Georg Trakl, ”Așa de încet răsună”-”So leise läuten”

1623698_1082952721722975_3952273499414567858_n

Georg Trakl, ”Așa de încet răsună – So leise läuten”
 
Așa de încet răsună
Seara umbrele albastre
Pe albul perete.
Tăcut coboară
Anul în toamnă.
 
Oră de fără sfârșit tristețe,
De parcă de moartea ta sufăr.
Flutură vântul
Prin părul tău neaua stelelor.
 
Melodii sure
Cântă-în mine gura ta purpurie,
Tăcuta colibă a copilăriei,
Uitate legende;
 
Parc-aș fi o sălbăticiune blândă
În cristalinul val
Al izvorului rece
Și-în jur ar înflori violetele.
________________________

-traducere de Catalina Franco-
________________________

So leise läuten
Am Abend die blauen Schatten
An der weissen Mauer.
Stille neigt sich das herbstliche Jahr.

Stund unendlicher Schwermut,
Als erlitt’ ich den Tod um dich.
Es weht von Gestirnen
Ein schneeiger Wind durch dein Haar.

Dunkle Lieder
Singt dein purpurner Mund in mir,
Die schweigsame Hutte unserer Kindheit,
Vergessene Sagen;

Als wohnt’ ich ein sanftes Wild
In der kristallnen Woge
Des kuhlen Quells
Und es bluhten die Veilchen rings.

Yannis Ritsos, „Mai mult sau mai puțin”-”Pressappoco”

1017045_606771352741226_749436606834961108_n

 

Yannis Ritsos, „Mai mult sau mai puțin”-”Pressappoco”

Ia obiecte desperecheate – o piatră,
o țiglă spartă, două chibrituri arse,
cuiul ruginit al peretelui din față,
o frunză pe fereastră intrată, picături
ce cad din vase cu apă, acel fir de pai
adus ieri de vânt în al tău păr – le ia
și în curtea lui construiește
mai mult sau mai puțin un copac.
În acest ”mai mult sau mai puțin” e poezia. O vezi?

-Traducere din italiana de Catalina Franco-
__________________________________

Prende in mano oggetti scompagnati – una pietra,
una tegola rotta, due fiammiferi bruciati,
il chiodo arrugginito del muro di fronte,
la foglia entrata dalla finestra, le gocce
che cadono dai vasi annaffiati, quel filo di paglia
che ieri il vento porto sui tuoi capelli, – li prende
e la nel suo cortile costruisce pressappoco un albero.
In questo “pressappoco” sta la poesia. La vedi?

-Traduzione di Nicola Crocetti-

Georg Trakl, ”Declin”-”Neige”

295320_517975561573598_61009262_n

 

O, revedere spirituală,
În toamna bătrână.
Cad petale
de galbene roze
lângă gardul grădinii,
În lacrimi întunecate
Se topește o mare durere,
O, soră!
Așa liniștit sfârșește ziua de aur.

-traducere de Catalina Franco-
_________________________

O geistlich Wiedersehen
In altem Herbst.
Gelbe Rosen
Entblättern
am Gartenzaun,
Zu dunkler Träne
Schmolz ein grosser Schmerz,
O Schwester!
So stille endet der goldne Tag.

Paul Celan, ”Negru de rege”-”Königsschwarz”

33306812_608770446157126_8992943635515310080_n

 

Paul Celan, ”Negru de rege”-”Königsschwarz”

Să vorbească doar noaptea în fața ochilor:
doar frunza ce-aude unde încă e vânt;
doar vocea în colivia de păsări.

Doar ea, ea singură doar.
Tu totuși pășește și ție spune-ți:
Fii curajos,
fii vrednic de piatra de peste tine,
rămâi prieten cu bărbile morților,
dă floare viermelui,
ridică vela ta sicrielor,
prinde la bord gândacii din partea de jos,
dă noutăți neliniștiților.

Dă-le vești duale:
de la tine și de la tine,
de pe ambele talere ale Balanței,
din întunericul râvnind intrarea,
din întunericul acordând intrarea.

Dă vești gândacilor,
dă vești neliniștiților,
dă floare viermelui,
ridică vela ta peste sicrie,
inima ta pune-o la căpătâi.

-traducere de Catalina Franco-
__________________________

Nur die Nacht vor den Augen laß reden:
nur das Blatt, das hört, wo noch Wind ist;
nur die Stimme im Vogelbauer.

Nur sie, nur sie allein.
Dich aber tritt mit dem Fuß und sprich zu dir selber: Sei tapfer,
sei würdig des Steins über dir,
bleib Freund mit den Bärten der Toten,
füg Blume zu Wurm,
hiß dein Segel auf Särgen,
nimm die Käfer der unteren Fluren an Bord,
gib Kunde den Trüben.

Gib ihnen zwiefache Kunde:
von dir und von dir,
von beiden Tellern der Waage,
vom Dunkel, das Einlaß begehrt,
vom Dunkel, das Einlaß gewährt.

Gib Kunde den Käfern,
gib Kunde den Trüben,
füg Blume zu Wurm,
hiß dein Segel auf Särgen,
bette dein Herz dir zu Häupten

Paul Celan, ”La ultima poartă”-”Am letzten Tor”

3c2f51f0c374375a2fa4c8ccc67a69d1

 

Paul Celan, ”La ultima poartă”-”Am letzten Tor”

Toamnă am tors în inima zeului,
Lângă ochiul său o lacrimă-am plâns …
Păcătoasă, ca gura ta, începea noaptea.
La căpătâiul tău, sumbru, lumea se pietrifica.

Acum vor începe să vină cu-ulcioare ?
Ca-împrăștiate frunze se irosește vinul.
Duci dorul cerului cu plecările păsărilor?
Să fie piatra norul, să fiu eu cocorul.

-traducere de Catalina Franco-
___________________________

Herbst hab ich in Gottes Herz gesponnen,
eine Träne neben seinem Aug geweint…
Wie dein Mund war, sündig, hat die Nacht begonnen.
Dir zu Häupten, finster, ist die Welt versteint.

Fangen sie nun an zu kommen mit den Krügen?
Wie das Laub verstreuet, ist vertan der Wein.
Missest du den Himmel mit den Vogelzügen?
Laß den Stein die Wolke, mich den Kranich sein.

Paul Celan , ”Mac și memorie”- ” Mohn und Gedächtnis ”

13220_10200586008714209_820353383_n

Paul Celan , ”Mac și memorie – Mohn und Gedächtnis ”

Noaptea, când pendulul iubirii se zbate
Între mereu și nicicand,
Cuvântul tău se-avântă spre lunile inimii
Și albastrul tău ochi năvalnic
Aduce cer pe pământ.

Din depărtări, din negrul hățiș
Al viselor, când ne doare răsufletul
Și când greșeala, cumplit, ne bântuie
ca fantomele viitorului.

Din ce se scufundă și urcă acum
Rămâne doar ce-i adânc îngropat:
Orb ca ochii când ne privim
Așa sărută timpul pe gură.

-traducere de Catalina Franco-
________________________

Nachts, wenn das Pendel der Liebe schwing
Zwischen Immer und Nie,
Stößt dein Wort zu den Monden des Herzens
Und dein gewitterhaft blaues
Aug‘ reicht der Erde den Himmel.

Aus fernem, aus traumgeschwärztem
Hain weht uns an das Verhauchte,
Und das Versäumte geht um, Groß
wie dieSchemen der Zukunft.

Was sich nun senkt und hebt,
Gilt dem zuinnerst Vergrabnen:
Blind wie der Blick, den wir tauschen,
Küsst es die Zeit auf den Mund.

Paul Celan, ”Corona”

 

 

564836_10150743228698431_1439331276_nPaul Celan, ”Corona”

Toamna-mi mănâncă frunza-i din palmă: suntem prieteni.
De pe nuci cojim timpul și-l învățăm să meargă:
Timpul se-întoarce în coajă.

În oglindă-i duminică,
în vis este somn,
gura spune adevăr.

Ochiu-mi coboară spre sexul iubitei:
ne privim,
ne spunem lucruri întunecate,
ne iubim, cu mac și memorie,
dormim ca vinu-în cochilii,
ca marea în raza de sânge a lunii.

Stăm îmbrățișați la fereastră, ne privesc de pe stradă:
E vremea să știe!
E vremea ca piatra-în sfârșit să înflorească,
Și tumultuos să bată o inimă.
E timpul să se facă timp.

E timpul.

-traducere de Catalina Franco-

_________________________

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.

Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:
es ist Zeit, daß man weiß!
Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,
daß der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit.

Beatrice Niccolai, „Dacă m-ai fi întrebat”-”Se tu mi avessi chiesto”

1979865_645167852198979_921733830_n

 

Beatrice Niccolai, „Dacă m-ai fi întrebat”-”Se tu mi avessi chiesto”

Pentru orice nefericire există o încântare
care se naște-în singurătate fără de voie.

Dacă m-ai fi-întrebat
ce mi-am dorit de la viață,
ți-aș fi spus că vrut-am sunetul apei
ce mângâie neliniști și mută credințe,
ce inundă și șterge urmele timpului
unde sufletul își are eternitatea.

Dacă mi-ai fi cerut un vis,
ți-aș fi spus cât de frumos ar fi fost
susurul apei lângă tine s-ascult,
în neliniștea unei vieți trecătoare.

Din toate cele ce-au fost
rămâne doar murmurul râului care curge .

-traducere de Catalina Franco-

________________________________

C’e un incatesimo per ogni disgrazia
che nasce senza permesso nella solitudine.

Se tu m’avessi chiesto
cosa avrei voluto dalla vita,
t’avrei detto che avrei voluto il rumore dell’acqua
che accarezza inquietudini e rimuove certezze,
che inonda e cancella rughe di tempo
in cui ha la sua eternita l’anima.

Se tu m’avessi chiesto un sogno,
t’avrei detto quanto sarebbe stato bello
ascoltare con te accanto il rumore dell’acqua,
nell’inquietudine di una vita che passa.

Di tutto quel che e stato
rimane soltanto il rumore di un fiume che scorre.

Emily Dickinson

 

1376342_649284448453986_206298277_n

Emily Dickinson

Nu există
nici primul, nici ultimul
în Totdeauna –
Este Centrul, acolo,
timpul tot –

_________________________

There is
no first, or last
in Forever –
It is Centre, there,
all the time –

427938_10151212016413431_195093593_n

Sylvia Plath,”Credință tainică”-”Mystic”

Nu există dragoste mare, ci doar duioșie? Marea

Își amintește pe cel ce deasupra ei umblă ?

Înțeles curge din molecule.

Hornuri în orașe respiră, ferestre transpiră,

Copiii fac tumbe în patul lor.

Soarele înflorește, e un geranium.

Inima nu s-a oprit.

-traducere de Catalina Franco-

_________________________

Is there no great love, only tenderness? Does the sea

Remember the walker upon it?

Meaning leaks from the molecules.

The chimneys of the city breathe, the window sweats,

The children leap in their cots.

The sun blooms, it is a geranium.

The heart has not stopped