tine nici oregano și nici ciuperca
Nimic n-auzitu-s-a în nalte ținuturi din Creta
Numai Dumnezeu voit-a să mă ducă de mână la tine
Un pic pe-aici un pic pe acolo, cu grijă
La țărmul făpturii tale, la golfuri, la coroana părului
Din vârful coamei unduind spre stânga
La corpul tău în postură de pin solitar
La ochii mândriei și ai transparenței
Adâncimilor mării, înăuntrul casei cu bufetul cel vechi
Cu dantelele galbene, cu lemnul de chiparos
Totdeauna-așteptând unde mi-ai apărut prima oară
Sub portal sau în spate pe dalele din curtea mică
Cu armăsarul Sfântului și cu oul-Învierii
Parcă dintr-o frescă zdrobită
Atât de mare pe cât voit-a viața ta mică
Să potrivească în licărul candelei strălucirea
Orbitoare-a vulcanilor tu
Cum nimeni n-a văzut și n-a auzit,
Niciuna din casele pustiite și părăsite
Nici străbunul din mormântul din marginea curții
Despre tine, nici măcar bătrâna cu-ale ei ierburi
Despre tine, doar eu, poate și muzica ce-o gonesc dinăuntru-mi
Dar care și mai puternică vine la mine înapoi
Despre tine iezii pieptului tău la cei doisprezece ani
Împungând spre roșul crater al viitorului
Despre tine mireasma amară ca spinul
Ce răscolește prin trup și străpunge-amintirea
Și iată ținutul, iată porumbii, iată vechiul nostru pământ
 
VI.
 
Multe-am văzut și în minte cel mai frumos mi-apare pământul
Mai frumos printre aburi de aur
Mai frumoasă stânca ascuțită
Apele-albastre-n strâmtori, istmuri ieșind din valuri
Mănunchiul razelor prin care fără de pași ai pășit mai frumoase-s
Victorioasă ca Samothraki între munții din mări izvorând
Așa că a privi la tine-i destul pentru mine
Pentru ca timpul să fie înlăturat
Pentru ca, în urma lăsată de trecerea ta,
Sufletu-mi să te urmeze pe tine, ca proaspăt delfin
Ca să se joace cu alb și albastru sufletul meu!
Nike, victoria în care am câștigat
Înaintea iubirii și-apoi cu ea dimpreună
Du-te du-te și trandafiri de mătase brodează
și nu contează de-o să mă pierd
Singur sunt, chiar dacă soarele tău e-un copil nou-născut
Singur sunt! chiar dacă-s patria-în doliu
Singur, vântul impetuos și singură, sfera perfectă
A pietricelei aruncate într-o clipă în sumbrul adânc
Pe care pescarul o scoase și-o aruncă înapoi în timpuri în Paradis!
 
VII.
 
În Paradis am descoperit o insulă
Asemenea ție, iar lângă mare o casă
Cu un pat mare și cu o ușă mică
Am trimis un ecou în adâncuri
Să mă văd în fiece zi când mă scol
PE JUMĂTATE SĂ TE PRIVESC PESTE APE
PE JUMĂTATE SĂ TE JELESC ÎN PARADIS

 

-Traducere de Catalina Franco-